fsf-logotipas.png
Vilniaus universiteto tvarkaraščiai
Filosofijos fakultetas

Filosofijos fakultetas
2019.10.07 -- 2019.10.13


Pirmadienis
09:0011:0013:0015:0017:0019:0021:00
001 (17) 11:00 - 12:30
S. Kierkegaardas
Filosofija 3k. 1gr.
Filosofija 4k. 1gr.

Laimutė Jakavonytė, Asist., Dr.
13:00 - 14:30
Užsienio kalba (anglų) (Privalomasis)
Psichologija 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. Pogrupiai: 3

Simona Kontrimienė, Asist., Dr.
17:00 - 18:30
Profesinė (socialinio darbo vadybos) praktika (Privalomasis)
Socialinis darbas 2k. 1gr.

Dalia Beliukevičiūtė, Lekt.
19:00 - 20:30
Profesinė (socialinio darbo vadybos) praktika (Privalomasis)
Socialinis darbas 2k. 1gr.

Dalia Beliukevičiūtė, Lekt.
004 (12)
106 (25) 09:00 - 12:30
Klinikinis psichologinis vaiko vertinimas (Privalomasis)
Klinikinė psichologija 2k. 1gr. 2gr. Pogrupiai: 1

Rasa Barkauskienė, Doc., Dr.
09:00 - 12:30
Klinikinis psichologinis vaiko vertinimas (Privalomasis)
Klinikinė psichologija 2k. 1gr. 2gr. Pogrupiai: 1

Rasa Barkauskienė, Doc., Dr.
13:00 - 16:30
Klinikinis psichologinis vaiko vertinimas (Privalomasis)
Klinikinė psichologija 2k. 1gr. 2gr.

Rasa Barkauskienė, Doc., Dr.
13:00 - 16:30
Klinikinis psichologinis vaiko vertinimas (Privalomasis)
Klinikinė psichologija 2k. 1gr. 2gr.

Rasa Barkauskienė, Doc., Dr.
17:30 - 19:00
Kinų kalba V/V d. (Privalomasis)
Sinologija 3k. 1gr.

Dėstytojas Dėstytojas
Komentarai: dėst. Meili Gao
107 (33) 09:00 - 10:30
Statistinė analizė socialiniuose moksluose
Kriminologija 1k. 1gr.

Vincentas Rolandas Giedraitis, Prof., Dr.
11:00 - 12:30
Šiuolaikiniai statistiniai metodai ir tyrimo planavimas
Organizacinė psichologija 1k. 1gr.
Organizacinė psichologija 2k. 1gr.

Vilmantė Pakalniškienė, Doc., Dr.

11:00 - 12:30
Šiuolaikiniai statistiniai metodai ir tyrimo planavimas
Edukacinė ir vaiko psichologija 1k. 1gr.

Vilmantė Pakalniškienė, Doc., Dr.
13:00 - 14:30
Nusikaltimų tyrimų psichologija (Privalomasis)
Teisės psichologija 1k. 1gr.

Kristina Vanagaitė, Doc., Dr.

13:00 - 14:30
Nusikaltimų tyrimų psichologija (Privalomasis)
Sociologija ir kriminologija 2k. 1gr.

Kristina Vanagaitė, Doc., Dr.
15:00 - 16:30
Nusikaltimų tyrimų psichologija (Privalomasis)
Teisės psichologija 1k. 1gr.

Kristina Vanagaitė, Doc., Dr.

15:00 - 16:30
Nusikaltimų tyrimų psichologija (Privalomasis)
Sociologija ir kriminologija 2k. 1gr.

Kristina Vanagaitė, Doc., Dr.
17:00 - 18:30
Meninės, kūrybinės ir sportinės raiškos ugdymas 5: Muzikos didaktika (Privalomasis)
Vaikystės pedagogika 3k. 1gr.

Emilija Alma Sakadolskis, Doc., Dr.
111 (23) 09:00 - 10:30
Pažinimo psichologija II/II d. (Privalomasis)
Psichologija 2k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. Pogrupiai: 1

Vytautas Jurkuvėnas, Asist., Dr.
Aldona Radzevičienė, Lekt., Dr.
11:00 - 12:30
Pažinimo psichologija II/II d. (Privalomasis)
Psichologija 2k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. Pogrupiai: 1

Vytautas Jurkuvėnas, Asist., Dr.
Aldona Radzevičienė, Lekt., Dr.
13:00 - 14:30
Pažinimo psichologija II/II d. (Privalomasis)
Psichologija 2k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. Pogrupiai: 2

Vytautas Jurkuvėnas, Asist., Dr.
Aldona Radzevičienė, Lekt., Dr.
15:00 - 16:30
Pažinimo psichologija II/II d. (Privalomasis)
Psichologija 2k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. Pogrupiai: 2

Vytautas Jurkuvėnas, Asist., Dr.
Aldona Radzevičienė, Lekt., Dr.
17:00 - 18:30
Pedagoginiai tyrimai 2: kiekybiniai tyrimai (Privalomasis)
Vaikystės pedagogika 4k. 1gr. 1gr.


18:45 - 20:15
Pedagoginiai tyrimai 2: kiekybiniai tyrimai (Privalomasis)
Vaikystės pedagogika 4k. 1gr. 1gr.

18:45 - 20:15
Pedagoginiai tyrimai 2: kiekybiniai tyrimai (Privalomasis)
Vaikystės pedagogika 4k. 1gr. 1gr.

201 (71) 13:00 - 14:30
Bendruomenių organizavimas ir raida: praktinis ir lyginamasis aspektai (Laisvasis)
ERASMUS+ tvarkaraštis

Erika Ruschhoff, Lekt.
204 (38) 09:00 - 12:30
Psichologinės terapijos paradigmos (Privalomasis)
Klinikinė psichologija 1k. 1gr. 2gr.

Danutė Gailienė, Prof., Habil. dr.
Evaldas Kazlauskas, Prof., Dr.
09:00 - 12:30
Psichologinės terapijos paradigmos (Privalomasis)
Klinikinė psichologija 1k. 1gr. 2gr.

Danutė Gailienė, Prof., Habil. dr.
Evaldas Kazlauskas, Prof., Dr.
13:00 - 14:30
Psichotraumatologijos įvadas
Psichologija 4k. 1gr. 2gr. 3gr.

Evaldas Kazlauskas, Prof., Dr.
15:00 - 16:30
Atstovaujamasis socialinis darbas (Privalomasis)
Socialinis darbas 2k. 1gr.

Eglė Šumskienė, Doc., Dr.
17:00 - 18:30
Kultūra, vertybės, ugdymas (Privalomasis)
Edukologija 1k. 1gr.

Vita Venslovaitė, Asist., Dr.
19:00 - 20:30
Kultūra, vertybės, ugdymas (Privalomasis)
Edukologija 1k. 1gr.

Vita Venslovaitė, Asist., Dr.
205 (27) 09:00 - 10:30
Teisės psichologija (Privalomasis)
Teisės psichologija 1k. 1gr.

Dovilė Petkevičiūtė-Barysienė, Asist., Dr.
11:00 - 12:30
Gyvenimo kelio sociologija
Kriminologija 2k. 1gr. 2gr. 1gr.

Inga Gaižauskaitė, Lekt.
13:00 - 16:30
Psichologinis įvertinimas ir testavimas (Privalomasis)
Psichologija 3k. 1gr. 2gr. 3gr. Pogrupiai: 4

Dovilė Butkienė, Lekt.
Kęstutis Dragūnevičius, Lekt.
13:00 - 16:30
Psichologinis įvertinimas ir testavimas (Privalomasis)
Psichologija 3k. 1gr. 2gr. 3gr. Pogrupiai: 4

Dovilė Butkienė, Lekt.
Kęstutis Dragūnevičius, Lekt.
17:00 - 18:30
Psichologijos tyrimo metodai (Privalomasis)
Psichologija 3k. 1gr. 2gr. 3gr. Pogrupiai: 3

Danguolė Čekuolienė, Doc., Dr.
Kęstutis Dragūnevičius, Lekt.
Vita Mikuličiūtė, Asist., Dr.

18:30 - 20:00
Kinų kalba (1 lygis, RKM) (Laisvasis)

Dėstytojas Dėstytojas
Komentarai: dėst. Gustina Jaraitė
18:30 - 20:00
Kinų kalba (1 lygis, RKM) (Laisvasis)

Dėstytojas Dėstytojas
Komentarai: dėst. Gustina Jaraitė
207 (66) 11:00 - 12:30
Žmogaus teisės ir socialinis darbas (Pasirenkamasis)
Socialinė politika 4k. 1gr.

Eglė Šumskienė, Doc., Dr.

11:00 - 12:30
Žmogaus teisės (Pasirenkamasis)
Socialinė politika 2k. 1gr.

Eglė Šumskienė, Doc., Dr.
13:00 - 14:30
Naujųjų amžių filosofijos tekstai (Dekartas, Kantas) (Privalomasis)
Filosofija 3k. 1gr.

Arūnas Mickevičius, Doc., Dr.
17:00 - 18:30
Paauglių ir jaunimo psichologija (Pasirenkamasis)
Psichologija 4k. 1gr. 2gr. 3gr.

Rima Breidokienė, Dr.
19:00 - 20:30
Japonų kalba

Dėstytojas Dėstytojas
Komentarai: dėst. Agnė Andriuškaitė
208 (22) 13:00 - 14:30
Ugdymo kokybės vadyba (Pasirenkamasis)
Vaikystės pedagogika 4k. 1gr.

Rūta Bružienė
Rimantas Želvys, Prof., Habil. dr.
209 (55) 09:00 - 10:30
Konsultavimo ir psichoterapijos įvadas
ERASMUS+ tvarkaraštis

Miglė Dovydaitienė, Doc., Dr.
11:00 - 12:30
Socialinio darbo įvadas (Privalomasis)
Socialinis darbas 1k. 1gr.
Socialinė politika 2k. 1gr.

