mf-logotipas.png
Vilniaus universiteto tvarkaraščiai
Medicinos fakultetas
Ieškoti

A

Akių ligos, Privalomasis
Akušerija, Privalomasis
Akušerija I/II d., Privalomasis
Akušerija II/II d., Privalomasis
Analizinės chemijos pagrindai, Privalomasis
Anesteziologija ir reanimatologija, Privalomasis
Anesteziologijos ir reanimatologijos pagrindai, Privalomasis
Ankstyvoji muzikos terapija, Pasirenkamasis
Aplinka ir sveikata, Privalomasis
Aplinka ir sveikata I/II d., Privalomasis
Aplinka ir sveikata II/II d., Privalomasis
Aplinkos ir sveikatos pagrindai I/II d., Privalomasis
Aplinkos ir sveikatos pagrindai II/II d., Privalomasis
Aplinkos ir veiklų modeliavimas: ergonominiai sprendimai, Privalomasis
Aplinkos ir veiklų modeliavimas: ergonominiai sprendimai, Pasirenkamasis
Aplinkos pritaikymas, Privalomasis
Aplinkos sveikata, Privalomasis
Asmens ir bendruomenės veiklų analizė, Pasirenkamasis
Augalinių preparatų cheminiai tyrimai, Pasirenkamasis
Augalų biologijos pagrindai, Privalomasis
Augalų ir gyvūnų biologijos pagrindai, Privalomasis
Augalų ir gyvūnų biologijos pagrindai (Augalų biologijos pagrindai), Privalomasis
Augalų ir gyvūnų biologijos pagrindai (Gyvūnų biologijos pagrindai), Privalomasis
Ausų, nosies ir gerklės ligos, Privalomasis
Ausų, nosies, gerklės ligos, Privalomasis

B

Baigiamasis darbas, Privalomasis
Baigiamasis egzaminas, Privalomasis
Baigiamojo darbo rengimas, Privalomasis
Baltymų ir vaistų biofizikinė chemija, Pasirenkamasis
Bendroji chirurgija, Privalomasis
Bendroji ir analizinė chemija, Privalomasis
Bendroji ir bioorganinė chemija, Privalomasis
Bendroji ir raidos psichologija, Privalomasis
Bendroji ir specialioji terapinė slauga II/II d., Privalomasis
Bendroji ir žmogaus genetika, Privalomasis
Bendroji laboratorinė diagnostika, Privalomasis
Bendroji laboratorinė diagnostika (Klinikinė biochemija ir vadyba), Privalomasis
Bendroji laboratorinė diagnostika (Klinikinė imunologija), Privalomasis
Bendroji laboratorinė diagnostika (Laboratorinė hematologija), Privalomasis
Bendroji pediatrija, Privalomasis
Bendroji pediatrija ir neonatologija, Privalomasis
Bendroji pediatrija ir neonatologija I/II d., Privalomasis
Bendroji pediatrija ir neonatologija II/II d., Privalomasis
Bendrosios ir neorganinės chemijos pagrindai, Privalomasis
Bendruomenės ir šeimos sveikatos priežiūra, Privalomasis
Biochemija, Privalomasis
Biochemija I/II d., Privalomasis
Biochemija II/II d., Privalomasis
Biochemijos pagrindai, Privalomasis
Biochemijos pagrindai I/II d., Privalomasis
Biochemijos pagrindai II/II d., Privalomasis
Biocheminė genetika, Privalomasis
Biocheminė genetika I, Privalomasis
Biocheminė genetika II, Privalomasis
Bioetikos, kokybės užtikrinimo ir kontrolės principai medicinoje, Privalomasis
Biofarmacija, Privalomasis
Biofarmacija, Pasirenkamasis
Biologija ir genetika, Privalomasis
Biomedicininės technologijos ir imunotechnologijos, Pasirenkamasis
Biopsichosocialinė prieiga reabilitacijoje, Privalomasis
Biopsichosocialinė sveikatos teorija, klinikinis darbas ir etika, Privalomasis
Biopsichosocialinės sveikatos teorija, klinikinis darbas ir etika, Privalomasis
Biostatistika, Privalomasis
Biostatistika ergoterapijoje, Privalomasis
Biostatistika ir bioinformatika, Privalomasis
Biotechnologija, Privalomasis
Biotechnologijos metodai ir bioinformacinė analizė I, Privalomasis
Biotechnologijos metodai ir bioinformacinė analizė II, Privalomasis
Branduolinė medicina ir molekulinis vaizdinimas, Privalomasis
Burnos chirurgija, Privalomasis
Burnos chirurgija I/IV d., Privalomasis
Burnos chirurgija II/IV d., Privalomasis
Burnos chirurgija III/IV d., Privalomasis
Burnos chirurgija IV/IV d., Privalomasis
Burnos chirurgija. Burnos patologija III/V d., Privalomasis
Burnos chirurgija. Burnos patologija IV/V d., Privalomasis
Burnos chirurgija. Burnos patologija V/V d., Privalomasis
Burnos ligų profilaktika, Privalomasis
Burnos patologija, Privalomasis
BUS dalykas (modulis), Bendrosios universitetinės studijos

