vu_logo.png
Vilniaus universiteto tvarkaraščiai
Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas

Dėmesio: Prašome tvarkaraštį pažiūrėti kiekvieną dieną, nes dėl nestabilios situacijos gali būti iškėlimų ir smulkių pakeitimų. Attention: Please check timetable everyday because there might be some small adjustments.


Bendros universitetinės studijos

BUS tvarkaraštis

ERASMUS_ Bakalaurai (anglų k.)

ER tvarkaraštis

Gretutinės studijos

Gretutinės 1k. 1gr.

ERASMUS_ magistrai (anglų k.)

ER (angl.k.) tvarkaraštis


Ekonomika

Ekonomika 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. 5gr.
Ekonomika 2k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr.

Ekonomika (papildomosios studijos,1 metų)

Ekon. (papild., 1 m.) 1k. 1gr.

Ekonomika (papildomosios studijos,1 semestro)

Ekon. (papild., 1 sem.) 1k. 1gr.

Ekonomika (S)

Ekonomika (S) 1k. 1gr.
Ekonomika (S) 2k. 1gr.

Kiekybinė ekonomika

Kiekyb.ek. (a.k.) 1k. 1gr.
Kiekyb.ek. (a.k.) 2k. 1gr.
Kiekyb.ek. (a.k.) 3k. 1gr.


Bankininkystė (šaka)

Bank. 3k. 1gr.
Bank. 4k. 1gr.

Ekonomika (pokoleginės studijos)

Ekonomika (Finansai) 3k. 1gr.
Ekonomika (finansai) 4k. 1gr.

Ekonominė analizė (šaka)

Ek. analizė 3k. 1gr.
Ek. analizė 4k. 1gr.

Finansai (S) (šaka)

Finansai (S) 3k. 4gr.
Finansai (S) 4k. 4gr.

Finansai (šaka)

Finansai 3k. 1gr.
Finansai 4k. 1gr. 2gr.

Gerovės valstybės ekonomika (šaka)

Gerovės valst.ek. 3k. 1gr.
Gerovės valst.ek. 4k. 1gr.

Tarptautinė ekonomika (šaka)

Tarpt.ek. 3k. 1gr.
Tarpt.ek. 4k. 1gr. 2gr.


Apskaita ir auditas

AA 1k. 1gr. 2gr.
Apsk.ir aud. 2k. 1gr.

Globali rinkodara

GR 1k. 1gr. 2gr.

Globali rinkodara (EN)

GR (EN) 1k. 1gr. 2gr.

Rinkodara ir globalus verslas

RGV 2k. 1gr. 2gr.

Rinkodara ir globalus verslas (EN)

RGV (EN) 2k. 1gr.

Vadyba

Vadyba 1k. 1gr.

Vadyba (EN)

Vadyba (EN) 1k. 1gr.

Vadyba (papildomosios studijos, 1 semestro)

Vadyba (papild.st., 1 sem.) 1k. 1gr.

Vadyba (papildomosios studijos,1 metų)

Vadyba (papild.st., 1 metų) 1k. 1gr.

Vadyba (S)

Vadyba (S) 1k. 1gr.
Vadyba (S) 2k. 1gr.

Verslo valdymas

Versl.vald. 2k. 1gr.

Verslo valdymas (EN)

VV (EN) 2k. 1gr.


Buhalterinė apskaita ir auditas (šaka)

BAA 4k. 1gr.

Komercija (šaka)

Kom. 4k. 1gr.

Rinkodara ir globalus verslas (anglų kalba) (šaka)

R ir GV 3k. 1gr.
R ir GV 4k. 1gr.

Vadyba ir verslo administravimas (pokoleginės studijos)

VVA (4 k.) 4k. 1gr.

Verslo organizavimas (S) (šaka)

VO (S) 4k. 2gr.

Verslo valdymas (S) (šaka)

Versl.vald. (S) 3k. 1gr.

Verslo valdymas (šaka)

VV 3k. 1gr.

VVA (pokolelg.) Verslo valdymas

VVA Versl.vald. (pokoleg.) 3k. 1gr.


Verslas ir teisė

Verslas ir teisė 1k. 1gr.
Verslas ir teisė 2k. 1gr.
Verslas ir teisė 3k. 1gr.
Verslas ir teisė 4k. 1gr. 2gr.

Verslo informacinės sistemos

VIS 1k. 1gr.
VIS 2k. 1gr.
VIS 3k. 1gr.

Verslo informacinės sistemos EN)

VIS (EN) 3k. 1gr.


Apskaita ir finansų valdymas

AFV 1k. 1gr.
AFV 2k. 1gr.

Ekonominė analizė

Ek. anal. 1k. 1gr.
Ek. anal. 2k. 1gr.

Europos ekonominės studijos

EES 2k. 1gr.

Finansai ir bankininkystė

Fin. ir bank. 1k. 1gr.
Fin. ir bank. 2k. 1gr.

Finansai ir bankininkystė (anglų k.)

Fin. ir bank. (angl.) 1k. 1gr.
Fin. ir bank. (angl.) 2k. 1gr.

Globalus verslas ir ekonomika (anglų k.)

GVE (anglų k.) 1k. 1gr.
GVE (anglų k.) 2k. 1gr.

Rinkodara ir integruota komunikacija

RIK 1k. 1gr.
RIK 2k. 1gr.

Rinkodara ir integruota komunikacija (anglų kalba)

RIK (anglų k.) 1k. 1gr.
RIK (anglų k.) 2k. 1gr.

Strateginis informacinių sistemų valdymas

SISV 1k. 1gr.
SISV 2k. 1gr.

Verslo operacijų valdymas (šaka)

VPV (VOV) 2k. 1gr.

Verslo procesų valdymas

VPV 1k. 1gr.

Žmogiškųjų išteklių valdymas

ŽIV 1k. 1gr.
ŽIV 2k. 1gr.


Kokybės vadyba (S)

Kokyb.vad. (S) 1k. 1gr.
Kokyb.vad. (S) 2k. 1gr.

Valstybės ekonominė politika (S)

Valst. ek. polit. (S) 1k. 1gr.
Valst. ek. polit. (S) 2k. 1gr.

Verslo vystymas (S)

Vers.vyst. (S) 1k. 1gr.
Vers.vyst. (S) 2k. 1gr.