Jurga Mataitytė-Diržienė, Asist., Dr.
13:00 - 14:30
Meninės, kūrybinės ir sportinės raiškos ugdymas 3: Muzika (Privalomasis)
Vaikystės pedagogika (Pradinis ugdymas) 2k. tvarkaraštis

Emilija Alma Sakadolskis, Doc., Dr.
15:00 - 18:30
Darbo psichologija (Privalomasis)
Organizacinė psichologija 1k. 1gr.
Organizacinė psichologija 2k. 1gr.

Rita Rekašiūtė Balsienė, Doc., Dr.
Irena Žukauskaitė, Doc., Dr.
15:00 - 18:30
Darbo psichologija (Privalomasis)
Organizacinė psichologija 1k. 1gr.
Organizacinė psichologija 2k. 1gr.

Rita Rekašiūtė Balsienė, Doc., Dr.
Irena Žukauskaitė, Doc., Dr.
19:00 - 20:30
Darbo psichologija (Privalomasis)
Organizacinė psichologija 1k. 1gr.
Organizacinė psichologija 2k. 1gr.

Rita Rekašiūtė Balsienė, Doc., Dr.
214 (65) 09:00 - 10:30
Filosofija (Pasirenkamasis)
Sociologija 1k. 1gr.

Arūnas Mickevičius, Doc., Dr.

09:00 - 10:30
Filosofijos įvadas (Privalomasis)
Filosofija 1k. 1gr. 2gr.
Filosofija 2k. 1gr.

Arūnas Mickevičius, Doc., Dr.
11:00 - 12:30
Statistinė analizė socialiniuose moksluose
Kriminologija 1k. 1gr. 2gr.

Vincentas Rolandas Giedraitis, Prof., Dr.
13:00 - 14:30
Teisėsaugos pareigūnų psichologija
Kriminologija 2k. 1gr. 2gr.

Dovilė Petkevičiūtė-Barysienė, Asist., Dr.
15:00 - 16:30
Teisėsaugos pareigūnų psichologija
Kriminologija 2k. 2gr.

Dovilė Petkevičiūtė-Barysienė, Asist., Dr.
17:00 - 18:30
Lotynų kalba (Privalomasis)
Filosofija 1k. 1gr. 2gr. Pogrupiai: 2

Živilė Pabijutaitė, J. Asist.
301 (81) 09:00 - 10:30
Psichologijos studijų įvadas (Privalomasis)
Psichologija 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr.
Psichologija 2k. 1gr.

Remigijus Bliumas, Doc., Dr.
11:00 - 12:30
Įvadas į statistinę duomenų analizę psichologijoje
Psichologija 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr.

Vydas Čekanavičius, Prof., Habil. dr.
13:00 - 14:30
Lotynų kalba (Privalomasis)
Filosofija 1k. 1gr. 2gr.

Živilė Pabijutaitė, J. Asist.
15:00 - 16:30
Kriminologija
Kriminologija 2k. 1gr.

Gintautas Sakalauskas, Doc., Dr.
17:00 - 18:30
Raidos psichologija I/II d. (Privalomasis)
Psichologija 2k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr.

Dalia Nasvytienė, Asist., Dr.
302 (78) 11:00 - 12:30
Filosofija (Pasirenkamasis)
Sociologija 1k. 1gr.

Arūnas Mickevičius, Doc., Dr.

11:00 - 12:30
Filosofijos įvadas (Privalomasis)
Filosofija 1k. 2gr.

Arūnas Mickevičius, Doc., Dr.
13:00 - 14:30
Socialinio darbo įvadas (Privalomasis)
Socialinis darbas 1k. 1gr.

Jurga Mataitytė-Diržienė, Asist., Dr.
15:00 - 16:30
Užsienio kalba (anglų) (Privalomasis)
Psichologija 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. Pogrupiai: 4

Simona Kontrimienė, Asist., Dr.
17:00 - 18:30
Užsienio kalba (anglų) (Privalomasis)
Filosofija 1k. 1gr. 2gr. Pogrupiai: 1

Svetozar Postic, Doc., Dr.
303 (46) 09:00 - 10:30
Matematinio ir informatinio raštingumo ugdymas 1: Formos pažinimo didaktika (Privalomasis)
Vaikystės pedagogika 3k. 1gr.

Vaiva Grabauskienė, Doc., Dr.
11:00 - 12:30
Matematinio ir informatinio raštingumo ugdymas 1: Formos pažinimo didaktika (Privalomasis)
Vaikystės pedagogika 3k. 1gr.

Vaiva Grabauskienė, Doc., Dr.
13:00 - 14:30
Meninės, kūrybinės ir sportinės raiškos ugdymas 4: Technologijos (Privalomasis)
Vaikystės pedagogika 3k. 1gr.

Vaiva Grabauskienė, Doc., Dr.
15:00 - 16:30
Lotynų kalba (Privalomasis)
Filosofija 1k. 1gr. 2gr. Pogrupiai: 1

Živilė Pabijutaitė, J. Asist.
17:00 - 18:30
Psichologijos studijų įvadas (Privalomasis)
Psichologija 1k. 4gr.

Agnė Dzimidienė, J. Asist.

18:45 - 20:15
Japonų kalba

Mindaugas Ignotas, Lekt.
18:45 - 20:15
Japonų kalba

Mindaugas Ignotas, Lekt.
304 (57) 09:00 - 10:30
Psichologo profesinė etika (Privalomasis)
Psichologija (S) 4k. 1gr.

Alfredas Laurinavičius, Doc., Dr.
11:00 - 12:30
Psichologo profesinė etika (Privalomasis)
Psichologija (S) 4k. 1gr.

Alfredas Laurinavičius, Doc., Dr.
13:00 - 14:30
Edukacinė psichologija (Privalomasis)
Psichologija (S) 4k. 1gr.

Saulė Raižienė, Vyr. M. Darbuot., Dr.
15:00 - 16:30
Edukacinė psichologija (Privalomasis)
Psichologija (S) 4k. 1gr.

Saulė Raižienė, Vyr. M. Darbuot., Dr.
305 (18) 09:00 - 10:30
Užsienio šalių socialinė apsauga (Pasirenkamasis)
Socialinis darbas 3k. 1gr.
Socialinis darbas 4k. 1gr.

Erika Ruschhoff, Lekt.
11:00 - 12:30
Užsienio šalių socialinė apsauga (Pasirenkamasis)
Socialinis darbas 3k. 1gr.
Socialinis darbas 4k. 1gr.

Erika Ruschhoff, Lekt.
13:00 - 14:30
Atstovaujamasis socialinis darbas (Privalomasis)
Socialinis darbas 2k. 1gr.

Eglė Šumskienė, Doc., Dr.
15:00 - 16:30
Meninės, kūrybinės ir sportinės raiškos ugdymas 5: Muzikos didaktika (Privalomasis)
Vaikystės pedagogika 3k. 1gr.

Emilija Alma Sakadolskis, Doc., Dr.
17:00 - 18:30
Bausmė ir resocializacija (Pasirenkamasis)
Sociologija ir kriminologija 1k. 1gr.
Sociologija ir kriminologija 2k. 1gr.
Teisės psichologija 1k. 1gr.

Laimutė Žilinskienė, Doc., Dr.
306 (74) 09:00 - 10:30
Daugiamatės statistikos metodai psichologijoje
Psichologija 3k. 1gr. 2gr. 3gr.

Vydas Čekanavičius, Prof., Habil. dr.
11:00 - 12:30
Sveikatos psichologija (Privalomasis)
Psichologija 4k. 1gr. 2gr. 3gr.
Psichologija 3k. 1gr.
Psichologija 4k. 1gr.

Laimutė Bulotaitė, Prof., Dr.
13:00 - 14:30
Socialinė pedagogika (Pasirenkamasis)
Socialinis darbas 2k. 1gr.

Indrė Gajdosikienė, Doc., Dr.
15:00 - 16:30
Įvadas į teisinę sistemą (Privalomasis)
Kriminologija 1k. 1gr. 2gr.

Algimantas Čepas, Doc., Dr.
307 (66) 09:00 - 12:30
Viduramžių filosofija (Privalomasis)
Filosofija 2k. 1gr. 2gr.
Filosofija 3k. 1gr.

Naglis Kardelis, Prof., Dr.
09:00 - 12:30
Viduramžių filosofija (Privalomasis)
Filosofija 2k. 1gr. 2gr.
Filosofija 3k. 1gr.

Naglis Kardelis, Prof., Dr.
13:00 - 14:30
Psichologijos studijų įvadas (Privalomasis)
Psichologija 1k. 1gr.

Dovilė Šorytė, Dok.
15:00 - 16:30
Įvadas į statistinę duomenų analizę psichologijoje
Psichologija 1k. 1gr.

Vydas Čekanavičius, Prof., Habil. dr.
17:00 - 18:30
Skurdas ir nelygybė
Socialinė politika 1k. 1gr.

Jekaterina Navickė, Doc., Dr.

17:00 - 18:30
Skurdas ir nelygybė
Sociologija 1k. 1gr.

Jekaterina Navickė, Doc., Dr.
19:00 - 20:30
Skurdas ir nelygybė
Socialinė politika 1k. 1gr.

Jekaterina Navickė, Doc., Dr.

19:00 - 20:30
Skurdas ir nelygybė
Sociologija 1k. 1gr.

Jekaterina Navickė, Doc., Dr.
308 (21) 11:00 - 12:30
Kriminologija (Pasirenkamasis)
Psichologija 3k. 1gr. 2gr. 3gr.
Socialinė politika 2k. 1gr.
Sociologija 4k. 1gr.

Maryja Šupa, Asist., Dr.
13:00 - 14:30
Įvadas į statistinę duomenų analizę psichologijoje
Psichologija 1k. 4gr.

Vydas Čekanavičius, Prof., Habil. dr.
15:00 - 16:30
Tarpkultūrinis ugdymas (Pasirenkamasis)
Edukologija 1k. 1gr. 1gr.