C

Citogenetika, Privalomasis

D

Darbo fiziologija, Privalomasis
Darnaus vystymosi strategijos, Privalomasis
Dermatologija, Privalomasis
Dermatovenerologija ir alergologija, Privalomasis
Dermatovenerologija ir alergologija (Alergologija), Privalomasis
Dermatovenerologija ir alergologija (Dermatovenerologija), Privalomasis
Dramos terapijos teorija ir profesinė veikla, Privalomasis

E

Edukacija reabilitacijos veikloje, Privalomasis
Ekstremalių situacijų valdymas, Privalomasis
Endokrinologija, Privalomasis
Epidemiologijos pagrindai, Privalomasis
Epidemiologijos pagrindai I/II d., Privalomasis
Epidemiologijos pagrindai II/II d., Privalomasis
Ergonomika, Privalomasis
Ergonomika I/II d., Privalomasis
Ergonomika II/II d., Privalomasis
Ergonomikos modeliai, Pasirenkamasis
Ergoterapija, Privalomasis
Ergoterapija darbingo amžiaus žmonėms, Privalomasis
Ergoterapija darbingo amžiaus žmonėms I/II d., Privalomasis
Ergoterapija darbingo amžiaus žmonėms II/II d., Privalomasis
Ergoterapija senyvo amžiaus žmonėms, Privalomasis
Ergoterapija vaikams, Privalomasis
Ergoterapijos istorija ir filosofija, Privalomasis
Ergoterapijos metodų ir modelių efektyvumo analizė, Pasirenkamasis
Ergoterapijos modeliai, Privalomasis
Ergoterapijos modeliai, Pasirenkamasis
Etika, Privalomasis
Etika ir informatika biomedicinoje, Privalomasis
Etika ir vadyba biomedicinoje, Privalomasis
Etika ir vadyba biomedicinoje (etika), Privalomasis
Etika ir vadyba biomedicinoje (vadyba), Privalomasis

F

Farmacija ir visuomenės sveikata, Privalomasis
Farmacijos ekonomika, Pasirenkamasis
Farmacijos teisė ir profesinė etika, Privalomasis
Farmacinė chemija, Privalomasis
Farmacinė rūpyba, Privalomasis
Farmakognozija ir fitoterapija, Privalomasis
Farmakologija, Privalomasis
Farmakologija I/II d., Privalomasis
Farmakologija II/II d., Privalomasis
Farmakoterapija, Privalomasis
Filosofija, Privalomasis
Fitoterapija, Privalomasis
Fizika ir informacinės technologijos, Privalomasis
Fizikinės chemijos pagrindai, Privalomasis
Fizikiniai veiksniai, Privalomasis
Fizinė ir reabilitacijos medicina, Privalomasis
Fizinio aktyvumo formos, Pasirenkamasis
Fizinis aktyvumas ligų prevencijoje, Privalomasis
Fiziologija II/II, Privalomasis
Fiziologiniai matavimai (EKG, EEC, audiologija ir kt.), Pasirenkamasis
Funkcinė anatomija, Privalomasis
Funkcinė anatomija I/II d., Privalomasis
Funkcinė anatomija II/II d., Privalomasis
Funkcinio pajėgumo vertinimas ir ugdymas sporto medicinoje, Pasirenkamasis

G

Gastroenterologija ir abdominalinė chirurgija, Privalomasis
Gastroenterologija ir abdominalinė chirurgija I/II d., Privalomasis
Gastroenterologija ir abdominalinė chirurgija II/II d., Privalomasis
Genetika ir genomikos pagrindai, Privalomasis
Genetinis konsultavimas ir bioetika, Privalomasis
Geriatrinė odontologija, Privalomasis
Geriatrinė reabilitacija, Privalomasis
Gerontologijos pasiekimų taikymas reabilitacijoje, Privalomasis
Ginekologija, Privalomasis
Gyvūnų biologijos pagrindai, Privalomasis

