vu-logo.png
Vilniaus universiteto tvarkaraščiai
Fizikos fakultetas
Ieškoti

A

Aerozolio fizika ir chemija, Pasirenkamasis
Akustooptika: tūrinės ir paviršinės bangos, Privalomasis
Algebra ir geometrija, Privalomasis
Aplinkos fizika, Privalomasis
Aplinkos sauga ir valdymas, Pasirenkamasis
Aplinkos taršos tyrimo metodai, Pasirenkamasis
Astrobiologija, Privalomasis
Astrobiologija, Pasirenkamasis
Astrofizika, Privalomasis
Astrofizika, Pasirenkamasis
Astrofizikos instrumentai, Pasirenkamasis
Astrofotometrija, Pasirenkamasis
Astronomijos istorija, Pasirenkamasis
Astronomijos įvadas, Pasirenkamasis
Astronomijos pagrindai, Pasirenkamasis
Astrospektroskopijos instrumentai ir metodai, Pasirenkamasis
Atmosferos fizika, Pasirenkamasis
Atomo ir branduolio fizika, Privalomasis
Atomo ir elementariųjų dalelių fizika, Privalomasis
Atomų teorija, Pasirenkamasis
Atomų teorija, Pasirenkamasis
Atomų teorijos metodai, Pasirenkamasis
Atomų, molekulių ir molekulių darinių teorija, Pasirenkamasis
Atsako funkcijų teorija, Pasirenkamasis
Atsinaujinančių energijos šaltinių įvadas, Privalomasis
Atsinaujinančių energijos šaltinių įvadas, Pasirenkamasis
Atsitiktiniai vyksmai, Privalomasis
Atsitiktiniai vyksmai, Pasirenkamasis
Atvirkštiniai uždaviniai makroskopinėje ir kvantinėje fizikoje, Pasirenkamasis
Augalų komunikacija, Pasirenkamasis
Aukštoji matematika I/II d., Privalomasis
Aukštoji matematika II/II d., Privalomasis

B

Baigiamasis darbas, Privalomasis
Bangų fizika, Privalomasis
Bendroji chemija, Privalomasis
Bendroji fizika I/IV d., Privalomasis
Bendroji fizika I/VI d., Privalomasis
Bendroji fizika I/VI d. (Mechanika), Privalomasis
Bendroji fizika II/IV d., Privalomasis
Bendroji fizika II/VI d., Privalomasis
Bendroji fizika II/VI d. (Molekulių fizika ir termodinamika), Privalomasis
Bendroji fizika III/IV d., Privalomasis
Bendroji fizika III/VI d., Privalomasis
Bendroji fizika III/VI d. (Elektra ir magnetizmas), Privalomasis
Bendroji fizika IV/IV d., Privalomasis
Bendroji fizika IV/VI d., Privalomasis
Bendroji fizika IV/VI d. (Optika), Privalomasis
Bendroji fizika V/VI d., Privalomasis
Bendroji fizika VI/VI d., Privalomasis
Besimokančių sistemų pagrindai, Pasirenkamasis
Bevielio ryšio kanalo modeliavimas, Pasirenkamasis
Bioelektriniai reiškiniai, Privalomasis
Biofizikinės nanotechnologijos, Privalomasis
Biofizikos rinktiniai laboratoriniai darbai, Privalomasis
Biofotonika, Privalomasis
Biologinių objektų tyrimo metodai, Pasirenkamasis
Biomedicininių nanotechnologijų fizika, Pasirenkamasis
Biomolekulių ir membranų fizika, Pasirenkamasis
Biosistemų fotofizika ir technologijos, Pasirenkamasis
Biotransportas, Pasirenkamasis
Branduolinės energetikos fizikiniai pagrindai, Privalomasis
Branduolinės energetikos įvadas, Privalomasis
Branduolinio kuro ciklas, Pasirenkamasis
Branduolinių medžiagų fizika, Privalomasis
Branduolinių reaktorių fizika ir neutronika, Pasirenkamasis
Branduolio fizika, Privalomasis
Branduolio ir elementariųjų dalelių fizika, Privalomasis
BUS dalykas (modulis), Bendrosios universitetinės studijos

