fsf-logotipas.png
Vilniaus universiteto tvarkaraščiai
Filosofijos fakultetas
Ieškoti

A

Akademinis rašymas, Privalomasis
Akademinis raštingumas, Privalomasis
Aktualios profesinės etikos problemos, Pasirenkamasis
Analitinė filosofija, Privalomasis
Analitinė filosofija, Pasirenkamasis
Anglų kalba pradedantiesiems, Pasirenkamasis
Anglų kalbos didaktika, Pasirenkamasis
Ankstyvojo raštingumo ugdymas (Daiktų fomos ir kiekio pažinimo didaktika) II/IV d., Privalomasis
Ankstyvojo raštingumo ugdymas (Daiktų fomos ir kiekio pažinimo didaktika) III/IV d., Privalomasis
Ankstyvojo raštingumo ugdymas (gamtamokslinis, matematinis ir informatinis ugdymas) (Daiktų formos ir kiekio pažinimo didaktika) II/II d., Privalomasis
Ankstyvojo raštingumo ugdymas (gamtamokslinis, matematinis ir informatinis ugdymas) (Gamtos pažinimo didaktika) I/II d., Privalomasis
Ankstyvojo raštingumo ugdymas (Gamtos pažinimo didaktika) II/IV d., Privalomasis
Ankstyvojo raštingumo ugdymas (kalbinis ir socialinis ugdymas): Socialinis ugdymas, Privalomasis
Ankstyvojo raštingumo ugdymas (Kalbinis ugdymas) IV/IV d., Privalomasis
Ankstyvojo raštingumo ugdymas (kalbinis, socialinis ugdymas) (Kalbinis ugdymas) I/II d., Privalomasis
Ankstyvojo raštingumo ugdymas (kalbinis, socialinis ugdymas) (Kalbinis ugdymas) I/II d., Privalomasis
Ankstyvojo raštingumo ugdymas (kalbinis, socialinis ugdymas) (Socialinis ugdymas) II/II d., Privalomasis
Ankstyvojo raštingumo ugdymas (Socialinis ugdymas) I/IV d., Privalomasis
Ankstyvojo švietimo raida, Privalomasis
Ankstyvųjų santykių psichopatologija: intervencijos modeliai ir korekcijos metodai, Pasirenkamasis
Anomalios raidos psichologija, Privalomasis
Anomalios raidos psichologija, Pasirenkamasis
Ansktyvojo raštingumo ugdymas (Gamtos pažinimo didaktika) II/IV d., Privalomasis
Ansktyvojo raštingumo ugdymas (Gamtos pažinimo didaktika) II/IV d., Privalomasis
Ansktyvojo raštingumo ugdymas (Gamtos pažinimo didaktika) II/IV d., Privalomasis
Ansktyvojo raštingumo ugdymas (Gamtos pažinimo didaktika) II/IV d., Privalomasis
Antikinė literatūra, None
Antikinė literatūra, Pasirenkamasis
Antikos filosofija, None
Antikos filosofija, Privalomasis
Antikos filosofijos tekstai (Platonas ir Aristotelis), Privalomasis
Asmenybė ir jos tapsmas, Bendrosios universitetinės studijos
Asmenybės psichologija, Privalomasis
Asmenybės psichologija, Pasirenkamasis
Asmenybės socializacija ir kūrybiškumas, Privalomasis
Asmenybės sutrikimų vertinimas ir psichoterapija, Pasirenkamasis
Asmeninė ir profesinė savižina, Privalomasis
Asmeninė lyderystė, Privalomasis
Asmens gerovė: tarpdalykinis požiūris, Privalomasis
Asmens gerovė: tarpdalykinis požiūris, Pasirenkamasis
Asmens psichologinis įvertinimas, Privalomasis
Asocialaus elgesio psichologija, Privalomasis
Asocialaus elgesio psichologija, Pasirenkamasis
Atstovaujamasis socialinis darbas, Privalomasis
Atviras japonų kalbos seminaras, Privalomasis
Augustinas, Pasirenkamasis
Aukštasis mokslas ir studijos, Pasirenkamasis
Aukštoji matematika ir statistinė duomenų analizė, Privalomasis
Aukštoji matematika socialiniams mokslams, Privalomasis
Azijos miestai: bendruomenė ir miesto erdvė, Pasirenkamasis
Azijos populiarioji kultūra, Bendrosios universitetinės studijos

B

Baigiamasis darbas, Privalomasis
Baigiamasis darbas, Privalomasis
Baigiamojo darbo projektas, Privalomasis
Bakalauro darbo projektas, Privalomasis
Bakalauro darbo seminaras, Privalomasis
Baudžiamosios atsakomybės realizavimo pagrindai, Privalomasis
Baudžiamosios atsakomybės realizavimo problemos, Pasirenkamasis
Baudžiamosios justicijos problemos I/II d., Privalomasis
Baudžiamosios justicijos problemos II/II d., Privalomasis
Bausmė ir resocializacija, Pasirenkamasis
Bausmių sociologija, Privalomasis
Bausmių vykdymo teisiniai ir kriminologiniai pagrindai, Privalomasis
Bendrasis įvadas į Šventąjį Raštą, Laisvasis
Bendravimo įgūdžiai, Privalomasis
Bendravimo psichologija, Bendrosios universitetinės studijos
Bendravimo psichologija, Pasirenkamasis
Bendroji fizika I, Privalomasis
Bendroji pedagogika, Privalomasis
Bendruomenės įgalinimas, Privalomasis
Bendruomenės socialinė veikla, Privalomasis
Bendruomenės socialinė veikla, Pasirenkamasis
Bendruomenių organizavimas ir raida: praktinis ir lyginamasis aspektai, Laisvasis
Bioetika, None
Bioetika, Pasirenkamasis
Bioinformatika, Pasirenkamasis
Biologijos didaktika, Pasirenkamasis
Blezas Paskalis, Pasirenkamasis
Botanikos ir mikologijos pagrindai, Privalomasis
BUS dalykas (modulis), Bendrosios universitetinės studijos
Būsto ir švietimo lyginamoji politika, Privalomasis
Būsto politika, Pasirenkamasis

C

Chemijos didaktika, Pasirenkamasis
Chemijos pagrindai I, Privalomasis

D

Dalykinė komunikacija, Privalomasis
Dalyko didaktika, Privalomasis
Darbas su jaunimu, None
Darbo grupėje metodika, Privalomasis
Darbo motyvacija, Privalomasis
Darbo psichologija, Privalomasis
Darbo psichologija, Pasirenkamasis
Darbo rinkos politika, None
Darbo teisė, Privalomasis
Darbuotojų gerovė organizacijoje, Pasirenkamasis
Darnaus vystymosi švietimas, Pasirenkamasis
Daugiamatės statistikos metodai, Privalomasis
Daugiamatės statistikos metodai psichologijoje, None
Daugiamatės statistikos metodai psichologijoje, Privalomasis
Daugiamatės statistikos metodai socialiniuose moksluose, Privalomasis
Daugiamatės statistikos metodai socialiniuose moksluose, Pasirenkamasis
Daugiamatės statistikos metodai sociologijoje, Privalomasis
Dekartas, None
Dekartas, Pasirenkamasis
Demografija, Pasirenkamasis
Deviacijų psichologija, Privalomasis
Deviacijų sociologija, Privalomasis
Dialogo filosofija, None
Disociaciniai ir psichoziniai sutrikimai, Pasirenkamasis
Dogmų istorija ir sistema II, None
Dogmų istorija ir sistematika I, Privalomasis
Dogmų istorija ir sistematika III, Privalomasis
Duomenimis grįstas socialinis darbas, Privalomasis
Duomenų analizė, Privalomasis
Duomenų analizė I/II d., Privalomasis
Duomenų analizė II/II d., Privalomasis
Duomenų analizė kokybiniuose ir kiekybiniuose tyrimuose, Privalomasis
Duomenų analizė kokybiniuose tyrimuose, Privalomasis
Duomenų statistinė analizė, Privalomasis