H

Hematologija ir bendroji citologija, Privalomasis
Hidroterapija, Pasirenkamasis

Į

Įgalinimo aplinkų universalus dizainas, Privalomasis
Įgalinimo metodai ergoterapijoje, Pasirenkamasis

I

Imunologijos pagrindai ir vėžio biologija, Privalomasis
Imunoregeneracija, Pasirenkamasis
Individualaus fizinio aktyvumo mokslinis pagrindimas, Pasirenkamasis
Individualus ir grupinis konsultavimas, Privalomasis
Informacinės sistemos visuomenės sveikatoje, Privalomasis
Informacinės sistemos visuomenės sveikatoje, Privalomasis
Internatūra, Privalomasis
Internatūra ir mokslo tiriamojo darbo ataskaita, Privalomasis
Internatūra ir mokslo tiriamojo darbo rengimas, Privalomasis
Išplėstinė epidemiologija, Privalomasis
Išplėstinė epidemiologija I/II d., Privalomasis
Išplėstinė epidemiologija II/II d., Privalomasis
Ištyrimo principai ergoterapijoje, Privalomasis
Ištyrimo principai ergoterapijoje I/II d., Privalomasis
Ištyrimo principai ergoterapijoje II/II d., Privalomasis

Į

Įvadas į farmaciją, Privalomasis
Įvadas į farmaciją (slauga ir pirma pagalba), Privalomasis
Įvadas į medicinos studijas, Privalomasis
Įvadas į medicinos studijas (medicinos istorija), Privalomasis
Įvadas į medicinos studijas (Pirmoji pagalba), Privalomasis
Įvadas į odontologiją. Ergonomikos pagrindai, Privalomasis
Įvairaus amžiaus žmonių ergoterapijos efektyvumo analizė, Pasirenkamasis

J

Jonizuojančioji spinduliuotė, jos sąveika su biologiniais objektais, Privalomasis
Judesių fiziologija, Privalomasis
Judesių valdymo inovatyvios technologijos, Privalomasis

K

Kardiologija, širdies ir kraujagyslių chirurgija I/II d., Privalomasis
Kardiologija, širdies ir kraujagyslių chirurgija II/II d., Privalomasis
Kiekybiniai ir kokybiniai reabilitacijos efektyvumo vertinimo metodai, Privalomasis
Kineziogenomika ir fizinio pajėgumo biologija, Privalomasis
Kineziologijos pagrindai, Privalomasis
Kineziterapijos efektyvumo analizė, Pasirenkamasis
Kineziterapijos efektyvumo analizė I/II d., None
Kineziterapijos efektyvumo analizė II/II d., None
Kineziterapijos ypatumai vaikams, Privalomasis
Kineziterapijos metodologija, Pasirenkamasis
Kineziterapijos metodologija sporte, Pasirenkamasis
Kineziterapijos pagrindai I/II d., Privalomasis
Kineziterapijos pagrindai II/II d., Privalomasis
Klasikinė, molekulinė ir klinikinė citogenetika I, Privalomasis
Klasikinė, molekulinė ir klinikinė citogenetika II, Privalomasis
Klinikinė biochemija, Privalomasis
Klinikinė dietologija, Privalomasis
Klinikinė farmacija, Privalomasis
Klinikinė farmakologija, Privalomasis
Klinikinė farmakologija ir laboratorinė medicina, Privalomasis
Klinikinė farmakologija ir laboratorinė medicina (Klinikinė farmakologija), Privalomasis
Klinikinė farmakologija, vaistų registracija ir vartojimo saugumas, Privalomasis
Klinikinė genetika, Privalomasis
Klinikinė imunologija ir imunohematologija, Privalomasis
Klinikinė mikrobiologija, virusologija ir užkrečiamų ligų laboratorinė diagnostika, Privalomasis
Klinikinė muzikos improvizacija, kompozicija ir aranžuotė, Privalomasis
Klinikinė psichologija, Privalomasis
Klinikinė radiologija, Privalomasis
Klinikinė slauga III, Privalomasis
Klinikinės medicinos pagrindai, Privalomasis
Klinikinės onkologijos pagrindai ir vėžio biologija, Privalomasis
Klinikinių įgūdžių formavimas, Privalomasis
Kognityvinė muzikos psichologija, Pasirenkamasis
Kompensacinė technika, Privalomasis
Kompensacinės ir ortopedijos techninės priemonės, Privalomasis
Komunikacijos įgūdžiai, Privalomasis
Kritinių būklių medicina, transfuziologija ir toksikologija I/II d., Privalomasis
Kritinių būklių medicina, transfuziologija ir toksikologija II/II d., Privalomasis
Kūrybiniai metodai ergoterapijoje, Privalomasis