C

Chemijos pagrindai, Privalomasis
Cheminė fizika, Privalomasis
Cheminė fizika, Pasirenkamasis
Cheminė technologija, Privalomasis
Cheminė technologija, Pasirenkamasis
Civilizacijų istorija, Privalomasis

D

Daiktų internetas, Pasirenkamasis
Dalykinė anglų kalba, Privalomasis
Didelių energijų fizikos eksperimentinių duomenų analizės pagrindai, Pasirenkamasis
Dirbtinis intelektas, Privalomasis
Dirbtinis intelektas, Pasirenkamasis
Duomenų analizė Python aplinkoje, Privalomasis
Duomenų analizė Python aplinkoje, Pasirenkamasis
Duomenų analizės metodai, Privalomasis
Duomenų analizės metodai, Pasirenkamasis
Duomenų bazių valdymas, Privalomasis

E

Ekonomikos teorija (makroekonomika), Privalomasis
Ekonomikos teorija (mikroekonomika) I/II d., Privalomasis
Ekonomikos teorija (mikroekonomika) II/II d., Privalomasis
Eksperimentinė branduolio fizika, Privalomasis
Eksperimentinė fizika I/II d., Privalomasis
Eksperimentinė fizika I/III d., Privalomasis
Eksperimentinė fizika I/VI d., Privalomasis
Eksperimentinė fizika II/II d., Privalomasis
Eksperimentinė fizika II/III d., Privalomasis
Eksperimentinė fizika II/VI d., Privalomasis
Eksperimentinė fizika III/III d., Privalomasis
Eksperimentinė fizika III/VI d., Privalomasis
Eksperimentinė fizika IV/VI d., Privalomasis
Eksperimentinė fizika V/VI d., Privalomasis
Eksperimentinė fizika VI/VI d., Privalomasis
Eksperimentinė spektrometrija, Privalomasis
Eksperimento automatizavimas, Pasirenkamasis
Elektra ir magnetizmas, Privalomasis
Elektroakustika, Privalomasis
Elektrodinamika, Privalomasis
Elektronika, Privalomasis
Elektronikos ir fotonikos rinka, Privalomasis
Elektronikos ir fotonikos rinka, Pasirenkamasis
Elektronikos pagrindai, Privalomasis
Elektronikos pagrindai, Pasirenkamasis
Elektroninių grandinių ir sistemų kompiuterinis projektavimas, Privalomasis
Elektroninių grandinių ir sistemų kompiuterinis projektavimas, Pasirenkamasis
Elektroninių grandinių kompiuterinis projektavimas, Privalomasis
Energetika ir aplinka, Pasirenkamasis
Energetikos pagrindai, Privalomasis
Energetikos teisiniai pagrindai, Privalomasis
Energiją taupančios puslaidininkinės technologijos, Privalomasis
Energiją taupančios puslaidininkinės technologijos, Pasirenkamasis

F

Feroelektrikai - ateities informacinių technologijų medžiagos, Privalomasis
Filosofijos įvadas, Privalomasis
Finansų ir bankininkystės pradmenys, Privalomasis
Firmų ekonomika ir administravimas, Pasirenkamasis
Fizikinė kinetika, Privalomasis
Fizikinė kinetika, Pasirenkamasis
Fizikiniai metodai biologijoje ir medicinoje, Pasirenkamasis
Fizikinio eksperimento technika, Pasirenkamasis
Fizikos didaktika I/II d., Pasirenkamasis
Fizikos didaktika II/II d., Pasirenkamasis
Fizikos diferencialinės lygtys, Privalomasis
Fizikos istorija, Privalomasis
Fliuktuacijos elektroniniuose ir telekomunikaciniuose įtaisuose, Privalomasis
Fotobiologija, Pasirenkamasis
Fotonika ir adaptyvioji optika, Privalomasis
Fotonika ir adaptyvioji optika, Pasirenkamasis
Fotonikos pagrindai, Privalomasis
Fotonikos pagrindai, Pasirenkamasis
Fotovoltinių silicio elementų gamybos technologijos, Privalomasis
Fotovoltinių silicio elementų gamybos technologijos, Pasirenkamasis
Fraktalinė ir chaotinė dinamika, Privalomasis
Funkcinė elektronika, Pasirenkamasis
Funkcinės ir sumaniosios medžiagos, Pasirenkamasis

