vm-logotipas.png
Vilniaus universiteto tvarkaraščiai
Verslo mokykla
Ieškoti

A

Agile projektų valdymas, Privalomasis
Antreprenerystės ir mokymosi kompetencijos, Privalomasis
Antreprenerystės kompetencijos, Privalomasis
Antreprenerystės kompetencijos, Privalomasis
Apskaita, Privalomasis
Apskaita I, Privalomasis
Apskaita II, Privalomasis
Asmeniniai finansai, Privalomasis
Audiovizualinis menas, Pasirenkamasis
Audiovizualinis verslas, Pasirenkamasis
Auditas, Privalomasis
Auditas, Pasirenkamasis
Auditas ir kontrolė, Privalomasis

B

Baigiamasis darbas, Privalomasis
Besivystančios rinkos, Privalomasis
Besivystančios rinkos, Pasirenkamasis
BUS dalykas (modulis), Bendrosios universitetinės studijos

D

Darnaus turizmo vadyba, Privalomasis
Derybų menas, Privalomasis
Draudimas, Pasirenkamasis
Draudimo finansai, Privalomasis
Duomenų rinkimo ir analizės metodai, Privalomasis
Duomenų rinkimo ir analizės metodai, Privalomasis
Duomenų rinkimo ir analizės metodai, Privalomasis
Duomenų rinkimo ir analizės seminaras, Privalomasis

E

E-komercija, Privalomasis
E-marketingas, Privalomasis
Ekonominė politika, Privalomasis
Ekonominės sankcijos, Pasirenkamasis
Eksporto valdymas ir pardavimai, Pasirenkamasis
Elektroninis marketingas, Pasirenkamasis
Elektroninis marketingas (skaitmeninis), Pasirenkamasis
Europos ekonominė integracija, Pasirenkamasis
Europos Sąjungos finansų ir mokesčių teisė, Privalomasis

F

Finansinė ir valdymo apskaita, Privalomasis
Finansinių sprendimų optimizavimas, Privalomasis
Finansų inžinerija, Privalomasis
Finansų rinkos ir investicijos, Privalomasis
Finansų rinkos ir investicijų valdymas, Privalomasis
Finansų rizikos valdymas, Privalomasis
Finansų teorija, Privalomasis
Finansų valdymas, Privalomasis
Finansų valdymas ir verslo finansavimas, Privalomasis

G

Greito augimo ir virtualių komandų valdymas, Privalomasis

H

Hakatonas, Pasirenkamasis

Į

Įmonės valdysena, Pasirenkamasis
Įmonės veiklos analizė, Privalomasis
Įmonių finansai, Privalomasis
Įmonių valdysena, Pasirenkamasis

I

Informacinės technologijos, Privalomasis
Inovacijų ir pokyčių valdymas, Pasirenkamasis
Inovacijų ir produktų vystymas, Privalomasis
Inovacijų valdymas, Privalomasis
Integruota kūrybinio verslo komunikacija, Privalomasis
Integruota rinkodaros komunikacija, Privalomasis
Intelektinės nuosavybės teisė, Privalomasis
Intelektinės nuosavybės teisė, Privalomasis
Investavimo psichologija, Pasirenkamasis
Investavimo psichologija, Pasirenkamasis
Investicijų valdymas, Privalomasis
Investicijų valdymas ir analizė, Privalomasis
IPM magistro baigiamųjų darbų vadovų ir IPM 1 kurso studentų susitikimas, Privalomasis

K

Kainodara, Pasirenkamasis
Kiekybiniai ir kokybiniai analizės metodai, Pasirenkamasis
Kiekybiniai tyrimai, Privalomasis
Kiekybiniai verslo sprendimai, Privalomasis
Kiekybiniai verslo sprendimai, Pasirenkamasis
Kokybės vadyba, Privalomasis
Kokybės vadyba, Pasirenkamasis
Kokybiniai tyrimo metodai, Privalomasis
Kokybinių tyrimų metodai, Privalomasis
Komercializavimas ir verslo plėtra, Privalomasis
Komunikacijos kanalai rinkodaroje, Privalomasis
Korporatyvinė komunikacija, Pasirenkamasis
Korporatyvioji ir marketingo komunikacija, Privalomasis
Kultūra ir vartojimas, Pasirenkamasis
Kūrybinės ir kultūros industrijos, Privalomasis
Kūrybingumas, Bendrosios universitetinės studijos
Kūrybinių industrijų strategijos, Privalomasis
Kursinis darbas, Privalomasis
Kursinių darbų rašymo pristatymas, Privalomasis

L

Lyderystė, Pasirenkamasis
Lyderystė antreprenerystės kontekste, Privalomasis
Lyderystė ir projektų valdymas, Privalomasis
Lyderystė realiose ir virtualiose bendruomenėse, Pasirenkamasis
Lietuvių kalba (užsienio studentams), Pasirenkamasis
Lyginamoji ekonomika, Pasirenkamasis
Lyginamoji įmonių teisė, Privalomasis
Logika, Privalomasis
Logika, Bendrosios universitetinės studijos
Logistika, Pasirenkamasis
Lošimų teorija, Pasirenkamasis