L

Laboratorinė hematologija, Privalomasis
Laboratorinė medicina, Privalomasis
Laboratorinė tiriamoji praktika, Privalomasis
Lazerių taikymai medicinoje, Pasirenkamasis
Lyderystė ir sveikatos advokatavimas, Privalomasis
Lotynų kalba, Privalomasis

M

Magistro baigiamojo darbo rengimas, Privalomasis
Matematinė statistika, Privalomasis
Medicininė etika, Privalomasis
Medicinos etika, Privalomasis
Medicinos istorija, Privalomasis
Mikrobiologija, Privalomasis
Mikrobiologija I/II d., Privalomasis
Mikrobiologija II/II d., Privalomasis
Mikrobiologija ir imunologija I/II d., Privalomasis
Mikrobiologijos pagrindai, Privalomasis
Mityba ir maisto papildai, Pasirenkamasis
Mityba ir maisto sauga, Privalomasis
Mityba ir maisto sauga I/II d., Privalomasis
Mityba ir maisto sauga II/II d., Privalomasis
Mityba ir visuomenės sveikata, Privalomasis
Mityba ir visuomenės sveikata I/II d., Privalomasis
Mityba ir visuomenės sveikata II/II d., Privalomasis
Mitybos politika ir sveikatos intervencijos, Privalomasis
Mitybos politika ir sveikatos intervencijos, Pasirenkamasis
Mobilumo atkūrimo strategijos ir metodai, Pasirenkamasis
Mokslinio darbo metodologija ir biostatistika, Privalomasis
Mokslinių darbų rengimo metodologija ir statistinis modeliavimas, Privalomasis
Mokslinių tyrimų metodologija, Privalomasis
Mokslinių tyrimų pagrindai, Privalomasis
Mokslinių tyrimų pagrindai I/II d., Privalomasis
Mokslinių tyrimų reabilitacijoje planavimo ypatumai, Privalomasis
Mokslo komunikacija ir informatika, Privalomasis
Mokslo tiriamojo darbo rengimas, Privalomasis
Mokslo tiriamojo darbo rengimas I/II d., Privalomasis
Mokslo tiriamojo darbo rengimas I/III d., Privalomasis
Mokslo tiriamojo darbo rengimas I/IV d., Privalomasis
Mokslo tiriamojo darbo rengimas II/II d., Privalomasis
Mokslo tiriamojo darbo rengimas II/III d., Privalomasis
Mokslo tiriamojo darbo rengimas II/IV d., Privalomasis
Mokslo tiriamojo darbo rengimas III/III d., Privalomasis
Mokslo tiriamojo darbo rengimas III/IV d., Privalomasis
Mokslo tiriamojo darbo rengimas IV/IV d., Privalomasis
Molekulinė biofizika, Pasirenkamasis
Molekulinė biologija, žmogaus biologija ir genetika, Privalomasis
Molekulinė biologija, žmogaus molekulinė genetika ir genomika, Privalomasis
Molekulinė biologija, žmogaus molekulinė genetika ir genomika (Žmogaus molekulinė genetika ir genomika), Privalomasis
Molekulinė biologija, žmogaus molekulinė genetika ir genomika (Žmogaus molekulinė genetika ir genomika), Privalomasis
Molekulinė genetika, genomika ir epigenomika, Privalomasis
Motinos ir vaiko sveikata, Privalomasis
Motinos ir vaiko sveikata I/II d., Privalomasis
Motinos ir vaiko sveikata II/II d., Privalomasis
Motorinės kontrolės raida, Privalomasis
Muzikos terapijos proceso vertinimas ir praktikumas, Privalomasis
Muzikos terapijos technologijos ir praktikumas, Privalomasis
Muzikos terapijos teorija ir profesinė veikla, Privalomasis
Muzikos terapijos tiriamoji praktika, Privalomasis

N

Nanomedicinos pagrindai, Privalomasis
Nefrologija ir urologija, Privalomasis
Neįgaliųjų darbinis užimtumas, Pasirenkamasis
Neįgaliųjų integracija, Privalomasis
Neįgaliųjų integracija I/II d., Privalomasis
Neįgaliųjų integracija II/II d., Privalomasis
Neįgaliųjų psichologija, Privalomasis
Neįgaliųjų sportas, Privalomasis
Neorganinė biochemija, Pasirenkamasis
Neorganinė chemija, Pasirenkamasis
Nervų ligos ir kineziterapija, Privalomasis
Neurologija, Privalomasis
Neurologija ir neurochirurgija, Privalomasis
Neurologija ir neurochirurgija I/II d., Privalomasis
Neurologija ir neurochirurgija II/II d., Privalomasis

