flf-logotipas.png
Vilniaus universiteto tvarkaraščiai
Filologijos fakultetas
Ieškoti

A

A. J. Greimo semiotikos metodas, Privalomasis
Airijos studijos, Pasirenkamasis
Airių literatūra, Pasirenkamasis
Airių studijos, Pasirenkamasis
Akademinis rašymas, Privalomasis
Akademinis rašymas, Pasirenkamasis
Akademinis raštingumas, Privalomasis
Akademinis raštingumas, Pasirenkamasis
Akademinis skaitymas ir rašymas, Privalomasis
Aktualieji lietuvių literatūros aspektai, Pasirenkamasis
Aktualioji sakinio skaida ir vertimas, Pasirenkamasis
Alternatyvūs užsienio kalbų mokymo metodai, Pasirenkamasis
Amerikiečių apsakymas, Pasirenkamasis
Amerikiečių kelionių literatūra (anglų k.), Pasirenkamasis
Amerikiečių literatūra (poezija), Pasirenkamasis
Anglosaksų epo „BEOWULF“ skaitymai, Pasirenkamasis
Anglų kalba pasaulyje, Pasirenkamasis
Anglų kalbos akcentai ir dialektai Didžiojoje Britanijoje, Pasirenkamasis
Anglų kalbos evidencialumo raiška, Pasirenkamasis
Anglų kalbos fonetika ir morfologija I/II d., Privalomasis
Anglų kalbos fonetika ir prezentacijos, Privalomasis
Anglų kalbos gebėjimų vertinimas ir tikrinimas, Pasirenkamasis
Anglų kalbos gramatika (morfologija), Privalomasis
Anglų kalbos gramatika (sintaksė), Privalomasis
Anglų kalbos gramatika I/III d., Privalomasis
Anglų kalbos gramatika II/III d., Privalomasis
Anglų kalbos gramatika III/III d., Privalomasis
Anglų kalbos istorija, Pasirenkamasis
Anglų kalbos leksikologija ir leksikografija, Privalomasis
Anglų kalbos stilistika, Privalomasis
Anglų kalbos stilistika, Privalomasis
Anglų kalbos stilistika, Pasirenkamasis
Anglų kalbotyros seminaras, Privalomasis
Anglų kalbotyros seminaras (Poezijos kalba: stilistiniai bruožai ir formalistinė prieiga), Pasirenkamasis
Anglų kalbotyros seminaras: frazeologija, Pasirenkamasis
Anglų kalbotyros seminaras: kalba ir filosofija: metodologinės prieigos, Pasirenkamasis
Anglų kalbotyros seminaras: kognityvinės lingvistikos įvadas, Pasirenkamasis
Anglų kalbotyros seminaras: politikos anglų kalba, Pasirenkamasis
Anglų kalbotyros seminaras: sociolingvistikos įvadas, Pasirenkamasis
Anglų kalbotyros seminaras: šiuolaikiniai kalbos tyrimo metodai, Pasirenkamasis
Anglų kalbotyros seminaras: tekstynų lingvistikos įvadas, Pasirenkamasis
Anglų kultūros studijų seminaras (kinematografinis miestas: nuo Veimaro iki šiuolaikinio Holivudo), Pasirenkamasis
Anglų literatūra, Privalomasis
Anglų literatūra (XVIII-XX a.a.), Privalomasis
Anglų literatūra: XVIII-XIX a., Privalomasis
Anglų literatūra: XX a., Privalomasis
Anglų literatūros seminaras (grožiniai tekstai, teoriniai modeliai, meninė kalba), Pasirenkamasis
Anglų literatūros seminaras (XX amžiaus poezija), Pasirenkamasis
Anglų literatūros seminaras: amerikiečių apsakymas, Pasirenkamasis
Anglų literatūros seminaras: anglų moterų literatūra, Pasirenkamasis
Anglų literatūros seminaras: beprotybės tema literatūroje, Pasirenkamasis
Anglų literatūros seminaras: gotikinė ir siaubo literatūra ir kinas, Pasirenkamasis
Anglų literatūros seminaras: Šiuolaikinis amerikiečių romanas, Laisvasis
Anglų literatūros seminaras: XX a. anglų apsakymo raida, Pasirenkamasis
Anglų moterų literatūra (XIX a.), Pasirenkamasis
Antikinė biografija ir hagiografija, Pasirenkamasis
Antikinė estetika ir meno teorija, Privalomasis
Antikinė istoriografija, Pasirenkamasis
Antikinė literatūra, Privalomasis
Antikinė literatūra, Pasirenkamasis
Antikinių ir krikščioniškųjų šaltinių sankirtos, Privalomasis
Antikos filosofija, Pasirenkamasis
Antikos kultūra ir menas: Graikija, Pasirenkamasis
Antikos kultūra ir menas: Roma, Pasirenkamasis
Antikos metamorfozės šiuolaikinėje literatūroje, Pasirenkamasis
Antikos mitologija mene, Privalomasis
Antikos mokslas, Pasirenkamasis
Antikos politinė mintis, Privalomasis
Antikos politinė mintis, Privalomasis
Antikos politinė mintis, Pasirenkamasis
Antroji kalba ir kultūra (danų) II/III d., Pasirenkamasis
Antroji kalba ir kultūra (danų) III/III d., Pasirenkamasis
Antroji kalba ir kultūra (švedų) I/III d., Pasirenkamasis
Antroji kalba ir kultūra (švedų) II/III d., Pasirenkamasis
Antroji kalba ir kultūra (švedų) III/III d., Pasirenkamasis
Antroponimika, Pasirenkamasis
Archainės ir klasikinės graikų kultūros paradigmos, Privalomasis
Arealinė lingvistika, Pasirenkamasis
Atidirbamos paskaitos, Laisvasis
Augusto Strindbergo dramaturgija, Pasirenkamasis
Austrų literatūra, Pasirenkamasis
Autobiografinė literatūra, Pasirenkamasis
Autobiografiniai tekstai rusų literatūroje, Pasirenkamasis
Autoriaus pozicija ir modalumas kontrastyvinėjė perspektyvoje, Pasirenkamasis

B

Baigiamasis darbas, Privalomasis
Baigiamasis projektas, Privalomasis
Baigiamasis rašto darbas, Privalomasis
Baigiamojo darbo seminaras, Privalomasis
Bakalauro baigiamasis darbas (gretutinė kryptis: anglų filologija), Privalomasis
Bakalauro baigiamasis darbas (gretutinė kryptis: lietuvių filologija), Privalomasis
Bakalauro baigiamasis darbas (gretutinė kryptis: lietuvių kalba), Privalomasis
Bakalauro baigiamasis darbas (gretutinė kryptis: lietuvių literatūra), Privalomasis
Bakalauro baigiamasis darbas (gretutinė kryptis: prancūzų kalba), Privalomasis
Bakalauro baigiamasis darbas (gretutinė kryptis: vokiečių filologija), Privalomasis
Bakalauro baigiamasis darbas (gretutinė kryptis: vokiečių kalba), Privalomasis
Bakalauro baigiamasis darbas (kryptis: lenkų filologija), Privalomasis
Bakalauro baigiamasis darbas (kryptis: lietuvių filologija), Privalomasis
Bakalauro baigiamasis darbas (kryptis: lingvistika) (anglų/ispanų k.), Privalomasis
Bakalauro baigiamasis darbas (kryptis: lingvistika) (anglų/norvegų k.), Privalomasis
Bakalauro baigiamasis darbas (kryptis: lingvistika) (anglų/prancūzų k.), Privalomasis
Bakalauro baigiamasis darbas (kryptis: skandinavistika), Privalomasis
Bakalauro darbo seminaras, Privalomasis
Bakalauro darbo seminaras, Privalomasis
Baltai ir slavai: kalbų santykiai, Privalomasis
Baltic Languages and Cultures: An Introduction, Laisvasis
Baltijos regiono šalių kultūriniai ryšiai, Pasirenkamasis
Baltijos šalių ir kultūrų istorija, Privalomasis
Baltų filologijos įvadas, Privalomasis
Baltų kalbotyros istorija, Pasirenkamasis
Baltų kalbų istorija, Pasirenkamasis
Baltų kalbų lyginamoji gramatika, Pasirenkamasis
Baudžiamojo proceso teisės kalba, Pasirenkamasis
Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės kalba, Privalomasis
Baudžiamosios teisės kalba, Privalomasis
Belgijos Karalystės šalityra ir literatūra, Pasirenkamasis
Bendravimo psichologija, Pasirenkamasis
Bendrinė lietuvių kalba (fonetika, morfonologija, akcentologija), Privalomasis
Bendrinė lietuvių kalba (leksinė semantika, leksikologija, žodžių daryba), Privalomasis
Bendrinė lietuvių kalba (morfologija ir sintaksė), Privalomasis
Bendrinė lietuvių kalba (teksto lingvistika, retorika, stilistika ir kalbos norma), Privalomasis
Bendrinė lietuvių kalba I/IV d. (fonetika, morfologija, akcentologija), Privalomasis
Bendrinė lietuvių kalba I/IV d. (fonetika, morfonologija, akcentologija), Privalomasis
Bendrinė lietuvių kalba II/IV d. (leksinė semantika, leksikologija, žodžių daryba), Privalomasis
Bendrinė lietuvių kalba III/IV d. (morfologija ir sintaksė), Privalomasis
Bendrinė lietuvių kalba IV/IV d. (teksto lingvistika, retorika, stilistika ir kalbos norma), Privalomasis
Bendrinė lietuvių kalba: leksikologija, Privalomasis
Bendrinė lietuvių kalba: nuostatos ir vartosena, Privalomasis
Bendrinė lietuvių kalba: nuostatos ir vartosena, Pasirenkamasis
Bendroji fonologija, Privalomasis
Bendroji fonologija, Pasirenkamasis
Bendroji ir tipologinė kalbotyra, Privalomasis
Bendroji morfologija, Privalomasis
Bendroji sintaksė, Privalomasis
Beprotybės tema literatūroje, Pasirenkamasis
Biblical Themes in Lithuanian Literature, Laisvasis
Biblija ir literatūra, Pasirenkamasis
Biblija Vakarų pasaulio literatūroje, Bendrosios universitetinės studijos
Biblijos ir Antikos paveldas literatūroje, Pasirenkamasis
Britų Fantasy literatūra vaikams ir paaugliams (anglų k.), Pasirenkamasis
Britų kultūros studijos, Privalomasis
BUS, Pasirenkamasis
BUS dalykas (modulis), None
BUS dalykas (modulis), Bendrosios universitetinės studijos

C

Civilinės teisės kalba, Privalomasis
Civilinio proceso teisės kalba, Privalomasis

D

Dalykinė italų kalba (ekonomikos ir teisės diskursas), Pasirenkamasis
Dalykinė italų kalba (politikos diskursas ir žiniasklaida), Pasirenkamasis
Dalykinė vokiečių kalba, Privalomasis
Dalykinės kalbos teorija, Privalomasis
Dalykinės kalbos teorija, Pasirenkamasis
Dalykinės kalbos teorijos įvadas, Pasirenkamasis
Darbo ir socialinės apsaugos teisės kalba, Privalomasis
Daugiakalbystė ir antrosios kalbos įsisavinimas, Pasirenkamasis
Didžiosios Britanijos ir JAV kultūros istorija, Privalomasis
Didžiosios Britanijos ir JAV kultūros istorija, Pasirenkamasis
Didžiosios Britanijos istorija, Privalomasis
Didžiosios Britanijos istorija, Pasirenkamasis
Didžiosios Britanijos kultūros istorija, Pasirenkamasis
Diskurso analizė, Privalomasis
Diskurso analizė, Pasirenkamasis
Diskurso analizės įvadas, Pasirenkamasis
Diskurso dirbtuvės, Privalomasis
Dostojevskis ir rusų literatūra, Privalomasis
Drama tarp literatūros ir teatro, Privalomasis

