vu_logo.png
Vilniaus universiteto tvarkaraščiai
Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas

Dėmesio: Paskelbtas preliminarus 2020/21 m.m. rudens sem. tvarkaraštis, kuris gali būti koreguojamas iki rugsėjo 10 d. Attention: A published preliminary schedule for the autumn semester of the year 2020/2021 can be adjusted until September 10.


BUS ir ERASMUS


Bendros universitetinės studijos

ERASMUS_ Bakalaurai (anglų k.)

ERASMUS_ magistrai (anglų k.)

ER (angl.k.) tvarkaraštis

Ekonomika I ir II kursai


Ekonomika

Ekonomika 1 k. 1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr.
Ekonomika 2 k. 1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr. 6 gr.

Ekonomika (papildomosios studijos,1 metų)

Ekon. (papild., 1 m.) 1 k. 1 gr.

Ekonomika (papildomosios studijos,1 semestro)

Ekon. (papild., 1 sem.) 1 k. 1 gr.

Ekonomika (S)

Ekonomika (S) 1 k. 1 gr.
Ekonomika (S) 2 k. 1 gr.

Kiekybinė ekonomika

Kiekyb.ek. (a.k.) 1 k. 1 gr.
Kiekyb.ek. (a.k.) 2 k. 1 gr.

Ekonomika III ir IV kursai


Bankininkystė (šaka)

Bank. 3 k. 4 gr.

Ekonomika (pokoleginės studijos)

Ekonomika (Finansai) 3 k. 1 gr.
Ekonomika 4 k. 1 gr. 2 gr.

Ekonominė analizė (šaka)

Ek. analizė 3 k. 1 gr.
Ek. analizė 4 k. 1 gr.

Finansai (S) (šaka)

Finansai (S) 3 k. 4 gr.
Finansai (S) 4 k. 4 gr.

Finansai (šaka)

Finansai 3 k. 1 gr. 2 gr.
Finansai 4 k. 1 gr. 2 gr. 3 gr.

Gerovės valstybės ekonomika (šaka)

Gerovės valst.ek. 3 k. 1 gr.

Tarptautinė ekonomika (šaka)

Tarpt.ek. 3 k. 1 gr. 2 gr.
Tarpt.ek. 4 k. 1 gr. 2 gr.

Vadyba I kursas


Vadyba (anglų kalba)(Rink.ir gl.versl.(2 gr.), Vad. (1 gr.))

Vadyba (a.k.) 1 k. 1 gr. 2 gr.

Vadyba (Apsk.ir aud.(1 gr.), Rink.ir gl.versl.(2 ir 3 gr.), Vad.(4 gr.))

Vadyba 1 k. 1 gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr.

Vadyba (papildomosios studijos, 1 semestro)

Vadyba (papild.st., 1 sem.) 1 k. 1 gr.

Vadyba (papildomosios studijos,1 metų)

Vadyba (papild.st., 1 metų) 1 k. 1 gr.

Vadyba (S)

Vadyba (S) 1 k. 1 gr.

VVA II, III ir IV kursai


Buhalterinė apskaita ir auditas (šaka)

BAA 3 k. 1 gr.
BAA 4 k. 1 gr.

Komercija (šaka)

Kom. 3 k. 1 gr.
Kom. 4 k. 2 gr.

Rinkodara ir globalus verslas (anglų kalba) (šaka)

R ir GV 3 k. 1 gr.
R ir GV 4 k. 1 gr.

Vadyba ir verslo administravimas

VVA 2 k. 1 gr.

Vadyba ir verslo administravimas (anglų kalba)

VVA (a.k.) 2 k. 1 gr.

Vadyba ir verslo administravimas (pokoleginės studijos)

VVA (VO) 3 k. 1 gr.
VVA (4 k.) 4 k. 1 gr. 2 gr.

Vadyba ir verslo administravimas (S)

VVA (S) 2 k. 1 gr.

Verslo organizavimas (anglų kalba) (šaka)

VO (anglų kalba) (šaka) 4 k. 1 gr.

Verslo organizavimas (S) (šaka)

VO (S) 3 k. 2 gr.
VO (S) 4 k. 2 gr.

Verslo organizavimas (šaka)

VO 4 k. 1 gr.

Verslas ir teisė bei VIS


Vadybos informacinės sistemos

VIS 4 k. 1 gr.

Verslas ir teisė

Verslas ir teisė 1 k. 1 gr.
Verslas ir teisė 2 k. 1 gr.
Verslas ir teisė 3 k. 1 gr. 2 gr.
Verslas ir teisė 4 k. 1 gr.

Verslo informacinės sistemos

VIS 1 k. 1 gr.
VIS 2 k. 1 gr.

Verslo informacinės sistemos (anglų k.)

VIS (a.k.) 2 k. 1 gr.

Magistrantūros studijos (N)


Apskaita ir finansų valdymas

AFV 1 k. 1 gr.

Ekonominė analizė

Ek. anal. 1 k. 1 gr.
Ek. anal. 2 k. 1 gr.

Europos ekonominės studijos

EES 2 k. 1 gr.

Finansai ir bankininkystė

Fin. ir bank. 1 k. 1 gr.
Fin. ir bank. 2 k. 1 gr.

Finansai ir bankininkystė (anglų k.)

Fin. ir bank. (angl.) 1 k. 1 gr.
Fin. ir bank. (angl.) 2 k. 1 gr.

Globalus verslas ir ekonomika (anglų k.)

GVE (anglų k.) 1 k. 1 gr.

Kokybės vadyba

Kokyb.vad. 2 k. 1 gr.

Rinkodara ir integruota komunikacija

RIK 1 k. 1 gr.
RIK 2 k. 1 gr.

Rinkodara ir integruota komunikacija (anglų kalba)

RIK (anglų k.) 1 k. 1 gr.
RIK (anglų k.) 2 k. 1 gr.

Strateginis informacinių sistemų valdymas

SISV 1 k. 1 gr.
SISV 2 k. 1 gr.

Tarptautinio verslo vadyba ir ekonomika (anglų k.)

TVVE (anglų k.) 2 k. 1 gr.

Verslo operacijų valdymas (šaka)

VPV (VOV) 1 k. 1 gr.
VPV (VOV) 2 k. 1 gr.

Verslo procesų valdymas

VPV 1 k. 1 gr.

Žmogiškųjų išteklių valdymas

ŽIV 1 k. 1 gr.
ŽIV 2 k. 1 gr.

Magistrantūra (S, ištęst.)


Kokybės vadyba (S)

Kokyb.vad. (S) 1 k. 1 gr.
Kokyb.vad. (S) 2 k. 1 gr.

Tarptautinio verslo ekonomika (S) (šaka)

TVE (S) 2 k. 1 gr.

Valstybės ekonominė politika (S)

Valst. ek. polit. (S) 1 k. 1 gr.

Verslo finansai (S) (šaka)

Versl.fin. 2 k. 1 gr.

Verslo vystymas (S)

Vers.vyst. (S) 1 k. 1 gr.
Vers.vyst. (S) 2 k. 1 gr.

Verslo vystymas (S) 2018 m. srautas

Vers.vyst. (S) 2018 2 k. tvarkaraštis

Doktorantūra


PhD

PhD students tvarkaraštis

Kita


Bankininkystė (šaka)

Bank. 4 k. 4 gr.

Apskaita ir auditas

Apsk.aud. 2 k. 1 gr.