E

E. Huserlis, Pasirenkamasis
E. Husserlis, Pasirenkamasis
Edukacinė psichologija, Privalomasis
Edukacinė psichologija, Pasirenkamasis
Edukacinės psichologijos mokomoji praktika, Privalomasis
Edukologinių tyrimų metodologija, Privalomasis
Egzistencinė ir gyvenimo filosofija, None
Egzistencinė ir gyvenimo filosofija, Privalomasis
Egzistencinė ir gyvenimo filosofija, Pasirenkamasis
Eismo psichologija, Pasirenkamasis
Ekonomika ir valstybės socialinė veikla, Privalomasis
Ekonomikos filosofija, Pasirenkamasis
Ekonomikos pagrindai, Privalomasis
Ekonomikos sociologija, Pasirenkamasis
Ekonomikos teorija, None
Ekonomikos teorija, Pasirenkamasis
Emocijos, Privalomasis
Emocijos, Pasirenkamasis
Emocijos ir motyvacija, Pasirenkamasis
Epistemologija, Laisvasis
Epistemologijos problemos, None
Epistemologijos problemos, Privalomasis
Epistemologijos problemos, Pasirenkamasis
ES švietimo politika, None
ES švietimo politika, Privalomasis
Estetika, Bendrosios universitetinės studijos
Estetika, Pasirenkamasis
Estetika ir meno filosofija, Privalomasis
Estetika ir meno filosofija, Pasirenkamasis
Estetika ir meno teorija, Pasirenkamasis
Etika, None
Etika, Privalomasis
Etika, Bendrosios universitetinės studijos
Etika, Pasirenkamasis
Etikos didaktika, Pasirenkamasis
Etninių santykių sociologija, Privalomasis
Etninių santykių sociologija, Pasirenkamasis
Etninių santykių sociologija, Laisvasis
Europinė integracija ir socialinės politikos sprendimų priėmimas, Privalomasis
Europos kultūra, Bendrosios universitetinės studijos
Europos Sąjungos švietimo politika, Privalomasis
Europos Sąjungos švietimo politika, Pasirenkamasis
Evoliucija, smegenys, psichika, Pasirenkamasis
Evoliucinė psichologija, Privalomasis
Evoliucinė psichologija, Pasirenkamasis

F

F. Nietzsche, Pasirenkamasis
Fenomenologija, None
Fenomenologija, Pasirenkamasis
Filosofija, Bendrosios universitetinės studijos
Filosofija, Pasirenkamasis
Filosofija (Erasmus+), Laisvasis
Filosofija ir menas: Deleuzeo studijos, Pasirenkamasis
Filosofija ir politikos teorija, Privalomasis
Filosofija vakar ir rytoj: Habermas versus Rorty, Pasirenkamasis
Filosofijos dėstymo metodika, Pasirenkamasis
Filosofijos didaktika, Pasirenkamasis
Filosofijos įvadas, Privalomasis
Filosofijos įvadas, Pasirenkamasis
Filosofinė teologija, None
Filosofinės ir sociologinės teisės problemos, Pasirenkamasis
Filosofiniai ugdymo pagrindai, Privalomasis
Fizikos didaktika, Pasirenkamasis

G

G. Hegelis, Pasirenkamasis
Gadamerio filosofija, Pasirenkamasis
Gadameris ir šiuolaikinės hermeneutikos kontroversijos, Pasirenkamasis
Gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymas (Gyvosios gamtos pažinimo didaktika) I/IV d., Privalomasis
Gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymas (Negyvosios gamtos pažinimo didaktika) II/IV d., Privalomasis
Gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymas (Praktinis krašto pažinimas) IV/IV d., Privalomasis
Gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymas (Valstybės ir visuomenės raidos didaktika) III/IV d., Privalomasis
Gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymas 1, Privalomasis
Gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymas 1-2 (gyvosios gamtos pažinimo didaktika; negyvosios gamtos pažinimo didaktika), Privalomasis
Gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymas 1: gyvosios gamtos pažinimo didaktika, Privalomasis
Gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymas 2, Privalomasis
Gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymas 2: negyvosios gamtos pažinimo didaktika, Privalomasis
Gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymas 3, Privalomasis
Gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymas 3 (valstybės ir visuomenės raidos didaktika), Privalomasis
Gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymas 3: valstybės ir visuomenės raidos didaktika, Privalomasis
Gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymas 4, Privalomasis
Gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymas 4: praktinis krašto pažinimas, Privalomasis
Gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymas 4: praktinis krašto pažinimas, Privalomasis
Geografijos didaktika, Pasirenkamasis
Gerontopsichologija, Pasirenkamasis
Gerovės valstybės ekonomika, Privalomasis
Gerovės valstybės lyginamosios studijos, Privalomasis
Gerovės valstybės lyginamosios studijos, Pasirenkamasis
Gyvenimo kelio sociologija, None
Gyvenimo kokybė ir asmens gerovė, Pasirenkamasis
Gyventojų ekonominis aktyvinimas, Pasirenkamasis
Gyventojų užimtumo teorijos ir darbo rinka, Privalomasis
Gyventojų užimtumo teorijos ir darbo rinka, Pasirenkamasis
Globalizacija: raida ir pasekmės, Bendrosios universitetinės studijos
Graikų kalba, None
Graikų kalba. Tekstai, Pasirenkamasis
Grupės dinamika: teorija ir praktika, Pasirenkamasis
Grupinė psichoterapija, Pasirenkamasis
Grupių psichologija, Pasirenkamasis
Grupių teorija ir praktika, Privalomasis
Grupių teorija ir praktika, Pasirenkamasis

H

Habermas - Rorty kontroversija, Pasirenkamasis
Hegelis, None
Hegelis, Pasirenkamasis
Hermeneutika, None
Hermeneutika, Privalomasis
Hermeneutika, Pasirenkamasis
Hermeneutinė kultūros analizė, Pasirenkamasis
Hindi kalba (1 lygis, RKM), Laisvasis
Hindi kalba (2 lygis, RKM), Laisvasis
Hume, Pasirenkamasis
Husserl, Pasirenkamasis

