Geomokslų institutas
2023.06.05 -- 2023.06.11

Pirmadienis
08:0010:0012:0014:0016:0018:0020:00
111-Geofiltracijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
114, M. K. Čiurlionio g.. 21
118-Gruntų mechanikos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
202-Magistrantų auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 09:30 - 11:30
Požeminio vandens dinamika (Privalomasis)
Hidrogeologija ir inžinerinė geologija (šaka) 3k. tvarkaraštis

Žana Skuratovič, Asist., Dr.
09:30 - 11:30
Požeminio vandens dinamika (Privalomasis)
Hidrogeologija ir inžinerinė geologija (šaka) 3k. tvarkaraštis

Žana Skuratovič, Asist., Dr.
204-Hidrogeochemijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
205-Geoinformatikos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
207-Geoinžinerijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
210-Inžinerinės geologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
211-Geoaplinkos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
213, M. K. Čiurlionio g. 21 10:00 - 12:00
Akademinė ir mokslinė anglų kalba II/II (Privalomasis)
K-GIS 1k. tvarkaraštis

Lina Marčiulionytė, Lekt.
214-Didžioji fakulteto auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 11:00 - 13:00
Lietuvos gamtinis pamatas (Privalomasis)
Aplinkotyra ir aplinkosauga 1k. tvarkaraštis

Filomena Kavoliutė, Doc., Dr.

11:00 - 13:00
Lietuvos gamtinis pamatas (Privalomasis)
Geografija 1k. tvarkaraštis

Filomena Kavoliutė, Doc., Dr.
11:00 - 13:00
Lietuvos gamtinis pamatas (Privalomasis)
Aplinkotyra ir aplinkosauga 1k. tvarkaraštis

Filomena Kavoliutė, Doc., Dr.

11:00 - 13:00
Lietuvos gamtinis pamatas (Privalomasis)
Geografija 1k. tvarkaraštis

Filomena Kavoliutė, Doc., Dr.
220-Kartografijos kabinetas, M. K. Čiurlionio g. 21 12:00 - 14:00
Geografinių duomenų redagavimas (Privalomasis)
K-GIS 2k. tvarkaraštis

Jelena Vaitkevičienė, Lekt., Dr.
17:00 - 19:00
Kartologija (Privalomasis)
Kartografija 1k. tvarkaraštis

Algimantas Česnulevičius, Prof., Habil. dr.
17:00 - 19:00
Kartologija (Privalomasis)
Kartografija 1k. tvarkaraštis

Algimantas Česnulevičius, Prof., Habil. dr.
221-Paleontologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
222-Mineralogijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
223-Petrologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
225-Prof. J. Dalinkevičiaus auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 12:00 - 14:00
Fizika (Privalomasis)
Geologija 1k. tvarkaraštis tvarkaraštis

Jolanta Jurkienė, Lekt.
228-Geochemijos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
305-Prof. A. Basalyko auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 10:00 - 12:00
Kraštovaizdžio nuotoliniai tyrimai (Privalomasis)
Geografija 3k. tvarkaraštis

Rasa Šimanauskienė, Doc., Dr.
307-Magistrantūros auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
309-Prof. Č. Kudabos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
313-Prof. V. Chomskio auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 08:30 - 17:00
Baigiamųjų darbų gynimas (B)

Linutė Valiuškevičienė
08:30 - 17:00
Baigiamųjų darbų gynimas (B)

Linutė Valiuškevičienė
08:30 - 17:00
Baigiamųjų darbų gynimas (B)

Linutė Valiuškevičienė
08:30 - 17:00
Baigiamųjų darbų gynimas (B)

Linutė Valiuškevičienė
08:30 - 17:00
Baigiamųjų darbų gynimas (B)

Linutė Valiuškevičienė
314-Kompiuterių klasė, M. K. Čiurlionio g. 21
316-Hidrologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
318-Skaitmeninių met. hidromet. laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 16:00 - 18:00
Ekosistemų paslaugos (Privalomasis)
Geografija ir teritorijų planavimas 1k. tvarkaraštis tvarkaraštis

