Kėdės su atlenkiamu staliuku

I rūmai
Klasė Kiekis
507 (I r.) 27