I

I. Kantas, Pasirenkamasis
Ideologijos teorijos, Pasirenkamasis
Ikiislaminė Arabija, Pasirenkamasis
Ikimoderniųjų laikų visuotinė ir Lietuvos istorija I, Privalomasis
Ikimokyklinė pedagogika ir ugdymo programų rengimas (Ugdymo modeliai) I/III d., Privalomasis
Ikimokyklinė pedagogika ir ugdymo programų rengimas (Ugdymo modeliai) II/III d., Privalomasis
Ikimokyklinė pedagogika ir ugdymo programų rengimas (Ugdymo procesas ir pasiekimų vertinimas) I/III d., Privalomasis
Ikimokyklinė pedagogika ir ugdymo programų rengimas (Ugdymo procesas ir pasiekimų vertinimas) II/III d., Privalomasis
Ikimokyklinė pedagogika ir ugdymo programų rengimas (Ugdymo programų rengimas) III/III d., Privalomasis
Individualaus konsultavimo praktikumas, Pasirenkamasis
Individualiosios psichologijos metodai klinikoje ir mokykloje, Pasirenkamasis
Individualus darbuotojų konsultavimas, Pasirenkamasis
Informaciniai ištekliai kriminologijoje, Pasirenkamasis
Informacinio bendrabūvio raiškos ir prasmės, Pasirenkamasis
Informatikos didaktika, Pasirenkamasis
Integruoto ugdymo turinio pagrindai, Privalomasis
Integruoto ugdymo turinio pagrindai, Pasirenkamasis
Interneto Psichologija, None
Intymaus ir šeimyninio gyvenimo sociologija, Privalomasis
Intymaus ir šeiminio gyvenimo sociologija, Pasirenkamasis

Y

Ypatingi vaikai, Privalomasis

I

IPUPR: Ugdymo procesas ir pasiekimų vertinimas, Privalomasis
Islamo literatūros įvadas, Pasirenkamasis
Istorijos didaktika, Pasirenkamasis
Istorijos filosofija, Privalomasis
Istorijos filosofija, Pasirenkamasis

Į

Įvadas į Azijos politiką ir politines teorijas, Pasirenkamasis
Įvadas į Balkanų studijas, Pasirenkamasis
Įvadas į baudžiamąją justiciją, Privalomasis
Įvadas į baudžiamąją justiciją I/II d., Privalomasis
Įvadas į baudžiamąją justiciją II dalis, None
Įvadas į baudžiamąją politiką, Pasirenkamasis
Įvadas į Centrinės Azijos politiką, Pasirenkamasis
Įvadas į raidos psichopatologiją, Pasirenkamasis
Įvadas į sociologijos studijas, Privalomasis
Įvadas į statistinę analizę socialiniams mokslams, None
Įvadas į statistinę duomenų analizę psichologijoje, None
Įvadas į studijas, Privalomasis
Įvadas į studijas ir kriminologo profesija, None
Įvadas į teisinę sistemą, Privalomasis
Įvadasį konsultavimą ir psichoterapiją, None
Įvertinimas švietimo kontekste, Pasirenkamasis

J

J. Locke ir D. Hume, Pasirenkamasis
Japonų kalba VII/VII d., Privalomasis
Jaunimo politika, Pasirenkamasis

K

Kalbinio raštingumo ir komunikavimo ugdymas (Kalbos pažinimo didaktika) IV/IV d., Privalomasis
Kalbinio raštingumo ir komunikavimo ugdymas (Kalbos pažinimo didaktika) IV/IV d., Privalomasis
Kalbinio raštingumo ir komunikavimo ugdymas (Skaitymo ir rašymo technologijos) ) II/IV d., Privalomasis
Kalbinio raštingumo ir komunikavimo ugdymas (Skaitymo ir rašymo technologijos) III/IV d., Privalomasis
Kalbinio raštingumo ir komunikavimo ugdymas (Skaitymo ir rašymo technologijos) III/IV d., Privalomasis
Kalbinio raštingumo ir komunikavimo ugdymas (Skaitytojo ugdymas) I/IV d., Privalomasis
Kalbinio raštingumo ir komunikavimo ugdymas (Skaitytojo ugdymas) I/IV d., Privalomasis
Kalbinio raštingumo ir komunikavimo ugdymas (Teksto suvokimo ir kūrimo didaktika) II/IV d., Privalomasis
Kalbinio raštingumo ir komunikavimo ugdymas (Teksto suvokimo ir kūrimo didaktika) II/IV d., Privalomasis
Kalbinio raštingumo ir komunikavimo ugdymas (Teksto suvokimo ir kūrimo didaktika) III/IV d., Privalomasis
Kalbinio raštingumo ir komunikavimo ugdymas 1: skaitytojo ugdymas, Privalomasis
Kalbinio raštingumo ir komunikavimo ugdymas 2: skaitymo ir rašymo technologijos, Privalomasis
Kalbinio raštingumo ir komunikavimo ugdymas II/II d., Privalomasis
Kalbos filosofija, None
Kalbos filosofija, Pasirenkamasis
Kantas, Pasirenkamasis
Karjeros raida ir konsultavimas, Privalomasis
Karjeros raida ir konsultavimas, Pasirenkamasis
Karjeros seminaras, Privalomasis
Karo psichologija, Pasirenkamasis
Kasdienio pasaulio filosofija, None
Kasdienio pasaulio filosofija, Pasirenkamasis
Kiekybiniai socialinių tyrimų metadai, Privalomasis
Kiekybiniai socialinių tyrimų metodai, Privalomasis
Kiekybiniai sociologinių tyrimų metodai, Privalomasis
Kiekybinių sociologinių tyrimų praktikumas, Privalomasis
Kiekybinių sociologinių tyrimų praktikumas, Pasirenkamasis
Kierkegaardo egzistencinis mąstymas, Pasirenkamasis
Kino filosofija, Pasirenkamasis
Kinų estetika, Pasirenkamasis
Klasikinė arabų kalba, Pasirenkamasis
Klasikinė etika ir modernioji lyderystė, Bendrosios universitetinės studijos
Klasikinė etika ir modernioji lyderystė, Bendrosios universitetinės studijos
Klasikinė etika ir modernioji lyderystė, Pasirenkamasis
Klasikinė etika ir modernioji lyderystė (Erasmus+), Pasirenkamasis
Klasikinės kriminologijos teorijos, Privalomasis
Klasikinės sociologijos teorijos, Privalomasis
Klasikinės sociologijos teorijos, Pasirenkamasis
Klinikinė psichologija, Privalomasis
Klinikinė psichologija, Pasirenkamasis
Klinikinės ir sveikatos psichologijos mokomoji praktika, Privalomasis
Klinikinės psichologijos tyrimų ir statistikos metodai, Pasirenkamasis
Klinikinės psichologijos tyrimų metodai, Privalomasis
Klinikinės psichologijos tyrimų metodai, Privalomasis
Klinikinis psichologinis suaugusiųjų vertinimas I/II d., Privalomasis
Klinikinis psichologinis suaugusiųjų vertinimas II/II d., Privalomasis
Klinikinis psichologinis vaiko vertinimas, Privalomasis
Kognityvinė psichologija, Pasirenkamasis
Kognityvinių mokslų raida, Pasirenkamasis
Kognityvinių mokslų tyrimo metodai, Pasirenkamasis
Kokybiniai socialinių tyrimų metodai, Privalomasis
Kokybiniai sociologinių tyrimų metodai, Privalomasis
Kokybiniai tyrimo metodai, Pasirenkamasis
Kokybinio tyrimo pagrindai, Pasirenkamasis
Kokybinis tyrimas, Privalomasis
Kokybinių duomenų analizė, Privalomasis
Kokybinių sociologinių tyrimų duomenų analizė, Privalomasis
Kokybinių sociologinių tyrimų praktikumas, Privalomasis
Kokybinių sociologinių tyrimų praktikumas, Pasirenkamasis
Kokybinių tyrimų metodologija: biografinis metodas, Pasirenkamasis
Komunikacija ir konfliktų valdymas organizacijose, Pasirenkamasis
Komunikacija ir socialinė lyderystė, Privalomasis
Konsultavimas mokykloje, Privalomasis
Konsultavimas socialiniame darbe, Privalomasis
Konsultavimas socialiniame darbe ir bendravimo įgūdžiai, None
Konsultavimas sveikatos priežiūros įstaigose, Privalomasis
Konsultavimo ir psichologijos įvadas, None
Konsultavimo ir psichoterapijos įvadas, None
Korupcijos socialinės problemos, Pasirenkamasis
Krikščionybės istorija, None
Krikščioniškasis socialinis mokymas, Pasirenkamasis
Krikščioniškoji etika, Privalomasis
Krikščioniškojo meno istorija, Bendrosios universitetinės studijos
Kriminalinio elgesio psichologija, Pasirenkamasis
Kriminologija, None
Kriminologija, Pasirenkamasis
Kriminologijos įvadas, Pasirenkamasis
Kriminologijos teorijos (Erasmus+), Laisvasis
Kriminologiniai diskursai, Pasirenkamasis
Kriminologinių projektų rengimas ir vykdymas, Pasirenkamasis
Kritinė ir kultūrinė kriminologija, Pasirenkamasis
Kritinės miesto studijos, Pasirenkamasis
Kritinės sociologijos diskursas nūdienos socialinėse teorijose, Privalomasis
Kritinės sociologijos diskursas nūdienos socialinėse teorijose, Pasirenkamasis
Krizių ir traumų psichologija, Privalomasis
Kūdikių ir vaikų psichologija, Pasirenkamasis
Kultūra, vertybės, ugdymas, Privalomasis
Kultūrinės tapatybės raida, Privalomasis
Kultūros filosofija, None
Kultūros filosofija, Privalomasis
Kultūros filosofija, Pasirenkamasis
Kultūros teorijos, Privalomasis
Kūnas ir psichika, Pasirenkamasis
Kūno sociologija ir antropologija, Pasirenkamasis
Kūrybos psichologija, Pasirenkamasis
Kursinis darbas, Privalomasis