G

Galaktikos astronomija, Pasirenkamasis
Galaktikos ir kosmologija, Pasirenkamasis
Galaktikų fizika, Pasirenkamasis
Gyvybės sinergetika, Privalomasis
Gyvybės sinergetika, Pasirenkamasis

I

Informacijos glaudinimas, Pasirenkamasis
Informacijos kompiuterinio vizualizavimo pagrindai, Pasirenkamasis
Informacijos registravimas, Pasirenkamasis
Informacijos registravimo fizikiniai ir techniniai pagrindai, Pasirenkamasis
Informacijos teorija, Privalomasis
Informaciniai elementai ir jų sistemos, Privalomasis
Informacinių technologijų medžiagos, Privalomasis
Informatika, Privalomasis
Inovacijų ir produktų vystymas, Privalomasis
Integriniai grandynai, Privalomasis
Integrinių grandynų įtaisų teorija, Privalomasis
IT projektų valdymo įvadas, Privalomasis

Į

Įvadas į gyvų sistemų fiziką, Pasirenkamasis
Įvadas į mikrovaldiklius, Privalomasis
Įvadas į neutronų ir branduolinių reaktorių fiziką, Privalomasis

J

Jonika, Privalomasis
Jutikliai ir keitikliai, Privalomasis

K

Kibernetinė sauga, Privalomasis
Kietakūnio apšvietimo technologijos, Privalomasis
Kietojo kūno elektronika, Privalomasis
Kietojo kūno elektronika, Pasirenkamasis
Kietojo kūno fizika, Privalomasis
Kietojo kūno lazeriai, Privalomasis
Kinetinė ir lazerinė spektroskopija, Privalomasis
Kinetinė spektroskopija, Pasirenkamasis
Klasikinė elektrodinamika, Privalomasis
Kompiuterinė chemija, Pasirenkamasis
Kompiuterinė duomenų sauga, Privalomasis
Kompiuterinė grafika, Privalomasis
Kompiuterinė lazerių fizika, Pasirenkamasis
Kompiuterinė spektrofotometrinių duomenų analizė, Pasirenkamasis
Kompiuterinės telekomunikacijų technologijos, Privalomasis
Kompiuterinis modeliavimas astrofizikoje, Pasirenkamasis
Kompiuterinis modeliavimas astrofizikoje I/II d., Pasirenkamasis
Kompiuterinis modeliavimas astrofizikoje II/II d., Pasirenkamasis
Kompiuterių aparatinė ir programinė įranga, Pasirenkamasis
Kompiuterių taikymas, Privalomasis
Kompiuterių taikymas I/II d., Privalomasis
Kompiuterių taikymas II/II d., Pasirenkamasis
Kompiuterių taikymo pagrindai, Privalomasis
Kompiuterių techninė įranga, Pasirenkamasis
Kompiuterių tinklai, Privalomasis
Kompiuterių tinklai, Pasirenkamasis
Kompiuterių tinklai I/II d., Privalomasis
Kompiuterių tinklai II/II d., Pasirenkamasis
Kompiuterių tinklai Pro I/III d., Pasirenkamasis
Kompiuterių tinklai Pro II/III d., Pasirenkamasis
Kompiuterių tinklai Pro III/III d., Pasirenkamasis
Kompiuterizuotieji astrofotometriniai matavimai, Pasirenkamasis
Kompiuterizuotieji elektrodinamikos taikymai, Pasirenkamasis
Kompiuterizuotieji fizikiniai ir technologiniai matavimai, Privalomasis
Kompiuterizuotieji fizikiniai ir technologiniai matavimai, Pasirenkamasis
Kompiuterizuotieji optimizavimo metodai, Privalomasis
Kosmologija, Pasirenkamasis
Kosmoso technologijų pagrindai, Pasirenkamasis
Krūvio pernašos vyksmų skaitinis modeliavimas, Privalomasis
Kursinis darbas, Privalomasis
Kursinis darbas (profesinė praktika), Privalomasis
Kursinis darbas (profesionali praktika), Privalomasis
Kvantinė elektronika, Privalomasis
Kvantinė informacija ir kriptografija, Pasirenkamasis
Kvantinė mechanika, Privalomasis
Kvantinė mechanika I/II d., Privalomasis
Kvantinė mechanika II/II d., Privalomasis
Kvantinė mechanika II/II d., Pasirenkamasis
Kvantinė optika, Privalomasis
Kvantinė relaksacijos teorija, Pasirenkamasis
Kvantinė statistinė fizika, Pasirenkamasis
Kvantinė statistinė mechanika, Privalomasis
Kvantinės mechanikos pradmenys, Privalomasis
Kvantinių kompiuterių įvadas, Pasirenkamasis
Kvantinių laukų teorija, Pasirenkamasis
Kvantinių laukų teorija ir mezoskopinės sistemos, Pasirenkamasis