Lilija Duoblienė, Prof., Dr.
Sandra Kairė, Asist., Dr.
17:00 - 18:30
Psichologinis konsultavimas (Privalomasis)
Psichologija 4k. 1gr. 2gr. 3gr. Pogrupiai: 8

Vaiva Klimaitė, Lekt., Dr.

18:30 - 20:00
Korėjiečių kalba (1 lygis, RKM) (Laisvasis)

Dae Suk Choi, Lekt.
18:30 - 20:00
Korėjiečių kalba (1 lygis, RKM) (Laisvasis)

Dae Suk Choi, Lekt.
313 (29) 11:00 - 12:30
Raidos psichologija I/II d. (Privalomasis)
Psichologija 2k. 3gr.

Tomas Lazdauskas, Doc., Dr.
13:00 - 14:30
Raidos psichologija I/II d. (Privalomasis)
Psichologija 2k. 1gr.

Tomas Lazdauskas, Doc., Dr.
15:00 - 16:30
Užsienio kalba (anglų) (Privalomasis)
Filosofija 1k. 1gr. 2gr. Pogrupiai: 2

Svetozar Postic, Doc., Dr.
17:00 - 18:30
Bendruomenės įgalinimas (Privalomasis)
Socialinis darbas 1k. 1gr.

Lijana Gvaldaitė, Doc., Dr.
Erika Ruschhoff, Lekt.
19:00 - 20:30
Bendruomenės įgalinimas (Privalomasis)
Socialinis darbas 1k. 1gr.

Lijana Gvaldaitė, Doc., Dr.
Erika Ruschhoff, Lekt.
401 (18) 11:00 - 14:30
Šiuolaikinė sveikatos psichologija: teorija ir praktika (Privalomasis)
Sveikatos psichologija 1k. 1gr.

Roma Jusienė, Prof., Dr.
Rytis Stanikūnas, Doc., Dr.
11:00 - 14:30
Šiuolaikinė sveikatos psichologija: teorija ir praktika (Privalomasis)
Sveikatos psichologija 1k. 1gr.

Roma Jusienė, Prof., Dr.
Rytis Stanikūnas, Doc., Dr.
15:00 - 16:30
Bendruomenių organizavimas ir raida: praktinis ir lyginamasis aspektai (Laisvasis)
ERASMUS+ tvarkaraštis

Erika Ruschhoff, Lekt.
403 (27) 11:00 - 12:30
Teisės psichologija (Privalomasis)
Teisės psichologija 1k. 1gr.

Gintautas Valickas, Prof., Dr. (HP)
13:00 - 14:30
Sveikatos psichologija (Privalomasis)
Psichologija 4k. 1gr. 2gr. 3gr. Pogrupiai: 4

Laimutė Bulotaitė, Prof., Dr.
15:00 - 16:30
Sveikatos psichologija (Privalomasis)
Psichologija 4k. 1gr. 2gr. 3gr. Pogrupiai: 2

Laimutė Bulotaitė, Prof., Dr.
17:00 - 20:30
Klinikinis psichologinis vaiko vertinimas (Privalomasis)
Klinikinė psichologija 2k. 1gr. 2gr. Pogrupiai: 2

Rasa Barkauskienė, Doc., Dr.
17:00 - 20:30
Klinikinis psichologinis vaiko vertinimas (Privalomasis)
Klinikinė psichologija 2k. 1gr. 2gr. Pogrupiai: 2

Rasa Barkauskienė, Doc., Dr.
406 (20) 09:00 - 12:30
Mokymas ir mokymasis (Privalomasis)
Edukacinė ir vaiko psichologija 2k. 1gr.

Aida Šimelionienė, Lekt., Dr.
09:00 - 12:30
Mokymas ir mokymasis (Privalomasis)
Edukacinė ir vaiko psichologija 2k. 1gr.

Aida Šimelionienė, Lekt., Dr.
13:00 - 14:30
Gerovės valstybės lyginamosios studijos (Privalomasis)
Socialinė politika 1k. 1gr.

Greta Skubiejūtė, Dok.
15:00 - 16:30
Ugdymo kokybės vadyba (Pasirenkamasis)
Vaikystės pedagogika 4k. 1gr.

Rūta Bružienė
Rimantas Želvys, Prof., Habil. dr.
17:00 - 18:30
Vizualumas šiuolaikiniame ugdyma (Pasirenkamasis)
Švietimo kultūra 2k. 1gr. 1gr.

Lilija Duoblienė, Prof., Dr.
Sandra Kairė, Asist., Dr.

18:30 - 20:00
Kinų kalba (2 lygis, RKM) (Laisvasis)

Balys Astrauskas
18:30 - 20:00
Kinų kalba (2 lygis, RKM) (Laisvasis)

Balys Astrauskas
Antradienis
09:0011:0013:0015:0017:0019:0021:00
001 (17) 11:00 - 12:30
Filosofija ir menas: Deleuzeo studijos (Pasirenkamasis)
ERASMUS+ tvarkaraštis

Jūratė Rubavičienė, Prof., Dr.
13:00 - 14:30
WAIS-III/WASI (Privalomasis)
Sveikatos psichologija 2k. 1gr.

Sigita Girdzijauskienė, Doc., Dr.
15:00 - 16:30
Užsienio kalba (anglų) (Privalomasis)
Psichologija 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. Pogrupiai: 1

Simona Kontrimienė, Asist., Dr.
004 (12)
106 (25) 11:00 - 12:30
Darbas su jaunimu
Socialinis darbas 3k. 1gr.

Jolita Buzaitytė Kašalynienė, Doc., Dr.
13:00 - 14:30
Užsienio kalba (anglų) (Privalomasis)
Psichologija 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. Pogrupiai: 5

Simona Kontrimienė, Asist., Dr.
15:00 - 16:30
Šiuolaikinė italų filosofija: Giorgio Agambenas "Homo Sacer"
Religijos studijos 1k. 1gr.

Rita Šerpytytė, Prof., Dr. (HP)
17:00 - 18:30
Šiuolaikinė italų filosofija: Giorgio Agambenas "Homo Sacer"
Religijos studijos 1k. 1gr.

Rita Šerpytytė, Prof., Dr. (HP)
107 (33) 11:00 - 12:30
Priklausomybių psichologija (Privalomasis)
Sveikatos psichologija 1k. 1gr.

Arūnas Žiedelis, Asist.
13:00 - 14:30
Psichikos sveikata ir sutrikimai baudžiamosios justicijos sistemoje (Privalomasis)
Kriminologija 3k. 2gr.

Ksenija Čunichina, Asist., Dr.
17:00 - 18:30
Vaiko šeima ir sociokultūrinė aplinka (Privalomasis)
Vaikystės pedagogika 4k. 1gr.

Virginija Klimukienė
111 (23) 09:00 - 10:30
Įvadas į statistinę analizę socialiniams mokslams
Sociologija 1k. 1gr. Pogrupiai: 1

Agnė Girkontaitė, Lekt.
11:00 - 12:30
Įvadas į statistinę analizę socialiniams mokslams
Sociologija 1k. 1gr. Pogrupiai: 2

Agnė Girkontaitė, Lekt.
13:00 - 14:30
Ankstyvojo švietimo raida (Privalomasis)
Vaikystės pedagogika 4k. 1gr.

Aušra Žemgulienė, Doc.
17:00 - 18:30
Įvadas į statistinę duomenų analizę psichologijoje
Psichologija 1k. 4gr.

Jonas Eimontas, Asist., Dr.
201 (71) 09:00 - 10:30
Priklausomybių psichologija (Privalomasis)
Sveikatos psichologija 1k. 1gr.

Laimutė Bulotaitė, Prof., Dr.

09:00 - 10:30
Priklausomybių psichologija (Pasirenkamasis)
Edukacinė ir vaiko psichologija 1k. 1gr.
Edukacinė ir vaiko psichologija 2k. 1gr. 1gr.
Sociologija ir kriminologija 1k. 1gr.
Sociologija ir kriminologija 2k. 1gr.
Teisės psichologija 1k. 1gr.

Laimutė Bulotaitė, Prof., Dr.
17:00 - 18:30
Demografija (Pasirenkamasis)
Socialinė politika 2k. 1gr.

Daumantas Stumbrys, Doc., Dr.
204 (38) 09:00 - 14:30
Klinikinis psichologinis suaugusiųjų vertinimas I/II d. (Privalomasis)
Klinikinė psichologija 1k. 1gr. 2gr.

Neringa Grigutytė, Doc., Dr.
Gražina Gudaitė, Prof., Dr. (HP)
09:00 - 14:30
Klinikinis psichologinis suaugusiųjų vertinimas I/II d. (Privalomasis)
Klinikinė psichologija 1k. 1gr. 2gr.

Neringa Grigutytė, Doc., Dr.
Gražina Gudaitė, Prof., Dr. (HP)
09:00 - 14:30
Klinikinis psichologinis suaugusiųjų vertinimas I/II d. (Privalomasis)
Klinikinė psichologija 1k. 1gr. 2gr.

Neringa Grigutytė, Doc., Dr.
Gražina Gudaitė, Prof., Dr. (HP)
15:00 - 18:30
Psichologinės terapijos paradigmos (Privalomasis)
Klinikinė psichologija 1k. 1gr. 2gr.

Gražina Gudaitė, Prof., Dr. (HP)
15:00 - 18:30
Psichologinės terapijos paradigmos (Privalomasis)
Klinikinė psichologija 1k. 1gr. 2gr.

Gražina Gudaitė, Prof., Dr. (HP)
205 (27) 09:00 - 10:30
Vaikų  ir paauglių psichologinis konsultavimas (Pasirenkamasis)
Klinikinė psichologija 2k. 1gr. 2gr.

Asta Adler, Doc., Dr.
11:00 - 12:30
Vaikų  ir paauglių psichologinis konsultavimas (Pasirenkamasis)
Klinikinė psichologija 2k. 1gr. 2gr.

Asta Adler, Doc., Dr.
13:00 - 14:30
Logika (Privalomasis)
Psichologija 3k. 1gr. 2gr. 3gr.