O

Odontologinės medžiagos, Privalomasis
Organinės chemijos pagrindai, Privalomasis
Organinės chemijos pagrindai I/II d., Privalomasis
Organinės chemijos pagrindai II/II d., Privalomasis
Organizacinės inovacijos ir modeliai, None
Organizmo audinių ir skysčių biochemija ir citologija, Privalomasis
Ortodontija, Privalomasis
Ortodontija I/II d., Privalomasis
Ortodontija II/II d., Privalomasis
Ortopedinė odontologija, Privalomasis
Ortopedinė odontologija I/VI d., Privalomasis
Ortopedinė odontologija II/VI d., Privalomasis
Ortopedinė odontologija III/VI d., Privalomasis
Ortopedinė odontologija IV/VI d., Privalomasis
Ortopedinė odontologija V/VI d., Privalomasis
Ortopedinė odontologija VI/VI d., Privalomasis
Ortopedinės priemonės ir kompensacinė technika, Privalomasis

P

Pasaulio muzika: tradicinės muzikos kultūros, Pasirenkamasis
Pasirenkamas dalykas, Pasirenkamasis
Patologija, Privalomasis
Patologija (Imunologija), Privalomasis
Patologija (Patologinė anatomija), Privalomasis
Patologija (Patologinė fiziologija), Privalomasis
Patologija I/II d., Privalomasis
Patologija II/II d., Privalomasis
Patologinė anatomija, Privalomasis
Patologinė anatomija ir patologinė fiziologija, Privalomasis
Patologinė anatomija ir patologinė fiziologija (Patologinė anatomija), Privalomasis
Patologinė anatomija ir patologinė fiziologija (Patologinė fiziologija), Privalomasis
Patologinė fiziologija ir vitaminų, hormonų biochemija, Privalomasis
Patologinė fiziologija, imunologija ir alergologija, Privalomasis
Patologinės būklės ir funkciniai sutrikimai, Privalomasis
Pažangios terapijos vaistiniai preparatai, Pasirenkamasis
Pirmoji medicininė pagalba ir slaugos pagrindai, Privalomasis
Populiacijos sveikata, Privalomasis
Prevencinė medicina I/II d., Privalomasis
Prevencinė medicina II/II d., Privalomasis
Priklausomybės ir visuomenės sveikata, Privalomasis
Profesinė chirurginės slaugos praktika, Privalomasis
Profesinė klinikinės slaugos praktika I/II d., Privalomasis
Profesinė klinikinės slaugos praktika II/II d., Privalomasis
Profesinė lotynų kalba ir terminija, Privalomasis
Profesinė moters sveikatos ir motinystės priežiūros praktika, Privalomasis
Profesinė praktika, Privalomasis
Profesinė praktika, Pasirenkamasis
Profesinė praktika (asistuojamoji), Privalomasis
Profesinė praktika (farmacinės analizės), Privalomasis
Profesinė praktika (farmacinės veiklos organizavimo vaistinėje), Privalomasis
Profesinė praktika (socialinės farmacijos), Privalomasis
Profesinė praktika (tiriamoji), Privalomasis
Profesinė praktika (vaistų technologijos), Privalomasis
Profesinė praktika I/II d., Privalomasis
Profesinė praktika I/VI d., Privalomasis
Profesinė praktika II/II d., Privalomasis
Profesinė praktika II/V d., Privalomasis
Profesinė praktika II/VI d., Privalomasis
Profesinė praktika III/V d., Privalomasis
Profesinė praktika III/VI d., Privalomasis
Profesinė praktika IV/V d., Privalomasis
Profesinė praktika IV/VI d., Privalomasis
Profesinė praktika V/V d., Privalomasis
Profesinė psichinės sveikatos priežiūros ir psichiatrinės slaugos praktika, Privalomasis
Profesinė senų žmonių priežiūros ir geriatrinės slaugos praktika, Privalomasis
Profesinė slaugymo namuose praktika, Privalomasis
Profesinė sveikata (Profesinė patologija), Privalomasis
Profesinė sveikata (Profesinė sveikata), Privalomasis
Profesinė sveikata (Toksikologija), Privalomasis
Profesinė sveikata I/II d., Privalomasis
Profesinė sveikata II/II d., Privalomasis
Profesinė terapinės slaugos praktika, Privalomasis
Profesinė vaiko priežiūros ir pediatrinės slaugos praktika, Privalomasis
Profesinės sveikatos pagrindai, Privalomasis
Profesinės sveikatos pagrindai I/II d., Privalomasis
Profesinės sveikatos pagrindai II/II d., Privalomasis
Profesinės veiklos praktika, Privalomasis
Profesinio bendravimo ir psichosomatikos pagrindai, Privalomasis
Profesinio bendravimo pagrindai ir psichosomatika, Privalomasis
Psichiatrija, Privalomasis
Psichiatrija, vaikų ir paauglių psichiatrija, psichoterapija, Privalomasis
Psichikos sutrikimai ir ergoterapijos veiklos, Pasirenkamasis
Psichikos sveikatos priežiūra ir psichiatrinė slauga, Privalomasis
Psichodraminė improvizacija, Privalomasis
Psichologija, Privalomasis
Psichologijos pagrindai, Privalomasis
Pulmonologija, ftiziatrija ir torakalinė chirurgija, Privalomasis