Ieva Misiūnė, Asist., Dr.
319-Klimatologijos ir meteorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
III-111-Hidrometeorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
Antradienis
08:0010:0012:0014:0016:0018:0020:00
111-Geofiltracijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
114, M. K. Čiurlionio g.. 21
118-Gruntų mechanikos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
202-Magistrantų auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
204-Hidrogeochemijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
205-Geoinformatikos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
207-Geoinžinerijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
210-Inžinerinės geologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
211-Geoaplinkos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 10:00 - 12:00
Inžinerinės geologijos pagrindai (Privalomasis)
Geologija 2k. tvarkaraštis

Sonata Gadeikienė, Doc., Dr.
213, M. K. Čiurlionio g. 21
214-Didžioji fakulteto auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
220-Kartografijos kabinetas, M. K. Čiurlionio g. 21
221-Paleontologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
222-Mineralogijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
223-Petrologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
225-Prof. J. Dalinkevičiaus auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
228-Geochemijos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
305-Prof. A. Basalyko auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
307-Magistrantūros auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
309-Prof. Č. Kudabos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 09:00 - 14:00
Baigiamųjų darbų gynimas (B)

Vigilija Krikščiūnienė
09:00 - 14:00
Baigiamųjų darbų gynimas (B)

Vigilija Krikščiūnienė
09:00 - 14:00
Baigiamųjų darbų gynimas (B)

Vigilija Krikščiūnienė
14:30 - 18:30
Baigiamųjų darbų gynimas (M)

Vigilija Krikščiūnienė
14:30 - 18:30
Baigiamųjų darbų gynimas (M)

Vigilija Krikščiūnienė
14:30 - 18:30
Baigiamųjų darbų gynimas (M)

Vigilija Krikščiūnienė
313-Prof. V. Chomskio auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 08:30 - 12:30
Baigiamųjų darbų gynimas (B)

Linutė Valiuškevičienė
08:30 - 12:30
Baigiamųjų darbų gynimas (B)

Linutė Valiuškevičienė
08:30 - 12:30
Baigiamųjų darbų gynimas (B)

Linutė Valiuškevičienė

13:00 - 18:00
Baigiamųjų darbų gynimas (M)

Linutė Valiuškevičienė
13:00 - 18:00
Baigiamųjų darbų gynimas (M)

Linutė Valiuškevičienė
13:00 - 18:00
Baigiamųjų darbų gynimas (M)

Linutė Valiuškevičienė
314-Kompiuterių klasė, M. K. Čiurlionio g. 21
316-Hidrologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 15:00 - 17:00
Miesto ir kaimo geografija (Privalomasis)
Geografija 2k. tvarkaraštis tvarkaraštis
K-GIS 3k. tvarkaraštis

Dovilė Krupickaitė, Prof., Dr.
15:00 - 17:00
Miesto ir kaimo geografija (Privalomasis)
Geografija 2k. tvarkaraštis tvarkaraštis
K-GIS 3k. tvarkaraštis

Dovilė Krupickaitė, Prof., Dr.
318-Skaitmeninių met. hidromet. laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
319-Klimatologijos ir meteorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
III-111-Hidrometeorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
Trečiadienis
08:0010:0012:0014:0016:0018:0020:00
111-Geofiltracijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
114, M. K. Čiurlionio g.. 21
118-Gruntų mechanikos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
202-Magistrantų auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
204-Hidrogeochemijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
205-Geoinformatikos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
207-Geoinžinerijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
210-Inžinerinės geologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
211-Geoaplinkos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
213, M. K. Čiurlionio g. 21
214-Didžioji fakulteto auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
220-Kartografijos kabinetas, M. K. Čiurlionio g. 21
221-Paleontologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
222-Mineralogijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
223-Petrologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
225-Prof. J. Dalinkevičiaus auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
228-Geochemijos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
305-Prof. A. Basalyko auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 11:00 - 14:00
SPK posėdis

Darijus Veteikis, Prof., Dr.
11:00 - 14:00
SPK posėdis

Darijus Veteikis, Prof., Dr.
307-Magistrantūros auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
309-Prof. Č. Kudabos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 09:00 - 12:00
Ekonominė geografija (Privalomasis)
Geografija 3k. tvarkaraštis