Jonas Dagys, Doc., Dr.
15:00 - 16:30
Darbo rinkos politika
Socialinis darbas 4k. 1gr.

Rūta Brazienė, Doc., Dr.
17:00 - 18:30
Teisės pagrindai (Pasirenkamasis)
Sociologija 4k. 1gr.

Algimantas Čepas, Doc., Dr.
207 (66) 09:00 - 10:30
Darbas su jaunimu
Psichologija 3k. 1gr. 2gr. 3gr.
Socialinis darbas 2k. 1gr.
Socialinis darbas 3k. 1gr.

Jolita Buzaitytė Kašalynienė, Doc., Dr.
11:00 - 12:30
Nusikaltimai elektroninėje erdvėje
Kriminologija 2k. 2gr.

Maryja Šupa, Asist., Dr.
13:00 - 14:30
Socialinė psichologija (Privalomasis)
Psichologija 2k. 4gr.
Psichologija 3k. 1gr.

Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė, Doc., Dr.
15:00 - 16:30
Socialinių institucijų vadyba (Privalomasis)
Socialinis darbas 1k. 1gr.

Laimutė Žalimienė, Prof., Dr. (HP)
17:00 - 18:30
Socialinio darbo mokslo raida (Privalomasis)
Socialinis darbas 1k. 1gr.

Eugenijus Dunajevas, Doc., Dr.
19:00 - 20:30
Socialinio darbo mokslo raida (Privalomasis)
Socialinis darbas 1k. 1gr.

Eugenijus Dunajevas, Doc., Dr.
208 (22) 11:00 - 12:30
Retorika (Pasirenkamasis)
Filosofija 2k. 1gr. 2gr.

Audrius Valotka, Asist., Dr.
13:00 - 16:30
Vaiko psichologinis įvertinimas II/II d. (Privalomasis)
Edukacinė ir vaiko psichologija 2k. 1gr.

Gražina Gintilienė, Doc., Dr.
Katažyna Labanienė, J. Asist.
13:00 - 16:30
Vaiko psichologinis įvertinimas II/II d. (Privalomasis)
Edukacinė ir vaiko psichologija 2k. 1gr.

Gražina Gintilienė, Doc., Dr.
Katažyna Labanienė, J. Asist.
17:00 - 18:30
Profesinė praktika (Privalomasis)
Edukacinė ir vaiko psichologija 2k. 1gr.

Gražina Gintilienė, Doc., Dr.
Dalia Nasvytienė, Asist., Dr.
209 (55) 11:00 - 12:30
Vertybės ir profesinė etika (Privalomasis)
Socialinis darbas 4k. 1gr.

Indrė Gajdosikienė, Doc., Dr.
13:00 - 14:30
Baudžiamosios atsakomybės realizavimo pagrindai (Privalomasis)
Kriminologija 3k. 1gr.

Jonas Prapiestis, Prof., Dr.
15:00 - 16:30
Baudžiamosios atsakomybės realizavimo pagrindai (Privalomasis)
Kriminologija 3k. 1gr. 2gr.

Jonas Prapiestis, Prof., Dr.
17:00 - 18:30
Socialinė ekologija (Pasirenkamasis)
Socialinis darbas 4k. 1gr.

Violeta Gevorgianienė, Doc., Dr.

18:30 - 20:00
Korėjiečių kalba 2 lygis

Dae Suk Choi, Lekt.
18:30 - 20:00
Korėjiečių kalba 2 lygis

Dae Suk Choi, Lekt.
214 (65) 09:00 - 10:30
Socialinė filosofija
Filosofija 2k. 1gr. 2gr.

Albinas Plėšnys, Prof., Dr.
11:00 - 12:30
Politikos sociologija (Privalomasis)
Sociologija 3k. 1gr.

Rūta Žiliukaitė, Doc., Dr.

11:00 - 12:30
Politikos sociologija (Privalomasis)
Psichologija 4k. 1gr. 2gr. 3gr.

Rūta Žiliukaitė, Doc., Dr.
13:00 - 14:30
Psichologija (Pasirenkamasis)
Sociologija 1k. 1gr.

Kęstutis Dragūnevičius, Lekt.
15:00 - 16:30
Psichologija (Pasirenkamasis)
Sociologija 1k. 1gr.

Kęstutis Dragūnevičius, Lekt.

15:00 - 16:30
Psichologijos įvadas
Filosofija 1k. 1gr. 2gr.

Kęstutis Dragūnevičius, Lekt.
17:00 - 20:30
Personalo psichologija (Privalomasis)
Edukacinė ir vaiko psichologija 1k. 1gr. 1gr.

Irena Žukauskaitė, Doc., Dr.
17:00 - 20:30
Personalo psichologija (Privalomasis)
Edukacinė ir vaiko psichologija 1k. 1gr. 1gr.

Irena Žukauskaitė, Doc., Dr.
301 (81) 09:00 - 10:30
Pažinimo psichologija II/II d. (Privalomasis)
Psichologija 2k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr.

Birutė Marytė Pociūtė, Doc., Dr.
11:00 - 12:30
Logika (Privalomasis)
Filosofija 1k. 2gr.

Jonas Dagys, Doc., Dr.
13:00 - 14:30
Politikos sociologija (Privalomasis)
Sociologija 3k. 1gr.

Rūta Žiliukaitė, Doc., Dr.

13:00 - 14:30
Politikos sociologija (Privalomasis)
Psichologija 4k. 1gr. 2gr. 3gr.

Rūta Žiliukaitė, Doc., Dr.
15:00 - 16:30
Socialinė psichologija (Privalomasis)
Psichologija 2k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr.
Psichologija 3k. 1gr.

Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė, Doc., Dr.
17:00 - 18:30
Tarptautinių organizacijų socialinė politika
Socialinė politika 1k. 1gr.
Socialinis darbas 2k. 1gr.

Romas Lazutka, Prof., Dr. (HP)
Laimutė Žalimienė, Prof., Dr. (HP)
19:00 - 20:30
Tarptautinių organizacijų socialinė politika
Socialinė politika 1k. 1gr.
Socialinis darbas 2k. 1gr.

Romas Lazutka, Prof., Dr. (HP)
Laimutė Žalimienė, Prof., Dr. (HP)
302 (78) 09:00 - 10:30
Kriminalinio elgesio psichologija (Pasirenkamasis)
Psichologija 4k. 1gr. 2gr. 3gr.

Ksenija Čunichina, Asist., Dr.
Vita Mikuličiūtė, Asist., Dr.
11:00 - 12:30
Užsienio kalba (anglų) (Privalomasis)
Psichologija 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. Pogrupiai: 4

Simona Kontrimienė, Asist., Dr.
13:00 - 14:30
Socialinė psichologija (Pasirenkamasis)
Socialinė politika 3k. 1gr. 1gr.
Sociologija 2k. 1gr.

Ramunė Dirvanskienė, Lekt., Dr.
15:00 - 16:30
Psichologijos įvadas
Kriminologija 1k. 1gr. 2gr.

Jonas Eimontas, Asist., Dr.
17:00 - 18:30
Socialinė psichologija (+socialinių įgūdžių praktikumas)
Psichologija 2k. 2gr.

Agnė Dzimidienė, J. Asist.
303 (46) 09:00 - 10:30
Nūdienės analitinės filosofijos problemos (Privalomasis)
Filosofija 1k. 1gr.
Filosofija 2k. 1gr.

Jonas Dagys, Doc., Dr.
11:00 - 12:30
Šiuolaikinės Lietuvos socialinė kaita (Pasirenkamasis)
Filosofija 1k. 1gr.
Filosofija 2k. 1gr.
Sociologija 1k. 1gr.
Sociologija 2k. 1gr.

Marius Povilas Šaulauskas, Prof., Dr. (HP)
13:00 - 14:30
Habermas - Rorty kontroversija (Pasirenkamasis)
Filosofija 1k. 1gr.
Filosofija 2k. 1gr.

Marius Povilas Šaulauskas, Prof., Dr. (HP)
17:00 - 20:30
Švietimo politika ir vadyba (Privalomasis)
Edukologija 1k. 1gr.

Rimantas Želvys, Prof., Habil. dr.

17:00 - 20:30
Švietimo politika ir vadyba (Privalomasis)
Sociologija 1k. 1gr.

Rimantas Želvys, Prof., Habil. dr.
17:00 - 20:30
Švietimo politika ir vadyba (Privalomasis)
Edukologija 1k. 1gr.

Rimantas Želvys, Prof., Habil. dr.

17:00 - 20:30
Švietimo politika ir vadyba (Privalomasis)
Sociologija 1k. 1gr.

Rimantas Želvys, Prof., Habil. dr.
304 (57) 13:00 - 16:30
Psichotraumatologijos įvadas
Psichologija (S) 4k. 1gr.

Paulina Želvienė, Asist., Dr.
13:00 - 16:30
Psichotraumatologijos įvadas
Psichologija (S) 4k. 1gr.

Paulina Želvienė, Asist., Dr.
305 (18) 11:00 - 12:30
Medijos ir postsekuliarizacija
Religijos studijos 2k. 1gr.

Rita Šerpytytė, Prof., Dr. (HP)
13:00 - 14:30
Vertybės ir profesinė etika (Privalomasis)
Socialinis darbas 4k. 1gr.

Indrė Gajdosikienė, Doc., Dr.
17:00 - 18:30
Mokslinio tyrimo praktika (Privalomasis)
Socialinė politika 2k. 1gr.

Daiva Skučienė, Doc., Dr.
306 (74) 09:00 - 10:30
Nusikaltimai elektroninėje erdvėje
Kriminologija 2k. 1gr. 2gr.

Maryja Šupa, Asist., Dr.
11:00 - 12:30
Psichikos sveikata ir sutrikimai baudžiamosios justicijos sistemoje (Privalomasis)
Kriminologija 3k. 1gr. 2gr.

