Lazerinė fizika ir optinės technologijos 1k. 1gr.

Paskaitos

Pirmadienis
10:00 - 12:00 Kinetinė ir lazerinė spektroskopija (EGZAMINAS)
Mikas Vengris, Prof., Dr.
10:00 - 13:00 Šviesos šaltinių ir detektorių fizika ir technologija (PASKAITA)
Gintaras Tamošauskas, Doc., Dr.
LTC 306 (LTC)
13:00 - 14:00 Šviesos šaltinių ir detektorių fizika ir technologija (seminaras)
Gintaras Tamošauskas, Doc., Dr.
LTC 306 (LTC)
14:30 - 17:00 Kinetinė ir lazerinė spektroskopija (PASKAITA)
Mikas Vengris, Prof., Dr.
LTC 306 (LTC)
Antradienis
10:00 - 12:00 Ultratrumpųjų impulsų optika (EGZAMINAS)
Gintaras Valiulis, Prof., Dr. (HP)
711 EVAF (JR)
12:00 - 15:00 Kvantinė optika (Paskaitos, seminarai, pratybos)
Vygandas Jarutis, Doc., Dr.
LTC 306 (LTC)
15:00 - 19:00 Ultratrumpųjų impulsų optika (Paskaitos, seminarai, pratybos)
Gintaras Valiulis, Prof., Dr. (HP)
LTC 306 (LTC)
Ketvirtadienis
14:00 - 18:00 Kinetinė ir lazerinė spektroskopija (laboratoriniai darbai)
Arūnas Čiburys, Lekt.
LTC 113 (LTC)
LTC 116 (LTC)
LTC 305 (LTC)
Penktadienis
10:00 - 11:00 Kvantinė optika (EGZAMINAS)
Vygandas Jarutis, Doc., Dr.
10:00 - 12:00 Šviesos šaltinių ir detektorių fizika ir technologija (EGZAMINAS)
Gintaras Tamošauskas, Doc., Dr.
14:00 - 18:00 Kinetinė ir lazerinė spektroskopija (laboratoriniai darbai)
Arūnas Čiburys, Lekt.
LTC 113 (LTC)
LTC 116 (LTC)
LTC 305 (LTC)