R

Radiacinė ir biologinė sauga, Privalomasis
Radiacinė sauga, Privalomasis
Radiobiologija ir patologija, Privalomasis
Radiologijos pagrindai, Privalomasis
Raidos psichologija, Privalomasis
Reabilitacija ir komandinis darbas, Privalomasis
Reabilitacijos efektyvumo mokslinė analizė ir komunikacija, Privalomasis
Reabilitacijos efektyvumo mokslinė analizė ir mokslinių darbų publikavimas, Privalomasis
Reabilitacijos efektyvumo prognozavimo metodai, Privalomasis
Reabilitacijos efektyvumo vertinimo metodai, Privalomasis
Reabilitacijos esant dauginėms patologijoms, Privalomasis
Reabilitacijos mokslinių tyrimų planavimas, Privalomasis
Reabilitacijos pagrindai, Privalomasis
Reabilitacijos priemonės, Privalomasis
Reabilitacijos priemonės I/II d., Privalomasis
Reabilitacijos priemonės II/II d., Privalomasis
Reumatologija ir gerontologija, Privalomasis

S

Sąnarių mobilizacija, Pasirenkamasis
Senyvo amžiaus žmonių fizinis pajėgumas ir sveikata, Privalomasis
Senyvo amžiaus žmonių kineziterapija, Privalomasis
Skausmo valdymas kineziterapijoje, Pasirenkamasis
Skysčių chromatografija, Pasirenkamasis
Socialinė farmacija, Privalomasis
Socialinė medicina, Privalomasis
Socialinė medicina ir biostatistika. Mokslo darbo metodologija, Privalomasis
Socialinė medicina. Sveikatos teisė ir ekonomika, Privalomasis
Socialinė reabilitacija, Privalomasis
Socialinės atskirties grupės ir ergoterapijos veiklos, Pasirenkamasis
Socialinės atskirties grupių ergoterapijos efektyvumo analizė, Pasirenkamasis
Socialinės gerovės aspektai ergoterapijoje, Pasirenkamasis
Socialinės inovacijos projektas, Privalomasis
Specialybės kalba, Privalomasis
Specialioji kineziterapija I/II d., Privalomasis
Specialioji kineziterapija I/III d., Privalomasis
Specialioji kineziterapija II/II d., Privalomasis
Specialioji kineziterapija II/III d., Privalomasis
Specialioji kineziterapija III/III d., Privalomasis
Spindulinė terapija. Dozimetrija, Privalomasis
Sporto ir fizinių pratimų fiziologija, Privalomasis
Sporto medicina, Privalomasis
Sporto medicinos pagrindai, Privalomasis
Statistika genetikoje, Privalomasis
Statistiniai metodai medicinoje ir matematinis modeliavimas, Privalomasis
Statistinis modeliavimas farmacijoje, Privalomasis
Sudėtinių vaistų komponentų cheminė analizė ir jų suderinamumas, Pasirenkamasis
Susirinkimas, None
Sveika gyvensena, Pasirenkamasis
Sveikatos antropologija, Privalomasis
Sveikatos ekonomika ir vadyba, Privalomasis
Sveikatos ekonomikos ir vadybos pagrindai, Privalomasis
Sveikatos fizika, Privalomasis
Sveikatos politika ir valdymas, Privalomasis
Sveikatos politika ir visuomenės sveikatos intervencijos, Privalomasis
Sveikatos psichologija, Privalomasis
Sveikatos sociologija, Privalomasis
Sveikatos stiprinimas įvairiose aplinkose, Privalomasis
Sveikatos teisė ir tarptautinė sveikatos apsauga, Privalomasis
Sveikatos ugdymas ir stiprinimas, Privalomasis