M

Magistro darbų rengimo seminarai I/II d., Privalomasis
Maitinimo paslaugų vadyba, Pasirenkamasis
Makroekonomika, Privalomasis
Marketingo valdymas, Privalomasis
Marketingo valdymas, Pasirenkamasis
Matematika, Laisvasis
Meet and Greet, Privalomasis
Meeting with Manager of Digital Marketing study program, Privalomasis
Meeting with supervisors about Master Thesis writing process, Privalomasis
Meeting with supervisors about Master Thesis writing process, Privalomasis
Miesto studijos: kūrybinės miesto erdvės, Pasirenkamasis
Mikroekonomika, Privalomasis
Mobilioji rinkodara, Pasirenkamasis
Mokėjimų sistemos, Pasirenkamasis
Mokesčiai, Privalomasis
MOKYMOSI IŠVYKA, Privalomasis
Mokslinės informacijos paieška ir tvarkymas, Laisvasis
Mokslinių darbų rašymo metodika, Privalomasis
Mokslo tiriamasis darbas, Privalomasis
Mokslo tiriamasis darbas (įvadas ir teorijos analizė), Privalomasis
Mokslo tiriamasis darbas (teorinis problemos sprendimas), Privalomasis
MTD, Privalomasis
MTD eksternu, Privalomasis

N

Naujosios naratyvinės kūrybinių industrijų strategijos, Pasirenkamasis

O

Organizacijų informacinė architektūra, Pasirenkamasis
Organizacijų informacinės sistemos, Pasirenkamasis

P

Pardavimai, Pasirenkamasis
Paslaugų verslas, Pasirenkamasis
Patirtinis antreprenerystės projektas I/II d., Privalomasis
Patirtinis antreprenerystės projektas II/II d., Privalomasis
Pažintinė ekskursija, Privalomasis
Pinigai ir kreditas, Privalomasis
Pokyčių valdymas, Privalomasis
Politologija, Pasirenkamasis
Praktika, Privalomasis
Procesų ir kokybės valdymas, Privalomasis
Produkto inovacijų kūrimas, Privalomasis
Produkto kūrimas, testavimas ir prototipavimas, Privalomasis
Profesinė praktika, Privalomasis
Projektų finansų valdymas, Privalomasis
Projektų ir projektinių organizacijų operatyvusis valdymas, Privalomasis
Projektų valdymas, Privalomasis
Projektų valdymo informacinės sistemos, Pasirenkamasis
Projektų valdymo informacinės sistemos, Pasirenkamasis
Psichologija, Bendrosios universitetinės studijos

R

Reklamos vadyba, Pasirenkamasis
Rinkodara, Privalomasis
Rinkodara ir komercializacija, Privalomasis
Rinkodaros valdymas, Privalomasis
Rinkodaros valdymas ir tyrimai, Privalomasis
Rinkos ir vartojimo psichologija, Privalomasis
Rinkos plėtra ir komercializavimas, Privalomasis
Rizikos valdymas, Privalomasis

S

Skaitmeninė rinkodara, Privalomasis
Skaitmeninė rinkodara, Pasirenkamasis
Skaitmeninės rinkodaros priemonės, Privalomasis
Skaitmeninės rinkodaros strategijos ir planavimas, Privalomasis
Skaitmeninis marketingas, Privalomasis
Socialinių medijų rinkodara, Privalomasis
Socialinių medijų rinkodara, Privalomasis
Sociologija, Bendrosios universitetinės studijos
Sociologija, Pasirenkamasis
Sparčios plėtros ir virtualių komandų valdymas, Privalomasis
Statistika I/II, Laisvasis
Strateginis marketingas, Privalomasis
Strateginis prekės ženklo valdymas, Pasirenkamasis
Strateginis prekių ženklų valdymas, Privalomasis
Strateginis prekių ženklų valdymas, Pasirenkamasis
Strateginis projektų valdymas, Privalomasis
Strateginis valdymas, Privalomasis
Studijų metų atidarymo ceremonija, Laisvasis
Studijų vizitas, Privalomasis
Susitikimas dėl Profesinės praktikos, Privalomasis
Susitikimas su programos vadovu, Privalomasis
Susitikimas su programos vadovu, Pasirenkamasis
Susitikimas su programos vadovu/ Magistro baigiamojo darbo tematikų/krypčių pristatymas, Privalomasis
Sutarčių teisė, Privalomasis

Š

Šeimos verslas, Pasirenkamasis
Šeimos verslo strategija ir tvari plėtra, Pasirenkamasis