Ksenija Čunichina, Asist., Dr.
13:00 - 14:30
Psichologijos įvadas
Kriminologija 1k. 1gr.

Jonas Eimontas, Asist., Dr.
15:00 - 16:30
Anomalios raidos psichologija (Pasirenkamasis)
Psichologija 3k. 1gr. 2gr. 3gr.
Psichologija 4k. 1gr. 2gr. 3gr.
Psichologija 3k. 1gr.
Psichologija 4k. 1gr.

Vilmantė Pakalniškienė, Doc., Dr.
17:00 - 18:30
Kūdikių ir vaikų psichologija (Pasirenkamasis)
Psichologija 3k. 1gr. 2gr. 3gr.

Lauryna Rakickienė, Asist., Dr.
19:00 - 20:30
Kūdikių ir vaikų psichologija (Pasirenkamasis)
Psichologija 3k. 1gr. 2gr. 3gr. Pogrupiai: 2

Lauryna Rakickienė, Asist., Dr.
307 (66) 11:00 - 12:30
Šeimos psichologija (Pasirenkamasis)
Psichologija 3k. 1gr. 2gr. 3gr.
Psichologija 4k. 1gr. 2gr. 3gr.

Virginija Klimukienė
13:00 - 14:30
Psichologinis konsultavimas (Privalomasis)
Psichologija 4k. 1gr. 2gr. 3gr. Pogrupiai: 4

Asta Adler, Doc., Dr.
15:00 - 16:30
Demografija (Pasirenkamasis)
Socialinė politika 2k. 1gr.
Socialinė politika 3k. 1gr.
Socialinė politika 4k. 1gr.
Sociologija 2k. 1gr.

Daumantas Stumbrys, Doc., Dr.
17:00 - 18:30
Užsienio kalba (anglų) (Privalomasis)
Psichologija 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. Pogrupiai: 2

Simona Kontrimienė, Asist., Dr.
308 (21) 09:00 - 10:30
Religijos filosofija (Privalomasis)
Filosofija 4k. 1gr. 1gr.

Kęstutis Dubnikas, Doc., Dr.
11:00 - 12:30
Socialinė psichologija (Pasirenkamasis)
Socialinė politika 3k. 1gr.

Violeta Cimalanskaitė, Dok.
13:00 - 16:30
Socialinių tyrimų metodai (Privalomasis)
Socialinis darbas 2k. 1gr.

Jolita Buzaitytė Kašalynienė, Doc., Dr.
13:00 - 16:30
Socialinių tyrimų metodai (Privalomasis)
Socialinis darbas 2k. 1gr.

Jolita Buzaitytė Kašalynienė, Doc., Dr.
17:00 - 20:30
Socialinių tyrimų metodai (Privalomasis)
Socialinis darbas 2k. 1gr.

Greta Skubiejūtė, Dok.
17:00 - 20:30
Socialinių tyrimų metodai (Privalomasis)
Socialinis darbas 2k. 1gr.

Greta Skubiejūtė, Dok.
313 (29) 09:00 - 12:30
WAIS-III/WASI (Privalomasis)
Sveikatos psichologija 2k. 1gr.

Sigita Girdzijauskienė, Doc., Dr.
09:00 - 12:30
WAIS-III/WASI (Privalomasis)
Sveikatos psichologija 2k. 1gr.

Sigita Girdzijauskienė, Doc., Dr.
13:00 - 16:30
Baudžiamosios justicijos problemos I/II d. (Privalomasis)
Sociologija ir kriminologija 1k. 1gr. 1gr.

Algimantas Čepas, Doc., Dr.
13:00 - 16:30
Baudžiamosios justicijos problemos I/II d. (Privalomasis)
Sociologija ir kriminologija 1k. 1gr. 1gr.

Algimantas Čepas, Doc., Dr.
17:00 - 18:30
Pažinimo psichologija II/II d. (Privalomasis)
Psichologija 2k. 3gr.

Remigijus Bliumas, Doc., Dr.
19:00 - 20:30
Projektinės veiklos modeliavimas (Privalomasis)
Švietimo kultūra 2k. 1gr. 1gr.

Vilija Targamadzė, Prof., Habil. dr.
401 (18) 11:00 - 12:30
Vaiko savireguliacija ir psichikos sveikata (Privalomasis)
Vaikystės pedagogika (Ikimokyklinis ugdymas) 2k. tvarkaraštis

Rima Breidokienė, Dr.
17:00 - 18:30
Šiuolaikinė sveikatos psichologija: teorija ir praktika (Privalomasis)
Sveikatos psichologija 1k. 1gr.

Zdislavas Skvarciany, Lekt., Dr.
403 (27) 11:00 - 12:30
Ankstyvojo švietimo raida (Privalomasis)
Vaikystės pedagogika 4k. 1gr.

Aušra Žemgulienė, Doc.
13:00 - 14:30
Istorijos filosofija (Privalomasis)
Filosofija 3k. 1gr. 1gr.
Filosofija 4k. 1gr.

Jūratė Rubavičienė, Prof., Dr.
15:00 - 16:30
G. Hegelis (Pasirenkamasis)
Filosofija 3k. 1gr.

Tomas Sodeika, Prof., Dr. (HP)
17:00 - 18:30
Anomalios raidos psichologija (Pasirenkamasis)
Psichologija 4k. 1gr. 2gr. 3gr. 1gr.

Vilmantė Pakalniškienė, Doc., Dr.
406 (20) 09:00 - 10:30
Filosofija ir menas: Deleuzeo studijos (Pasirenkamasis)
ERASMUS+ tvarkaraštis

Jūratė Rubavičienė, Prof., Dr.
11:00 - 12:30
Šiuolaikinės edukacinės psichologijos paradigmos (Privalomasis)
Edukacinė ir vaiko psichologija 1k. 1gr.

Birutė Marytė Pociūtė, Doc., Dr.
Rimantas Želvys, Prof., Habil. dr.
13:00 - 14:30
Šiuolaikinės edukacinės psichologijos paradigmos (Privalomasis)
Edukacinė ir vaiko psichologija 1k. 1gr.

Birutė Marytė Pociūtė, Doc., Dr.
Rimantas Želvys, Prof., Habil. dr.
15:00 - 16:30
Taikinamasis tarpininkavimas
Socialinis darbas 2k. 1gr. 1gr.

Daiva Skučienė, Doc., Dr.
18:30 - 20:00
Arabų kalba (2 lygis, RKM) (Laisvasis)

Gintarė Sereikaitė
18:30 - 20:00
Arabų kalba (2 lygis, RKM) (Laisvasis)

Gintarė Sereikaitė
Trečiadienis
09:0011:0013:0015:0017:0019:0021:00
001 (17) 11:00 - 12:30
Antikinė literatūra (Pasirenkamasis)
Filosofija 2k. 1gr. 2gr.

Paulius Garbačiauskas, Lekt.
13:00 - 14:30
Klasikinė etika ir modernioji lyderystė (Erasmus+) (Pasirenkamasis)
ERASMUS+ tvarkaraštis

Renata Bikauskaitė, Asist., Dr.
15:00 - 16:30
Klasikinė etika ir modernioji lyderystė (Erasmus+) (Pasirenkamasis)
ERASMUS+ tvarkaraštis

Renata Bikauskaitė, Asist., Dr.
004 (12)
106 (25) 09:00 - 10:30
Edukacinė psichologija (Privalomasis)
Psichologija 4k. 1gr. 2gr. 3gr. 1gr. Pogrupiai: 1

Lauryna Rakickienė, Asist., Dr.
11:00 - 12:30
Socialinės politikos sprendimai ir instrumentai (Privalomasis)
Socialinė politika 3k. 1gr.

Eugenijus Dunajevas, Doc., Dr.
13:00 - 14:30
Užsienio kalba (anglų) (Privalomasis)
Filosofija 1k. 1gr. 2gr. Pogrupiai: 2

Svetozar Postic, Doc., Dr.
15:00 - 16:30
Vadyba (Pasirenkamasis)
Socialinė politika 4k. 1gr.

Kristina Jakutytė-Ancienė, Dr.
17:30 - 19:00
Švietimo teisė (Privalomasis)
Švietimo politika ir administravimas 2k. 1gr.

Rūta Bružienė
Kęstutis Kaminskas, Lekt., Dr.
107 (33) 09:00 - 10:30
Pažinimo psichologija II/II d. (Privalomasis)
Psichologija 2k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. Pogrupiai: 7

Vytautas Jurkuvėnas, Asist., Dr.
Aldona Radzevičienė, Lekt., Dr.
11:00 - 12:30
Pažinimo psichologija II/II d. (Privalomasis)
Psichologija 2k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. Pogrupiai: 7

Vytautas Jurkuvėnas, Asist., Dr.
Aldona Radzevičienė, Lekt., Dr.
13:00 - 14:30
Pažinimo psichologija II/II d. (Privalomasis)
Psichologija 2k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. Pogrupiai: 5

Vytautas Jurkuvėnas, Asist., Dr.
Aldona Radzevičienė, Lekt., Dr.
15:00 - 16:30
Pažinimo psichologija II/II d. (Privalomasis)
Psichologija 2k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. Pogrupiai: 5

Vytautas Jurkuvėnas, Asist., Dr.
Aldona Radzevičienė, Lekt., Dr.
17:00 - 18:30
Socialinių tyrimų metodai socialinėje politikoje (Privalomasis)
Socialinė politika 2k. 1gr.

Daiva Skučienė, Doc., Dr.
19:00 - 20:30
Socialinių tyrimų metodai socialinėje politikoje (Privalomasis)
Socialinė politika 2k. 1gr.

Daiva Skučienė, Doc., Dr.
111 (23) 09:00 - 10:30
Daugiamatės statistikos metodai psichologijoje
Psichologija 3k. 1gr. 2gr. 3gr. Pogrupiai: 4

Antanas Kairys, Doc., Dr.
11:00 - 12:30
Daugiamatės statistikos metodai psichologijoje
Psichologija 3k. 1gr. 2gr. 3gr. Pogrupiai: 3

Antanas Kairys, Doc., Dr.
13:00 - 14:30
Klinikinės psichologijos tyrimų metodai (Privalomasis)
Klinikinė psichologija 1k. 2gr.

