JR1

Įranga
Pavadinimas Kiekis
Projektorius 0
Kompiuteris dėstytojo 1