Apklausos duomenų statistinė analizė naudojant SPSS (Pasirenkamasis)