Antanas Laurinavičius, Doc., Dr.

Dėstytojų tvarkaraštis

ef 2019 - 2020 m. m. Rudens semestras

Pirmadienis
17:30 - 19:00   Strateginis finansų valdymas
paskaitos ir seminarai
Fin. ir bank. 2k. 1gr.    506 (EVAF)
19:10 - 20:45   Strateginis finansų valdymas
paskaitos ir seminarai
Fin. ir bank. 2k. 1gr.    506 (EVAF)
Antradienis
08:00 - 10:00   Investicijos
PASKAITA
Finansai 4k. 1gr.   Finansai 4k. 2gr.
Finansai 4k. 3gr.   
506 (EVAF)
10:00 - 12:00 Nel.  Investicijos
seminaras
Finansai 4k. 2gr.   Finansai 4k. 3gr.
506 (EVAF)
10:00 - 12:00 Lyg.  Investicijos
seminaras
Finansai 4k. 1gr.    506 (EVAF)
Nel. - Paskaitos vyksta nelyginėmis savaitėmis
Lyg. - Paskaitos vyksta lyginėmis savaitėmis