T

Talentų mobilizavimas ir bendradarbiavimo koordinavimas, Privalomasis
Tarpkultūrinė vadyba ir komunikacija, Privalomasis
Tarptautinė darbo teisė, Privalomasis
Tarptautinė ekonomika, Pasirenkamasis
Tarptautinė ekonomika ir prekyba, Privalomasis
Tarptautinė ekonomika: prekyba, Privalomasis
Tarptautinė mokesčių teisė, Privalomasis
Tarptautinė politika, Bendrosios universitetinės studijos
Tarptautinė prekyba ir rinkodara, Privalomasis
Tarptautinė rinkodara, Pasirenkamasis
Tarptautinės rinkodaros strategijos, Privalomasis
Tarptautiniai finansai ir krizės, Privalomasis
Tarptautinio tiekimo valdymas, Privalomasis
Tarptautinio verslo programos studentų susitikimas su programos vadovu prof. Linu Čekanavičiumi (, Pasirenkamasis
Tarptautinio verslo strategijos, Privalomasis
Tarptautinis marketingas, Privalomasis
Tarptautinis protokolas, Pasirenkamasis
Tarptautinis verslas, Privalomasis
Tarptautinių įmonių finansavimas, Privalomasis
Tarptautinių projektų valdymas, Privalomasis
TEAM Building, Privalomasis
TEAM Building, Privalomasis
The meeting about Course work writing procedures, Privalomasis
The meeting with manager of IPM study program, Privalomasis
Tyrimai ir rinkodaros efektyvumas, Privalomasis
Tyrimų metodai, Privalomasis
Turizmo informacinės technologijos, Privalomasis
Turizmo produktų kūrimas ir valdymas, Pasirenkamasis
Turizmo projektų rengimas ir valdymas, Privalomasis

U

Užsienio kalba (ispanų), Pasirenkamasis
Užsienio kalba (ispanų) I/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (ispanų) II/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (italų), Pasirenkamasis
Užsienio kalba (italų) I/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (italų) II/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (kinų), Pasirenkamasis
Užsienio kalba (prancūzų), Pasirenkamasis
Užsienio kalba (prancūzų) I/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (prancūzų) II/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (rusų), Pasirenkamasis
Užsienio kalba (rusų) I/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (rusų) II/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (vokiečių), Pasirenkamasis
Užsienio kalba (vokiečių) I/II d., Pasirenkamasis
Užsienio kalba (vokiečių) II/II d., Pasirenkamasis
Užsienio valiutos rinka ir atsiskaitymai, Privalomasis

V

Vadyba, Privalomasis
Valdymo apskaita, Privalomasis
Vartotojiškumas: kultūra ir vartotojo elgsena, Pasirenkamasis
Vartotojų elgsena internete, Privalomasis
Verslių komandų kūrimas, Privalomasis
Verslo anglų kalba I/II d., Privalomasis
Verslo anglų kalba I/III d., Privalomasis
Verslo anglų kalba II/II d., Privalomasis
Verslo anglų kalba II/III d., Privalomasis
Verslo anglų kalba III/III d., Privalomasis
Verslo etika, Pasirenkamasis
Verslo etika ir socialinė atsakomybė, Privalomasis
Verslo finansai ir kainodara, Privalomasis
Verslo finansų valdymas ir analizė, Privalomasis
Verslo galimybių atpažinimas ir įvertinimas, Privalomasis
Verslo informacinės sistemos, Privalomasis
Verslo matematika, Privalomasis
Verslo modeliavimas ir klientų validacija, Privalomasis
Verslo pagrindai, Privalomasis
Verslo plėtros finansų strategija, Privalomasis
Verslo projektų valdymas, Privalomasis
Verslo psichologija, Pasirenkamasis
Verslo statistika, Privalomasis
Verslo statistika I/II d., Privalomasis
Verslo statistika II/II d., Privalomasis
Verslo teisė, Privalomasis
Verslo tyrimai, Privalomasis
Verslo tyrimai. Konsultacija., Laisvasis
Verslo vertinimas, Privalomasis
Verslumas, Privalomasis
Verslumas, Bendrosios universitetinės studijos
Verslumas, Pasirenkamasis
Verslumas (anglų k.), Bendrosios universitetinės studijos
Viešasis kalbėjimas, Pasirenkamasis
Viešieji finansai, Privalomasis
Viešoji ekonomika, Privalomasis
Viešoji ekonomika, Pasirenkamasis
Vietiniai ir tarptautiniai atsiskaitymai, Privalomasis
VUBS Master's Meet&Greet, Pasirenkamasis

W

Web ir socialinės medijos analitika, Pasirenkamasis

Ž

Žinių ir inovacijų vadyba, Privalomasis
Žinių ir inovacijų vadyba, Pasirenkamasis
Žminių išteklių valdymas, Privalomasis
Žmogiškųjų išteklių vadyba, Privalomasis
Žmogiškųjų išteklių valdymas, Privalomasis
Žmogiškųjų išteklių valdymas, Pasirenkamasis