L

Laisvasis dalykas, Laisvasis
Lenkų kalbos didaktika, Pasirenkamasis
Lyčių psichologija, Privalomasis
Lyčių psichologija, Pasirenkamasis
Lyderystė organizacijoje, Privalomasis
Lyderystė organizacijose, Privalomasis
Lyderystė vykdant žmogaus teisių advokaciją, Laisvasis
Lietuvių kalbos didaktika, Pasirenkamasis
Lietuvos filosofijos istorija, Privalomasis
Lietuvos filosofijos klasikai, Pasirenkamasis
Lietuvos kriminologijos istorija, Pasirenkamasis
Lietuvos teisinė sistema, Privalomasis
Lietuvos žydų religinės minties paveldas, Pasirenkamasis
Lyginamoji edukologija, Pasirenkamasis
Lyginamoji kriminologija, Pasirenkamasis
Lytis ir ugdymas, Pasirenkamasis
Logika, Privalomasis
Logika, Bendrosios universitetinės studijos
Logika, Pasirenkamasis
Logika (Erasmus), Laisvasis
Logikos klasikai, None
Logikos klasikai, Pasirenkamasis
Lotynų kalba, Privalomasis
Lotynų kalba, Pasirenkamasis
Lotynų kalba. Tekstai, Pasirenkamasis

M

M. Heideggerio filosofija, None
Maceina, Girnius, Pasirenkamasis
Magistrinio darbo projektas, Privalomasis
Marketingas, Pasirenkamasis
Marketingo teorijos, Pasirenkamasis
Marksistinė filosofija, None
Matematika I, Privalomasis
Matematika ir filosofija, None
Matematika ir filosofija, Pasirenkamasis
Matematikos didaktika, Pasirenkamasis
Matematinio ir informatinio raštingumo ugdymas (Bendrybių ir dėsningumų pažinimo didaktika) III/IV d., Privalomasis
Matematinio ir informatinio raštingumo ugdymas (Bendrybių ir dėsningumų pažinimo didaktika) III/IV d., Privalomasis
Matematinio ir informatinio raštingumo ugdymas (Formos pažinimo didaktika) I/IV d., Privalomasis
Matematinio ir informatinio raštingumo ugdymas (Informatinio mąstymo didaktika) IV/IV d., Privalomasis
Matematinio ir informatinio raštingumo ugdymas (Informatinio mąstymo didaktika) IV/IV d., Privalomasis
Matematinio ir informatinio raštingumo ugdymas (Kiekio pažinimo didaktika) II/IV d., Privalomasis
Matematinio ir informatinio raštingumo ugdymas (Technologijos) IV d., Privalomasis
Matematinio ir informatinio raštingumo ugdymas 1-2 (formos pažinimo didaktika; kiekio pažinimo didaktika), Privalomasis
Matematinio ir informatinio raštingumo ugdymas 1: Formos pažinimo didaktika, Privalomasis
Matematinio ir informatinio raštingumo ugdymas 2: Kiekio pažinimo didaktika, Privalomasis
Matematinio ir informatinio raštingumo ugdymas 3, Privalomasis
Matematinio ir informatinio raštingumo ugdymas 4, Privalomasis
Mechanika ir termodinamika, Privalomasis
Medicinos sociologija, Pasirenkamasis
Medijos ir nusikaltimai, Pasirenkamasis
Medijos ir postsekuliarizacija, None
Medijų kultūra ir ugdymo technologijos, Privalomasis
Medijų sociologija, Privalomasis
Medijų sociologija, Pasirenkamasis
Medijų teorijos, None
Medijų teorijos, Pasirenkamasis
Medijų turinio analizė, None
Meilė, seksas ir santuoka: transkultūrinė, evoliucinė ir antropologinė perspektyvos, Pasirenkamasis
Meilė, seksas ir santuoka: transkultūrinė, evoliucinė perspektyvos, Pasirenkamasis
Meninės, kūrybinės ir sportinės raiškos ugdymas (dailė, muzika) (Dailė) II/III d., Privalomasis
Meninės, kūrybinės ir sportinės raiškos ugdymas (dailė, muzika) (Dailė) II/VI d., Privalomasis
Meninės, kūrybinės ir sportinės raiškos ugdymas (dailė, muzika) (Muzika) IV/VI d., Privalomasis
Meninės, kūrybinės ir sportinės raiškos ugdymas (dailė, muzika) III/VI d. (Muzika), Privalomasis
Meninės, kūrybinės ir sportinės raiškos ugdymas (dailė, ugdančioji drama) (Muzika ir ugdančioji drama) III/III d., Privalomasis
Meninės, kūrybinės ir sportinės raiškos ugdymas (filosofija vaikams), Privalomasis
Meninės, kūrybinės ir sportinės raiškos ugdymas (filosofija vaikams) VI/VI d., Privalomasis
Meninės, kūrybinės ir sportinės raiškos ugdymas (sportinė veikla ir sveikatos ugdymas) (Sportinė veikla ir sveikatos ugdymas) I/III d., Privalomasis
Meninės, kūrybinės ir sportinės raiškos ugdymas (sportinė veikla ir sveikatos ugdymas) (Sportinė veikla ir sveikatos ugdymas) I/VI d., Privalomasis
Meninės, kūrybinės ir sportinės raiškos ugdymas (sportinė veikla ir sveikatos ugdymas) I/VI d., Privalomasis
Meninės, kūrybinės ir sportinės raiškos ugdymas (sportinė veikla ir sveikatos ugdymas) I/VI d., Privalomasis
Meninės, kūrybinės ir sportinės raiškos ugdymas (technologijos, muzikos didaktika) (Muzikos didaktika) V/VI d., Privalomasis
Meninės, kūrybinės ir sportinės raiškos ugdymas (technologijos, muzikos didaktika) (Technologijos) III/VI d., Privalomasis
Meninės, kūrybinės ir sportinės raiškos ugdymas 2: Dailė, Privalomasis
Meninės, kūrybinės ir sportinės raiškos ugdymas 3: Muzika, Privalomasis
Meninės, kūrybinės ir sportinės raiškos ugdymas 4: Technologijos, Privalomasis
Meninės, kūrybinės ir sportinės raiškos ugdymas 5: Muzikos didaktika, Privalomasis
Meno istorija, None
Meno istorija, Pasirenkamasis
Miego ir sapnų psichologija, Pasirenkamasis
Miesto ir būsto lyginamoji politika, Privalomasis
Miesto sociologija, Privalomasis
Miesto sociologija, Pasirenkamasis
Migracija ir etninių mažumų socialinė apsauga, Pasirenkamasis
Migracijos procesai, Pasirenkamasis
Migracijos procesai ir politika, Privalomasis
Migracijos sociologija, Pasirenkamasis
Mokymas ir mokymasis, Privalomasis
Mokymas organizacijose, Privalomasis
Mokymosi motyvacija, Pasirenkamasis
Mokymosi sutrikimai, Privalomasis
Mokomoji asistento praktika, Privalomasis
Mokomoji praktika, Privalomasis
Mokslinės psichologijos mokomoji praktika, Privalomasis
Mokslinio tyrimo praktika, Privalomasis
Mokslo filosofija, Privalomasis
Mokslo filosofija, Pasirenkamasis
Mokslo filosofija ir istorija, None
Mokslo filosofija ir istorija, Bendrosios universitetinės studijos
Mokslo filosofija ir istorija, Laisvasis
Mokslo tiriamasis darbas, Privalomasis
Mokslo tiriamojo darbo projektas, Privalomasis
Motyvacija, Pasirenkamasis

