Vilniaus universiteto tvarkaraščiai
Azijos ir transkultūrinių studjių institutas
Ieškoti

A

Afrikos ir Azijos ryšiai: istorinės ir šiuolaikinės perspektyvos, Pasirenkamasis
Anglų kalba I/II d., Privalomasis
Arabų kalba (1 lygis, RKM), Laisvasis
Arabų kalba (2 lygis, RKM), Laisvasis
Arabų kalba (3 lygis, RKM), Laisvasis
Arabų kalba (5 lygis, RKM), Laisvasis
Arabų kalba 4 lygis, Privalomasis
Arabų kalba A1 I/VII d., Pasirenkamasis
Arabų kalba I/V d., Privalomasis
Arabų kalba I/VII d., Pasirenkamasis
Arabų kalba II/V d., Privalomasis
Arabų kalba II/VII d., Pasirenkamasis
Arabų kalba III/V d., Privalomasis
Arabų kalba III/VII d., Pasirenkamasis
Arabų kalba IV/V d., Privalomasis
Arabų kalba IV/VII d., Pasirenkamasis
Arabų kalba V/VI d., Privalomasis
Arabų kalba V/VI d., Pasirenkamasis
Arabų kalba VI/VI d., Privalomasis
Arabų kalba VII/VII d., Pasirenkamasis
Arabų literatūra, Privalomasis
Arabų medijų kalba, Pasirenkamasis
Artimieji Rytai ir islamas: istorija ir kultūra I/II d., None
Artimieji Rytai ir islamas: istorija ir kultūra I/II d., Privalomasis
Artimieji Rytai ir islamas: istorija ir kultūra II/II d., Privalomasis
Artimųjų Rytų ir islamo studijos, Privalomasis
Artimųjų Rytų ir islamo studijos II/II d., Privalomasis
Artimųjų Rytų kultūros bruožai, Privalomasis
Artimųjų Rytų kultūros bruožai, Pasirenkamasis
Auditorija rezervuota, Privalomasis
Azijos kinas, Pasirenkamasis
Azijos kinas, Pasirenkamasis
Azijos kinas, Laisvasis
Azijos kino studijos, Laisvasis
Azijos vizualioji kultūra, Privalomasis

B

Baigiamasis darbas, Privalomasis
Budizmas, Privalomasis
BUS dalykas (modulis), Bendrosios universitetinės studijos

D

Dalykinė arabų kalba, Laisvasis
Dalykinė japonų kalba I/II d., Privalomasis
Dalykinė japonų kalba II/II d., Privalomasis
Dalykinė kinų kalba I/II d., Privalomasis
Dalykinė kinų kalba II/II d., Privalomasis
Dalykinė turkų kalba, Privalomasis
Daoizmas, Privalomasis

E

Egzaminas, Privalomasis
Etnoreliginė Artimųjų Rytų geografija, Pasirenkamasis

F

Farsi kalba A1 I/VII d., Pasirenkamasis
Farsi kalba I/VII d., Pasirenkamasis
Farsi kalba II/VII d., Pasirenkamasis
Farsi kalba III/VI d., Privalomasis
Farsi kalba IV/VI d., Privalomasis
Farsi kalba V/VI d., Privalomasis
Farsi kalba VI/VI d., Privalomasis
Farsi literatūra I/II d., Privalomasis
Filosofijos fakulteto paskaita, None

G

Geopolitinių galių didėjimas, Pasirenkamasis
Geopolitinių galių didėjimas, Laisvasis

H

Hindi kalba (2 lygis, RKM), Laisvasis
Hindi kalba I/IV d., Privalomasis
Hindi kalba II/IV d., Privalomasis
Hindi kalba III/IV d., Privalomasis
Hindi kalba ir literatūra I/II d., Privalomasis
Hindi kalba ir literatūra I/III d., Privalomasis
Hindi kalba ir literatūra II/III d., Privalomasis
Hindi kalba ir literatūra III/III d., Privalomasis
Hindi kalba IV/IV d., Privalomasis