L

Laisvasis dalykas, Laisvasis
Ląstelės biofizika, Privalomasis
Lazeriai, Privalomasis
Lazeriai biologijoje ir medicinoje, Privalomasis
Lazerinė technika, Privalomasis
Lazerinė technologija, Privalomasis
Lazerinės spinduliuotės ir medžiagos sąveika, Privalomasis
Lazerinio apdirbimo technologiniai įrenginiai, Privalomasis
Lazerinis medžiagų apdirbimas, Privalomasis
Lazerių fizika, Privalomasis
Lazerių taikymas biologijoje ir medicinoje, Privalomasis
Lazerių taikymo medicinoje, diagnostikoje ir medžiagų apdirbime pagrindai, Pasirenkamasis
Lazerių technologijos, Privalomasis
Lyderystė, Pasirenkamasis
Lygiagrečiųjų skaičiavimų metodai fizikoje, Privalomasis
Lygiagrečiųjų skaičiavimų metodai fizikoje, Pasirenkamasis
Lygiagretieji ir paskirstytieji skaičiavimai, Privalomasis
Lygiagretieji skaičiavimai, Privalomasis
Lygiagretieji skaičiavimai, Pasirenkamasis
Linux įterptinės sistemos, Pasirenkamasis
Liuminescencija, Pasirenkamasis

M

Magistro seminaras, Privalomasis
Maršrutizavimas lokaliuosiuose tinkluose, Pasirenkamasis
Masių spektrometrija, Pasirenkamasis
Masių spektrometrija aplinkotyroje, Pasirenkamasis
Matematinė fiziologija, Pasirenkamasis
Matematinės fizikos lygtys, Privalomasis
Matematinės fizikos lygtys, Pasirenkamasis
Matematinio modeliavimo pagrindai, Privalomasis
Matematinio modeliavimo pagrindai, Pasirenkamasis
Matematinių metodų taikymai fizikoje, Pasirenkamasis
Mechanika ir termodinamika, Privalomasis
Medžiagotyra, Pasirenkamasis
Medžiagų charakterizavimo metodai, Privalomasis
Medžiagų mikroskopijos metodai, Privalomasis
Medžiagų mikroskopijos metodai, Pasirenkamasis
Medžiagų mokslas, Pasirenkamasis
Mikro ir nanodarinių formavimo technologijos, Privalomasis
Mikrobanginė elektronika, Privalomasis
Mikrobangų grandinės, Privalomasis
Mikroekonomika, Privalomasis
Mikroelektroniniai prietaisai, Pasirenkamasis
Mikroprocesorių technologijos, Pasirenkamasis
Mikrovaldikliai elektroninėse grandinėse, Privalomasis
Modernieji optoelektronikos ir mikroelektronikos prietaisai, Privalomasis
Modernioji medžiagotyra ir medžiagų inžinerija, Pasirenkamasis
Modernioji optika, Privalomasis
Modernioji teorinė fizika, Pasirenkamasis
Modernioji virpesinė spektrometrija, Pasirenkamasis
Moderniosios elektroninių darinių technologijos, Privalomasis
Moderniosios medžiagų technologijos, Privalomasis
Mokslinė tiriamoji praktika, Privalomasis
Mokslinio darbo vadyba, Privalomasis
Mokslinio darbo vadyba, Pasirenkamasis
Mokslinio ir gamybinio darbo rinka, Pasirenkamasis
Mokslo ir inovacijų vadyba, Privalomasis
Mokslo metų pradžia, Privalomasis
Mokslo tiriamasis darbas, Privalomasis
Mokslo tiriamasis darbas I/II d., Privalomasis
Mokslo tiriamasis darbas I/III d., Privalomasis
Mokslo tiriamasis darbas II/II d., Privalomasis
Mokslo tiriamasis darbas II/III d., Privalomasis
Mokslo tiriamasis darbas III/III d., Privalomasis
Molekuliniai vyksmai ir kinetinė spektroskopija, Privalomasis
Molekuliniai vyksmai ir kinetinė spektroskopija, Pasirenkamasis
Molekulinių darinių spektrų kompiuterinė analizė, Pasirenkamasis
Molekulinių vyksmų fizika, Pasirenkamasis
Molekulių ir molekulių darinių teorija, Pasirenkamasis
Molekulių spektroskopija, Privalomasis