Evaldas Kazlauskas, Prof., Dr.
15:00 - 16:30
Duomenų statistinė analizė (Privalomasis)
Socialinis darbas 4k. 1gr.

Aistė Elijio, Doc., Dr.
17:00 - 18:30
Duomenų statistinė analizė (Privalomasis)
Socialinis darbas 4k. 1gr.

Aistė Elijio, Doc., Dr.
201 (71)
204 (38) 11:00 - 12:30
Klinikinės psichologijos tyrimų metodai (Privalomasis)
Klinikinė psichologija 1k. 1gr. 2gr.

Evaldas Kazlauskas, Prof., Dr.
13:00 - 14:30
Evoliucinė psichologija (Privalomasis)
Psichologija 1k. 4gr.

Antanas Kairys, Doc., Dr.
15:00 - 16:30
Gadameris ir šiuolaikinės hermeneutikos kontroversijos (Pasirenkamasis)
Filosofija 1k. 1gr.
Filosofija 2k. 1gr.

Arūnas Mickevičius, Doc., Dr.
17:00 - 18:30
Sociokultūrinis identitetas ir atskirtis (Pasirenkamasis)
Sociologija ir kriminologija 1k. 1gr.
Sociologija ir kriminologija 2k. 1gr.

Violeta Gevorgianienė, Doc., Dr.

17:00 - 18:30
Sociokultūrinis identitetas ir atskirtis (Pasirenkamasis)
Socialinis darbas 1k. 1gr.

Violeta Gevorgianienė, Doc., Dr.
205 (27) 11:00 - 12:30
Krizių ir traumų psichologija (Privalomasis)
Klinikinė psichologija 2k. 1gr. 2gr. Pogrupiai: 1

Danutė Gailienė, Prof., Habil. dr.
13:00 - 16:30
Krizių ir traumų psichologija (Privalomasis)
Klinikinė psichologija 2k. 1gr. 2gr.

Danutė Gailienė, Prof., Habil. dr.
13:00 - 16:30
Krizių ir traumų psichologija (Privalomasis)
Klinikinė psichologija 2k. 1gr. 2gr.

Danutė Gailienė, Prof., Habil. dr.
17:00 - 18:30
Krizių ir traumų psichologija (Privalomasis)
Klinikinė psichologija 2k. 1gr. 2gr. Pogrupiai: 2

Danutė Gailienė, Prof., Habil. dr.
19:00 - 20:30
Sociokultūrinis identitetas ir atskirtis (Pasirenkamasis)
Socialinis darbas 1k. 1gr.

Violeta Gevorgianienė, Doc., Dr.

19:00 - 20:30
Sociokultūrinis identitetas ir atskirtis (Pasirenkamasis)
Sociologija ir kriminologija 1k. 1gr.
Sociologija ir kriminologija 2k. 1gr.

Violeta Gevorgianienė, Doc., Dr.
207 (66) 09:00 - 10:30
Sociologijos įvadas
Kriminologija 1k. 1gr. 2gr.

Maryja Šupa, Asist., Dr.
11:00 - 12:30
Įvadas į statistinę analizę socialiniams mokslams
Sociologija 1k. 1gr.

Agnė Girkontaitė, Lekt.
13:00 - 14:30
Filosofijos įvadas (Privalomasis)
Kriminologija 1k. 2gr.

Mintautas Gutauskas, Doc., Dr.
15:00 - 16:30
Gyventojų užimtumo teorijos ir darbo rinka (Pasirenkamasis)
Socialinė politika 2k. 1gr.

Boguslavas Gruževskis, Prof., Dr.

15:00 - 16:30
Gyventojų užimtumo teorijos ir darbo rinka (Pasirenkamasis)
Sociologija 1k. 1gr. 1gr.

Boguslavas Gruževskis, Prof., Dr.
17:00 - 18:30
Žmogaus neuropsichologija
Sveikatos psichologija 1k. 1gr.

Albinas Bagdonas, Dr. (HP)

17:00 - 18:30
Žmogaus neuropsichologija
Edukacinė ir vaiko psichologija 1k. 1gr. 1gr.

Albinas Bagdonas, Dr. (HP)

17:00 - 18:30
Žmogaus neuropsichologija (Pasirenkamasis)
Neurobiologija 1k. tvarkaraštis
Neurobiologija 2k. tvarkaraštis

Albinas Bagdonas, Dr. (HP)
19:00 - 20:30
Žmogaus neuropsichologija
Sveikatos psichologija 1k. 1gr.

Vytautas Jurkuvėnas, Asist., Dr.

19:00 - 20:30
Žmogaus neuropsichologija (Pasirenkamasis)
Neurobiologija 1k. tvarkaraštis
Neurobiologija 2k. tvarkaraštis

Vytautas Jurkuvėnas, Asist., Dr.
208 (22) 11:00 - 12:30
Užsienio kalba (anglų) (Privalomasis)
Filosofija 1k. 1gr. 2gr. Pogrupiai: 1

Svetozar Postic, Doc., Dr.
13:00 - 14:30
Užsienio kalba (anglų) (Privalomasis)
Psichologija 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. Pogrupiai: 3

Simona Kontrimienė, Asist., Dr.
209 (55) 09:00 - 10:30
Darbo rinkos politika
Socialinis darbas 4k. 1gr.

Boguslavas Gruževskis, Prof., Dr.

09:00 - 10:30
Darbo rinkos politika
Sociologija 3k. 1gr.

Boguslavas Gruževskis, Prof., Dr.
11:00 - 12:30
Kalbinio raštingumo ir komunikavimo ugdymas (Skaitymo ir rašymo technologijos) III/IV d. (Privalomasis)
Vaikystės pedagogika (Pradinis ugdymas) 2k. tvarkaraštis

Agnė Juškevičienė, Dr.
13:00 - 14:30
Šiuolaikinės kriminologijos teorijos (Privalomasis)
Kriminologija 3k. 2gr.

Maryja Šupa, Asist., Dr.
15:00 - 16:30
Žiniasklaidos vidinės ideologijos tyrimai (Pasirenkamasis)
Sociologija 3k. 1gr.

Laimutė Žilinskienė, Doc., Dr.
214 (65) 09:00 - 10:30
Kalbinio raštingumo ir komunikavimo ugdymas (Skaitytojo ugdymas) I/IV d. (Privalomasis)
Vaikystės pedagogika (Pradinis ugdymas) 2k. tvarkaraštis

Vaiva Schoroškienė, Doc., Dr.
11:00 - 12:30
Vietos savivaldos socialinė politika (Pasirenkamasis)
Kriminologija 3k. 1gr. 2gr.
Socialinė politika 2k. 1gr.
Socialinė politika 4k. 1gr.
Socialinė politika 2k. 1gr.

Rūta Brazienė, Doc., Dr.
13:00 - 14:30
Neklasikinė logika (Pasirenkamasis)
Filosofija 2k. 1gr. 2gr.

Jonas Dagys, Doc., Dr.
15:00 - 16:30
Sociologijos įvadas
Filosofija 1k. 1gr. 2gr.

Milda Pivoriūtė, J. Asist.
17:00 - 18:30
Žiniasklaidos vidinės ideologijos tyrimai (Pasirenkamasis)
Sociologija 3k. 1gr.

Laimutė Žilinskienė, Doc., Dr.
301 (81) 09:00 - 10:30
Vietos savivaldos socialinė politika (Pasirenkamasis)
Kriminologija 3k. 1gr. 2gr.

Rūta Brazienė, Doc., Dr.
11:00 - 12:30
Edukacinė psichologija (Privalomasis)
Psichologija 4k. 1gr. 2gr. 3gr.
Psichologija 3k. 1gr.
Psichologija 4k. 1gr.

Sigita Girdzijauskienė, Doc., Dr.
13:00 - 14:30
Psichologo profesinė etika (Privalomasis)
Psichologija 4k. 1gr. 2gr. 3gr. Pogrupiai: 1

Alfredas Laurinavičius, Doc., Dr.
15:00 - 16:30
Evoliucinė psichologija (Privalomasis)
Psichologija 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr.
Psichologija 3k. 1gr.
Psichologija 4k. 1gr.

Albinas Bagdonas, Dr. (HP)
17:00 - 18:30
Psichologinis įvertinimas ir testavimas (Privalomasis)
Psichologija 3k. 1gr. 2gr. 3gr.

Gražina Gintilienė, Doc., Dr.
302 (78) 09:00 - 10:30
Logika (Privalomasis)
Filosofija 1k. 1gr. 2gr.
Psichologija 2k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr.
Psichologija 3k. 1gr. 2gr. 3gr.
Sociologija 1k. 1gr.
Filosofija 2k. 1gr.

Jonas Dagys, Doc., Dr.
11:00 - 12:30
Šiuolaikinės sociologijos teorijos
Sociologija 2k. 1gr.

Rūta Žiliukaitė, Doc., Dr.

11:00 - 12:30
Šiuolaikinės sociologijos teorijos
Socialinė politika 3k. 1gr.
Socialinis darbas 4k. 1gr.

Rūta Žiliukaitė, Doc., Dr.
13:00 - 14:30
Šiuolaikinės sociologijos teorijos
Sociologija 2k. 1gr.

Rūta Žiliukaitė, Doc., Dr.

13:00 - 14:30
Šiuolaikinės sociologijos teorijos
Socialinė politika 3k. 1gr.
Socialinis darbas 4k. 1gr.

Rūta Žiliukaitė, Doc., Dr.
303 (46) 11:00 - 12:30
Šiuolaikinio filosofijos diskurso problemos ir perspektyvos (Privalomasis)
Filosofija 1k. 1gr.
Filosofija 2k. 1gr.