E

Edos poezija, Pasirenkamasis
Egzamino perlaikymas, Laisvasis
Egzodo literatūra, Pasirenkamasis
Eksperimentinė literatūra, Pasirenkamasis
Epistolika ir epistolografija antikinėje ir LDK literatūroje, Pasirenkamasis
ES institucijos ir viešoji politika, Pasirenkamasis
ES institucijos ir viešoji politika II, Pasirenkamasis
ES išoriniai santykiai, Pasirenkamasis
Estijos istorija ir kultūra, Privalomasis
Estijos šalityra, Privalomasis
Estijos šalityra, Privalomasis
Estų kalba A1, Laisvasis
Estų kalba A2, Laisvasis
Estų kalba B1, Laisvasis
Estų kalbos morfologija ir sintaksė, Privalomasis
Estų literatūra I/II d., Privalomasis
Estų literatūra II/II d., Privalomasis
Etimologija, Pasirenkamasis
Etninė amerikiečių literatūra: "Amerikietiška svajonė" ir nacionalinio identiteto formavimasis, Laisvasis
Etnolingvistika, Pasirenkamasis
Europeizacija, Pasirenkamasis
Europos idėjos istorija, Pasirenkamasis
Europos integracijos politinė ekonomija, Pasirenkamasis
Europos integracijos teorijos ir tyrimų metodai, Privalomasis
Europos partinės sistemos, Pasirenkamasis
Europos Sąjungos institucijos, Privalomasis

F

Fenomenologijos pagrindai, Pasirenkamasis
Filologinė teksto analizė, Pasirenkamasis
Filosofinė vokiečių kalba, Pasirenkamasis
Finougristikos įvadas, Privalomasis
Folkloro sąjūdis Baltijos šalyse: sakytinė istorija, Pasirenkamasis
Fonologija, Pasirenkamasis
Fotografija ir jos kontekstai, Pasirenkamasis
Frankofonijos šalių kultūros istorija, Pasirenkamasis
Frazeologija ir frazeografija, Pasirenkamasis

G

German for Beginners I/II p., Pasirenkamasis
Germanų kalbotyros įvadas, Privalomasis
Germanų kalbotyros įvadas (šiaurės germanų), Privalomasis
Germanų mitai ir epai bei jų motyvai šiuolaikinėje literatūroje, Pasirenkamasis
Germanų mitologija, Pasirenkamasis
Gyvenimo filosofija ir lietuvių literatūra, Privalomasis
Gogolis ir rusų romantizmas, Pasirenkamasis
Gotikinė ir siaubo literatūra ir kinas, Pasirenkamasis
Graikijos ir Romos istorija, Privalomasis
Graikijos ir Romos istorija I/II d., Privalomasis
Graikijos ir Romos istorija I/II d., Pasirenkamasis
Graikijos ir Romos istorija II/II d., Privalomasis
Graikijos ir Romos istorija II/II d., Pasirenkamasis
Graikijos istorija I/II d., Privalomasis
Graikijos istorija II/II d., Privalomasis
Graikijos kultūra ir menas I: Antikinė Graikija, Pasirenkamasis
Graikijos kultūra ir menas II: Bizantija, Pasirenkamasis
Graikijos kultūros istorija, Privalomasis
Graikijos politinė istorija, Privalomasis
Graikijos politinė istorija, Pasirenkamasis
Graikų archaika ir klasika: kultūros paradigmos, Privalomasis
Graikų archaika ir klasika: pamatinės problemos, Pasirenkamasis
Graikų autoriai I/II d., Privalomasis
Graikų autoriai II/II d., Privalomasis
Graikų autoriai ir antikinė eilėdara, Privalomasis
Graikų autoriai ir antikinė eilėdara I/II d., Privalomasis
Graikų autoriai ir antikinė eilėdara II/II d., Privalomasis
Graikų autoriai: kalba, stilius, vertimo problemos I/III d., Pasirenkamasis
Graikų ir lotynų kalbų istorinė gramatika I/II d. (graikų), Privalomasis
Graikų ir lotynų kalbų istorinė gramatika II/II d. (lotynų), Privalomasis
Graikų kalba ir autoriai I/IV d., Privalomasis
Graikų kalba ir autoriai II/IV d., Privalomasis
Graikų kalba ir autoriai III/IV d., Privalomasis
Graikų kalba ir autoriai IV/IV d., Privalomasis
Graikų kalbos istorija, Privalomasis
Graikų lyrika, Pasirenkamasis
Graikų literatūros istorija, Privalomasis
Graikų literatūros istorija, Pasirenkamasis
Gramatikos teorija, Pasirenkamasis
Gretinamoji gramatika, Privalomasis
Gretinamoji leksikologija, Privalomasis
Gretinamoji slavų kalbų gramatika, Pasirenkamasis
Gretinamosios gramatikos įvadas, Pasirenkamasis
Grožinės literatūros vertimas, Privalomasis
Grožinio teksto analizė (lenkų literatūros pagrindu), Pasirenkamasis

H

H. C. Andersenas ir skandinavų pasakos pasaulis, Pasirenkamasis
H. Ibseno dramų pasaulis, Pasirenkamasis
Helenizmo kultūrinės paradigmos, Privalomasis
Hermeneutika, Pasirenkamasis
Hermeneutinė kultūros teorija, Privalomasis
Hetitų kalba ir kultūra, Pasirenkamasis
Humanitarikos metodai, Pasirenkamasis
Humanitarinių mokslų metodologija, Privalomasis

I

Idėjų romanas: utopija ir distopija, Pasirenkamasis
Idėjų romanas: utopija ir distopija, Pasirenkamasis
Ideologijos analizė, Pasirenkamasis
Imperijos laikotarpio Romos literatūra ir kultūra, Privalomasis
Indoeuropeistikos įvadas, Pasirenkamasis
Intermedialumas: literatūra, tapyba, kinas, Privalomasis
Intertekstualumas: teorija ir praktika, Pasirenkamasis
Islamas ir krikščioniškoji kultūra, Pasirenkamasis
Islamas ir tiurkų tautos Lietuvoje, Privalomasis
Islandų sagos, Pasirenkamasis
Ispanakalbė Amerikos literatūra, Privalomasis
Ispanakalbė Amerikos literatūra, Pasirenkamasis
Ispanakalbės Amerikos istorija ir kultūra, Pasirenkamasis
Ispanakalbių kraštų šalityra, Privalomasis
Ispanijos civilizacija ir kultūra, Pasirenkamasis
Ispanijos istorija ir kultūra, Pasirenkamasis
Ispanijos kultūros istorija, Pasirenkamasis
Ispaniškosios Lotynų Amerikos kultūros istorija, Pasirenkamasis
Ispanų ir Lotynų Amerikos šalių literatūros istorija I/III d., Privalomasis
Ispanų ir Lotynų Amerikos šalių literatūros istorija II/III d., Privalomasis
Ispanų ir Lotynų Amerikos šalių literatūros istorija III/III d., Privalomasis
Ispanų kalba I/VII d., Privalomasis
Ispanų kalba II/VII d., Privalomasis
Ispanų kalba III/VII d., Privalomasis
Ispanų kalbos fonetika ir fonologija, Privalomasis
Ispanų kalbos fonetika ir fonologija, Pasirenkamasis
Ispanų kalbos fonetika ir morfologija I/II d., Privalomasis
Ispanų kalbos istorinė raida, Privalomasis
Ispanų kalbos mokymo metodika, Pasirenkamasis
Ispanų kalbos morfologija, Privalomasis
Ispanų kalbos morfologija ir leksikologija, Privalomasis
Ispanų kalbos registrai, Privalomasis
Ispanų kalbos sintaksė, Privalomasis
Ispanų kalbos sintaksė, Pasirenkamasis
Ispanų kalbos stilistika, Privalomasis
Ispanų literatūra (XIX-XX a.a.), Privalomasis
Ispanų literatūra (XIX-XX a.a.), Privalomasis
Ispanų literatūra ir kinas, Pasirenkamasis
Ispanų literatūra: viduramžiai – XVII a., Privalomasis
Ispanų literatūra: XVIII–XX a., Privalomasis
Ispanų meno istorija, Pasirenkamasis
Ispanų moterų literatūra, Pasirenkamasis
IT taikymas verčiant, Pasirenkamasis
Italijos istorija ir kultūra I/II d., Pasirenkamasis
Italijos istorija ir kultūra I/II d. (VIII a. pr. Kr. - XIV a.), Privalomasis
Italijos istorija ir kultūra II/II d., Pasirenkamasis
Italijos istorija ir kultūra II/II d. (XIV-XX a.), Privalomasis
Italijos šalityra, Pasirenkamasis
Italijos šalityra: geografija, visuomenė, kultūra, Privalomasis
Italijos šalityra: geografija, visuomenė, kultūra, Pasirenkamasis
Italų dialektologija ir geolingvistika, Privalomasis
Italų kalba A1, Laisvasis
Italų kalba I/VII d., Privalomasis
Italų kalba II/VII d., Privalomasis
Italų kalba IV/VII d., Privalomasis
Italų kalba V/VII d., Privalomasis
Italų kalba VI/VII d., Privalomasis
Italų kalba VII/VII d., Privalomasis
Italų kalbos dialektologija, Pasirenkamasis
Italų kalbos fonetika ir fonologija, Privalomasis
Italų kalbos istorija, Privalomasis
Italų kalbos istorija, Pasirenkamasis
Italų kalbos istorija (iki XVIII a.), Privalomasis
Italų kalbos istorija (XIX-XXI a.), Privalomasis
Italų kalbos morfologija ir leksikologija, Privalomasis
Italų kalbos sintaksė, Privalomasis
Italų kalbos sintaksė, Pasirenkamasis
Italų kinas, Pasirenkamasis
Italų literatūros istorija (XX–XXI a.) III/III d., Privalomasis
Italų literatūros istorija I/III d. (viduramžiai – XVI a.), Privalomasis
Italų literatūros istorija I/III d. (viduramžiai – XVI a.), Pasirenkamasis
Italų literatūros istorija I/III d. (XIII-XVI a.), Privalomasis
Italų literatūros istorija II/III d. (XVII-XIX a.), Privalomasis
Italų literatūros istorija II/III d. (XVII-XIX a.), Pasirenkamasis
Italų literatūros istorija III/III d. (XX a.), Privalomasis
Italų literatūros klasikai (XIV a.), Pasirenkamasis
Italų literatūros klasikai (XIX a.), Pasirenkamasis
Italų literatūros klasikai (XVI a.), Pasirenkamasis
Italų literatūros klasikai (XX a.), Pasirenkamasis
Italų literatūros kritika (XX a.), Pasirenkamasis
Italų Renesanso ir Baroko dailė, Pasirenkamasis
Italų teatras I/II d., Pasirenkamasis
Italų teatras II/II d., Pasirenkamasis

Į

Įvadas į Airijos viduramžių kultūrą, Pasirenkamasis
Įvadas į Belgijos literatūrą, Pasirenkamasis
Įvadas į germanų filologiją, Pasirenkamasis
Įvadas į literatūros standartų tipologiją, Pasirenkamasis
Įvadas į metaforos teoriją, Pasirenkamasis
Įvadas į studijas ir kriminologo profesija, Privalomasis
Įvadas į šiuolaikinės lingvistikos kryptis, Pasirenkamasis
Įvadas į teksto analizę, Privalomasis
Įvadas į vertimo studijas, Privalomasis

J

Japonų literatūra ir kultūrinė tapatybė, Pasirenkamasis
JAV kultūros istorija, Pasirenkamasis
JAV kultūros istorija, Pasirenkamasis
Jungtinės Karalystės šalityra, Privalomasis
Jungtinės Karalystės šalityra, Privalomasis
Jungtinės Karalystės šalityra, Privalomasis
Juokas ir literatūra, Pasirenkamasis
Juoko kultūra, Bendrosios universitetinės studijos