I

Indijos antropologija, Laisvasis
Indijos filosofija ir religija, Privalomasis
Indijos filosofijos seminarai, None
Indijos istorija, Privalomasis
Indijos kultūra ir jos tyrimai I/II d., Privalomasis
Indijos kultūra ir jos tyrimai II/II d., Privalomasis
Indijos modernizacija, Privalomasis
Indoarijų kalbų istorija, Laisvasis
Indų menas, Privalomasis
Indų modernizmas, Pasirenkamasis
Intelektinės Vakarų kultūros raida, Privalomasis
Islamas Pietų Azijoje, Privalomasis
Islamo filosofija, Pasirenkamasis
Islamo filosofija ir teologija, Privalomasis
Islamo filosofija ir teologija, Pasirenkamasis
Islamo filosofija ir teologija, Laisvasis
Islamo istorinė antropologija, Pasirenkamasis
Islamo menas, Privalomasis
Islamo misticizmas, Pasirenkamasis
Islamo poezija ir proza, Laisvasis
Islamo teisė, Privalomasis
Islamo teologija, Pasirenkamasis

Į

Įvadas į Azijos politiką ir politikos teorijas, Laisvasis
Įvadas į Centrinės Azijos politiką, Laisvasis
Įvadas į Juodosios Afrikos studijas, Laisvasis
Įvadas į pagrindines Korano temas, Laisvasis
Įvadas į senovės Artimuosius Rytus, Pasirenkamasis

J

Japonijos ekonomikos istorija po Antrojo pasaulinio karo, Laisvasis
Japonijos etnologija, Laisvasis
Japonijos filosofija, None
Japonijos filosofija ir religija, Privalomasis
Japonijos istorija, Privalomasis
Japonijos kultūra ir jos tyrimai I/II d., Privalomasis
Japonijos kultūra ir jos tyrimai II/II d., Privalomasis
Japonijos religija, Privalomasis
Japonijos visuomenės studijos, Privalomasis
Japonų kalba, None
Japonų kalba (1 lygis, RKM), Laisvasis
Japonų kalba (2 lygis, RKM), Laisvasis
Japonų kalba (3 lygis, RKM), Laisvasis
Japonų kalba (4 lygis, RKM), Laisvasis
Japonų kalba 1 lygis, None
Japonų kalba I/VII d., Privalomasis
Japonų kalba II/V d., Privalomasis
Japonų kalba II/VII d., Privalomasis
Japonų kalba III/VII d., Privalomasis
Japonų kalba IV/VII d., Privalomasis
Japonų kalba NPD I/V d., None
Japonų kalba NPD III/V d., None
Japonų kalba V/V d., Privalomasis
Japonų kalba V/VII d., Privalomasis
Japonų kalba VI/VII d., Privalomasis
Japonų kalbos istorija, Privalomasis
Japonų kalbos istorija, Pasirenkamasis

