Fizika 2k. 1gr.

Paskaitos

Pirmadienis
09:00 - 11:00 Kompiuterizuotieji fizikiniai ir technologiniai matavimai (PASKAITA)
Mindaugas Viliūnas, Doc., Dr.
619 (FF)
11:00 - 14:00 Matematinės fizikos lygtys (PASKAITA)
Kazimieras Glemža, Doc., Dr.
DFA (FF)
14:00 - 16:00 UNIX operacinės sistemos (PASKAITA)
Andrius Juodagalvis, Vyresn. M. Darbuot., Dr.
207 (FF)
Antradienis
10:00 - 13:00 Bendroji fizika III/VI d. (laboratoriniai darbai)
Robertas Maldžius, Doc., Dr., Česlovas Pavasaris, Lekt., Dr.
710 (FF)
13:00 - 17:00 Astrofizika (Paskaitos, seminarai, pratybos)
Vladas Vansevičius, Prof., Dr. (HP)
214 (FF)
Trečiadienis
09:00 - 11:00 Bendroji fizika III/VI d. (PRATYBOS)
Stasys Tamošiūnas, Doc., Dr.
211 (FF)
11:00 - 13:00 Matematinės fizikos lygtys (PRATYBOS)
Kazimieras Glemža, Doc., Dr.
214 (FF)
13:00 - 15:00 Kompiuterizuotieji fizikiniai ir technologiniai matavimai (laboratoriniai darbai)
Mindaugas Viliūnas, Doc., Dr.
619 (FF)
Ketvirtadienis
09:00 - 11:00 Bendroji fizika III/VI d. (PASKAITA)
Tadas Malinauskas, Doc., Dr.
DFA (FF)
11:00 - 12:00 Bendroji fizika III/VI d. (seminaras)
Tadas Malinauskas, Doc., Dr.
401 (FF)
12:00 - 14:00 UNIX operacinės sistemos (PRATYBOS)
Andrius Juodagalvis, Vyresn. M. Darbuot., Dr.
311 (FF)
15:00 - 19:00 BUS dalykas (modulis) (Paskaitos, seminarai, pratybos)
Penktadienis
15:00 - 19:00 BUS dalykas (modulis) (Paskaitos, seminarai, pratybos)