Taikomoji fizika 4k. 2gr.

Paskaitos

Pirmadienis
09:00 - 12:00 Spektroskopija (PASKAITA)
Vytautas Balevičius, Prof., Habil. dr., Justinas Čeponkus, Doc., Dr.
510 Prof. Adolfo Jucio auditorija (FF)
12:00 - 16:00 [Nel.] Spektroskopija (laboratoriniai darbai) Pogrupiai: 1, ,, 2, ,, 3, ,, 4
Rasa Platakytė, Lekt.
423 (FF)
Antradienis
09:00 - 13:00 Aplinkos taršos tyrimo metodai (Paskaitos, seminarai, pratybos)
Agnė Kalnaitytė, J. M. Darbuot., Dr., Arūnas Maršalka, Doc., Dr.
511 (FF)
12:00 - 15:00 Eksperimento automatizavimas (laboratoriniai darbai) Pogrupiai: 1
Justinas Čeponkus, Doc., Dr.
407 (FF)
15:00 - 17:00 Eksperimento automatizavimas (PASKAITA)
Justinas Čeponkus, Doc., Dr.
401 (FF)
17:00 - 20:00 Eksperimento automatizavimas (laboratoriniai darbai) Pogrupiai: 2
Justinas Čeponkus, Doc., Dr.
407 (FF)
Trečiadienis
10:00 - 13:00 Specialybės kalba (Paskaitos, seminarai, pratybos)
Evaldas Švageris, Asist., Dr.
312 (FF)
13:00 - 16:00 Puslaidininkių fizikos įvadas (Paskaitos, seminarai, pratybos)
Edmundas Kuokštis, Prof., Habil. dr.
704 (FF)
Ketvirtadienis
11:00 - 13:00 Medžiagotyra (PASKAITA)
Eugenijus Gaubas, Prof., Habil. dr.
704 (FF)
13:00 - 17:00 [Nel.] Puslaidininkių fizikos įvadas (laboratoriniai darbai)
Edmundas Kuokštis, Prof., Habil. dr.
708 (FF)
13:00 - 17:00 [Lyg.] Medžiagotyra (laboratoriniai darbai)
Eugenijus Gaubas, Prof., Habil. dr.
708 (FF)