K

Kaimiškojo mentaliteto paradigma lietuvių ir lenkų literatūroje, Pasirenkamasis
Kalba ir ideologija, Pasirenkamasis
Kalba ir kultūra, Pasirenkamasis
Kalba ir kultūra, Laisvasis
Kalba ir tapatybė, Pasirenkamasis
Kalba ir vertimas I/II d., Privalomasis
Kalba ir vertimas I/III d., Privalomasis
Kalba ir vertimas II/II d., Privalomasis
Kalba ir vertimas II/III d., Privalomasis
Kalba ir vertimas III/III d., Privalomasis
Kalba lyderystėje, Bendrosios universitetinės studijos
Kalba, visuomenė, kultūra, vertimas (Germanistika) I/III d., Pasirenkamasis
Kalba, visuomenė, kultūra, vertimas (Germanistika) II/III d., Pasirenkamasis
Kalba, visuomenė, kultūra, vertimas (Germanistika) III/III d., Pasirenkamasis
Kalba, visuomenė, kultūra, vertimas (Latvistika) I/III d., Pasirenkamasis
Kalba, visuomenė, kultūra, vertimas (Latvistika) II/III d., Pasirenkamasis
Kalba, visuomenė, kultūra, vertimas (Latvistika) III/III d., Pasirenkamasis
Kalba, visuomenė, kultūra, vertimas (Polonistika) I/III d., Pasirenkamasis
Kalba, visuomenė, kultūra, vertimas (Polonistika) II/III d., Pasirenkamasis
Kalba, visuomenė, kultūra, vertimas (Polonistika) III/III d., Pasirenkamasis
Kalba, visuomenė, kultūra, vertimas (Skandinavistika: norvegų) I/III d., Pasirenkamasis
Kalba, visuomenė, kultūra, vertimas (Skandinavistika: norvegų) II/III d., Pasirenkamasis
Kalba, visuomenė, kultūra, vertimas (Skandinavistika: norvegų) III/III d., Pasirenkamasis
Kalba, visuomenė, kultūra, vertimas (Skandinavistika: suomių) I/III d., Pasirenkamasis
Kalba, visuomenė, kultūra, vertimas (Skandinavistika: švedų) I/III d., Pasirenkamasis
Kalba, visuomenė, kultūra, vertimas (Skandinavistika: švedų) II/III d., Pasirenkamasis
Kalba, visuomenė, kultūra, vertimas (Skandinavistika: švedų) III/III d., Pasirenkamasis
Kalba, visuomenė, kultūra, vertimas I.(Skandinavistika (danų)), Pasirenkamasis
Kalbos filosofija, Pasirenkamasis
Kalbos filosofija (kalbiniai žaidimai), Pasirenkamasis
Kalbos metateorija, Pasirenkamasis
Kalbos psichosociologija, Pasirenkamasis
Kalbos raida, Pasirenkamasis
Kalbos raida ir variantiškumas, Pasirenkamasis
Kalbos tyrimų kryptys ir metodai, Pasirenkamasis
Kalbos, kultūros ir literatūros tyrimų kryptys ir metodai, Privalomasis
Kalbotyra I/II d., Privalomasis
Kalbotyra II/II d., Privalomasis
Kalbotyros įvadas, Privalomasis
Kalbotyros semestrinis rašto darbas, Pasirenkamasis
Kalbotyros semestrinis rašto darbas I/II d., Pasirenkamasis
Kalbotyros semestrinis rašto darbas II/II d., Pasirenkamasis
Kalbų kursai, Laisvasis
Kalbų mokykla, Laisvasis
Kalbų tipologija, Privalomasis
Kalbų tipologija, Pasirenkamasis
Kalbų tipologijos įvadas, Pasirenkamasis
Kanados studijos, Pasirenkamasis
Kartvelų kalba A1, Laisvasis
Kartvelų kalba A1.1, Laisvasis
Kartvelų kalba A1.2, Laisvasis
Kartvelų kalba A2, Laisvasis
Kasdienybės refleksija: lietuvių eseistika, Pasirenkamasis
Keltų religija ir mitologija, Pasirenkamasis
Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai, Privalomasis
Kino studijų įvadas, Pasirenkamasis
Kino teorijos, Pasirenkamasis
„Kitas“ lietuvių literatūroje, Pasirenkamasis
Kitų skandinavų kalbų pagrindai ir kultūrinis kontekstas, Privalomasis
Klasikinė ir modernioji teksto kritika, Privalomasis
Klasikinė lietuvių proza, Pasirenkamasis
Klasikinės filologijos įvadas I/II d. (Antikinė mitologija), Privalomasis
Klasikinės filologijos įvadas I/II d. (Antikinė mitologija), Pasirenkamasis
Klasikinės filologijos įvadas II/II d. (Skaitmeninės technologijos klasikinėje filologijoje), Privalomasis
Klasikinės filologijos įvadas II/II d. (Skaitmeninės technologijos klasikinėje filologijoje), Pasirenkamasis
Klasikinis rusų romanas, Privalomasis
Klasikinis rusų romanas, Pasirenkamasis
Klasikinių studijų įvadas: Antikos mitologija ir tekstologijos pagrindai, Privalomasis
Knygų leidybos pradmenys filologams, Pasirenkamasis
Knutas Hamsunas norvegų rašytojų kūryboje, Pasirenkamasis
Knutas Hamsunas norvegų rašytojų kūryboje, Pasirenkamasis
Kognityvinė diskurso analizė skandinavų kalbų regione, Pasirenkamasis
Kognityvinė lingvistika, Pasirenkamasis
Kognityvinės lingvistikos įvadas, Pasirenkamasis
Kognityvistika, Pasirenkamasis
Kompiuterinės vertimo technologijos, Privalomasis
Kompiuterinės vertimo technologijos, Pasirenkamasis
Komunikacija tarpkultūriniuose kontekstuose, Pasirenkamasis
Konstitucinės ir administracinės teisės kalba, Privalomasis
Konsultacija, Laisvasis
Kontrastyvinė gramatika: modalumas, Pasirenkamasis
Kontrastyvinė lietuvių-italų kalbų gramatika, Pasirenkamasis
Kontrastyvinės lingvistikos įvadas, Pasirenkamasis
Kontrastyvistika, Pasirenkamasis
Kroatų kalba A1, Laisvasis
Kroatų kalba A2, Laisvasis
Kroatų kalba B1, Laisvasis
Kroatų kalba B2, Laisvasis
Kultūra ir daugiakalbystė, Pasirenkamasis
Kultūra ir vertimas, Privalomasis
Kultūrinė atmintis ir dokumentika, Pasirenkamasis
Kultūrinė ir ekonominė Skandinavijos geografija, Pasirenkamasis
Kultūrinė praktika, Pasirenkamasis
Kultūrinės ir politinės kalbos ideologijos, Privalomasis
Kultūros semiotika, Privalomasis
Kultūros studijos, Privalomasis
Kultūros studijos, Pasirenkamasis
Kultūros teorija, Pasirenkamasis
Kultūrų skirtumai, tapatybė ir vertimas, Pasirenkamasis
Kūnas ir tekstas humanitariniuose XX a. diskursuose, Pasirenkamasis
Kūrybinis rašymas, Privalomasis
Kūrybinis rašymas, Pasirenkamasis
Kursinis darbas I/II d., Privalomasis
Kursinis darbas II/II d., Privalomasis
Kvebeko migracijos literatūra, Pasirenkamasis