N

Nacionalizmo teorijos, Pasirenkamasis
Namų ūkių biudžetų planavimo konsultavimas, Pasirenkamasis
Narkotikų socialinės problemos ir kontrolė, Pasirenkamasis
Narkotikų socialinės problemos ir kontrolė, Pasirenkamasis
Naujieji religiniai judėjimai, Pasirenkamasis
Naujosios medijos, Pasirenkamasis
Naujosios medijos, Pasirenkamasis
Naujųjų amžių filosofija (Dekartas), None
Naujųjų amžių filosofija (Kantas), None
Naujųjų amžių filosofija (XV-XVII a.), None
Naujųjų amžių filosofija (XV-XVII a.), Privalomasis
Naujųjų amžių filosofija (XVIII-XIX a.), Privalomasis
Naujųjų amžių filosofijos tekstai (Dekartas, Kantas), Privalomasis
Neformaliojo ugdymo metodai, Pasirenkamasis
Neformalus švietimas ir edukaciniai projektai, Pasirenkamasis
Neformalusis ugdymas, Pasirenkamasis
Negalios psichologija, Privalomasis
Neįgaliųjų psichologija, Pasirenkamasis
Neįgaliųjų psichologija ir reabilitacija, Privalomasis
Neįgaliųjų reabilitacija ir integracija, Privalomasis
Neklasikinė logika, Pasirenkamasis
Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai, Pasirenkamasis
Nepilnamečių nusikalstamas elgesys ir teisinė atsakomybė, Privalomasis
Neuroanatomija ir neurofiziologija, Privalomasis
Nihilizmas ir Vakarų filosofija, None
Nihilizmas ir Vakarų filosofija, Pasirenkamasis
Nūdienės analitinės filosofijos problemos, Privalomasis
Nūdienės hermeneutinės filosofijos diskursai, Pasirenkamasis
Nūdienės politikos filosofijos problemos, Privalomasis
Nusikaltimai elektroninėje erdvėje, None
Nusikaltimų tyrimų psichologija, Privalomasis
Nusikaltimų tyrimų psichologija, Pasirenkamasis

O

Ontologijos problemos, None
Ontologijos problemos, Privalomasis
Ontologijos problemos, Pasirenkamasis
Organizacijų ir personalo vadyba, Privalomasis
Organizacijų vystymas, Privalomasis
Organizacinė kultūra, Pasirenkamasis
Organizacinė kultūra ir klimatas, Pasirenkamasis
Organizacinė psichologija, Privalomasis
Organizacinė psichologija, Pasirenkamasis
Organizacinės psichologijos mokomoji praktika, None

