Duomenų mokslas (I) 2k. 1gr.

Paskaitos

Antradienis
16:00 - 18:00 Funkcinių duomenų analizė (PASKAITA)
Alfredas Račkauskas, Prof., Habil. dr.
201 (MIF-Naug.)
18:00 - 20:00 Funkcinių duomenų analizė (PRATYBOS)
Jovita Gudan, J. Asist.
S-102 (MIF-Šalt.)
Trečiadienis
12:00 - 14:00 Daugiamačių duomenų vizualizacija (PRATYBOS)
Julius Žilinskas, Vyr. M. Darbuot., Dr. (HP)
308 (MIF-Didl.)
14:00 - 16:00 [Nel.] Daugiamačių duomenų vizualizacija (PASKAITA)
Julius Žilinskas, Vyr. M. Darbuot., Dr. (HP)
308 (MIF-Didl.)
16:30 - 18:00 Giliojo mokymosi metodai (PASKAITA)
Linas Petkevičius, J. Asist.
102 (MIF-Didl.)
18:00 - 20:00 Giliojo mokymosi metodai (PRATYBOS)
Linas Petkevičius, J. Asist.
303 (MIF-Didl.)
Ketvirtadienis
17:00 - 20:00 Bajeso statistika (paskaitos ir pratybos)
Rimantas Eidukevičius, Doc., Dr.
300 (MIF-Naug.)
S-206 (MIF-Šalt.)
Penktadienis
16:00 - 18:30 Lošimų teorija (paskaitos ir pratybos)
Rimantas Eidukevičius, Doc., Dr.
312 (MIF-Naug.)
S-206 (MIF-Šalt.)