L

Laisvai pasirenkamas dalykas, Pasirenkamasis
Laisvasis dalykas, Laisvasis
Latvistikos pagrindai, Pasirenkamasis
Latvių kalba, Laisvasis
Latvių kalba II/VII d., Privalomasis
Latvių kalba III/VII d., Privalomasis
Latvių kalba A1, Pasirenkamasis
Latvių kalba A1, Pasirenkamasis
Latvių kalba A2, Pasirenkamasis
Latvių kalba B1, Pasirenkamasis
Latvių kalba I/II d., Pasirenkamasis
Latvių kalba I/VII d., Privalomasis
Latvių kalba II/II d., Pasirenkamasis
Latvių kalba ir kultūra I/IV d., Pasirenkamasis
Latvių kalba ir kultūra II/IV d., Pasirenkamasis
Latvių kalba ir kultūra II/VII d., Privalomasis
Latvių kalba ir kultūra III/IV d., Pasirenkamasis
Latvių kalba ir kultūra IV/IV d., Pasirenkamasis
Latvių kalba lituanistams, Pasirenkamasis
Latvių kalba lituanistams I/IV d., Pasirenkamasis
Latvių kalba lituanistams II/IV d., Pasirenkamasis
Latvių kalba lituanistams III/IV d., Pasirenkamasis
Latvių kalba lituanistams IV/IV d., Pasirenkamasis
Latvių kalbos gramatika, Privalomasis
Latvių kalbos gramatika, Pasirenkamasis
Latvių tautosaka ir mitologija (latvių k.), Privalomasis
Latvių tautosaka ir mitologija (latvių k.), Pasirenkamasis
LDK ir Prūsų Lietuvos literatūra, Privalomasis
LDK ir Prūsų Lietuvos literatūra, Pasirenkamasis
LDK lenkiškoji raštija, Pasirenkamasis
LDK lenkiškosios kultūros tradicijos, Pasirenkamasis
LDK lingvakultūrinė raida, Pasirenkamasis
LDK slavų raštija, Pasirenkamasis
Leksikografija, Pasirenkamasis
Leksinė semantika, Pasirenkamasis
Leksinė tipologija, Pasirenkamasis
Lenkai ir lenkų išeivija pasaulyje, Pasirenkamasis
Lenkijos istorija ir kultūra, Pasirenkamasis
Lenkijos kultūra ir menas, Pasirenkamasis
Lenkijos visuomeninis ir politinis gyvenimas, Pasirenkamasis
Lenkų ir lietuvių paribio kultūra, Pasirenkamasis
Lenkų kalba (A2/B1) A2, Laisvasis
Lenkų kalba A1, Laisvasis
Lenkų kalba ir kultūra I/IV d., Pasirenkamasis
Lenkų kalba ir kultūra II/IV d., Pasirenkamasis
Lenkų kalba lituanistams, Pasirenkamasis
Lenkų kalba lituanistams I/IV d., Pasirenkamasis
Lenkų kalba lituanistams II/IV d., Pasirenkamasis
Lenkų kalba lituanistams III/IV d., Pasirenkamasis
Lenkų kalba lituanistams IV/IV d., Pasirenkamasis
Lenkų kalba už Lenkijos ribų, Pasirenkamasis
Lenkų kalba VII/VII d., Pasirenkamasis
Lenkų kalbos fonetika, Privalomasis
Lenkų kalbos istorija, Privalomasis
Lenkų kalbos istorinė raida, Privalomasis
Lenkų kalbos leksikologija ir leksikografija, Privalomasis
Lenkų kalbos morfologija, Privalomasis
Lenkų kalbos morfologija, Pasirenkamasis
Lenkų kalbos priešistorė, Pasirenkamasis
Lenkų kalbos sintaksė, Privalomasis
Lenkų kalbos sintaksė, Pasirenkamasis
Lenkų kalbotyros seminaras, Pasirenkamasis
Lenkų kino kalba, Pasirenkamasis
Lenkų literatūra: viduramžiai – XVIII a., Privalomasis
Lenkų literatūra: viduramžiai – XVIII a., Pasirenkamasis
Lenkų literatūra: XIX a., Privalomasis
Lenkų literatūra: XIX a., Pasirenkamasis
Lenkų literatūra: XX a., Privalomasis
Lenkų literatūra: XX a., Pasirenkamasis
Lenkų literatūros kontekstai, Pasirenkamasis
Lenkų literatūros seminaras, Pasirenkamasis
Lenkų modernizmo genezė ir raida, Pasirenkamasis
Lenkų Nobelio premijos laureatų kūryba, Pasirenkamasis
Lenkų tautosaka, Pasirenkamasis
Lietuva Italijoje: kultūrinių santykių istorija, Pasirenkamasis
Lietuvių drama ir pasaulio dramaturgijos kontekstai, Pasirenkamasis
Lietuvių egzodo literatūra, Pasirenkamasis
Lietuvių ir lenkų literatūriniai ryšiai, Pasirenkamasis
Lietuvių kalba nuo seniausių laikų iki dabar, Pasirenkamasis
Lietuvių kalbos dialektologija, Pasirenkamasis
Lietuvių kalbos etimologija, Pasirenkamasis
Lietuvių kalbos fonologija ir akcentologija, Privalomasis
Lietuvių kalbos istorija, Privalomasis
Lietuvių kalbos istorija, Laisvasis
Lietuvių kalbos istorija ir dialektologija, Privalomasis
Lietuvių kalbos istorija ir dialektologija, Pasirenkamasis
Lietuvių kalbos kultūra, Privalomasis
Lietuvių kalbos kultūra, Privalomasis
Lietuvių kalbos kultūra, Pasirenkamasis
Lietuvių kalbos kultūra I/II d., Privalomasis
Lietuvių kalbos kultūra I/II d., Pasirenkamasis
Lietuvių kalbos kultūra II/II d., Privalomasis
Lietuvių kalbos kultūra II/II d., Pasirenkamasis
Lietuvių kalbos leksikologija, Privalomasis
Lietuvių kalbos morfologija ir žodžių daryba, Privalomasis
Lietuvių kalbos ortografijos problemos, Privalomasis
Lietuvių kalbos problemos, Privalomasis
Lietuvių kalbos punktuacijos problemos, Privalomasis
Lietuvių kalbos rašyba, Pasirenkamasis
Lietuvių kalbos sintaksė, Privalomasis
Lietuvių kalbos skyryba, Pasirenkamasis
Lietuvių kalbos žodžių darybos teorija, Pasirenkamasis
Lietuvių kalbotyros įvadas, Pasirenkamasis
Lietuvių leksikografija, Pasirenkamasis
Lietuvių lyrika, Pasirenkamasis
Lietuvių literatūra, Pasirenkamasis
Lietuvių literatūros autoriai, Pasirenkamasis
Lietuvių literatūros kritika, Pasirenkamasis
Lietuvių onomastika, Pasirenkamasis
Lietuvių tautosaka ir mitologija, Privalomasis
Lietuvių vaikų literatūra, Pasirenkamasis
Lietuvos kinas: naratyvai, vaizdai, kontekstai, Pasirenkamasis
Lietuvos lenkiškoji literatūra, Privalomasis
Lietuvos literatūra ir sąmoningumo istorija, Bendrosios universitetinės studijos
Lietuvos literatūra: daugiakultūrės studijos, Pasirenkamasis
Lietuvos romantizmo literatūra: tekstai ir gestai, Pasirenkamasis
Lietuvos sociolingvistinė situacija ir kalbų politika, Laisvasis
Lietuvos sociolingvistinė situacija ir kalbų politika, Laisvasis
Lietuvos teisinė sistema, Pasirenkamasis
Lyginamoji italų ir lietuvių kalbų stilistika, Privalomasis
Lyginamoji keltų ir skandinavų mitologija, Pasirenkamasis
Lyginamoji prancūzų ir lietuvių kalbų stilistika, Privalomasis
Lyginamoji prancūzų ir lietuvių kalbų stilistika, Pasirenkamasis
Lingvistinė pragmatika, Privalomasis
Lingvistinė pragmatika, Pasirenkamasis
Lingvistinė pragmatika, Pasirenkamasis
Lingvistinė semantika, Privalomasis
Lingvistinė teksto analizė, Pasirenkamasis
Lingvistinės pragmatikos įvadas, Pasirenkamasis
Lingvistinės semantikos įvadas, Privalomasis
Lingvokultūrologija, Pasirenkamasis
Lingvokultūrologijos įvadas, Privalomasis
Literatūra ir filosofija, Pasirenkamasis
Literatūra ir kinas: adaptacijos studijos, Bendrosios universitetinės studijos
Literatūra ir kultūra, Pasirenkamasis
Literatūra ir migracija. Migracija šiuolaikinėje prancūzų ir frankofoniškoje literatūroje, Pasirenkamasis
Literatūra ir politika, Pasirenkamasis
Literatūra ir politinė mintis, Privalomasis
Literatūra ir politinė mintis, Pasirenkamasis
Literatūra ir skaitmeninės technologijos, Pasirenkamasis
Literatūra ir vizualieji menai, Pasirenkamasis
Literatūrinio diskurso analizė, Pasirenkamasis
Literatūrinio teksto analizė, Pasirenkamasis
Literatūrinis vertimas I/II d., Pasirenkamasis
Literatūrinis vertimas II/II d., Pasirenkamasis
Literatūros antropologija, Privalomasis
Literatūros epochos ir procesai, Pasirenkamasis
Literatūros fenomenologija, Pasirenkamasis
Literatūros geografija, Pasirenkamasis
Literatūros geografija (šiuolaikiniai erdvės tyrimai), Pasirenkamasis
Literatūros kritika ir sklaida, Pasirenkamasis
Literatūros maištininkai: avangardas, kairieji, bohema, Pasirenkamasis
Literatūros mokslo metodologija, Privalomasis
Literatūros semestrinis rašto darbas, Pasirenkamasis
Literatūros semestrinis rašto darbas I/II d., Pasirenkamasis
Literatūros semestrinis rašto darbas II/II d., Pasirenkamasis
Literatūros sociologija, Pasirenkamasis
Literatūros teorija, Pasirenkamasis
Literatūros teorija ir praktika, Privalomasis
Literatūros teorijos įvadas, Privalomasis
Lithuanian Literature of the 20th Century, Laisvasis
Lithuanian Literature: from ethnic tradition to modern culture, Laisvasis
Lithuanian Literature: from ethnic tradition to modern culture, Laisvasis
Lituanistikos studijų įvadas, Privalomasis
Lotyniškoji Lietuvos literatūra, Pasirenkamasis
Lotynų Amerikos civilizacija ir kultūra, Pasirenkamasis
Lotynų autoriai I/II d., Privalomasis
Lotynų autoriai II/II d., Privalomasis
Lotynų autoriai ir antikinė retorika, Privalomasis
Lotynų autoriai ir antikinė retorika I/II d., Privalomasis
Lotynų autoriai ir antikinė retorika II/II d., Privalomasis
Lotynų autoriai: kalba, stilius, vertimo problemos I/III d., Pasirenkamasis
Lotynų kalba, Privalomasis
Lotynų kalba, Pasirenkamasis
Lotynų kalba, Laisvasis
Lotynų kalba (pažengusiems), Pasirenkamasis
Lotynų kalba (pradedantiesiems), Pasirenkamasis
Lotynų kalba I/II d., Privalomasis
Lotynų kalba I/II d., Pasirenkamasis
Lotynų kalba II/II d., Privalomasis
Lotynų kalba II/II d., Pasirenkamasis
Lotynų kalba ir autoriai (mokslas ir filosofija), Pasirenkamasis
Lotynų kalba ir autoriai (Viduramžiai ir Renesansas), Pasirenkamasis
Lotynų kalba ir autoriai I/IV d., Privalomasis
Lotynų kalba ir autoriai II/IV d., Privalomasis
Lotynų kalba ir autoriai III/IV d., Privalomasis
Lotynų kalba ir autoriai IV/IV d., Privalomasis

M

Magistro baigiamasis darbas (kryptis: lingvistika), Privalomasis
Magistro baigiamojo darbo seminaras I/II d., Privalomasis
Magistro baigiamojo darbo seminaras II/II d., Privalomasis
Marcelio Prousto pasaulis, Pasirenkamasis
Medievistika, Pasirenkamasis
Medijų lingvistika I/III d., Privalomasis
Medijų lingvistika I/III d., Pasirenkamasis
Medijų lingvistika II/III d., Privalomasis
Medijų lingvistika III/III d., Privalomasis
Medijų studijos ir tekstas, Pasirenkamasis
Medijų žanrų tipologija, Privalomasis
Meilės tema literatūroje, Pasirenkamasis
Meninės reprezentacijos fenomenologija, Pasirenkamasis
Meninės reprezentacijos teorijos, Pasirenkamasis
Meninis vertimas, Pasirenkamasis
Meno istorija: Prancūzijos tapyba, Pasirenkamasis
Menų dialogas šiuolaikinėje lietuvių literatūroje, Privalomasis
Metaforos teorija, Pasirenkamasis
Metaforos teorija, Pasirenkamasis
Miesto diskursai (kultūra ir komunikacija), Pasirenkamasis
Miesto diskursai: sociumas ir kultūra, Pasirenkamasis
Mitokritika, Pasirenkamasis
Modernioji lietuvių lyrika: kaitos formos, Pasirenkamasis
Modernioji skandinavų literatūra: Augusto Strindbergo dramaturgija ir Karen Blixen proza, Pasirenkamasis
Moderniosios rusų literatūros aktualijos, Privalomasis
Modernizmo genezė ir raida, Pasirenkamasis
Modernizmo ir avangardizmo paradigma Vakarų Europos ir lietuvių kultūroje, Privalomasis
Mokėjimas mokytis – mokymasis gyvenimui, Pasirenkamasis
Mokomoji ir profesinė praktika, Privalomasis
Mokomoji ir profesinė praktika, Pasirenkamasis
Mokomoji ir profesinė praktika: anglų kaip svetimosios kalbos mokymas, Pasirenkamasis
Mokomoji ir profesinė praktika: bibliotekinė, Pasirenkamasis
Mokomoji ir profesinė praktika: ispanų kalbos mokymas, Pasirenkamasis
Mokomoji ir profesinė praktika: italų kaip svetimosios kalbos mokymas, Pasirenkamasis
Mokomoji ir profesinė praktika: leksikografija, Pasirenkamasis
Mokomoji ir profesinė praktika: lenkų kalbos dialektologinė, Pasirenkamasis
Mokomoji ir profesinė praktika: lenkų kalbos mokymas, Pasirenkamasis
Mokomoji ir profesinė praktika: lietuvių kaip gimtosios kalbos mokymas, Pasirenkamasis
Mokomoji ir profesinė praktika: lietuvių kaip svetimosios kalbos mokymas, Pasirenkamasis
Mokomoji ir profesinė praktika: lietuvių kalbos (gimtosios ir svetimosios) ir literatūros mokymas, Pasirenkamasis
Mokomoji ir profesinė praktika: prancūzų kaip svetimosios kalbos mokymas, Pasirenkamasis
Mokomoji ir profesinė praktika: redagavimas, Pasirenkamasis
Mokomoji ir profesinė praktika: rusų kalbos mokymas, Pasirenkamasis
Mokomoji ir profesinė praktika: tarpkultūrinė komunikacija, Pasirenkamasis
Mokomoji ir profesinė praktika: tekstynų lingvistika, Pasirenkamasis
Mokomoji ir profesinė praktika: tekstynų lingvistika, Pasirenkamasis
Mokomoji ir profesinė praktika: tekstų kūrimas, Pasirenkamasis
Mokomoji ir profesinė praktika: vertimas, Pasirenkamasis
Mokomoji ir profesinė praktika: vertimas, Pasirenkamasis
Mokomoji ir profesinė praktika: vokiečių kaip svetimosios kalbos mokymas, Pasirenkamasis
Mokomoji praktika, Privalomasis
Mokslinė praktika, Pasirenkamasis
Mokslinio darbo rašymas, Privalomasis
Mokslinio diskurso ypatumai, Pasirenkamasis
Mokslinio diskurso įtaigumas, Privalomasis
Mokslinio teksto kūrimas, Privalomasis
Mokslinio teksto kūrimas, Pasirenkamasis
Mokslinio teksto kūrimas anglų kalba, Pasirenkamasis
Mokslinio tyrimo metodai, Privalomasis
Mokslo tiriamasis darbas, Privalomasis
Mokslo tiriamasis darbas, Pasirenkamasis
Mokslo tiriamasis darbas I/II d., Privalomasis
Mokslo tiriamasis darbas II/II d., Privalomasis
Morfonologija, Pasirenkamasis
Multikultūralizmas literatūroje: teorija ir interpretacija, Privalomasis

