Antanas Keturakis, Lekt.

Dėstytojų tvarkaraštis

flf 2019 - 2020 m. m. Rudens semestras

Pirmadienis
09:00 - 10:30   Atidirbamos paskaitos
paskaitos ir seminarai
UK3 (UKI)
Trečiadienis
11:00 - 12:30 Nel.  Romanų filologijos įvadas
seminaras
Ispanų filologija 1k. 1gr.    122 (Suomių) aud. (Domus)
13:00 - 14:30   Romanų kalbų istorinė gramatika
paskaitos ir seminarai
Ispanų filologija 3k. 1gr.   Ispanų filologija 3k. 2gr.
Ispanų filologija 4k. 1gr.   Ispanų filologija 4k. 2gr.
Italų filologija 4k. 1gr.   Ispanų kalba ir kultūra 4k. 1gr.
115A aud. (Domus)
17:00 - 18:30   Atidirbamos paskaitos
paskaitos ir seminarai
118 (Vinco Krėvės) aud. (Domus)
17:00 - 18:30   Atidirbamos paskaitos
paskaitos ir seminarai
K1 (Jono Dumčiaus) aud. (Domus)
Ketvirtadienis
11:00 - 12:30   Romanų filologijos įvadas
PASKAITA
Ispanų filologija 1k. 1gr.   Ispanų filologija 1k. 2gr.
Italų filologija 1k. 1gr.   Italų filologija 1k. 2gr.
118 (Vinco Krėvės) aud. (Domus)
Penktadienis
11:00 - 12:30 Lyg.  Romanų filologijos įvadas
seminaras
Ispanų filologija 1k. 2gr.    UKD aud. (UKI)
11:00 - 12:30   Atidirbamos paskaitos
paskaitos ir seminarai
UK3 (UKI)
11:00 - 12:30   Atidirbamos paskaitos
paskaitos ir seminarai
UK3 (UKI)
13:00 - 14:30   Kalbotyros įvadas
paskaitos ir seminarai
Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija 1k. 1gr.    K1 (Jono Dumčiaus) aud. (Domus)
15:00 - 16:30 Nel.  Romanų filologijos įvadas
seminaras
Italų filologija 1k. 1gr.    ISC (Italų studijų centras) (Domus)
15:00 - 16:30 Lyg.  Romanų filologijos įvadas
seminaras
Italų filologija 1k. 2gr.    ISC (Italų studijų centras) (Domus)
Nel. - Paskaitos vyksta nelyginėmis savaitėmis
Lyg. - Paskaitos vyksta lyginėmis savaitėmis