Valentina Dagienė, Prof. dr.

Dėstytojų tvarkaraštis

FSF 2020 - 2021 m. m. Rudens semestras

Penktadienis
09:00 - 10:30 Nel.  Ankstyvojo raštingumo ugdymas (gamtamokslinis, matematinis ir informatinis ugdymas) (Gamtos pažinimo didaktika) I/II d.
paskaitos ir seminarai
Vaikystės pedagogika (Ikimokyklinis ugdymas) 3k. 1gr.    Vyksta nuotoliniu būdu
Nel. - Paskaitos vyksta nelyginėmis savaitėmis
Lyg. - Paskaitos vyksta lyginėmis savaitėmis