N

Nano- ir mikrodarinių technologijos, Pasirenkamasis
Nanodariniai ir medžiagų inžinerija, Privalomasis
Nanodarinių spektrometrija, Pasirenkamasis
Nanoelektronika, Privalomasis
Nanoelektronika, Pasirenkamasis
Nanotechnologijos, Privalomasis
Nanovamzdeliai, fulerenai, nanoklasteriai, Pasirenkamasis
Naujos branduolinės energetikos sistemos, Pasirenkamasis
Naujos branduolinės energetikos sistemos ir jų sauga, Pasirenkamasis
Naujosios medžiagos ir technologijos, Privalomasis
Nelokalioji matematinė fizika, Pasirenkamasis
Neorganinės optoelektronikos prietaisų fizika ir technologija, Privalomasis
Netiesinė optika, Privalomasis
Netvarkių medžiagų fizika ir technologija, Pasirenkamasis
Netvarkių medžiagų fizika ir technologijos, Privalomasis
Neuroinformatika, Pasirenkamasis
Neuroniniai tinklai, Pasirenkamasis
Neurono biofizika, Pasirenkamasis

O

Objektinis programavimas, Privalomasis
Optika, Privalomasis
Optika ir atomo fizika, Privalomasis
Optinė spektroskopija, Pasirenkamasis
Optinės sistemos, Privalomasis
Optiniai biojutikliai, Pasirenkamasis
Optiniai informacijos apdorojimo metodai, Privalomasis
Optiniai reiškiniai puslaidininkiuose, Privalomasis
Optiniai vyksmai nereguliariose nanosistemose, Pasirenkamasis
Optinis ryšys, Privalomasis
Optinių ir lazerinių elementų technologijos, Privalomasis
Optinių sistemų dizainas, Privalomasis
Optoelektronika, Privalomasis
Optoelektronikos ir lazerių inžinerija, Privalomasis
Optoelektronikos įtaisai telekomunikacijų sistemose, Privalomasis
Organinė optoelektronika, Privalomasis
Organinės optoelektronikos technologijos, Privalomasis
Organiniai puslaidininkiai, Privalomasis
Organiniai puslaidininkiai, Pasirenkamasis
Organinių medžiagų fizika, Privalomasis

