Duomenų mokslas (I) 2k. 1gr.

Paskaitos

Pirmadienis
14:00 - 16:00 Daugiamatės duomenų struktūros (PRATYBOS)
Alminas Čivilis, Asist., Dr.
310 (MIF-Didl.)
16:00 - 18:00 Daugiamatės duomenų struktūros (PRATYBOS)
Alminas Čivilis, Asist., Dr.
310 (MIF-Didl.)
18:00 - 20:00 Daugiamatės duomenų struktūros (PASKAITA)
Algimantas Juozapavičius, Prof., Dr. (HP)
101 (MIF-Didl.)
Antradienis
14:00 - 17:00 Parametrinė ir neparametrinė statistika (PASKAITA)
Vilijandas Bagdonavičius, Prof., Habil. dr.
S-206 (MIF-Šalt.)
17:00 - 20:00 Duomenų gavyba (paskaitos ir pratybos)
Rimantas Eidukevičius, Doc., Dr.
102 (MIF-Naug.)
Trečiadienis
14:00 - 16:00 Erdvinės duomenų bazės (PRATYBOS)
Alminas Čivilis, Asist., Dr.
308 (MIF-Didl.)
16:00 - 18:00 Erdvinės duomenų bazės (PASKAITA)
Alminas Čivilis, Asist., Dr.
308 (MIF-Didl.)
Ketvirtadienis
12:00 - 14:00 Panelinių duomenų ekonometrija (PASKAITA)
Gediminas Murauskas, Doc., Dr.
312 (MIF-Naug.)
14:00 - 16:00 Panelinių duomenų ekonometrija (PRATYBOS)
Gediminas Murauskas, Doc., Dr.
S-101 (MIF-Šalt.)
Penktadienis
14:00 - 18:00 Parametrinė ir neparametrinė statistika (PASKAITA)
Vilijandas Bagdonavičius, Prof., Habil. dr.
300 (MIF-Naug.)