Marius Povilas Šaulauskas, Prof., Dr. (HP)
Komentarai: IX.11.25 lekt.V.Dranseika, X.2,9 doc.K.Kirtiklis
13:00 - 14:30
Šiuolaikinio filosofijos diskurso problemos ir perspektyvos (Privalomasis)
Filosofija 1k. 1gr.
Filosofija 2k. 1gr.

Marius Povilas Šaulauskas, Prof., Dr. (HP)
Komentarai: IX.11.25 lekt.V.Dranseika, X.2,9 doc.K.Kirtiklis
15:00 - 16:30
Nacionalizmo teorijos (Pasirenkamasis)
Sociologija 2k. 1gr.

Regimantas Juras, Lekt.
17:00 - 18:30
Šiuolaikinė ugdymo filosofija (Privalomasis)
Edukologija 1k. 1gr.

Lilija Duoblienė, Prof., Dr.
19:00 - 20:30
Šiuolaikinė ugdymo filosofija (Privalomasis)
Edukologija 1k. 1gr.

Lilija Duoblienė, Prof., Dr.
304 (57) 09:00 - 12:30
Sveikatos psichologija (Privalomasis)
Psichologija (S) 4k. 1gr.

Laimutė Bulotaitė, Prof., Dr.
09:00 - 12:30
Sveikatos psichologija (Privalomasis)
Psichologija (S) 4k. 1gr.

Laimutė Bulotaitė, Prof., Dr.
13:00 - 14:30
Edukacinė psichologija (Privalomasis)
Psichologija (S) 4k. 1gr.

Saulė Raižienė, Vyr. M. Darbuot., Dr.
305 (18) 09:00 - 14:30
Vaikų raidos psichologija ir psichopatologija
Edukacinė ir vaiko psichologija 1k. 1gr.

Dovilė Butkienė, Lekt.
Sigita Girdzijauskienė, Doc., Dr.
Roma Jusienė, Prof., Dr.
Sigita Lesinskienė, Prof., Dr.
Dalia Nasvytienė, Asist., Dr.
Gintautas Valickas, Prof., Dr. (HP)
09:00 - 14:30
Vaikų raidos psichologija ir psichopatologija
Edukacinė ir vaiko psichologija 1k. 1gr.

Dovilė Butkienė, Lekt.
Sigita Girdzijauskienė, Doc., Dr.
Roma Jusienė, Prof., Dr.
Sigita Lesinskienė, Prof., Dr.
Dalia Nasvytienė, Asist., Dr.
Gintautas Valickas, Prof., Dr. (HP)
09:00 - 14:30
Vaikų raidos psichologija ir psichopatologija
Edukacinė ir vaiko psichologija 1k. 1gr.

Dovilė Butkienė, Lekt.
Sigita Girdzijauskienė, Doc., Dr.
Roma Jusienė, Prof., Dr.
Sigita Lesinskienė, Prof., Dr.
Dalia Nasvytienė, Asist., Dr.
Gintautas Valickas, Prof., Dr. (HP)
15:00 - 16:30
Ugdymo procesas, kokybė, vertinimas (Privalomasis)
Švietimo kultūra 2k. 1gr.

Vita Venslovaitė, Asist., Dr.
306 (74) 09:00 - 10:30
Užsienio kalba (anglų) (Privalomasis)
Psichologija 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. Pogrupiai: 1

Simona Kontrimienė, Asist., Dr.
11:00 - 12:30
Socialinė politika
Socialinis darbas 2k. 1gr.

Romas Lazutka, Prof., Dr. (HP)

11:00 - 12:30
Socialinė politika
Psichologija 2k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr.
Sociologija 3k. 1gr.

Romas Lazutka, Prof., Dr. (HP)
13:00 - 14:30
Motyvacija (Pasirenkamasis)
Psichologija 3k. 1gr. 2gr. 3gr.
Psichologija 4k. 1gr.

Dovilė Butkienė, Lekt.
15:00 - 16:30
Mokymosi motyvacija (Pasirenkamasis)
Vaikystės pedagogika 4k. 1gr.

Dovilė Butkienė, Lekt.

15:00 - 16:30
Motyvacija (Pasirenkamasis)
Psichologija 2k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr.
Psichologija 3k. 1gr. 2gr. 3gr.
Psichologija 4k. 1gr. 2gr. 3gr.
Psichologija 3k. 1gr.

Dovilė Butkienė, Lekt.
17:00 - 18:30
Užsienio kalba (anglų) (Privalomasis)
Psichologija 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. Pogrupiai: 2

Simona Kontrimienė, Asist., Dr.
307 (66) 09:00 - 10:30
Socialinės politikos sprendimai ir instrumentai (Privalomasis)
Socialinė politika 3k. 1gr.

Eugenijus Dunajevas, Doc., Dr.
11:00 - 12:30
Pietų Azijos mitologija (Pasirenkamasis)
Japonologija 2k. tvarkaraštis 1gr. 2gr.
Japonologija 3k. tvarkaraštis
Japonologija 4k. tvarkaraštis
Pietų Azijos studijos 2k. tvarkaraštis
Pietų Azijos studijos 3k. tvarkaraštis
Sinologija 2k. 1gr.
Sinologija 3k. 1gr.
Sinologija 4k. 1gr.

Vytis Vidūnas, Lekt.
13:00 - 14:30
Gyventojų ekonominis aktyvinimas (Pasirenkamasis)
Socialinė politika 4k. 1gr.
Socialinė politika 2k. 1gr.

Boguslavas Gruževskis, Prof., Dr.
15:00 - 16:30
Filosofijos įvadas (Privalomasis)
Kriminologija 1k. 1gr. 2gr.

Mintautas Gutauskas, Doc., Dr.
17:00 - 18:30
Psichologo profesinė etika (Privalomasis)
Psichologija 4k. 1gr. 2gr. 3gr. Pogrupiai: 3

Alfredas Laurinavičius, Doc., Dr.
308 (21) 09:00 - 10:30
Mokslo filosofija (Privalomasis)
Filosofija 4k. 1gr.
Filosofija 3k. 1gr.
Filosofija 4k. 1gr.

Julita Slipkauskaitė, Dok.
11:00 - 12:30
Užsienio kalba (anglų) (Privalomasis)
Psichologija 1k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr. Pogrupiai: 5

Simona Kontrimienė, Asist., Dr.
18:45 - 20:15
Japonų kalba

Mindaugas Ignotas, Lekt.
18:45 - 20:15
Japonų kalba

Mindaugas Ignotas, Lekt.
313 (29) 09:00 - 12:30
Psichologinis įvertinimas ir testavimas (Privalomasis)
Psichologija 3k. 1gr. 2gr. 3gr. Pogrupiai: 2

Dovilė Butkienė, Lekt.
Kęstutis Dragūnevičius, Lekt.
09:00 - 12:30
Psichologinis įvertinimas ir testavimas (Privalomasis)
Psichologija 3k. 1gr. 2gr. 3gr. Pogrupiai: 2

Dovilė Butkienė, Lekt.
Kęstutis Dragūnevičius, Lekt.
13:00 - 14:30
Kalbinio raštingumo ir komunikavimo ugdymas (Skaitymo ir rašymo technologijos) III/IV d. (Privalomasis)
Vaikystės pedagogika (Pradinis ugdymas) 2k. tvarkaraštis

Agnė Juškevičienė, Dr.
15:00 - 16:30
Naujieji religiniai judėjimai (Pasirenkamasis)
Religijos studijos 1k. 1gr.

Aušrelė Kristina Pažėraitė, Doc., Dr.
17:00 - 18:30
Vadyba (Pasirenkamasis)
Socialinė politika 4k. 1gr.

Kristina Jakutytė-Ancienė, Dr.

18:30 - 20:00
Korėjiečių kalba (1 lygis, RKM) (Laisvasis)

Dae Suk Choi, Lekt.
18:30 - 20:00
Korėjiečių kalba (1 lygis, RKM) (Laisvasis)

Dae Suk Choi, Lekt.
401 (18) 11:00 - 12:30
Mokslo filosofija (Privalomasis)
Filosofija 4k. 1gr.
Filosofija 3k. 1gr.
Filosofija 4k. 1gr.

Albinas Plėšnys, Prof., Dr.
13:00 - 14:30
Edukacinė psichologija (Privalomasis)
Psichologija 4k. 1gr. 2gr. 3gr. Pogrupiai: 4

Lauryna Rakickienė, Asist., Dr.
15:00 - 18:30
Ankstyvųjų santykių psichopatologija: intervencijos modeliai ir korekcijos metodai (Pasirenkamasis)
Klinikinė psichologija 1k. 1gr. 2gr.

Danguolė Čekuolienė, Doc., Dr.
15:00 - 18:30
Ankstyvųjų santykių psichopatologija: intervencijos modeliai ir korekcijos metodai (Pasirenkamasis)
Klinikinė psichologija 1k. 1gr. 2gr.

Danguolė Čekuolienė, Doc., Dr.

18:30 - 20:00
Kinų kalba (2 lygis, RKM) (Laisvasis)

Balys Astrauskas
18:30 - 20:00
Kinų kalba (2 lygis, RKM) (Laisvasis)

Balys Astrauskas
403 (27) 09:00 - 10:30
Konsultavimas sveikatos priežiūros įstaigose (Privalomasis)
Sveikatos psichologija 2k. 1gr.

Miglė Dovydaitienė, Doc., Dr.
11:00 - 12:30
Evoliucinė psichologija (Privalomasis)
Psichologija 1k. 2gr.
Psichologija 4k. 1gr.

Viktorija Ivleva, J. Asist.
13:00 - 14:30
Socialinis darbas ir žmogaus teisės Social Work and Human Rights (Erasmus+) (Laisvasis)
ERASMUS+ tvarkaraštis

Eglė Šumskienė, Doc., Dr.
Laimutė Žalimienė, Prof., Dr. (HP)
15:00 - 16:30
Estetika ir meno filosofija (Privalomasis)
Filosofija 3k. 1gr. 1gr.
Filosofija 4k. 1gr.

