Klinikinė psichologija 1k. 1gr.

Paskaitos

Pirmadienis
09:00 - 12:30 Psichologinės terapijos paradigmos (paskaitos ir seminarai)
Danutė Gailienė, Prof., Habil. dr., Evaldas Kazlauskas, Prof., Dr.
204 (38) (FSF)
15:30 - 17:00 Socialinė psichiatrija (PASKAITA)
Arūnas Germanavičius, Prof., Dr.
Psichiatrijos klinika Parko 21 Univ. skyrius (NJ)
17:30 - 19:00 [Nel.] Socialinė psichiatrija (seminaras)
Arūnas Germanavičius, Prof., Dr.
Psichiatrijos klinika Parko 21 Univ. skyrius (NJ)
Antradienis
09:00 - 14:30 Klinikinis psichologinis suaugusiųjų vertinimas I/II d. (paskaitos ir seminarai)
Neringa Grigutytė, Doc., Dr., Gražina Gudaitė, Prof., Dr. (HP)
204 (38) (FSF)
15:00 - 18:30 Psichologinės terapijos paradigmos (paskaitos ir seminarai)
Gražina Gudaitė, Prof., Dr. (HP)
204 (38) (FSF)
Trečiadienis
11:00 - 12:30 Klinikinės psichologijos tyrimų metodai (PASKAITA)
Evaldas Kazlauskas, Prof., Dr.
204 (38) (FSF)
13:00 - 14:30 [Nel.] Klinikinės psichologijos tyrimų metodai (paskaitos ir seminarai)
Evaldas Kazlauskas, Prof., Dr.
111 (23) (FSF)
15:00 - 18:30 Ankstyvųjų santykių psichopatologija: intervencijos modeliai ir korekcijos metodai (paskaitos ir seminarai)
Danguolė Čekuolienė, Doc., Dr.
401 (18) (FSF)
15:30 - 17:00 Psichofarmakologijos pagrindai (PD, paskaita)
Aldona Šiurkutė, Doc., Dr.
Psichiatrijos klinika Parko 21 Univ. skyrius (NJ)
17:00 - 18:30 [Nel.] Psichofarmakologijos pagrindai (PD, seminaras)
Aldona Šiurkutė, Doc., Dr.
Psichiatrijos klinika Parko 21 Univ. skyrius (NJ)
Ketvirtadienis
09:00 - 10:30 [Nel.] Raidos psichopatologija (seminaras)
Rasa Barkauskienė, Doc., Dr.
205 (27) (FSF)
11:00 - 12:30 [Nel.] Raidos psichopatologija (PASKAITA)
Rasa Barkauskienė, Doc., Dr.
214 (65) (FSF)
13:00 - 14:30 [Lyg.] Raidos psichopatologija (seminaras)
Gabrielė Skabeikytė, Dok.
305 (18) (FSF)
Penktadienis
09:00 - 12:30 Disociaciniai ir psichoziniai sutrikimai (paskaitos ir seminarai)
Ieva Povilaitienė, Lekt., Dr.
107 (33) (FSF)
13:00 - 14:30 Disociaciniai ir psichoziniai sutrikimai (paskaitos ir seminarai)
Ieva Povilaitienė, Lekt., Dr.
208 (22) (FSF)