ERASMUS studijos

Paskaitos

Pirmadienis
09:00 - 12:00 Biologinės evoliucijos teorija (PASKAITA)
Rimantas Rakauskas, Prof., Habil. dr.
R109 a. (GMC)
16:00 - 20:00 Lyginamoji histologija (PASKAITA)
Rasa Aukštikalnienė, Lekt., Dr.
V120 l. (GMC)
Antradienis
11:00 - 13:00 Ekotoksikologija (PASKAITA)
Virginija Kalcienė, Asist., Dr.
R206 a. (GMC)
Trečiadienis
11:00 - 13:00 Augalų signalai ir elgsena (PASKAITA)
Vilma Kisnierienė, Doc., Dr.
R109 a. (GMC)
13:00 - 15:00 Elgsenos ekologija (PASKAITA)
Irena Nedveckytė, Asist., Dr.
R109 a. (GMC)
Ketvirtadienis
09:00 - 11:00 Biologinė geografija (PASKAITA)
Andrius Petrašiūnas, Doc., Dr.
R204 a. (GMC)
11:00 - 13:00 Ląstelės biologija (PASKAITA)
Kristina Daniūnaitė, Doc., Dr.
R208 a. (GMC)
13:00 - 15:00 Kursinis darbas (savarankiškas darbas)
Inga Griškova-Bulanova, Vyr. M. Darbuot., Dr.
V137 (GMC)
Penktadienis
13:00 - 15:00 Sensorika ir suvokimas (PASKAITA)
Inga Griškova-Bulanova, Vyr. M. Darbuot., Dr.
V137 (GMC)