N

Nacionalizmas ir patriotizmas Rytų Europoje ir Rusijoje, Pasirenkamasis
Naratologija, Privalomasis
Naratologija: literatūra, kinas, reklama, Privalomasis
Naujausioji prancūzų moterų literatūra: tapatumų ir formų įvairovė, Pasirenkamasis
Naujausių laikų prancūzų ir frankofoniškoji literatūra, Privalomasis
Naujausių laikų prancūzų ir frankofoniškoji literatūra, Pasirenkamasis
Naujoji graikų kalba A1.1, Laisvasis
Naujoji graikų kalba A1.2, Laisvasis
Naujoji graikų kalba A2.1, Laisvasis
Naujoji graikų kalba A2.2, Laisvasis
Naujoji graikų kalba B1, Laisvasis
Naujoji graikų kalba B2.2, Laisvasis
Naujoji graikų kalba I/III d., Privalomasis
Naujoji graikų kalba I/V d., Privalomasis
Naujoji graikų kalba I/VII d., Privalomasis
Naujoji graikų kalba II/III d., Privalomasis
Naujoji graikų kalba II/V d., Privalomasis
Naujoji graikų kalba II/VII d., Privalomasis
Naujoji graikų kalba III/III d., Privalomasis
Naujoji graikų kalba III/V d., Privalomasis
Naujoji graikų kalba III/VII d., Privalomasis
Naujoji graikų kalba IV/VII d., Privalomasis
Naujoji graikų kalba V/VII d., Privalomasis
Naujoji graikų kalba VI/VII d., Privalomasis
Naujoji graikų kalba VII/VII d., Privalomasis
Naujoji graikų literatūra I/II d., Privalomasis
Naujoji graikų literatūra I/II d., Pasirenkamasis
Naujoji graikų literatūra II/II d., Privalomasis
Naujoji lietuvių literatūra, Pasirenkamasis
Naujosios graikų kalbos baigiamasis projektas, Privalomasis
Naujosios graikų kalbos sintaksė, Privalomasis
Naujosios graikų kalbos stilistika, Privalomasis
Naujosios lingvistikos kryptys, Privalomasis
Naujųjų laikų literatūra: religinės sąmonės antropologija, Privalomasis
Netradiciniai kalbos mokymo metodai, Pasirenkamasis
Norvegijos kultūros istorija, Pasirenkamasis
Norvegų kalba A1, Laisvasis
Norvegų kalbos fonetika ir morfologija I/II d., Privalomasis
Norvegų kalbos morfologija, Privalomasis
Norvegų kalbos sintaksė, Privalomasis
Norvegų kalbos stilistika, Privalomasis
Norvegų kalbotyros įvadas, Privalomasis
Norvegų literatūra (XIX-XX a. a.), Privalomasis
Novelės teorija ir skandinavų novelės raida, Pasirenkamasis
NPD, Laisvasis
Nuoseklusis vertimas (iš anglų į lietuvių kalbą), Pasirenkamasis
Nuoseklusis vertimas (iš italų į lietuvių kalbą), Pasirenkamasis
Nuoseklusis vertimas (iš lietuvių į anglų kalbą), Pasirenkamasis
Nuoseklusis vertimas (iš lietuvių į italų kalbą), Pasirenkamasis
Nuoseklusis vertimas (iš lietuvių į prancūzų kalbą), Pasirenkamasis
Nuoseklusis vertimas (iš lietuvių į rusų kalbą), Pasirenkamasis
Nuoseklusis vertimas (iš lietuvių į vokiečių kalbą), Pasirenkamasis
Nuoseklusis vertimas (iš prancūzų į lietuvių kalbą), Pasirenkamasis
Nuoseklusis vertimas (iš rusų į lietuvių kalbą), Pasirenkamasis
Nuoseklusis vertimas (iš vokiečių į lietuvių kalbą), Pasirenkamasis
Nuoseklusis vertimas I/II d., Privalomasis

O

Old Prussians: history, culture, written, monuments, language, Laisvasis
Orientas lietuvių literatūroje, Pasirenkamasis

P

Papildomi užsiėmimai, Laisvasis
Paraliteratūros žanrai, Pasirenkamasis
Pedagogika, Privalomasis
Plastinė semiotika, Privalomasis
Plastinė semiotika, Pasirenkamasis
Poezija XIX a. amerikiečių visuomenėje, Pasirenkamasis
Politikos anglų kalba, Pasirenkamasis
Politikos diskursas, Privalomasis
Politikos ir diplomatijos kalba, Pasirenkamasis
Politikos ir žiniasklaidos lenkų kalba, Pasirenkamasis
Politikos rusų kalba, Pasirenkamasis
Politikos vokiečių kalba, Pasirenkamasis
Politinio diskurso medializavimas, Privalomasis
Postkolonialinė literatūra: teorija ir praktika, Pasirenkamasis
Postkolonializmas ir literatūra, Pasirenkamasis
Postkolonijinė perspektyva literatūroje ir kine, Pasirenkamasis
Pragmatikos įvadas, Privalomasis
Pragmatikos įvadas, Pasirenkamasis
Praktinė retorika, Privalomasis
Praktinė retorika, Pasirenkamasis
Prancūzijos istorija ir civilizacija, Privalomasis
Prancūzijos istorija ir civilizacija, Pasirenkamasis
Prancūzijos kultūros istorija, Pasirenkamasis
Prancūzijos regionai: geografinė, kultūrinė ir kalbinė aplinka, Pasirenkamasis
Prancūziškai kalbančių šalių geografija ir istorija, Pasirenkamasis
Prancūzų kalba A1, Laisvasis
Prancūzų kalba A1, Laisvasis
Prancūzų kalba B1, Laisvasis
Prancūzų kalba I/VII d., Privalomasis
Prancūzų kalba I/VII d., Privalomasis
Prancūzų kalba II/VII d., Privalomasis
Prancūzų kalba III/VII d., Privalomasis
Prancūzų kalba IV/VII d., Privalomasis
Prancūzų kalba V/VII d., Privalomasis
Prancūzų kalba VI/VII d., Privalomasis
Prancūzų kalba VII/VII d., Privalomasis
Prancūzų kalba VII/VII d., Pasirenkamasis
Prancūzų kalbos fonetika, Privalomasis
Prancūzų kalbos fonetika ir morfologija I/II d., Privalomasis
Prancūzų kalbos istorinė raida, Privalomasis
Prancūzų kalbos leksikologija, Privalomasis
Prancūzų kalbos morfologija, Privalomasis
Prancūzų kalbos registrai, Pasirenkamasis
Prancūzų kalbos sintaksė, Privalomasis
Prancūzų kalbos sintaksė, Pasirenkamasis
Prancūzų kalbos stilistika, Privalomasis
Prancūzų kino įvadas, Pasirenkamasis
Prancūzų literatūra (XIX a.), Privalomasis
Prancūzų literatūra (XIX-XX a.), Privalomasis
Prancūzų literatūra (XX a.), Privalomasis
Prancūzų literatūra (XX a.), Pasirenkamasis
Prancūzų literatūra: viduramžiai – XVIII a., Privalomasis
Prancūzų literatūra: viduramžiai – XVIII a., Pasirenkamasis
Prancūzų literatūra: XIX a. – XX a., Privalomasis
Prancūzų literatūra: XIX a. – XX a., Pasirenkamasis
Prancūzų moterų literatūra, Pasirenkamasis
Prancūzų teisės kalba, Pasirenkamasis
Prancūzų žiniasklaidos kalba, Pasirenkamasis
Principato laikotarpio Romos literatūra ir kultūra, Privalomasis
Probleminiai lietuvių kalbos ortografijos ir punktuacijos aspektai, Privalomasis
Profesinė praktika, Privalomasis
Profesinė praktika: vertimas ir redagavimas, Pasirenkamasis
Profesinė praktika: vokiečių kalbos mokymo metodika, Pasirenkamasis
Profesinė skandinavistikos praktika, Privalomasis
Programų ir projektų valdymas viešojo sektoriaus organizacijose, Pasirenkamasis
Prūsistikos pagrindai, Pasirenkamasis
Psichoanalitinė meno kritika, Pasirenkamasis
Psicholingvistika, Privalomasis
Psicholingvistika, Pasirenkamasis
Psicholingvistikos įvadas, Privalomasis
Psicholingvistikos įvadas, Pasirenkamasis

R

Redagavimo įgūdžių ugdymas, Pasirenkamasis
Referencinės lingvistikos įvadas, Pasirenkamasis
Reikšmė gramatikoje, Pasirenkamasis
Reikšmė kalboje, Pasirenkamasis
Reikšmės teorijos, Pasirenkamasis
Reikšminė diskursų analizė, Pasirenkamasis
Reklamos analizė, Pasirenkamasis
Religija ir dieviškumas senovės graikų filosofijoje, Pasirenkamasis
Renesanso ir Baroko lotyniškoji literatūra, Pasirenkamasis
Renesanso lotyniškoji literatūra, Pasirenkamasis
Renginiai, Laisvasis
Reprezentacijos krizė britų ir airių brandžiajame modernizme, Pasirenkamasis
Reprezentacijos krizė britų ir airių brandžiajame modernizme, Pasirenkamasis
Respublikos laikotarpio romėnų literatūra, Pasirenkamasis
Respublikos laikotarpio romėnų literatūra ir kultūra, Privalomasis
Retorika, Privalomasis
Retorika, Bendrosios universitetinės studijos
Retorika, Pasirenkamasis
Retorika ir teisinė kalba, Pasirenkamasis
Retorikos teorija, Pasirenkamasis
REZERVUOTA, None
Rytai ir Vakarai rusų kultūroje, Privalomasis
Rytų ir Vidurio Europos kino intertekstai, Pasirenkamasis
Rytų ir Vidurio Europos poezijos kanonas, Privalomasis
Romanų filologijos įvadas, Privalomasis
Romanų filologijos įvadas, Pasirenkamasis
Romanų kalbotyros įvadas, Privalomasis
Romanų kalbų istorinė gramatika, Pasirenkamasis
Romanų kalbų istorinė gramatika, Pasirenkamasis
Romanų onomastika, Pasirenkamasis
Romėnų literatūros istorija, Privalomasis
Romėnų literatūros istorija, Pasirenkamasis
Romos politinė istorija, Pasirenkamasis
Rumunų kalba, Laisvasis
Rumunų kalba A1, Laisvasis
Rumunų kalba A2.2, Laisvasis
Rumunų kalba B1.2, Laisvasis
Rusijos kultūros istorija, Privalomasis
Rusų avangardas, Privalomasis
Rusų avangardas, Pasirenkamasis
Rusų barokas, Privalomasis
Rusų drama, Pasirenkamasis
Rusų eilėdara, Pasirenkamasis
Rusų imperinė kultūra, Pasirenkamasis
Rusų kalba, Privalomasis
Rusų kalba A1, Privalomasis
Rusų kalba A1, Pasirenkamasis
Rusų kalba A2, Privalomasis
Rusų kalba A2, Pasirenkamasis
Rusų kalba B1, Privalomasis
Rusų kalba B1, Pasirenkamasis
Rusų kalba B2, Pasirenkamasis
Rusų kalba tipologiniu aspektu, Pasirenkamasis
Rusų kalbos diachroninės ir sinchroninės atmainos, Pasirenkamasis
Rusų kalbos fonetika, Privalomasis
Rusų kalbos fonetika, Pasirenkamasis
Rusų kalbos fonetika ir morfologija I/II d., Privalomasis
Rusų kalbos fonetika ir morfologija II/II d., Privalomasis
Rusų kalbos frazeologija, Pasirenkamasis
Rusų kalbos leksikologija ir retorikos pagrindai, Privalomasis
Rusų kalbos morfologija, Privalomasis
Rusų kalbos pasaulėvaizdis, Pasirenkamasis
Rusų kalbos raida, Privalomasis
Rusų kalbos raida, Pasirenkamasis
Rusų kalbos sintaksė, Privalomasis
Rusų kalbos sintaksė, Pasirenkamasis
Rusų kalbos stilistika, Privalomasis
Rusų kalbos žodžių daryba ir morfologija, Privalomasis
Rusų kalbos žodžių daryba ir morfologija, Pasirenkamasis
Rusų kalbotyros seminaras, Pasirenkamasis
Rusų leksikografija, Pasirenkamasis
Rusų literatūra (XIX a.), Privalomasis
Rusų literatūra (XIX a.), Pasirenkamasis
Rusų literatūra (XIX-XXI a.a.), Privalomasis
Rusų literatūra (XX a.) I/II d., Privalomasis
Rusų literatūra (XX a.) I/II d., Pasirenkamasis
Rusų literatūra (XX a.) II/II d., Privalomasis
Rusų literatūra (XX a.) II/II d., Pasirenkamasis
Rusų literatūros įvadas I/II d., Privalomasis
Rusų literatūros įvadas II/II d., Privalomasis
Rusų literatūros kritika, Pasirenkamasis
Rusų literatūros seminaras, Pasirenkamasis
Rusų literatūros sociologija, Pasirenkamasis
Rusų meno kanonas, Pasirenkamasis
Rusų miesto kultūra (XX-XXI a.), Privalomasis
Rusų miesto kultūra (XX-XXI a.), Pasirenkamasis
Rusų modernizmo filosofija ir literatūra, Pasirenkamasis
Rusų poezija, Privalomasis
Rusų romano kanonas, Privalomasis
Rusų tautosaka ir krikščioniškoji tradicija, Pasirenkamasis
Rusų visuomenė ir kultūra, Privalomasis