Nerijus Milerius, Doc., Dr.
17:00 - 18:30
Vidinė komunikacija ir konfliktų valdymas ogranizacijose
Organizacinė psichologija 1k. 1gr. 1gr.

Dalia Bagdžiūnienė, Doc., Dr.
19:00 - 20:30
Vidinė komunikacija ir konfliktų valdymas ogranizacijose
Organizacinė psichologija 1k. 1gr. 1gr.

Dalia Bagdžiūnienė, Doc., Dr.
406 (20) 09:00 - 10:30
Problemų sprendimo organizacijose metodologija ir profesinė etika (Privalomasis)
Organizacinė psichologija 2k. 1gr.

Dalia Bagdžiūnienė, Doc., Dr.
Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė, Doc., Dr.
11:00 - 12:30
Problemų sprendimo organizacijose metodologija ir profesinė etika (Privalomasis)
Organizacinė psichologija 2k. 1gr.

Dalia Bagdžiūnienė, Doc., Dr.
Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė, Doc., Dr.
13:00 - 14:30
Pozityvistinė filosofija (Pasirenkamasis)
Filosofija 4k. 1gr.

Albinas Plėšnys, Prof., Dr.
15:00 - 16:30
Socialinis darbas ir žmogaus teisės Social Work and Human Rights (Erasmus+) (Laisvasis)
ERASMUS+ tvarkaraštis

Eglė Šumskienė, Doc., Dr.
Laimutė Žalimienė, Prof., Dr. (HP)
17:00 - 18:30
Ugdymo procesas, kokybė, vertinimas (Privalomasis)
Švietimo kultūra 2k. 1gr.

Vita Venslovaitė, Asist., Dr.
Ketvirtadienis
09:0011:0013:0015:0017:0019:0021:00
001 (17)
004 (12)
106 (25) 09:00 - 10:30
Socialinio darbo metodai (Privalomasis)
Socialinis darbas 2k. 1gr.

Lijana Gvaldaitė, Doc., Dr.
Komentarai: Spalio 3 d. pask. nevyks
11:00 - 12:30
Socialinio darbo metodai (Privalomasis)
Socialinis darbas 2k. 1gr.

Lijana Gvaldaitė, Doc., Dr.
Komentarai: Spalio 3 d. sem. nevyks
13:00 - 14:30
Psichologinis konsultavimas (Privalomasis)
Psichologija 4k. 1gr. 2gr. 3gr. Pogrupiai: 5

Paulina Želvienė, Asist., Dr.
15:00 - 16:30
Šiuolaikinės religijos filosofijos problemos: nihilizmas ir sekuliarizacija
Religijos studijos 2k. 1gr.

Rita Šerpytytė, Prof., Dr. (HP)
17:00 - 18:30
Šiuolaikinės religijos filosofijos problemos: nihilizmas ir sekuliarizacija
Religijos studijos 2k. 1gr.

Rita Šerpytytė, Prof., Dr. (HP)
107 (33) 09:00 - 10:30
Etika
Psichologija 2k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr.

Mindaugas Stoškus, Asist., Dr.
13:00 - 14:30
Šiuolaikiniai statistiniai metodai ir tyrimo planavimas
Edukacinė ir vaiko psichologija 1k. 1gr.

Vilmantė Pakalniškienė, Doc., Dr.

13:00 - 14:30
Šiuolaikiniai statistiniai metodai ir tyrimo planavimas
Organizacinė psichologija 1k. 1gr.
Organizacinė psichologija 2k. 1gr.

Vilmantė Pakalniškienė, Doc., Dr.
17:00 - 18:30
Šiuolaikiniai statistiniai metodai ir tyrimo planavimas
Sveikatos psichologija 1k. 1gr. 1gr.

Vilmantė Pakalniškienė, Doc., Dr.
19:00 - 20:30
Šiuolaikiniai statistiniai metodai ir tyrimo planavimas
Sveikatos psichologija 1k. 1gr. 1gr.

Vilmantė Pakalniškienė, Doc., Dr.
111 (23) 09:00 - 10:30
Duomenų analizė (Privalomasis)
Sociologija 2k. 1gr.

Agnė Girkontaitė, Lekt.
11:00 - 12:30
Psichologinis konsultavimas (Privalomasis)
Psichologija 4k. 1gr. 2gr. 3gr. Pogrupiai: 2

Odeta Geležėlytė, Asist., Dr.
13:00 - 14:30
Įvadas į statistinę duomenų analizę psichologijoje
Psichologija 1k. 2gr.

Jonas Eimontas, Asist., Dr.
18:45 - 20:00
Vaikystės skaitmeninio ugdymo technologijos (STEAM, robotika) (Pasirenkamasis)
Vaikystės pedagogika 4k. 1gr.

Anita Juškevičienė, M. Darbuot., Dr.
Svetlana Kubilinskienė, M. Darbuot., Dr.
18:45 - 20:00
Vaikystės skaitmeninio ugdymo technologijos (STEAM, robotika) (Pasirenkamasis)
Vaikystės pedagogika 4k. 1gr.

Anita Juškevičienė, M. Darbuot., Dr.
Svetlana Kubilinskienė, M. Darbuot., Dr.
201 (71) 11:00 - 12:30
Socialinė ir sveikatos apsauga (Privalomasis)
Socialinė politika 3k. 1gr.

Jurga Mataitytė-Diržienė, Asist., Dr.
Jekaterina Navickė, Doc., Dr.
204 (38) 09:00 - 10:30
Vaikų  ir paauglių psichologinis konsultavimas (Pasirenkamasis)
Klinikinė psichologija 2k. 1gr. 2gr.

Marija Giedraitytė-Guzikauskienė, Dr.
13:00 - 14:30
Lotynų kalba (Privalomasis)
Filosofija 1k. 1gr. 2gr. Pogrupiai: 1

Živilė Pabijutaitė, J. Asist.
15:00 - 16:30
Psichotraumatologijos įvadas
Psichologija 4k. 1gr. 2gr. 3gr.

Paulina Želvienė, Asist., Dr.
17:00 - 18:30
Vaikystės skaitmeninio ugdymo technologijos (STEAM, robotika) (Pasirenkamasis)
Vaikystės pedagogika 4k. 1gr.

Anita Juškevičienė, M. Darbuot., Dr.
Svetlana Kubilinskienė, M. Darbuot., Dr.
205 (27) 09:00 - 10:30
Raidos psichopatologija (Privalomasis)
Klinikinė psichologija 1k. 2gr.

Rasa Barkauskienė, Doc., Dr.
11:00 - 12:30
Socialinio tyrimo dizainas
Psichologija 2k. 1gr. 2gr. 3gr. 4gr.
Sociologija 1k. 1gr.

Daiva Skučienė, Doc., Dr.
13:00 - 14:30
Kriminologiniai diskursai (Pasirenkamasis)
Sociologija 2k. 1gr.

Aleksandras Dobryninas, Vyr. M. Darbuot., Dr. (HP)

13:00 - 14:30
Teorinė kriminologija III/III d. (Privalomasis)
Sociologija ir kriminologija 2k. 1gr.

Aleksandras Dobryninas, Vyr. M. Darbuot., Dr. (HP)
15:00 - 16:30
Asmenybės sutrikimų vertinimas ir psichoterapija (Pasirenkamasis)
Klinikinė psichologija 2k. 1gr. 2gr.

Gražina Gudaitė, Prof., Dr. (HP)
17:00 - 18:30
Asmenybės sutrikimų vertinimas ir psichoterapija (Pasirenkamasis)
Klinikinė psichologija 2k. 1gr. 2gr.

Gražina Gudaitė, Prof., Dr. (HP)
207 (66) 09:00 - 10:30
Socialinė ir sveikatos apsauga (Privalomasis)
Socialinė politika 3k. 1gr.

Jurga Mataitytė-Diržienė, Asist., Dr.
Jekaterina Navickė, Doc., Dr.
11:00 - 12:30
Fenomenologija
Filosofija 4k. 1gr. 1gr. 1gr.

Mintautas Gutauskas, Doc., Dr.
15:00 - 16:30
Žmogaus evoliucinė psichologija (Bendrosios universitetinės studijos)
BUS tvarkaraštis

Albinas Bagdonas, Dr. (HP)
17:00 - 18:30
Žmogaus evoliucinė psichologija (Bendrosios universitetinės studijos)
BUS tvarkaraštis Pogrupiai: 2

Albinas Bagdonas, Dr. (HP)

18:30 - 20:00
Kinų kalba (1 lygis, RKM) (Laisvasis)

Dėstytojas Dėstytojas
Komentarai: dėst. Gustina Jaraitė
18:30 - 20:00
Kinų kalba (1 lygis, RKM) (Laisvasis)

Dėstytojas Dėstytojas
Komentarai: dėst. Gustina Jaraitė
208 (22) 11:00 - 12:30
Darbo motyvacija (Privalomasis)
Organizacinė psichologija 1k. 1gr.

Jurgita Bajoriūnienė, Lekt.
15:00 - 16:30
Lyginamoji edukologija (Pasirenkamasis)
Edukologija 1k. 1gr.

Monika Orechova, J. Asist.
Irena Stonkuvienė, Doc., Dr.
17:00 - 18:30
Darbo teisė (Privalomasis)
Organizacinė psichologija 1k. 1gr.

Nerijus Kasiliauskas, Lekt., Dr.
19:00 - 20:30
Darbo teisė (Privalomasis)
Organizacinė psichologija 1k. 1gr.

Nerijus Kasiliauskas, Lekt., Dr.
209 (55) 09:00 - 10:30
Socialinis darbas ir sistemų teorija (Privalomasis)
Socialinis darbas 3k. 1gr.

11:00 - 12:30
Lotynų kalba (Privalomasis)
Filosofija 1k. 1gr. 2gr. Pogrupiai: 3

Živilė Pabijutaitė, J. Asist.
15:00 - 16:30
Pažinimas ir kultūra (Pasirenkamasis)
Psichologija 3k. 1gr. 2gr. 3gr.

Renatas Berniūnas, Doc., Dr.