P

Paskirstytųjų skaičiavimų taikymai telekomunikacinių tinklų modeliavimui, Privalomasis
Paviršiaus ir nanodarinių fizika, Pasirenkamasis
Paviršinės akustinės bangos telekomunikacijose, Privalomasis
Pedagoginė ir raidos psichologija, Pasirenkamasis
Personalo vadyba, Pasirenkamasis
Plačiųjų telekomunikacinių tinklų technologijos, Privalomasis
Praktinė medžiagotyra, Privalomasis
Praktinė medžiagotyra, Pasirenkamasis
Pramoninė elektronika, Privalomasis
Programavimas, Privalomasis
Programavimo įvadas, Privalomasis
Programavimo įvadas, Pasirenkamasis
Projektų valdymas, Privalomasis
Psichofizika, Pasirenkamasis
Psichologijos įvadas, Privalomasis
Puslaidininkinės auginimo technologijos, Privalomasis
Puslaidininkių fizikos įvadas, Pasirenkamasis

R

Radiacinė ekologija, Pasirenkamasis
Radiacinė ekologija ir sauga, Pasirenkamasis
Radiacinė sauga ir ekologija, Privalomasis
Radijo sąsaja judriojo ryšio sistemose, Privalomasis
Radioaktyviosios atliekos, Pasirenkamasis
Radioelektroninės sistemos, Privalomasis
Radionuklidų sklaida, Pasirenkamasis
Reliatyvumo teorija, Pasirenkamasis
Rinkodara, Privalomasis
Rinktiniai astrofizikos skyriai, Pasirenkamasis
Rinktiniai darbai mokslinėse laboratorijose, Pasirenkamasis
Rinktiniai teorinės fizikos skyriai, Pasirenkamasis
Ryšio linijos, Privalomasis

S

Sauga branduolinėje energetikoje, Pasirenkamasis
Saulės elementų gamybos technologijos, Privalomasis
Saulės energetika, Privalomasis
Saulės energetika, Pasirenkamasis
Saulės sistema, Pasirenkamasis
Sensorinių sistemų biofizika, Pasirenkamasis
Serverinių sistemų valdymas, Pasirenkamasis
Serverinių tinklų valdymas, Pasirenkamasis
Signalai ir tiesinės grandinės, Privalomasis
Signalai ir tiesinės grandinės, Pasirenkamasis
Signalų valdymo įtaisai, Privalomasis
Signalų virsmų molekuliniai mechanizmai, Pasirenkamasis
Sinergetika, Pasirenkamasis
Sisteminė programinė įranga, Pasirenkamasis
Skaitiniai metodai, Privalomasis
Skaitinio optimizavimo pagrindai, Pasirenkamasis
Skaitmeninė elektronika, Privalomasis
Skaitmeninė optika, Privalomasis
Skaitmeninė optika, Pasirenkamasis
Skaitmeninė optika ir vaizdinimas, Privalomasis
Skaitmeninis modeliavimas fizikoje, Pasirenkamasis
Skaitmeninis modeliavimas I/II d., Privalomasis
Skaitmeninis modeliavimas II/II d., Privalomasis
Skaitmeninių signalų apdorojimas, Privalomasis
Skaitmeninių signalų apdorojimas, Pasirenkamasis
Skaitmeninių signalų procesoriai, Privalomasis
Skaitmeninių signalų procesoriai, Pasirenkamasis
Skaitmeninių signalų procesorių taikymai, Privalomasis
Skaitmeninių signalų procesorių taikymai, Pasirenkamasis
Skaitmeninių sistemų analizė ir modeliavimas, Privalomasis
Smegenotyros metodai, Pasirenkamasis
Sociologijos įvadas, Privalomasis
Specialybės anglų kalba, Privalomasis
Specialybės kalba, Privalomasis
Specialieji kietojo kūno teorijos skyriai, Pasirenkamasis
Spektrofotometrijos duomenų analizės metodai, Pasirenkamasis
Spektrofotometrijos instrumentai ir metodai, Pasirenkamasis
Spektrofotometrijos metodai astrofizikoje, Pasirenkamasis
Spektroskopija, Pasirenkamasis
Statistinė fizika, Privalomasis
Studijos ir darbo sauga, Privalomasis
Studijų įgūdžiai ir darbo sauga, Privalomasis
Studijų įgūdžiai ir kompiuterinis raštingumas fizikams, Privalomasis
Studijų programos ir studijų pristatymas, Privalomasis