S

Sakytinė istorija ir jos tyrimai, Pasirenkamasis
Sakytinio teksto suvokimas, Pasirenkamasis
Semantika, Privalomasis
Semantika ir pragmatika, Privalomasis
Semantikos ir pragmatikos įvadas, Privalomasis
Semantikos ir pragmatikos įvadas, Pasirenkamasis
Semantikos įvadas, Privalomasis
Semantikos įvadas, Pasirenkamasis
Semestrinis rašto darbas, Pasirenkamasis
Semestrinis rašto darbas I/II d., Privalomasis
Semestrinis rašto darbas II/II d., Privalomasis
Semiotikos įvadas, Pasirenkamasis
Semiotikos teorija, Privalomasis
Semiotinė teksto analizė, Privalomasis
Semiotinė tekstų analizė, Privalomasis
Semiotinis teksto skaitymas, Privalomasis
Senieji raštai vokiečių kalba, Pasirenkamasis
Senoji baltų raštija, Pasirenkamasis
Senoji graikų kalba I/II d., Privalomasis
Senoji graikų kalba I/II d., Pasirenkamasis
Senoji graikų kalba II/II d., Pasirenkamasis
Senoji hebrajų kalba iš bendrosios kalbotyros perspektyvos, Laisvasis
Senoji islandų kalba, Pasirenkamasis
Senoji kroatų raštija, Laisvasis
Senoji skandinavų literatūra I/II d., Pasirenkamasis
Senoji skandinavų literatūra II/II d., Pasirenkamasis
Senoji suomių literatūra, Pasirenkamasis
Senosios skandinavų literatūros įvadas, Privalomasis
Senosios skandinavų literatūros įvadas, Pasirenkamasis
Sintetinis Karen Blixen pasaulis, Pasirenkamasis
Skaitytojo figūra literatūroje, Pasirenkamasis
Skaitmeninės humanitarikos įvadas, Pasirenkamasis
Skaitmeninis istorijų pasakojimas, Pasirenkamasis
Skaldų poezija, Pasirenkamasis
Skandinavijos antropologija: šiuolaikinių visuomenių kokybiniai tyrimai, Pasirenkamasis
Skandinavijos demokratijos ir gerovės modelis, Pasirenkamasis
Skandinavijos identiteto bruožai, Pasirenkamasis
Skandinavijos kalbinis klimatas: politika ir nuostatos, Pasirenkamasis
Skandinavijos kinas ir kinematografijos teorija, Pasirenkamasis
Skandinavijos kinematografija, Pasirenkamasis
Skandinavijos kinematografijos įvadas, Pasirenkamasis
Skandinavijos kultūros istorija, Pasirenkamasis
Skandinavijos kultūros kanonai, Pasirenkamasis
Skandinavijos mentaliteto ir idėjų istorija, Privalomasis
Skandinavijos politika ir ekonomika, Privalomasis
Skandinavijos šalys tarptautinių santykių sistemoje, Pasirenkamasis
Skandinavijos šalityros projektai, Pasirenkamasis
Skandinavijos šalių istorija, Privalomasis
Skandinavijos šalių istorija, Pasirenkamasis
Skandinavijos šalių istorija I/II d., Privalomasis
Skandinavijos šalių istorija II/II d., Privalomasis
Skandinavijos šalių istorija ir kultūra, Pasirenkamasis
Skandinavistikos seminaras, Pasirenkamasis
Skandinavistikos seminaras ir akademinis raštingumas, Pasirenkamasis
Skandinavų filologijos įvadas, Privalomasis
Skandinavų filologijos įvadas, Pasirenkamasis
Skandinavų grožinės literatūros vertimas, Pasirenkamasis
Skandinavų kalba, visuomenė, vertimas: danų I/II d., Pasirenkamasis
Skandinavų kalba, visuomenė, vertimas: danų II/II d., Pasirenkamasis
Skandinavų kalba, visuomenė, vertimas: norvegų I/II d., Pasirenkamasis
Skandinavų kalba, visuomenė, vertimas: norvegų II/II d., Pasirenkamasis
Skandinavų kalba, visuomenė, vertimas: suomių I/II d., Pasirenkamasis
Skandinavų kalba, visuomenė, vertimas: suomių II/II d., Pasirenkamasis
Skandinavų kalba, visuomenė, vertimas: švedų I/II d., Pasirenkamasis
Skandinavų kalba, visuomenė, vertimas: švedų II/II d., Pasirenkamasis
Skandinavų kalbotyra I/II d., Privalomasis
Skandinavų kalbotyra II/II d., Privalomasis
Skandinavų kalbų ideologijos, Pasirenkamasis
Skandinavų kriminalinė literatūra, Pasirenkamasis
Skandinavų kultūros istorija, Pasirenkamasis
Skandinavų literatūra, Privalomasis
Skandinavų literatūra, Pasirenkamasis
Slavų etimologijos įvadas, Pasirenkamasis
Slavų etnolingvistika, Pasirenkamasis
Slavų filologijos įvadas, Privalomasis
Slavų frazeologija, Pasirenkamasis
Slavų gretinamosios gramatikos įvadas, Privalomasis
Slavų istorija ir kultūra, Pasirenkamasis
Slavų kalbos ir tarmės Lietuvoje, Privalomasis
Slavų kalbotyros įvadas, Privalomasis
Slavų kalbų priešistorė, Privalomasis
Slavų kino kalba, Pasirenkamasis
Slavų kultūrų istorija, Privalomasis
Slavų mitologija, Pasirenkamasis
Slovenian Language and Culture, Laisvasis
Slovenian Language I, Laisvasis
Slovenian Language II, Laisvasis
Slovėnijos kultūros raida Europos kontekste, Laisvasis
Slovėnų kalba, Privalomasis
Slovėnų kalba A1, Laisvasis
Slovėnų kalba A2, Laisvasis
Slovėnų kalba B1, Laisvasis
Slovėnų kalba I/II d., Pasirenkamasis
Slovėnų kalba II/II d., Pasirenkamasis
Socialinės apsaugos modeliai gerovės valstybėje, Privalomasis
Socialinės teorijos, Pasirenkamasis
Socialinių tyrimų metodai, Pasirenkamasis
Sociokritika, Pasirenkamasis
Sociokultūriniai literatūros tyrinėjimo aspektai, Pasirenkamasis
Sociokultūriniai literatūros tyrinėjimo metodai, Pasirenkamasis
Sociokultūros studijos Lietuvos kontekste, Laisvasis
Sociolingvistika, Privalomasis
Sociolingvistika, Pasirenkamasis
Sociolingvistika I/III d., Pasirenkamasis
Sociolingvistika II/III d., Pasirenkamasis
Sociolingvistika III/III d., Pasirenkamasis
Sociolingvistikos įvadas, Privalomasis
Sociolingvistikos įvadas, Pasirenkamasis
Sociolingvistikos pagrindai, Privalomasis
Sociolingvistikos pagrindai, Pasirenkamasis
Sociosemiotika, Privalomasis
Sovietmečio lietuvių literatūra, Pasirenkamasis
Spaudos žanrai, Pasirenkamasis
Specialybės kalba, Privalomasis
Specializuotas anglų kalbos diskursas: verslo kalba, Pasirenkamasis
Stačiatikių kultūra ir Vakarai, Privalomasis
Stilistika ir retorika, Pasirenkamasis
Struktūralizmas ir dekonstrukcija, Pasirenkamasis
Struktūrinė antropologija, Privalomasis
Struktūrinė antropologija, Pasirenkamasis
Struktūrinė antropologija, Pasirenkamasis
Studijų įvadas, Privalomasis
Studijuoti Prancūzijoje, Pasirenkamasis
Subjektyvumas skirtingose kalbose, diskursuose ir žanruose, Privalomasis
Suomijos tapyba nuo XVII a. iki šių dienų, Pasirenkamasis
Suomių kalba A1, None
Suomių kalba A2, None
Suomių literatūra: nuo reformacijos iki šių dienų, Privalomasis
Suomių tautinių šokių ir muzikos tradicija, Pasirenkamasis
Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai, Pasirenkamasis
Svetimųjų kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo teorija ir praktika, Privalomasis
Svetimųjų kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo teorija ir praktika, Pasirenkamasis

