Geomokslų institutas lapkričio 30,
Vykstančios paskaitos
Laikas Dalykas
Dėstytojai
Grupės Auditorija
13:00 - 16:00 Magminių uolienų petrologija
Gražina Skridlaitė, Doc., Dr.
Geologija (šaka) 3k. 223 Petrologijos l.
14:00 - 16:00 Ekonominė geografija
Donatas Burneika, Prof., Dr.
Geografija 3k. 313 Prof. V. Chomskio a.
14:00 - 16:00 Geografinių tyrimų metodologija
Rasa Šimanauskienė, Doc., Dr.
Geografija ir teritorijų planavimas 1k. 305 Prof. A. Basalyko a.
14:00 - 16:00 Geologinių darbų teisiniai pagrindai ir organizavimas
Jurga Arustienė, Lekt., Dr., Jurga Lazauskienė, Asist., Dr., Gintaras Žaržojus, Doc., Dr.
Geologija (šaka) 4k. Hidrogeologija ir inžinerinė geologija (šaka) 4k. 205 Geoinformatikos l.
14:00 - 16:00 Įvadas į kartografiją ir geografines informacijos sistemas
Neringa Mačiulevičiūtė-Turlienė, Lekt.
K-GIS 1k. 220 Kartografijos kab.
14:00 - 16:00 Ledynų geologija
Petras Šinkūnas, Prof., Dr.
Erasmus+ Geologija 1k. 222 Mineralogijos a.
14:00 - 17:00 Meteorologijos pagrindai
Egidijus Rimkus, Prof., Dr.
Geografija 2k. K-GIS 2k. MH_B 1k.
214 Didžioji fakulteto a.
14:00 - 17:00 Meteorologijos pagrindai
Egidijus Rimkus, Prof., Dr.
Aplinkotyra ir aplinkosauga 2k. 214 Didžioji fakulteto a.
15:00 - 16:00 Teorinė ir taikomoji stratigrafija
Sigitas Radzevičius, Prof., Dr.
Erasmus+ Geologija/nuo 2 sem. Geologija (šaka) 2k. 221 Paleontologijos a.
15:00 - 17:00 Hidrogeologijos pagrindai
Vytautas Samalavičius, J. Asist.
Geologija 2k. 111 Geofiltracijos l.
Artėjančios paskaitos
Laikas Dalykas
Dėstytojai
Grupės Auditorija
16:00 - 17:00 Ekonominė geografija
Donatas Burneika, Prof., Dr.
Geografija 3k. 313 Prof. V. Chomskio a.
16:00 - 17:00 Įvadas į kartografiją ir geografines informacijos sistemas
Neringa Mačiulevičiūtė-Turlienė, Lekt.
K-GIS 1k. 220 Kartografijos kab.
16:00 - 17:00 Ledynų geologija
Petras Šinkūnas, Prof., Dr.
Erasmus+ Geologija 1k. 222 Mineralogijos a.
16:00 - 17:00 Teritorijų planavimo metodologija ir teisė I/II d.
Simonas Šabanovas, Asist., Dr.
Geografija ir teritorijų planavimas 1k. 305 Prof. A. Basalyko a.
16:00 - 18:00 GIS metodologija ir taikymas
Kęstutis Papšys, Lekt., Dr.
Kartografija 1k. 114 a.
16:00 - 18:00 Magminių uolienų petrologija
Gražina Skridlaitė, Doc., Dr.
Geologija (šaka) 3k. 223 Petrologijos l.
16:00 - 19:00 Aplinkos hidrogeologija
Jurga Arustienė, Lekt., Dr.
Hidrogeologija ir inžinerinė geologija (šaka) 4k. 213 a.
16:00 - 19:00 Technogeninė geochemija
Sonata Gadeikytė, Doc., Dr.
Hidrogeologija ir inžinerinė geologija (šaka) 3k. 211 Geoaplinkos a.
16:00 - 19:00 Aplinkos hidrogeologija
Jurga Arustienė, Lekt., Dr.
Aplinkotyra ir aplinkotvarka 2k. 213 a.
16:30 - 18:30 Aerometodai
Linas Bevainis, Asist., Dr.
K-GIS 3k. 316 Hidrologijos a.