P

Paauglių ir jaunimo psichologija, Pasirenkamasis
Pamatinės miesto studijų problemos, Pasirenkamasis
Pasaulio religijos, Bendrosios universitetinės studijos
Pažinimas ir kultūra, Pasirenkamasis
Pažinimo psichologija, Privalomasis
Pažinimo psichologija I/II d., Privalomasis
Pažinimo psichologija II/II d., Privalomasis
Pažintinė praktika, Privalomasis
Pedagogika, None
Pedagogika, Privalomasis
Pedagoginė praktika, Privalomasis
Pedagoginė praktika 1A, Privalomasis
Pedagoginė praktika 1B, Privalomasis
Pedagoginė praktika 2, Privalomasis
Pedagoginė praktika 3, Privalomasis
Pedagoginė praktika 3, Privalomasis
Pedagoginė praktika II/V d., Privalomasis
Pedagoginė sistema ir jos projektavimas I/II d., Privalomasis
Pedagoginė sistema ir jos projektavimas II/II d., Privalomasis
Pedagoginiai tyrimai (Kokybiniai tyrimai (ir bakalauro darbo projektas)) I/II d., Privalomasis
Pedagoginiai tyrimai 2: kiekybiniai tyrimai, Privalomasis
Pedagoginiai tyrimai I/II d., Privalomasis
Penitencinė psichologija, Privalomasis
Penitencinė psichologija, Privalomasis
Personalo psichologija, Privalomasis
Pietų Azijos mitologija, Pasirenkamasis
Platonas ir Aristotelis, Privalomasis
Platonas ir Aristotelis, Pasirenkamasis
Pokolojinių studijų metodologijos, Privalomasis
Pokolonijinė perspektyva literatūroje ir kine, Privalomasis
Policijos veikla, Pasirenkamasis
Politikos filosofija, None
Politikos filosofija, Privalomasis
Politikos filosofija, Pasirenkamasis
Politikos psichologija, Pasirenkamasis
Politikos sociologija, Privalomasis
Politikos sociologija, Pasirenkamasis
Politikos sociologijos problemos, Privalomasis
Politikos sociologijos problemos, Pasirenkamasis
Politinė filosofija, Bendrosios universitetinės studijos
Politinių idėjų genealogija, Pasirenkamasis
Postmetafizinis mąstymas ir religijos problema, None
Postmodernioji kritinė filosofija, Pasirenkamasis
Postmoderniosios socialinės teorijos, Pasirenkamasis
Postmodernizmas, None
Postmodernizmas, Privalomasis
Postmodernus socialinis diskursas, Pasirenkamasis
Potrauminė visuomenė, None
Potrauminė visuomenė, None
Pozityvioji psichologija, Pasirenkamasis
Pozityvioji psichologija: teorija ir praktika, Pasirenkamasis
Pozityvistinė filosofija, Pasirenkamasis
Praktika, Pasirenkamasis
Praktika (pažintinė), Privalomasis
Prancūzų kalbos didaktika, Pasirenkamasis
Priešmokyklinis ugdymas, Privalomasis
Prievarta ir religija, Pasirenkamasis
Priklausomybių psichologija, Privalomasis
Priklausomybių psichologija, Pasirenkamasis
Probacijos organizavimas ir vykdymas, Pasirenkamasis
Problemų sprendimo organizacijose metodologija ir profesinė etika, Privalomasis
Profesinė (socialinio darbo vadybos) praktika, Privalomasis
Profesinė (socialinio darbo vadybos) praktika, Privalomasis
Profesinė ir kriminologinė praktika, Privalomasis
Profesinė praktika, Privalomasis
Profesinė savarankiška praktika, Privalomasis
Profesinės veiklos modeliavimas, Privalomasis
Profesionaliosios anglų kalbos kriminologijos pagrindai, Pasirenkamasis
Projektinės veiklos modeliavimas, Privalomasis
Projektų valdymas, Pasirenkamasis
Psichiatrijos įvadas, Privalomasis
Psichiatrijos įvadas, Pasirenkamasis
Psichikos sveikata ir sutrikimai baudžiamosios justicijos sistemoje, Privalomasis
Psichikos sveikatos politika, Pasirenkamasis
Psichofarmakologijos pagrindai, Pasirenkamasis
Psichofarmokologijos pagrindai, Pasirenkamasis
Psichofiziologijos įvadas, Pasirenkamasis
Psichologija, Privalomasis
Psichologija, Bendrosios universitetinės studijos
Psichologija, Pasirenkamasis
Psichologija mokyklai, Privalomasis
Psichologija teisės taikymo praktikoje, Privalomasis
Psichologija teisės taikymo praktikoje, Pasirenkamasis
Psichologijos didaktika, Pasirenkamasis
Psichologijos istorija, Privalomasis
Psichologijos istorija, Pasirenkamasis
Psichologijos įvadas, None
Psichologijos studijų įvadas, Privalomasis
Psichologijos tyrimo metodai, Privalomasis
Psichologinės terapijos paradigmos, Privalomasis
Psichologinės terapijos paradigmos II/II d., Privalomasis
Psichologiniai ankstyvojo ugdymo aspektai (kognityvinis ugdymas) (Kognityvinis ugdymas), Privalomasis
Psichologiniai ankstyvojo ugdymo aspektai (kūrybiškumo ugdymas) (Kūrybiškumo ugdymas) III/III d., Privalomasis
Psichologiniai ankstyvojo ugdymo aspektai (Socialinis - emocinis ugdymas) I/III d., Privalomasis
Psichologiniai ankstyvojo ugdymo aspektai (socialinis–emocinis ugdymas) (Socialinis - emocinis ugdymas) I/III d., Privalomasis
Psichologiniai ankstyvojo ugdymo aspektai: socialinis-emocinis ugdymas, Privalomasis
Psichologinio konsultavimo procesas, Privalomasis
Psichologinis įvertinimas ir testavimas, Privalomasis
Psichologinis įvertinimas teisėsaugos sistemoje, Privalomasis
Psichologinis konsultavimas, Privalomasis
Psichologinis konsultavimas mokykloje, Pasirenkamasis
Psichologinis konsultavimas somatinėje klinikoje, Pasirenkamasis
Psichologinis konsultavimas teisėsaugos sistemoje, Privalomasis
Psichologinis nukentėjusiųjų ir nuteistųjų konsultavimas, Privalomasis
Psichologinis teismo proceso dalyvio įvertinimas, Privalomasis
Psichologo profesinė etika, Privalomasis
Psichopatologija teisės taikymo praktikoje, Privalomasis
Psichopatologija teisės taikymo praktikoje, Pasirenkamasis
Psichoterapija, Pasirenkamasis
Psichoterapijos paradigmos, Privalomasis
Psichotraumatologija, Pasirenkamasis
Psichotraumatologijos įvadas, None

R

Racionalaus pasirinkimo sociologija, Privalomasis
Racionalaus pasirinkimo sociologija, Pasirenkamasis
Raidos psichologija, Privalomasis
Raidos psichologija, Pasirenkamasis
Raidos psichologija I/II d., Privalomasis
Raidos psichologija II/II d., Privalomasis
Raidos psichopatologija, Privalomasis
Refleksyvioji sociologija: Bourdieu, None
Reklamos psichologija, Pasirenkamasis
Religija ir menas: sekuliarizacijos perspektyva, Pasirenkamasis
Religija šiuolaikinėje visuomenėje, Privalomasis
Religija šiuolaikinėje visuomenėje, Pasirenkamasis
Religijos fenomenologija, Pasirenkamasis
Religijos filosofija, Privalomasis
Religijos filosofija, Pasirenkamasis
Religijos ir meno šiuolaikinės filosofinės problemos, None
Religijos kognityvinis mokslas, Laisvasis
Religijos sociologija, Privalomasis
Religijų istorija, Pasirenkamasis
Religijų istorija I, Privalomasis
Religijų istorija II/II d., None
Religijų sociologija, Privalomasis
Religijų sociologija, Pasirenkamasis
Retorika, Pasirenkamasis
Rezervuota, None
Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimai, Pasirenkamasis
Rytų filosofija ir etika, Bendrosios universitetinės studijos
Rusų kalbos didaktika, Pasirenkamasis

