Chemijos institutas lapkričio 30,
Vykstančios paskaitos
Laikas Dalykas
Dėstytojai
Grupės Auditorija
11:00 - 15:00 Heterociklai farmacinėje chemijoje
Jelena Dodonova-Vaitkūnienė, Doc., Dr.
Farmacinė chemija 2k. 125-OChA- Organinės chemijos auditorija
12:00 - 15:00 Methods of Synthesis of Nanoparticles
Jurgis Pilipavičius, Asist., Dr.
Nanomedžiagų chemija 4k. 250-PChA-Polimerų chemijos auditorija
12:00 - 16:00 Cheminė technologija
Tatjana Kochanė, Doc., Dr.
Chemija 4k. 1gr. 253-Polimerų chemijos mokomoji laboratorija
13:00 - 16:00 Supramolekulių chemija
Edvinas Orentas, Prof., Dr.
Chemija 1k. Chemija 2k. 223-KDA- Kazio Daukšo auditorija
14:00 - 15:00 Spektroskopiniai analizės metodai
Stasys Tautkus, Prof., Dr. (HP)
Chemija 1k. Chemija 2k. 117-TChA-Taikomosios chemijos auditorija
14:00 - 16:00 Akademinė ir mokslinė anglų kalba
Inga Rozgienė, Lekt.
Chemija 1k. 1gr. 145-TGA-Theodor von Grotthuss auditorija
14:00 - 17:00 Fizikinė chemija II/II d.
Aušra Valiūnienė, Doc., Dr.
Chemija 3k. 1gr. Chemija 3k. 2gr. Nanomedžiagų chemija 3k.
141-NChA-Neorganinės chemijos auditorija
14:00 - 18:00 Bendroji chemija
Jonas Kiuberis, Asist., Dr., Tomas Murauskas, Asist., Dr.
Biochemija 1k. 1gr. 241-Neorganinės chemijos mokomoji laboratorija
14:00 - 18:00 Organinė chemija I/II d.
Denis Sokol, Asist., Dr., Sigita Višniakova, Lekt., Dr.
Chemija 2k. 1gr. 116-Organinės chemijos mokomoji laboratorija
Artėjančios paskaitos
Laikas Dalykas
Dėstytojai
Grupės Auditorija
16:00 - 19:00 Cheminės analizės kokybė
Evaldas Naujalis, Doc., Dr.
Chemija 1k. Chemija 2k. 117-TChA-Taikomosios chemijos auditorija