K

Kinijos istorija, Privalomasis
Kinijos istorija I/II d., Privalomasis
Kinijos istorija II/II d., Privalomasis
Kinijos kultūra ir jos tyrimai I/II d., Privalomasis
Kinijos kultūra ir jos tyrimai II/II d., Privalomasis
Kinijos modernizmas, Privalomasis
Kinų estetika, Privalomasis
Kinų estetika, Pasirenkamasis
Kinų kalba (1 lygis, RKM), Laisvasis
Kinų kalba (2 lygis, RKM), Laisvasis
Kinų kalba (3 lygis, RKM), Laisvasis
Kinų kalba (4 lygis, RKM), Laisvasis
Kinų kalba I/V d., Privalomasis
Kinų kalba II/V d., Privalomasis
Kinų kalba III/IV d., Privalomasis
Kinų kalba III/V d., Privalomasis
Kinų kalba IV/IV d., Privalomasis
Kinų kalba IV/V d., Privalomasis
Kinų kalba V/V d., Privalomasis
Klasikinė japonų literatūra, Privalomasis
Klasikinė kinų kalba, Privalomasis
Klasikinės arabų kalbos skaitiniai, Laisvasis
Klasikinės kinų kultūros tekstai I/II d., None
Klasikinės kinų kultūros tekstai I/II d., Privalomasis
Klasikinės kinų kultūros tekstai II/II d., Privalomasis
Klasikinės kinų kultūros tekstai II/II d., Privalomasis
Konfucianizmas Kinijoje, Privalomasis
Koranistika, Privalomasis
Koranistikos įvadas, Pasirenkamasis
Korėjiečių kalba (1 lygis, RKM), Laisvasis
Korėjiečių kalba (2 lygis, RKM), Laisvasis
Korėjiečių kalba (3 lygis, RKM), Laisvasis
Korėjiečių kalba 2 lygis, None
Kultūrinė psichologija, Privalomasis
Kultūros psichologija, Privalomasis
Kultūros savivoka Azijos literatūroje, Privalomasis
Kultūros savivoka Azijos literatūrose, Privalomasis
Kultūros studijos Azijoje, Privalomasis
Kultūros studijos Azijoje, Privalomasis
Kultūros teorija, Privalomasis

L

Laisvasis dalykas, Laisvasis
Lyčių santykiai Azijoje, Privalomasis

M

Metodinis tiriamojo darbo seminaras, Privalomasis
Migracija ir identiteto politika, Privalomasis
Migracija ir tarpkultūrinė mediacija, Privalomasis
Migracija: identiteto politika ir kultūrinė mediacija, Privalomasis
Modernioji Pietų Azijos istorija, Privalomasis
Mokslo tiriamasis darbas, Privalomasis
Mokslo tiriamasis darbas I/II d., Privalomasis
Mokslo tiriamasis darbas III/III d., Privalomasis

O

Orientalistinė hermeneutika ir tekstologija, Privalomasis

P

Paskaita, Privalomasis
Persų kalba ir kultūra, Privalomasis
Pietų Azijos filosofija ir teologija, Privalomasis
Pietų Azijos istorija I/II d., Privalomasis
Pietų Azijos istorija II/II, Privalomasis
Pietų Azijos kultūra ir jos tyrimai I/II d., Privalomasis
Pietų Azijos kultūra ir jos tyrimai II/II d., Privalomasis
Pietų Azijos mitologija, Laisvasis
Pietų Azijos performatyvios tradicijos, Pasirenkamasis
Pokolonijinė Užsachario Afrika, Laisvasis
Pokolonijinių studijų metodologijos, Privalomasis
Politinis islamas Artimuosiuose Rytuose, None
Politinis islamas Artimuosiuose Rytuose, Laisvasis
Populiarioji Japonijos kultūra, Privalomasis
Prancūzų kalba, Laisvasis
Prigimtinių kultūrų tyrimai, Privalomasis
Profesinė praktika, Privalomasis

R

Regionistikos teorijos, Privalomasis
Regiono kultūra ir jos tyrimai I/II d., Privalomasis
Religija, visuomenė ir valstybė, Privalomasis
Religija, visuomenė, valstybė, Privalomasis
Religijotyros metodologija, Privalomasis
Renginys, Laisvasis
Rytų Azijos budizmas, Pasirenkamasis
Rytų Azijos menas, Privalomasis
Rytų Azijos politika, Privalomasis
Rytų Azijos politika, Pasirenkamasis
Rytų Azijos sociokultūrinės transformacijos, Privalomasis
Rytų filosofija ir etika, Bendrosios universitetinės studijos
Rusų kalba, Laisvasis