S

S. Kierkegaardas, None
Sanskrito skaitiniai, Pasirenkamasis
Sąveikos klientų sistemose, Privalomasis
Senėjimo psichologija (Erasmus+), Laisvasis
Senėjimo sociologija, Pasirenkamasis
Senoji graikų kalba, Privalomasis
Senoji graikų kalba. Tekstai, Pasirenkamasis
Skaitymo ir rašymo raida, Pasirenkamasis
Skurdas ir nelygybė, None
Skurdas ir nelygybė, Privalomasis
Socialinė antropologija, Pasirenkamasis
Socialinė ekologija, Pasirenkamasis
Socialinė ekonomika, Privalomasis
Socialinė ekonomika, Pasirenkamasis
Socialinė ekonomika ir NVO, Pasirenkamasis
Socialinė filosofija, None
Socialinė filosofija, Privalomasis
Socialinė filosofija, Bendrosios universitetinės studijos
Socialinė filosofija, Pasirenkamasis
Socialinė ir sveikatos apsauga, Privalomasis
Socialinė ir sveikatos apsauga, Pasirenkamasis
Socialinė organizacijos aplinka, Pasirenkamasis
Socialinė pedagogika, Pasirenkamasis
Socialinė politika, None
Socialinė politika, Pasirenkamasis
Socialinė politika ir gerovė, Privalomasis
Socialinė politika ir vadyba, Pasirenkamasis
Socialinė psichiatrija, Pasirenkamasis
Socialinė psichologija, Privalomasis
Socialinė psichologija, Pasirenkamasis
Socialinė psichologija (+socialinių įgūdžių praktikumas), None
Socialinė psichologija (Erasmus+), Laisvasis
Socialinė struktūra, Privalomasis
Socialinė šeimos antropologija, Pasirenkamasis
Socialinės antropologijos įvadas, Pasirenkamasis
Socialinės apsaugos ir darbo teisė, None
Socialinės apsaugos ir darbo teisė, Privalomasis
Socialinės apsaugos ir darbo teisė, Pasirenkamasis
Socialinės deviacijų problemos, None
Socialinės gerovės tyrimai, Privalomasis
Socialinės inovacijos ir verslumas, Pasirenkamasis
Socialinės korupcijos problemos, Pasirenkamasis
Socialinės pagalbos istorinė raida, Pasirenkamasis
Socialinės paslaugos, Privalomasis
Socialinės paslaugos, Pasirenkamasis
Socialinės politikos analizė, Privalomasis
Socialinės politikos ir gerovės valstybės lyginamosios studijos, Privalomasis
Socialinės politikos kaitos veiksniai ir procesai, Privalomasis
Socialinės politikos kaitos veiksniai ir procesai, Pasirenkamasis
Socialinės politikos sprendimai ir instrumentai, Privalomasis
Socialinės politikos studijų įvadas, Privalomasis
Socialinės problemos ir socialinės inovacijos (Erasmus+), Laisvasis
Socialinės problemos, poreikiai ir vertybės, Privalomasis
Socialinės psichologijos taikymas kriminologijoje, Pasirenkamasis
Socialiniai projektai ir programos, Pasirenkamasis
Socialiniai tyrimai kriminologijoje, None
Socialinio darbo istorija, Pasirenkamasis
Socialinio darbo įvadas, Privalomasis
Socialinio darbo įvadas, Pasirenkamasis
Socialinio darbo metodai, Privalomasis
Socialinio darbo mokslo raida, Privalomasis
Socialinio darbo profesijos raida, Pasirenkamasis
Socialinio darbo psichologija, Privalomasis
Socialinio darbo teorija, Privalomasis
Socialinio tyrimo dizainas, None
Socialinio tyrimo metodai kriminologijoje, Privalomasis
Socialinis darbas ir sistemų teorija, Privalomasis
Socialinis darbas ir žmogaus teisės Social Work and Human Rights (Erasmus+), Laisvasis
Socialinis darbas su šeima, Privalomasis
Socialinių įgūdžių lavinimas, Privalomasis
Socialinių institucijų vadyba, Privalomasis
Socialinių tinklų analizė, Pasirenkamasis
Socialinių tyrimų metodai, Privalomasis
Socialinių tyrimų metodai socialinėje politikoje, Privalomasis
Socialinių tyrimų praktikumas, Privalomasis
Sociokultūrinis identitetas ir atskirtis, Privalomasis
Sociokultūrinis identitetas ir atskirtis, Pasirenkamasis
Sociolingvistika, Pasirenkamasis
Sociolingvistikos pagrindai, Pasirenkamasis
Sociologija, None
Sociologija, Privalomasis
Sociologija, Bendrosios universitetinės studijos
Sociologijos įvadas, None
Sociologiniai TV monitoringo aspektai, Pasirenkamasis
Sociologinių ir kriminologinių tyrimų praktika, Privalomasis
Sociologinių tyrimų praktika, Privalomasis
Spaudos publikacijų turinio analizė, Pasirenkamasis
Specialusis ugdymas, Privalomasis
Sporto psichologija, Pasirenkamasis
Sprendimo priėmimo psichologija, Pasirenkamasis
Statistinė analizė socialiniuose moksluose, None
Strateginis valdymas šiuolaikinėje organizacijoje, Pasirenkamasis
Strateginis valdymas šiuolaikinėje organizacijoje, Pasirenkamasis
Suaugusiųjų ir gerontopsichologija, Pasirenkamasis
Suaugusiųjų ugdymas ir saviugda, Pasirenkamasis
Subkultūrų sociologija, Pasirenkamasis
Subkultūrų studijos, Pasirenkamasis
Sveikatos priežiūros politika ir sistema, Privalomasis
Sveikatos psichologija, Privalomasis
Sveikatos psichologija, Pasirenkamasis
Sveikatos psichologija: teorija ir praktika, Privalomasis
Sveikatos sociologija, Pasirenkamasis
Sveikatos stiprinimas ir prevencija, Privalomasis

Š

Šeiminiai ryšiai ir intymūs gyvenimai, Privalomasis
Šeimos ir lyčių lygybės politika, Privalomasis
Šeimos ir lyčių lygybės politika, Pasirenkamasis
Šeimos ir lyčių lygybės politika (Erasmus+), Laisvasis
Šeimos psichologija, Privalomasis
Šeimos psichologija, Pasirenkamasis
Šeimos psichologinis konsultavimas, Pasirenkamasis
Šeimos teorijos ir tyrimai, Privalomasis
Šeimos teorijos ir tyrimai, Pasirenkamasis
Šešėlinio švietimo problemų valdymas, Pasirenkamasis
Šiuolaikinė analitinė kalbos filosofija, Pasirenkamasis
Šiuolaikinė italų filosofija, Pasirenkamasis
Šiuolaikinė italų filosofija: Giorgio Agambenas "Homo Sacer", None
Šiuolaikinė kontinentinė filosofija, Privalomasis
Šiuolaikinė kritinė teorija, None
Šiuolaikinė lyginamoji istorinė sociologija, Pasirenkamasis
Šiuolaikinė psichoterapija, Pasirenkamasis
Šiuolaikinė sąmonės filosofija, Pasirenkamasis
Šiuolaikinė sveikatos psichologija: teorija ir praktika, Privalomasis
Šiuolaikinė ugdymo filosofija, Privalomasis
Šiuolaikinės edukacinės psichologijos paradigmos, Privalomasis
Šiuolaikinės fenomenologijos tyrimų kryptys, Pasirenkamasis
Šiuolaikinės karjeros vystymo koncepcijos, Pasirenkamasis
Šiuolaikinės kriminologijos teorijos, Privalomasis
Šiuolaikinės Lietuvos socialinė kaita, Pasirenkamasis
Šiuolaikinės meno filosofijos problemos, Pasirenkamasis
Šiuolaikinės religijos filosofijos problemos: nihilizmas ir sekuliarizacija, None
Šiuolaikinės socialinių mokslų metodologinės problemos, Privalomasis
Šiuolaikinės socialinių mokslų metodologinės problemos, Pasirenkamasis
Šiuolaikinės sociologijos teorijos, None
Šiuolaikinės vaizduotės teorijos, Pasirenkamasis
Šiuolaikiniai psichologinių tyrimų ir statistinės analizės metodai, Privalomasis
Šiuolaikiniai psichologinių tyrimų ir statistinės analizės metodai, Pasirenkamasis
Šiuolaikiniai statistiniai metodai ir tyrimo planavimas, None
Šiuolaikinio filosofijos diskurso problemos ir perpektyvos, Privalomasis
Šiuolaikinio filosofijos diskurso problemos ir perspektyvos, Privalomasis
Šiuolaikinių filosofijos kontroversijų genezė ir būvis, Privalomasis
Šiuolaikinių socialinių tyrimų problemos, Privalomasis
Švietimo administravimas, Privalomasis
Švietimo ekonomika ir finansai, Pasirenkamasis
Švietimo ir sveikatos lyginamoji politika, Privalomasis
Švietimo lyderystė, teisė ir vadyba, Pasirenkamasis
Švietimo organizacijų kultūra, Privalomasis
Švietimo politika ir vadyba, Privalomasis
Švietimo politika ir vadyba, Pasirenkamasis
Švietimo politikos analizė, Privalomasis
Švietimo reformų raida, Privalomasis
Švietimo sociologija, Privalomasis
Švietimo sociologija ir politika, Pasirenkamasis
Švietimo sociologijos teorijos, Privalomasis
Švietimo studijos ir politika, Pasirenkamasis
Švietimo teisė, Privalomasis