Donatas Burneika, Prof., Dr.
09:00 - 12:00
Ekonominė geografija (Privalomasis)
Geografija 3k. tvarkaraštis

Donatas Burneika, Prof., Dr.
15:00 - 17:00
Miesto ir kaimo geografija (Privalomasis)
Geografija 2k. tvarkaraštis tvarkaraštis
K-GIS 3k. tvarkaraštis

Jurgita Mačiulytė, Prof., Dr.
15:00 - 17:00
Miesto ir kaimo geografija (Privalomasis)
Geografija 2k. tvarkaraštis tvarkaraštis
K-GIS 3k. tvarkaraštis

Jurgita Mačiulytė, Prof., Dr.
313-Prof. V. Chomskio auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
314-Kompiuterių klasė, M. K. Čiurlionio g. 21
316-Hidrologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 10:00 - 12:00
Hidrologinio prognozavimo metodai (Privalomasis)
MH_B 2k. tvarkaraštis

Gintaras Valiuškevičius, Doc., Dr.
318-Skaitmeninių met. hidromet. laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
319-Klimatologijos ir meteorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
III-111-Hidrometeorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
Ketvirtadienis
08:0010:0012:0014:0016:0018:0020:00
111-Geofiltracijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
114, M. K. Čiurlionio g.. 21
118-Gruntų mechanikos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
202-Magistrantų auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
204-Hidrogeochemijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
205-Geoinformatikos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
207-Geoinžinerijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
210-Inžinerinės geologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
211-Geoaplinkos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 09:00 - 11:00
Inžineriniai geologiniai lauko tyrimų metodai (Privalomasis)
Hidrogeologija ir inžinerinė geologija (šaka) 3k. tvarkaraštis

Saulius Gadeikis, Doc., Dr.
09:00 - 11:00
Inžineriniai geologiniai lauko tyrimų metodai (Privalomasis)
Hidrogeologija ir inžinerinė geologija (šaka) 3k. tvarkaraštis

Saulius Gadeikis, Doc., Dr.
213, M. K. Čiurlionio g. 21
214-Didžioji fakulteto auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
220-Kartografijos kabinetas, M. K. Čiurlionio g. 21
221-Paleontologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
222-Mineralogijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
223-Petrologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
225-Prof. J. Dalinkevičiaus auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
228-Geochemijos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
305-Prof. A. Basalyko auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 16:00 - 18:00
Miškotvarka ir želdynų planavimas (Privalomasis)
Geografija ir teritorijų planavimas 1k. tvarkaraštis

Ričardas Skorupskas, Doc., Dr.
307-Magistrantūros auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
309-Prof. Č. Kudabos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
313-Prof. V. Chomskio auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
314-Kompiuterių klasė, M. K. Čiurlionio g. 21
316-Hidrologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
318-Skaitmeninių met. hidromet. laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
319-Klimatologijos ir meteorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 11:00 - 15:00
Tiriamasis darbas
MH_B 3k. tvarkaraštis

Egidijus Rimkus, Prof., Dr.
11:00 - 15:00
Tiriamasis darbas
MH_B 3k. tvarkaraštis

Egidijus Rimkus, Prof., Dr.
11:00 - 15:00
Tiriamasis darbas
MH_B 3k. tvarkaraštis

Egidijus Rimkus, Prof., Dr.
17:00 - 19:00
Mikroklimatologija (Privalomasis)
Klimato sistemos studijos 1k. tvarkaraštis

Arūnas Bukantis, Prof., Dr. (HP)
17:00 - 19:00
Mikroklimatologija (Privalomasis)
Klimato sistemos studijos 1k. tvarkaraštis

Arūnas Bukantis, Prof., Dr. (HP)
III-111-Hidrometeorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
Penktadienis
08:0010:0012:0014:0016:0018:0020:00
111-Geofiltracijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
114, M. K. Čiurlionio g.. 21
118-Gruntų mechanikos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
202-Magistrantų auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
204-Hidrogeochemijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
205-Geoinformatikos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
207-Geoinžinerijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
210-Inžinerinės geologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
211-Geoaplinkos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
213, M. K. Čiurlionio g. 21
214-Didžioji fakulteto auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
220-Kartografijos kabinetas, M. K. Čiurlionio g. 21
221-Paleontologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
222-Mineralogijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
223-Petrologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21 11:00 - 13:00
Uolienų tyrimo metodai (Privalomasis)
Geologija/nuo 2 sem. Geologija (šaka) 1k. tvarkaraštis