Š

Šeimos ir bendruomenės sveikata, Privalomasis
Šeimos sveikata, Privalomasis
Šokio-judesio terapija vaikams ir suaugusiems, Privalomasis
Šokio-judesio terapijos istorinė raida, teorijos ir kryptys, Privalomasis

T

Taikomoji anatomija, Privalomasis
Taikomoji botanika, Pasirenkamasis
Taikomoji fizinė veikla, Privalomasis
Taikomoji kūno kultūra, Privalomasis
Taikomoji nejonizuojančiosios spinduliuotės fizika, Privalomasis
Taikomoji radionuklidų fizika, Privalomasis
Taikomosios fizikos pagrindai, Privalomasis
Teismo medicina, Privalomasis
Terapinė odontologija ir periodontologija, Privalomasis
Terapinė odontologija ir periodontologija (Endodontologija), Privalomasis
Terapinė odontologija ir periodontologija (Kariesologija), Privalomasis
Terapinė odontologija ir periodontologija (Periodontologija), Privalomasis
Terapinė odontologija ir periodontologija (Terapinė odontologija), Privalomasis
Terapinė odontologija ir periodontologija I/VI d., Privalomasis
Terapinė odontologija ir periodontologija II/VI d., Privalomasis
Terapinė odontologija ir periodontologija III/VI d., Privalomasis
Terapinė odontologija ir periodontologija IV/VI d., Privalomasis
Terapinė odontologija ir periodontologija V/VI d., Privalomasis
Terapinė odontologija ir periodontologija VI/VI d., Privalomasis
Tyrimo metodai ir statistika, Privalomasis
Traumatologija, ortopedija ir kineziterapija, Privalomasis
Traumatologija, ortopedija ir plastinė rekonstrukcinė chirurgija, Privalomasis

U

Ugdymo pagrindai, Privalomasis
Ugdymo teorijos ir metodai reabilitacijoje, Privalomasis
Ultragarso taikymai medicinoje, Pasirenkamasis
Užkrečiamos ligos ir epidemiologija, Privalomasis
Užkrečiamos ligos ir epidemiologija I/II d., Privalomasis
Užkrečiamos ligos ir epidemiologija II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (anglų), Privalomasis
Užsienio kalba (anglų) I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (anglų) II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (lietuvių), Privalomasis
Užsienio kalba (lietuvių), Pasirenkamasis
Užsienio kalba (lietuvių) I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (lietuvių) II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (prancūzų), Privalomasis
Užsienio kalba (prancūzų) I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (prancūzų) II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (rusų), Privalomasis
Užsienio kalba (rusų) I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (rusų) II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (vokiečių), Privalomasis
Užsienio kalba (vokiečių) I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (vokiečių) II/II d., Privalomasis