T

Taikinamasis tarpininkavimas, None
Taikomoji kognityvioji psichologija, Pasirenkamasis
Taikomoji socialinė psichologija, Bendrosios universitetinės studijos
Tapatumo sociologija, Privalomasis
Tapatumo sociologija, Pasirenkamasis
Tapatumų teorijos ir tyrimai, Privalomasis
Tarpkultūrinė psichologija, Pasirenkamasis
Tarpkultūrinis ugdymas, Privalomasis
Tarpkultūrinis ugdymas, Pasirenkamasis
Tarptautinių organizacijų socialinė politika, None
Tarptautinių organizacijų socialinė politika, Privalomasis
Teisės filosofija, Pasirenkamasis
Teisės ir nusikaltimų tyrimo psichologija, None
Teisės ir nusikaltimų tyrimų psichologija, Privalomasis
Teisės pagrindai, Pasirenkamasis
Teisės pagrindai socialiniame darbe, Privalomasis
Teisės psichologija, Privalomasis
Teisės psichologijos įvadas, Privalomasis
Teisės psichologijos įvadas, Pasirenkamasis
Teisės psichologijos mokomoji praktika, Privalomasis
Teisėsaugos pareigūnų psichologija, None
Teorinė kriminologija, Privalomasis
Teorinė kriminologija I/III d., Privalomasis
Teorinė kriminologija II/III d., Privalomasis
Teorinė kriminologija III/III d., Privalomasis
Terorizmas, None
Testavimas ir psichologinis įvertinimas, Privalomasis
Tibetologijos įvadas, Pasirenkamasis
Tyrimai organizacijose, Privalomasis
Tyrimai organizacijose I/II d., Privalomasis
Tyrimai organizacijose II/II d., Privalomasis
Tyrimo planavimas, Privalomasis
Tomo Akviniečio filosofija, Pasirenkamasis
Transkultūrinės etnografijos: lokalios ir globalios visuomenės, Pasirenkamasis
Turkų kalba, Pasirenkamasis

U

Ugdymas darniai plėtrai antropocene, Pasirenkamasis
Ugdymas XXI amžiuje: retrospektyva ir perspektyvos, Privalomasis
Ugdymas XXI amžiuje: retrospektyva ir perspektyvos (II dalis), Privalomasis
Ugdymo filosofija, Privalomasis
Ugdymo kokybės vadyba, Pasirenkamasis
Ugdymo procesas, kokybė, vertinimas, Privalomasis
Ugdymo sistemos vadyba, Privalomasis
Ugdymo turinio vadyba, Pasirenkamasis
Užimtumo politika, Pasirenkamasis
Užsienio kalba (anglų), Privalomasis
Užsienio kalba (anglų), Pasirenkamasis
Užsienio kalba (anglų) I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (anglų) II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (lietuvių), Privalomasis
Užsienio kalba (lietuvių), Pasirenkamasis
Užsienio kalba (lietuvių) I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (lietuvių) II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (prancūzų), Privalomasis
Užsienio kalba (prancūzų), Pasirenkamasis
Užsienio kalba (prancūzų) I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (prancūzų) II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (rusų), Privalomasis
Užsienio kalba (rusų), Pasirenkamasis
Užsienio kalba (rusų) I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (rusų) II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (vokiečių), Privalomasis
Užsienio kalba (vokiečių), Pasirenkamasis
Užsienio kalba (vokiečių) I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (vokiečių) II/II d., Privalomasis
Užsienio šalių socialinė apsauga, Pasirenkamasis

V

Vadyba, Privalomasis
Vadyba, Pasirenkamasis
Vadovavimo psichologija, Privalomasis
Vaikystės skaitmeninio ugdymo technologijos (STEAM, robotika), Pasirenkamasis
Vaiko gerovė, Pasirenkamasis
Vaiko psichologinis įvertinimas, Privalomasis
Vaiko psichologinis įvertinimas, Pasirenkamasis
Vaiko psichologinis įvertinimas I/II d., Privalomasis
Vaiko psichologinis įvertinimas II/II d., Privalomasis
Vaiko raidos ir kognityvinių gebėjimų įvertinimas, Privalomasis
Vaiko raidos ir mokymosi psichologija, Privalomasis
Vaiko savireguliacija ir psichikos sveikata, Privalomasis
Vaiko savireguliacija ir psichikos sveikata, Privalomasis
Vaiko sveikata ir gerovė, Privalomasis
Vaiko šeima ir sociokultūrinė aplinka, Privalomasis
Vaiko šeima ir sociolkultūrinė aplinka, Privalomasis
Vaiko žaidimas, Privalomasis
Vaiko žaidimas I/II d., Privalomasis
Vaiko žaidimas I/II d., Privalomasis
Vaiko žaidimas II/II d., Privalomasis
Vaiko žaidimas II/II d., Privalomasis
Vaikų  ir paauglių psichologinis konsultavimas, Pasirenkamasis
Vaikų ir paauglių psichiatrija, Privalomasis
Vaikų ir paauglių psichiatrija, Pasirenkamasis
Vaikų psichologinis konsultavimas, Privalomasis
Vaikų psichologinis konsultavimas, Pasirenkamasis
Vaikų raidos psichologija ir psichopatologija, None
Vaikų raidos psichologija ir psichopatologija II/II d., Privalomasis
Vaikų socialinės kompetencijos ugdymas, Privalomasis
Vartotojų elgsena, Pasirenkamasis
Verslo psichologija, Pasirenkamasis
Vertybės ir profesinė etika, Privalomasis
Vidinė komunikacija ir konfliktų valdymas ogranizacijose, None
Viduramžių filosofija, Privalomasis
Viduramžių filosofijos tekstai ( Augustinas ir Tomas Akvinietis), Privalomasis
Viduramžių ir renesanso filosofija, Privalomasis
Viešasis administravimas, Pasirenkamasis
Viešojo sektoriaus ekonomika, Privalomasis
Viešojo sektoriaus ekonomika, Pasirenkamasis
Vietos savivaldos socialinė politika, Pasirenkamasis
Viktimologija, Pasirenkamasis
Vizualiosios sociologijos metodai, Privalomasis
Vizualumas ir filosofija, Pasirenkamasis
Vizualumas šiuolaikiniame ugdyma, Pasirenkamasis
Vokiečių kalbos didaktika, Pasirenkamasis

W

WAIS-III/WASI, Privalomasis
WAIS-III/WASI, Pasirenkamasis
WISC-III, Privalomasis
WISC-III/WASI, Pasirenkamasis
Wittgensteinas ir tikėjimas, Pasirenkamasis

X

XX a. egzistencinė etika, Pasirenkamasis

Ž

Žydų minties istorija, None
Žiniasklaidos ir interneto psichologija, Pasirenkamasis
Žiniasklaidos vidinės ideologijos tyrimai, Pasirenkamasis
Žinojimo sociologija, Privalomasis
Žinojimo sociologija, Pasirenkamasis
Žmogaus evoliucinė psichologija, Bendrosios universitetinės studijos
Žmogaus neuropsichologija, None
Žmogaus neuropsichologija, Pasirenkamasis
Žmogaus socialinė raida, Pasirenkamasis
Žmogaus teisės, Pasirenkamasis
Žmogaus teisės ir negalia, Pasirenkamasis
Žmogaus teisės ir socialinis darbas, Privalomasis
Žmogaus teisės ir socialinis darbas, Pasirenkamasis