Donatas Kaminskas, Doc., Dr.
11:00 - 13:00
Uolienų tyrimo metodai (Privalomasis)
Geologija/nuo 2 sem. Geologija (šaka) 1k. tvarkaraštis

Donatas Kaminskas, Doc., Dr.
225-Prof. J. Dalinkevičiaus auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
228-Geochemijos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
305-Prof. A. Basalyko auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
307-Magistrantūros auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
309-Prof. Č. Kudabos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 10:00 - 12:00
Demografija ir socialinė geografija (Privalomasis)
Geografija 2k. tvarkaraštis
MH_B 3k. tvarkaraštis

Jurgita Mačiulytė, Prof., Dr.
Matomi komentarai: 3 k. meteorologams ir hidrologams - PD
313-Prof. V. Chomskio auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
314-Kompiuterių klasė, M. K. Čiurlionio g. 21
316-Hidrologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
318-Skaitmeninių met. hidromet. laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
319-Klimatologijos ir meteorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21 09:00 - 17:00
Baigiamųjų darbų gynimas (B)

Linutė Valiuškevičienė
09:00 - 17:00
Baigiamųjų darbų gynimas (B)

Linutė Valiuškevičienė
09:00 - 17:00
Baigiamųjų darbų gynimas (B)

Linutė Valiuškevičienė
09:00 - 17:00
Baigiamųjų darbų gynimas (B)

Linutė Valiuškevičienė
09:00 - 17:00
Baigiamųjų darbų gynimas (B)

Linutė Valiuškevičienė
III-111-Hidrometeorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
Šeštadienis
08:0010:0012:0014:0016:0018:0020:00
111-Geofiltracijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
114, M. K. Čiurlionio g.. 21
118-Gruntų mechanikos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
202-Magistrantų auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
204-Hidrogeochemijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
205-Geoinformatikos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
207-Geoinžinerijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
210-Inžinerinės geologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
211-Geoaplinkos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
213, M. K. Čiurlionio g. 21
214-Didžioji fakulteto auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
220-Kartografijos kabinetas, M. K. Čiurlionio g. 21
221-Paleontologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
222-Mineralogijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
223-Petrologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
225-Prof. J. Dalinkevičiaus auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
228-Geochemijos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
305-Prof. A. Basalyko auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
307-Magistrantūros auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
309-Prof. Č. Kudabos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
313-Prof. V. Chomskio auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
314-Kompiuterių klasė, M. K. Čiurlionio g. 21
316-Hidrologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
318-Skaitmeninių met. hidromet. laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
319-Klimatologijos ir meteorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
III-111-Hidrometeorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
Sekmadienis
08:0010:0012:0014:0016:0018:0020:00
111-Geofiltracijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
114, M. K. Čiurlionio g.. 21
118-Gruntų mechanikos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
202-Magistrantų auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
204-Hidrogeochemijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
205-Geoinformatikos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
207-Geoinžinerijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
210-Inžinerinės geologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
211-Geoaplinkos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
213, M. K. Čiurlionio g. 21
214-Didžioji fakulteto auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
220-Kartografijos kabinetas, M. K. Čiurlionio g. 21
221-Paleontologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
222-Mineralogijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
223-Petrologijos laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
225-Prof. J. Dalinkevičiaus auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
228-Geochemijos laloratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
305-Prof. A. Basalyko auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
307-Magistrantūros auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
309-Prof. Č. Kudabos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
313-Prof. V. Chomskio auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
314-Kompiuterių klasė, M. K. Čiurlionio g. 21
316-Hidrologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
318-Skaitmeninių met. hidromet. laboratorija, M. K. Čiurlionio g. 21
319-Klimatologijos ir meteorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21
III-111-Hidrometeorologijos auditorija, M. K. Čiurlionio g. 21