Š

Šeimos teisės kalba, Pasirenkamasis
Šekspyro seminaras, Pasirenkamasis
Šiandieninė lietuvių literatūra, Pasirenkamasis
Šiaurės Europos kinas, Pasirenkamasis
Šiuolaikinė amerikiečių literatūra, Pasirenkamasis
Šiuolaikinė amerikiečių poezija, Pasirenkamasis
Šiuolaikinė anglakalbė drama, Pasirenkamasis
Šiuolaikinė anglų kalba (verslo, ES dokumentų) IV/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė anglų kalba I/III d., Privalomasis
Šiuolaikinė anglų kalba I/III d., Privalomasis
Šiuolaikinė anglų kalba I/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė anglų kalba I/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė anglų kalba I/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė anglų kalba II/III d., Privalomasis
Šiuolaikinė anglų kalba II/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė anglų kalba II/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė anglų kalba III/III d., Privalomasis
Šiuolaikinė anglų kalba III/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė anglų kalba III/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė anglų kalba III/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė anglų kalba IV/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė anglų kalba IV/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė anglų kalba V/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė anglų kalba V/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė anglų kalba VI/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė čekų kalba I/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė čekų kalba II/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė čekų kalba III/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė čekų kalba IV/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė danų ironija, Pasirenkamasis
Šiuolaikinė danų kalba, kultūra ir visuomenė I/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė danų kalba, kultūra ir visuomenė II/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė danų kalba, kultūra ir visuomenė III/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė danų kalba, kultūra ir visuomenė IV/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė danų kalba, stilistika ir vertimas I/II d., Privalomasis
Šiuolaikinė danų kalba, stilistika ir vertimas II/II d., Privalomasis
Šiuolaikinė estų kalba I/VII d., Privalomasis
Šiuolaikinė estų kalba II/VII d., Privalomasis
Šiuolaikinė estų kalba III/VII d., Privalomasis
Šiuolaikinė estų kalba IV/VII d., Privalomasis
Šiuolaikinė estų kalba V/VII d., Privalomasis
Šiuolaikinė estų kalba VI/VII d., Privalomasis
Šiuolaikinė estų kalba VII/VII d., Privalomasis
Šiuolaikinė Greimo mokyklos semiotika, Privalomasis
Šiuolaikinė islandų kalba I/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė islandų kalba II/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė islandų kalba III/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė islandų kalba IV/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė ispanų kalba I/III d., Privalomasis
Šiuolaikinė ispanų kalba I/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė ispanų kalba I/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė ispanų kalba II/III d., Privalomasis
Šiuolaikinė ispanų kalba II/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė ispanų kalba II/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė ispanų kalba III/III d., Privalomasis
Šiuolaikinė ispanų kalba III/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė ispanų kalba III/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė ispanų kalba IV/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė ispanų kalba IV/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė ispanų kalba V/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė ispanų kalba V/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė ispanų kalba V/VII d., Privalomasis
Šiuolaikinė ispanų kalba VI/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė ispanų kalba VI/VII d., Privalomasis
Šiuolaikinė ispanų kalba VII/VII d., Privalomasis
Šiuolaikinė ispanų literatūra, Pasirenkamasis
Šiuolaikinė italų kalba (fonetika ir fonologija) I/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė italų kalba (morfologija ir leksikologija) III/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė italų kalba I/III d., Privalomasis
Šiuolaikinė italų kalba I/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė italų kalba II/III d., Privalomasis
Šiuolaikinė italų kalba II/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė italų kalba III/III d., Privalomasis
Šiuolaikinė italų kalba III/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė italų kalba III/VII d., Privalomasis
Šiuolaikinė italų kalba IV/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė italų kalba IV/VII d., Privalomasis
Šiuolaikinė italų kalba V/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė italų kalba V/VII d., Privalomasis
Šiuolaikinė italų kalba VI/VII d., Privalomasis
Šiuolaikinė italų kalba VII/VII d., Privalomasis
Šiuolaikinė kalbotyra: kalbos tyrimo metodai ir teorijos, Privalomasis
Šiuolaikinė kroatų kalba I/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė kroatų kalba II/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė kroatų kalba III/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė kroatų kalba IV/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė latvių kalba ir kultūra I/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė latvių kalba ir kultūra II/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė latvių kalba ir kultūra III/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė latvių kalba ir kultūra IV/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė lenkų kalba I/III d., Privalomasis
Šiuolaikinė lenkų kalba I/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė lenkų kalba II/III d., Privalomasis
Šiuolaikinė lenkų kalba II/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė lenkų kalba III/III d., Privalomasis
Šiuolaikinė lenkų kalba III/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė lenkų kalba IV/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė lenkų literatūra, Privalomasis
Šiuolaikinė norvegų kalba I/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė norvegų kalba I/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė norvegų kalba I/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė norvegų kalba II/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė norvegų kalba III/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė norvegų kalba III/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė norvegų kalba IV/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė norvegų kalba V/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė norvegų kalba V/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė norvegų kalba VI/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė norvegų kalba, kultūra ir visuomenė I/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė norvegų kalba, kultūra ir visuomenė II/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė norvegų kalba, kultūra ir visuomenė III/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė norvegų kalba, kultūra ir visuomenė IV/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė norvegų kalba, stilistika ir vertimas I/II d., Privalomasis
Šiuolaikinė norvegų kalba, stilistika ir vertimas II/II d., Privalomasis
Šiuolaikinė prancūzų kalba I/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė prancūzų kalba I/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė prancūzų kalba I/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė prancūzų kalba II/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė prancūzų kalba II/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė prancūzų kalba II/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė prancūzų kalba III/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė prancūzų kalba III/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė prancūzų kalba III/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė prancūzų kalba IV/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė prancūzų kalba IV/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė prancūzų kalba IV/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė prancūzų kalba V/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė prancūzų kalba V/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė prancūzų kalba VI/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė rusų kalba I/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė rusų kalba I/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė rusų kalba I/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė rusų kalba II/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė rusų kalba II/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė rusų kalba II/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė rusų kalba III/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė rusų kalba III/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė rusų kalba III/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė rusų kalba IV/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė rusų kalba IV/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė rusų kalba V/V d., Privalomasis
Šiuolaikinė rusų kalba V/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė rusų kalba VI/VI d., Privalomasis
Šiuolaikinė serbų kalba I/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė serbų kalba II/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė serbų kalba III/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė serbų kalba IV/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė skandinavų kalba, kultūra ir visuomenė I/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė skandinavų kalba, kultūra ir visuomenė II/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė skandinavų kalba, kultūra ir visuomenė III/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė skandinavų kalba, kultūra ir visuomenė IV/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė slovėnų kalba I/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė slovėnų kalba II/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė slovėnų kalba III/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė slovėnų kalba IV/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė suomių kalba I/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė suomių kalba II/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė suomių kalba III/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė suomių kalba IV/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė suomių kalba, kultūra ir visuomenė I/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė suomių kalba, kultūra ir visuomenė I/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė suomių kalba, kultūra ir visuomenė II/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė suomių kalba, kultūra ir visuomenė II/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė suomių kalba, kultūra ir visuomenė III/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė suomių kalba, kultūra ir visuomenė III/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė suomių kalba, kultūra ir visuomenė IV/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė suomių kalba, kultūra ir visuomenė IV/IV d., Pasirenkamasis
Šiuolaikinė suomių kalba, stilistika ir vertimas I/II d., Privalomasis
Šiuolaikinė suomių kalba, stilistika ir vertimas II/II d., Privalomasis
Šiuolaikinė švedų kalba I/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė švedų kalba VII/VIII d., Privalomasis
Šiuolaikinė švedų kalba VIII/VIII d., Privalomasis
Šiuolaikinė švedų kalba, kultūra ir visuomenė I/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė švedų kalba, kultūra ir visuomenė II/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė švedų kalba, kultūra ir visuomenė III/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė švedų kalba, kultūra ir visuomenė IV/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė švedų kalba, stilistika ir vertimas, Privalomasis
Šiuolaikinė švedų kalba, stilistika ir vertimas I/II d., Privalomasis
Šiuolaikinė švedų kalba, stilistika ir vertimas II/II d., Privalomasis
Šiuolaikinė turkų kalba I/VII d., Privalomasis
Šiuolaikinė turkų kalba II/VII d., Privalomasis
Šiuolaikinė turkų kalba III/VII d., Privalomasis
Šiuolaikinė turkų kalba IV/VII d., Privalomasis
Šiuolaikinė turkų kalba V/VII d., Privalomasis
Šiuolaikinė turkų kalba VI/VII d., Privalomasis
Šiuolaikinė turkų kalba VII/VII d., Privalomasis
Šiuolaikinė vokiečių kalba I/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė vokiečių kalba II/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė vokiečių kalba III/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė vokiečių kalba IV/IV d., Privalomasis
Šiuolaikinė vokiečių literatūra, Pasirenkamasis
Šiuolaikinės anglų arba ispanų kalbos egzaminas, Privalomasis
Šiuolaikinės anglų arba norvegų kalbos egzaminas, Privalomasis
Šiuolaikinės anglų arba prancūzų kalbos egzaminas, Privalomasis
Šiuolaikinės diskurso ir teksto teorijos, Privalomasis
Šiuolaikinės kalbotyros kryptys, Privalomasis
Šiuolaikinės kalbotyros kryptys, Pasirenkamasis
Šiuolaikinės kalbotyros kryptys (ir tyrimas), Privalomasis
Šiuolaikinės kultūros teorijos, Privalomasis
Šiuolaikinės kultūros teorijos: fenomenologija, antropologija, poststruktūralizmas, Privalomasis
Šiuolaikinės kultūros teorijos: fenomenologija, antropologija, poststruktūralizmas, Pasirenkamasis
Šiuolaikinės lietuvių literatūros tendencijos, Privalomasis
Šiuolaikinės lietuvių literatūros tendencijos, Pasirenkamasis
Šiuolaikinės lietuvių literatūros vertimas į anglų kalbą, Pasirenkamasis
Šiuolaikinės skandinavų prozos tendencijos, Pasirenkamasis
Šiuolaikinės švedų poezijos istorija, Pasirenkamasis
Šiuolaikinės teksto teorijos, Pasirenkamasis
Šiuolaikiniai metaforų tyrimai: teorija ir metodai, Pasirenkamasis
Šiuolaikinis amerikiečių auklėjimo romanas, Laisvasis
Švedijos vaikų literatūra,, Pasirenkamasis
Šventojo Rašto graikų kalba, Laisvasis

T

Taikomoji kalbotyra, Privalomasis
Taikomoji kalbotyra, Pasirenkamasis
Taikomosios kalbotyros įvadas, Privalomasis
Taikomosios kalbotyros įvadas, Pasirenkamasis
Tarminė leksika ir frazeologija, Pasirenkamasis
Tarpdisciplininis seminaras, Privalomasis
Tarpkalbinė komunikacija, Privalomasis
Tarpkultūrinė komunikacija, Privalomasis
Tarpkultūrinė komunikacija, Pasirenkamasis
Tarpkultūrinė komunikacija: kalbiniai aspektai, Pasirenkamasis
Tarptautinė viešoji teisė, Pasirenkamasis
Tarptautinės ir ES teisės kalba, Privalomasis
Tautosaka ir pasakos: norvegų tradicija, Pasirenkamasis
Teatras ir literatūra, Pasirenkamasis
Techninių tekstų ypatumai ir jų vertimo specifika, Pasirenkamasis
Teisės anglų kalba, Pasirenkamasis
Teisės lenkų kalba, Pasirenkamasis
Teisės tekstų vertimas, Pasirenkamasis
Teisės terminija, Pasirenkamasis
Teisės vokiečių kalba, Pasirenkamasis
Teisinis argumentavimas, Pasirenkamasis
Teismo lingvistika, Pasirenkamasis
Tekstai, kūnai ir daiktai literatūroje, Pasirenkamasis
Tekstynų lingvistika, Privalomasis
Tekstynų lingvistika, Privalomasis
Tekstynų lingvistika, Pasirenkamasis
Tekstynų lingvistikos įvadas, Pasirenkamasis
Teksto interpretacija iš kultūros semiotikos perspektyvos, Pasirenkamasis
Teksto kūrimas, Privalomasis
Teksto kūrimo principai, Privalomasis
Teksto lingvistikos įvadas, Pasirenkamasis
Teksto poetika, Privalomasis
Teksto poetika, Pasirenkamasis
Teksto redagavimas, Privalomasis
Teksto stilistika, Privalomasis
Teksto teorija, Pasirenkamasis
Tekstologija, Pasirenkamasis
Tekstų ir dialogų gramatika, Pasirenkamasis
Teorinė italų kalbos gramatika, Privalomasis
Teorinė italų kalbos gramatika, Pasirenkamasis
Terminologija, Privalomasis
Terminologija, Pasirenkamasis
Terminologija ir terminografija, Privalomasis
Terminologinis darbas I/II d., Privalomasis
Terminologinis darbas II/II d., Privalomasis
Tiriamasis projektas, Privalomasis
Turkijos kultūra ir istorija, Privalomasis
Turkų kalba A1, Laisvasis
Turkų kalba A2, Laisvasis
Turkų kalbos istorija, Privalomasis
Turkų literatūros istorija I/II d., Privalomasis
Turkų literatūros istorija II/II d., Privalomasis

