vu_logo.png
Vilniaus universiteto tvarkaraščiai
Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas

Atkreipkite dėmesį: rudens semestro tvarkaraštį matysite pasirinkę 2019/2020 m.m. rudens sem., o perlaikymų tvarkaraštį - pasirinkę 2018/2019 m.m. pavasario sem. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Please note: timetable is available by clicking on 2019/2020 Autumn, retake timetable can be reached by choosing 2018/2019 Spring on the drop down menu.


BUS ir ERASMUS


Bendros universitetinės studijos

ERASMUS_ Bakalaurai (anglų k.)

ERASMUS_ magistrai (anglų k.)

ER (angl.k.) tvarkaraštis

Ekonomika I ir II kursai


Ekonomika

Ekonomika (papildomosios studijos,1 metų)

Ekon. (papild., 1 m.) 1 k. 1 gr. 2 gr.

Ekonomika (papildomosios studijos,1 semestro)

Ekon. (papild., 1 sem.) 1 k. 1 gr.

Ekonomika (S)

Ekonomika (S) 1 k. 1 gr.
Ekonomika (S) 2 k. 1 gr.

Kiekybinė ekonomika

Kiekyb.ek. (a.k.) 1 k. 1 gr.

Ekonomika III ir IV kursai


Bankininkystė (šaka)

Bank. 4 k. 4 gr.

Ekonomika (pokoleginės studijos)

Ekonomika 3 k. 1 gr. 2 gr.
Ekonomika 4 k. 1 gr. 2 gr.

Ekonominė analizė (šaka)

Ek. analizė 3 k. 1 gr.
Ek. analizė 4 k. 1 gr.

Finansai (S) (šaka)

Finansai (S) 3 k. 4 gr.
Finansai (S) 4 k. 4 gr.

Finansai (šaka)

Finansai 3 k. 1 gr. 2 gr. 3 gr.
Finansai 4 k. 1 gr. 2 gr. 3 gr.

Tarptautinė ekonomika (šaka)

Tarpt.ek. 3 k. 1 gr. 2 gr.
Tarpt.ek. 4 k. 1 gr. 2 gr. 3 gr.

Viešojo sektoriaus ekonomika (šaka)

Vš.sekt.ek. 4 k. 1 gr.

VVA I ir II kursai


Vadyba ir verslo administravimas

VVA 1 k. 1 gr.
VVA 2 k. 1 gr. 2 gr.

Vadyba ir verslo administravimas (anglų kalba)

VVA (a.k.) 1 k. 1 gr.
VVA (a.k.) 2 k. 1 gr.

Vadyba ir verslo administravimas (papildomosios studijos, 1 semestro)

VVA (papild.st., 1 sem.) 1 k. 1 gr. 2 gr.

Vadyba ir verslo administravimas (papildomosios studijos,1 metų)

VVA (papild.st., 1 metų) 1 k. 1 gr. 2 gr.

Vadyba ir verslo administravimas (S)

VVA (S) 1 k. 1 gr.
VVA (S) 2 k. 1 gr.

VVA III ir IV kursai


Buhalterinė apskaita ir auditas (šaka)

BAA 3 k. 1 gr.
BAA 4 k. 1 gr.

Inovacijų ir projektų valdymas (šaka)

IPV 4 k. 5 gr.

Komercija (šaka)

Kom. 3 k. 1 gr.
Kom. 4 k. 2 gr.

Rinkodara ir globalus verslas (anglų kalba) (šaka)

R ir GV 3 k. 1 gr.
R ir GV 4 k. 1 gr.

Vadyba ir verslo administravimas (pokoleginės studijos) (2 metų studijos)

VVA, 3 k. 3 k. 1 gr. 2 gr.
VVA, 4 k. 4 k. 1 gr. 2 gr.

Verslo organizavimas (anglų kalba) (šaka)

VO (anglų kalba) (šaka) 3 k. 1 gr.
VO (anglų kalba) (šaka) 4 k. 1 gr.

Verslo organizavimas (S) (šaka)

VO (S) 3 k. 2 gr.
VO (S) 4 k. 2 gr.

Verslo organizavimas (šaka)

VO 3 k. 1 gr.

Verslas ir teisė bei VIS


Vadybos informacinės sistemos

VIS 3 k. 1 gr.
VIS 4 k. 1 gr.

Verslas ir teisė

Verslas ir teisė 1 k. 1 gr.
Verslas ir teisė 2 k. 1 gr. 2 gr.
Verslas ir teisė 3 k. 1 gr.

Verslo informacinės sistemos

VIS 1 k. 1 gr.

Verslo informacinės sistemos (anglų k.)

VIS (a.k.) 1 k. 1 gr.

Magistrantūros studijos


Ekonominė analizė

Ek. anal. 1 k. 1 gr.

Europos ekonominės studijos

EES 1 k. 1 gr.

Finansai ir bankininkystė

Fin. ir bank. 1 k. 1 gr.

Finansai ir bankininkystė (anglų k.)

Fin. ir bank. (angl.) 1 k. 1 gr.

Kokybės vadyba

Kokyb.vad. 1 k. 1 gr.

Rinkodara ir integruota komunikacija

RIK 1 k. 1 gr.

Rinkodara ir integruota komunikacija (anglų kalba)

RIK (anglų k.) 1 k. 1 gr.

Strateginis informacinių sistemų valdymas

SISV 1 k. 1 gr.

Tarptautinio verslo vadyba ir ekonomika (anglų k.) (šaka - Ekonomika)

TVVE (anglų k.) (Ekon.) 1 k. 1 gr.

Tarptautinio verslo vadyba ir ekonomika (anglų k.) (šaka - Vadyba)

TVVE (anglų k.) (Vadyba) 1 k. 1 gr.

Verslo operacijų valdymas (šaka)

VPV (VOV) 1 k. 1 gr.

Žmogiškųjų išteklių valdymas

ŽIV 1 k. 1 gr.

Magistrantūra (S, ištęst.)


Kokybės vadyba (S)

Kokyb.vad. (S) 1 k. 1 gr.
Kokyb.vad. (S) 2 k. 1 gr.

Tarptautinio verslo ekonomika (S) (šaka)

TVE (S) 2 k. 1 gr.

Verslo ekonomika (S) 2018 m. srautas

Verslo ek. 2018 1 k. tvarkaraštis
Verslo ek. (S) (Verslo finansai) 2 k. tvarkaraštis

Verslo finansai (S) (šaka)

Versl.fin. 2 k. 1 gr.

Verslo vystymas (S)

Vers.vyst. (S) 1 k. 1 gr.
Vers.vyst. (S) 2 k. 1 gr.

Verslo vystymas (S) 2018 m. srautas

Vers.vyst. (S) 2018 1 k. tvarkaraštis
Vers.vyst. (S) 2018 2 k. tvarkaraštis

Kita


Atvirosios paskaitos

Atvirosios paskaitos tvarkaraštis

Doktorantūra


PhD

PhD students tvarkaraštis

Kita


Verslo ekonomika (S)

Verslo ek. (S) 1 k. 1 gr.