S

Sanskritas (1 lygis, RKM), Laisvasis
Sanskritas 1 lygis, None
Sanskritas 2 lygis (RKM), Laisvasis
Sanskritas I/II d., Privalomasis
Sanskritas II/II d., Privalomasis
Sanskritas III/III d., Privalomasis
Sanskrito literatūra, Privalomasis
Sanskrito skaitiniai I/II d., Laisvasis
Sanskrito skaitiniai II/V d., Laisvasis
Sanskrito skaitiniai III/V d., None
Sanskrito skaitiniai III/V d., Laisvasis
Socialinės problemos ir iššūkiai Centrinėje Azijoje, None
Socialinės problemos ir iššūkiai Vidurio Azijoje, Pasirenkamasis
Socialinės problemos ir iššūkiai Vidurio Azijoje, Laisvasis
Sociokultūrinės antropologijos metodologija, Laisvasis
Sociokultūrinės antropologijos pagrindai, Privalomasis

Š

Šiuolaikinė japonų literatūra, Privalomasis
Šiuolaikinės Azijos raida, Privalomasis
Šiuolaikinės Turkijos visuomenės studijos, Privalomasis
Šiuolaikiniai Azijos tyrimo metodai, Privalomasis
Šnekamoji turkų kalba, Laisvasis

T

Tarpkultūrinė mediacija, Privalomasis
Tarpkultūrinis ugdymas, Pasirenkamasis
Tarptautiniai santykiai ir saugumo politika Azijoje, Privalomasis
Tarptautiniai santykiai ir saugumo politika Azijoje ir Artimuosiuose Rytuose, Privalomasis
Tibetiečių kalba III/V d., Privalomasis
Tibetiečių kalba IV/V d., Privalomasis
Tibetiečių kalba V/V d., Privalomasis
Tibetiečių literatūra, Laisvasis
Tibeto istorija, None
Tibeto istorija, Laisvasis
Tibetologijos įvadas, Laisvasis
Tikėjimas ir religinė praktika islame, None
Tikėjimas ir religinė praktika islame, Laisvasis
Tiurkų tautos Lietuvoje, Privalomasis
Tiurkų tautos Lietuvoje, Pasirenkamasis
Turkijos istorija, Privalomasis
Turkijos kultūra ir jos tyrimai I/II d., Privalomasis
Turkijos kultūra ir jos tyrimai II/II d., Privalomasis
Turkų kalba (1 lygis, RKM), Laisvasis
Turkų kalba (2 lygis, RKM), Laisvasis
Turkų kalba A1 I/VII d., Pasirenkamasis
Turkų kalba I/V d., None
Turkų kalba I/VI d., Privalomasis
Turkų kalba I/VII d., Pasirenkamasis
Turkų kalba II/V d., None
Turkų kalba II/VI d., Privalomasis
Turkų kalba II/VII d., Pasirenkamasis
Turkų kalba III/IV d., Privalomasis
Turkų kalba III/VI d., Privalomasis
Turkų kalba III/VII d., Pasirenkamasis
Turkų kalba ir kultūra, Privalomasis
Turkų kalba ir vertimas raštu, Privalomasis
Turkų kalba IV/VI d., Privalomasis
Turkų kalba IV/VII, Pasirenkamasis
Turkų kalba V/V d., Privalomasis
Turkų kalba V/VII, Privalomasis
Turkų kalba VI/VI d., Privalomasis
Turkų kalbos vertimas, Privalomasis
Turkų kalbos žodžių daryba ir morfologija, Privalomasis
Turkų literatūra I/II d., Privalomasis
Turkų literatūra II/II d., Privalomasis

U

Užsienio kalba (anglų), Privalomasis
Užsienio kalba (anglų) II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (lietuvių) I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (lietuvių) II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (prancūzų) I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (prancūzų) II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (rusų) I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (rusų) II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (vokiečių) I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (vokiečių) II/II d., Privalomasis

V

Verstinė arabų literatūra, Pasirenkamasis
Vieša paskaita, Laisvasis