U

Užsienio kalba, Privalomasis
Užsienio kalba (anglų), Privalomasis
Užsienio kalba (anglų), Pasirenkamasis
Užsienio kalba (anglų) B2 I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (anglų) I/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (anglų) I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (anglų) II/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (anglų) II/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (anglų) III/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (anglų) IV/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (čekų) I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (čekų) II/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (čekų) III/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (čekų) IV/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (estų) A1 I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (estų) I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (estų) II/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (estų) III/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (estų) IV/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (graikų) A1 I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (graikų) A1 I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (graikų) I/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (graikų) I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (graikų) II/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (graikų) II/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (graikų) III/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (graikų) IV/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (gruzinų) I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (gruzinų) II/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (islandų) A1 I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (ispanų), Pasirenkamasis
Užsienio kalba (ispanų) A1 I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (ispanų) I/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (ispanų) I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (ispanų) II/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (ispanų) II/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (ispanų) III/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (ispanų) IV/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (italų), Pasirenkamasis
Užsienio kalba (italų) A1 I/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (italų) A1 I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (italų) I/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (italų) I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (italų) II/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (italų) III/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (italų) IV/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (kartvelų) A1 I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (kroatų) A1 I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (kroatų) I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (kroatų) II/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (latvių) A1 I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (latvių) I/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (latvių) I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (latvių) II/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (latvių) II/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (latvių) III/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (latvių) IV/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (lenkų) A1 I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (lenkų) I/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (lenkų) I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (lenkų) II/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (lenkų) II/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (lenkų) III/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (lenkų) IV/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (lietuvių), Privalomasis
Užsienio kalba (portugalų) I/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (portugalų) I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (portugalų) II/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (portugalų) II/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (portugalų) III/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (portugalų) IV/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (prancūzų), Privalomasis
Užsienio kalba (prancūzų), Pasirenkamasis
Užsienio kalba (prancūzų) A1 I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (prancūzų) I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (prancūzų) II/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (prancūzų) III/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (prancūzų) IV/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (rumunų) A1 I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (rumunų) I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (rusų), Privalomasis
Užsienio kalba (rusų), Pasirenkamasis
Užsienio kalba (rusų) A1 I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (rusų) I/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (rusų) I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (rusų) II/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (rusų) II/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (rusų) III/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (rusų) IV/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (slovėnų) A1 I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (slovėnų) I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (slovėnų) II/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (slovėnų) III/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (slovėnų) IV/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (švedų) A1 I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (švedų) I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (švedų) II/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (turkų) A1 I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (turkų) I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (turkų) II/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (turkų) III/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (vengrų) A1 I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (vengrų) I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (vengrų) II/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (vokiečių), Privalomasis
Užsienio kalba (vokiečių), Pasirenkamasis
Užsienio kalba (vokiečių) A1 I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (vokiečių) I/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (vokiečių) I/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (vokiečių) II/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (vokiečių) III/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (vokiečių) IV/IV d., Pasirenkamasis
Užsienio vaikų literatūra, Pasirenkamasis

V

Vaikų literatūros klasika, Bendrosios universitetinės studijos
Vaizdinių tekstų analizės pagrindai, Pasirenkamasis
Vakarų literatūra (viduramžiai-romantizmas), Pasirenkamasis
Vakarų literatūra: realizmas vs. modernizmas, Pasirenkamasis
Valstybės ir tautos problema Europos intelektualinėje tradicijoje, Pasirenkamasis
Variantiškumas kalboje, Privalomasis
Variantiškumas kalboje, Pasirenkamasis
Vedų kalbos įvadas, Pasirenkamasis
Veiksmažodžių komplementacija, Pasirenkamasis
Vėlyvoji Antikos literatūra, Privalomasis
Vengrų kalba, Laisvasis
Vengrų kalba A1, Laisvasis
Vengrų kalba A1.1, Laisvasis
Vengrų kalba A1.2, Laisvasis
Vengrų kalba A2, Laisvasis
Vengrų kalba B2, Laisvasis
Verslo anglų kalba, Pasirenkamasis
Verslo lenkų kalba, Pasirenkamasis
Verslo rusų kalba, Pasirenkamasis
Verslo vokiečių kalba, Pasirenkamasis
Verstinio teksto redagavimas, Privalomasis
Verstinio teksto redagavimas, Pasirenkamasis
Vertimas, Privalomasis
Vertimas į latvių kalbą ir iš jos, Privalomasis
Vertimas raštu, Privalomasis
Vertimas raštu (iš anglų į lietuvių kalbą), Pasirenkamasis
Vertimas raštu (iš italų į lietuvių kalbą), Pasirenkamasis
Vertimas raštu (iš lietuvių į anglų kalbą), Pasirenkamasis
Vertimas raštu (iš lietuvių į italų kalbą), Pasirenkamasis
Vertimas raštu (iš lietuvių į prancūzų kalbą), Pasirenkamasis
Vertimas raštu (iš lietuvių į rusų kalbą), Pasirenkamasis
Vertimas raštu (iš lietuvių į vokiečių kalbą), Pasirenkamasis
Vertimas raštu (iš prancūzų į lietuvių kalbą), Pasirenkamasis
Vertimas raštu (iš rusų į lietuvių kalbą), Pasirenkamasis
Vertimas raštu (iš vokiečių į lietuvių kalbą), Pasirenkamasis
Vertimas žodžiu (nuoseklusis vertimas), Privalomasis
Vertimo istorija, Privalomasis
Vertimo istorija ir teorija, Privalomasis
Vertimo įvadas, Pasirenkamasis
Vertimo praktika, Privalomasis
Vertimo praktika (anglų/ispanų k.), Privalomasis
Vertimo praktika (anglų/norvegų k.), Privalomasis
Vertimo praktika (anglų/prancūzų k.), Privalomasis
Vertimo praktika (anglų/rusų k.), Privalomasis
Vertimo praktikumas ( ispanų - lietuvių - ispanų k.), Privalomasis
Vertimo praktikumas ( norvegų-lietuvių-norvegų k.), Privalomasis
Vertimo praktikumas (anglų-lietuvių-anglų k. ir ispanų - lietuvių - ispanų k.), Privalomasis
Vertimo praktikumas (anglų-lietuvių-anglų k. ir norvegų-lietuvių-norvegų k.), Privalomasis
Vertimo praktikumas (anglų-lietuvių-anglų k. ir prancūzų-lietuvių-prancūzų k.), Privalomasis
Vertimo praktikumas (anglų-lietuvių-anglų k. ir rusų-lietuvių-rusų k.), Privalomasis
Vertimo praktikumas (anglų-lietuvių-anglų k.), Privalomasis
Vertimo praktikumas (prancūzų-lietuvių-prancūzų k.), Privalomasis
Vertimo raštu metodologija I/II d., Privalomasis
Vertimo raštu metodologija I/III d., Privalomasis
Vertimo raštu metodologija I/IV d., Privalomasis
Vertimo raštu metodologija II/III d., Privalomasis
Vertimo raštu metodologija II/IV d., Privalomasis
Vertimo raštu metodologija III/III d., Privalomasis
Vertimo raštu metodologija III/IV d., Privalomasis
Vertimo raštu metodologija IV/IV d., Privalomasis
Vertimo seminaras, Privalomasis
Vertimo strategijos, Privalomasis
Vertimo strategijos, Pasirenkamasis
Vertimo teorija, Privalomasis
Vertimo teorija, Pasirenkamasis
Vertimo teorija ir redagavimo pagrindai, Privalomasis
Vertimo teorijos įvadas, Privalomasis
Vertimo žodžiu metodologija I/III d., Privalomasis
Vertimo žodžiu metodologija I/IV d., Privalomasis
Vertimo žodžiu metodologija II/III d., Privalomasis
Vertimo žodžiu metodologija II/IV d., Privalomasis
Vertimo žodžiu metodologija III/III d., Privalomasis
Vertimo žodžiu metodologija III/IV d., Privalomasis
Vertimo žodžiu metodologija IV/IV d., Privalomasis
Vertinimo dimensijos diskurse, Pasirenkamasis
Viduramžių kultūros tekstai, Pasirenkamasis
Viduramžių lotyniškoji literatūra, Pasirenkamasis
Viešasis kalbėjimas, Privalomasis
Viešasis kalbėjimas, Pasirenkamasis
Viktorijos epochos romanas ir jo šiuolaikinės transformacijos, Privalomasis
Vizualinio diskurso analizė, Privalomasis
Vizualumo studijos, Privalomasis
Vokiečių kalba A1, Laisvasis
Vokiečių kalba A2, Laisvasis
Vokiečių kalba I/VII d., Privalomasis
Vokiečių kalba II/VII d., Privalomasis
Vokiečių kalba III/VII d., Privalomasis
Vokiečių kalba ir visuomenė, Privalomasis
Vokiečių kalba IV/VII d., Privalomasis
Vokiečių kalba V/VII d., Privalomasis
Vokiečių kalba VI/VII d., Privalomasis
Vokiečių kalba VI/VII d., Privalomasis
Vokiečių kalba VII/VII d., Privalomasis
Vokiečių kalbos fonetika, Privalomasis
Vokiečių kalbos fonetika, Pasirenkamasis
Vokiečių kalbos frazeologija, Pasirenkamasis
Vokiečių kalbos istorinė raida, Privalomasis
Vokiečių kalbos leksikologija, Privalomasis
Vokiečių kalbos modalumo raiška, Pasirenkamasis
Vokiečių kalbos morfologija, Privalomasis
Vokiečių kalbos morfologija I/II d., Privalomasis
Vokiečių kalbos morfologija II/II d., Privalomasis
Vokiečių kalbos priešistorė, Pasirenkamasis
Vokiečių kalbos sintaksė, Privalomasis
Vokiečių kalbotyros seminaras (frazeologija), Pasirenkamasis
Vokiečių kalbotyros seminaras: semantiniai funkciniai laukai, Pasirenkamasis
Vokiečių kalbotyros seminaras: veiksmažodžio gramatinės kategorijos, Pasirenkamasis
Vokiečių kalbotyros seminaras: vokiečių kalbos žodžių daryba, Pasirenkamasis
Vokiečių kalbotyros seminaras: žanro analizė, Pasirenkamasis
Vokiečių lingvistikos pagrindai, Privalomasis
Vokiečių literatūra: viduramžiai – XIX a. 1 p., Privalomasis
Vokiečių literatūra: XIX a. 2 p. – XX a., Privalomasis
Vokiečių literatūros seminaras (modernioji literatūra ir ekonomika), Pasirenkamasis
Vokiečių literatūros seminaras: autobiografinis romanas, Pasirenkamasis
Vokiečių literatūros seminaras: kelionių literatūra, Pasirenkamasis
Vokiškai kalbančių šalių visuomenė ir kultūra, Privalomasis

X

XIX a. lietuvių literatūra, Privalomasis
XX a. 2 p. neoficialioji rusų kultūra, Pasirenkamasis
XX a. amerikiečių literatūra, Pasirenkamasis
XX a. anglų romanas: nuo modernizmo iki postpostmodernizmo, Privalomasis
XX a. drama, Pasirenkamasis
XX a. lietuvių literatūra, Privalomasis
XX a. lietuvių literatūra (I pusė), Privalomasis
XX a. lietuvių prozos studijos, Pasirenkamasis
XX a. rusų romanas, Privalomasis
XX a. rusų romanas, Pasirenkamasis
XX a. Vakarų Europos romano tendencijos, Pasirenkamasis
XX amžiaus anglų-amerikiečių poezija: autoriai, judėjimai ir formos, Pasirenkamasis
XX amžiaus anglų-amerikiečių poezija: autoriai, judėjimai ir formos, Pasirenkamasis
XXI amžiaus prancūzų romanas, Pasirenkamasis
XXI amžiaus prancūzų romanas, Pasirenkamasis

Ž

Žaidimas skandinavų kultūroje, Pasirenkamasis
Žaidimo teorija ir kultūra, Privalomasis
Žaidimo teorija ir kultūra, Pasirenkamasis
Žaidimo teorija ir literatūra, Pasirenkamasis
Žiniasklaidos diskursas, Privalomasis
Žiniasklaidos diskursas, Pasirenkamasis
Žiniasklaidos diskursas, Pasirenkamasis
Žiniasklaidos rusų kalba, Pasirenkamasis
Žodžių darybos teorija, Pasirenkamasis