Š

Šilumos ir masės mainų fizika, Pasirenkamasis
Šiuolaikinės apšvietimo technologijos ir šviesos dizainas, Pasirenkamasis
Šiuolaikinės astrofizikos problemos, Pasirenkamasis
Šiuolaikinės inžinerinės medžiagos ir jų apdirbimo technologijos, Privalomasis
Šiuolaikiniai puslaidininkių prietaisai - fizika ir technologija, Pasirenkamasis
Šviesa, spalva ir jų sukeltų pojūčių matavimai, Privalomasis
Šviesolaidžių fizika ir technologija, Privalomasis
Šviesolaidžių technologijos, Pasirenkamasis
Šviesos šaltinių ir detektorių fizika ir technologija, Privalomasis
Šviesos šaltinių ir optinių komponentų metrologija, Privalomasis
Šviesos šaltinių ir optinių komponentų metrologija, Pasirenkamasis
Šviesos technologijos, Privalomasis
Šviesos technologijos, Pasirenkamasis

T

Taikomoji biofizika, Privalomasis
Taikomoji branduolinė spektrometrija, Pasirenkamasis
Taikomoji branduolio fizika, Pasirenkamasis
Taikomoji ekonomika, Privalomasis
Taikomoji elektrodinamika, Privalomasis
Taikomoji elektronika I/II d., Privalomasis
Taikomoji elektronika II/II d., Pasirenkamasis
Taikomoji spektrometrija, Pasirenkamasis
Taikomoji termodinamika, Privalomasis
Taikomoji termodinamika, Pasirenkamasis
Tarpžvaigždinė terpė, Pasirenkamasis
Techninė grafika, Privalomasis
Techninė grafika, Pasirenkamasis
Technologijų vadyba, Privalomasis
Technologiniai vyksmai ir matavimai, Pasirenkamasis
Teisės pradmenys, Privalomasis
Telekomunikacijų pagrindai, Privalomasis
Telekomunikacijų pagrindai, Pasirenkamasis
Teorinė astrofizika, Pasirenkamasis
Teorinė mechanika, Privalomasis
Teorinė mechanika, Pasirenkamasis
Teorinės elementariųjų dalelių fizikos pagrindai I/II d., Pasirenkamasis
Tikimybių teorija, Privalomasis
Tikimybių teorija, Pasirenkamasis

U

Ultratrumpųjų impulsų optika, Privalomasis
UNIX operacinės sistemos, Pasirenkamasis
Užsienio kalba (anglų) C1 I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (anglų) C1 II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (anglų) I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (anglų) II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (lietuvių) C1 I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (lietuvių) C1 II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (lietuvių) I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (lietuvių) II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (prancūzų) C1 I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (prancūzų) C1 II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (prancūzų) I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (prancūzų) II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (rusų) C1 I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (rusų) C1 II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (rusų) I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (rusų) II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (vokiečių) C1 I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (vokiečių) C1 II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (vokiečių) I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (vokiečių) II/II d., Privalomasis

V

Vadyba, Privalomasis
Vadyba, Pasirenkamasis
Vadybos informacinės sistemos, Pasirenkamasis
Valdymo procesų biofizika, Privalomasis
Verslo teisė, Pasirenkamasis
Verslumas, Pasirenkamasis
Vyksmų modeliavimas, Pasirenkamasis
Vyksmų puslaidininkiniuose prietaisuose modeliavimas, Pasirenkamasis
Virpesiai ir bangos, Privalomasis
Vizualusis programavimas, Privalomasis
VM hakatonas, Laisvasis

Ž

Žemųjų temperatūrų fizika, Pasirenkamasis
Žinių ir inovacijų vadyba, Pasirenkamasis
Žvaigždės, Pasirenkamasis
Žvaigždžių atmosferos, Pasirenkamasis
Žvaigždžių evoliucija, Pasirenkamasis
Žvaigždžių ir planetų fizika, Pasirenkamasis
Žvaigždžių spiečiai, Pasirenkamasis