V

Vadyba, Privalomasis
Vaikų infekcinės ligos, Privalomasis
Vaikų ir paauglių sveikatos sauga, Privalomasis
Vaikų ir paauglių sveikatos sauga I/II d., Privalomasis
Vaikų ir paauglių sveikatos sauga II/II d., Privalomasis
Vaikų ligos ir kineziterapija, Privalomasis
Vaikų ligos, vaikų chirurgija, Privalomasis
Vaikų odontologija, Privalomasis
Vaikų odontologija I/II d., Privalomasis
Vaikų odontologija II/II d., Privalomasis
Vaikų sveikata, veiklos ir edukacija, None
Vaikų, paauglių ir suaugusiųjų psichiatrija, Privalomasis
Vaistinės technologijos II/II d., Privalomasis
Vaistinių medžiagų paieška, Privalomasis
Vaistų chemija ir naujų vaistinių medžiagų paieška (naujų vaistinių medžiagų paieška), Privalomasis
Vaistų chemija ir naujų vaistinių medžiagų paieška (Vaistų chemija), Privalomasis
Vaistų technologijos, Privalomasis
Vaizdinimo metodai medicinoje I/II d., Privalomasis
Vaizdinimo metodai medicinoje II/II d., Privalomasis
Valdymo ir rūpybos įgūdžių įgyjimas (GIMMICS), Privalomasis
Veido ir žandikaulių chirurgija, Privalomasis
Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija, Privalomasis
Veikli visuomenė ir sveikata, Bendrosios universitetinės studijos
Vidaus ligos ir kineziterapija, Privalomasis
Vidaus ligos ir kineziterapija I/II d., Privalomasis
Vidaus ligų diferencinė diagnostika, hematologija ir šeimos medicina, Privalomasis
Vidaus ligų propedeutika, Privalomasis
Vidaus ligų propedeutika ir klinikinės onkologijos pagrindai (Klinikinės onkologijos pagrindai), Privalomasis
Vidaus ligų propedeutika ir klinikinės onkologijos pagrindai (Vidaus ligų propedeutika), Privalomasis
Vidaus ligų propedeutika ir slaugos pagrindai (Slaugos pagrindai), Privalomasis
Vidaus ligų propedeutika ir slaugos pagrindai (vidaus ligų propedeutika), Privalomasis
Vidaus ligų propedeutika ir slaugos pagrindai I/II d., Privalomasis
Vidaus ligų propedeutika ir slaugos pagrindai II/II d., Privalomasis
Vidaus ligų propedeutika ir vidaus ligos, Privalomasis
Visuomenės darnaus vystymosi strategijos, Privalomasis
Visuomenės psichikos sveikata, Privalomasis
Visuomenės sveikata, Privalomasis
Visuomenės sveikatos įvadas (pirmoji pagalba), Privalomasis
Visuomenės sveikatos įvadas, Privalomasis
Visuomenės sveikatos įvadas (įvadas į studijas), Privalomasis
Visuomenės sveikatos įvadas (įvadas į visuomenės psichikos sveikatą), Privalomasis
Visuomenės sveikatos įvadas (šiuolaikinės visuomenės sveikatos samprata, sąvokos, veiklos kryptys), Privalomasis
Visuomenės sveikatos įvadas (visuomenės sveikatos istorija), Privalomasis
Visuomenės sveikatos politika, vadyba, ekonomika, etika ir teisė, Privalomasis
Visuomenės sveikatos teisė, Privalomasis

Ž

Žmogaus anatomija, Privalomasis
Žmogaus anatomija I/II d., Privalomasis
Žmogaus anatomija I/III d., Privalomasis
Žmogaus anatomija II/II d., Privalomasis
Žmogaus anatomija II/III d., Privalomasis
Žmogaus anatomija III/III d., Privalomasis
Žmogaus anatomijos ir histologijos pagrindai, Privalomasis
Žmogaus anatomijos ir histologijos pagrindai I/II d., Privalomasis
Žmogaus anatomijos ir histologijos pagrindai II/II d., Privalomasis
Žmogaus bei medicinos genetikos pagrindai ir laboratorinė medicina, Privalomasis
Žmogaus biologija, Privalomasis
Žmogaus biologija ir antropologinė odontologija, Privalomasis
Žmogaus biologija ir genetika (Genetika), Privalomasis
Žmogaus biologija ir genetika (Žmogaus biologija), Privalomasis
Žmogaus biologija ir genetikos pagrindai odontologijoje (Genetikos pagrindai odontologijoje), Privalomasis
Žmogaus biologija ir genetikos pagrindai odontologijoje (Žmogaus biologija), Privalomasis
Žmogaus biologija, parazitologija, Privalomasis
Žmogaus biologija, parazitologija, Privalomasis
Žmogaus fiziologija, Privalomasis
Žmogaus fiziologija I/II d., Privalomasis
Žmogaus fiziologija II/II d., Privalomasis
Žmogaus fiziologija ir biochemija (Biochemija), Privalomasis
Žmogaus fiziologija ir biochemija (Žmogaus fiziologija), Privalomasis
Žmogaus fiziologija ir biochemija I/II d., Privalomasis
Žmogaus fiziologija ir biochemija II/II d., Privalomasis
Žmogaus fiziologijos ir anatomijos pagrindai, Privalomasis
Žmogaus fiziologijos pagrindai, Privalomasis
Žmogaus histologija, Privalomasis
Žmogaus histologija I/II d., Privalomasis
Žmogaus histologija I/III d., Privalomasis
Žmogaus histologija II/II d., Privalomasis
Žmogaus histologija II/III d., Privalomasis
Žmogaus histologija III/III d., Privalomasis
Žmogaus judesių biomechanika, Privalomasis
Žmogaus molekulinė genetika ir genomika, Privalomasis
Žmogus, veikla ir aplinka, Privalomasis
Žmogus, veikla ir aplinka I/II d., Privalomasis
Žmogus, veikla ir aplinka II/II d., Privalomasis
Žmogus, veikla, aplinka I/II d., Privalomasis
Žmogus, veikla, aplinka II/II d., Privalomasis
Žmonių su regėjimo sutrikimais aplinka ir užimtumas, Pasirenkamasis