Aplinkos urbanizacijos geoinžinerinis įvertinimas (Privalomasis)