Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Doc., Dr.

Dėstytojų tvarkaraštis

FSF 2019 - 2020 m. m. Pavasario semestras

Pirmadienis
09:00 - 10:30   Gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymas (Gyvosios gamtos pažinimo didaktika) I/IV d.
paskaitos ir seminarai
Vaikystės pedagogika (Pradinis ugdymas) 2k.     003 (49) (VM)
11:00 - 12:30 Lyg.  Gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymas (Gyvosios gamtos pažinimo didaktika) I/IV d.
paskaitos ir seminarai
Vaikystės pedagogika (Pradinis ugdymas) 2k.     003 (49) (VM)
Ketvirtadienis
09:00 - 10:30   Gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymas (Negyvosios gamtos pažinimo didaktika) II/IV d.
paskaitos ir seminarai
Vaikystės pedagogika (Pradinis ugdymas) 2k.     009 (30) (VM)
09:00 - 10:30 Nel.  Gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymas (Negyvosios gamtos pažinimo didaktika) II/IV d.
paskaitos ir seminarai
Vaikystės pedagogika (Pradinis ugdymas) 2k.     009 (30) (VM)
11:00 - 12:30   Gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymas (Negyvosios gamtos pažinimo didaktika) II/IV d.
paskaitos ir seminarai
Vaikystės pedagogika (Pradinis ugdymas) 2k.     009 (30) (VM)
11:00 - 12:30 Lyg.  Neformalus švietimas ir edukaciniai projektai
paskaitos ir seminarai
Vaikystės pedagogika 4k. 1gr.   Vaikystės pedagogika 4k. 1gr.
009 (30) (VM)
11:00 - 12:30 Nel.  Gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymas (Negyvosios gamtos pažinimo didaktika) II/IV d.
paskaitos ir seminarai
Vaikystės pedagogika (Pradinis ugdymas) 2k.     009 (30) (VM)
13:00 - 14:30   Neformalus švietimas ir edukaciniai projektai
paskaitos ir seminarai
Vaikystės pedagogika 4k. 1gr.   Vaikystės pedagogika 4k. 1gr.
009 (30) (VM)
13:00 - 14:30 Nel.  Gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymas (Negyvosios gamtos pažinimo didaktika) II/IV d.
paskaitos ir seminarai
Vaikystės pedagogika (Pradinis ugdymas) 2k.     003 (49) (VM)
Penktadienis
11:00 - 12:30   Gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymas (Praktinis krašto pažinimas) IV/IV d.
paskaitos ir seminarai
Vaikystės pedagogika (Pradinis ugdymas) 2k.     007 (18) (VM)
13:00 - 14:30 Nel.  Gamtamokslinio ir socialinio raštingumo ugdymas (Praktinis krašto pažinimas) IV/IV d.
paskaitos ir seminarai
Vaikystės pedagogika (Pradinis ugdymas) 2k.     007 (18) (VM)
Nel. - Paskaitos vyksta nelyginėmis savaitėmis
Lyg. - Paskaitos vyksta lyginėmis savaitėmis