vu-logo.png
Vilniaus universiteto tvarkaraščiai
Chemijos ir geomokslų fakultetas
Ieškoti

A

Aeracijos zonos tyrimų metodai, Pasirenkamasis
Aerometodai, Privalomasis
Akademinė ir mokslinė anglų kalba, Privalomasis
Akademinė ir mokslinė anglų kalba, Pasirenkamasis
Akademinė ir mokslinė anglų kalba I/II, Privalomasis
Akademinė ir mokslinė anglų kalba II/II, Privalomasis
Alchemija, Pasirenkamasis
Analitinės toksikologijos pagrindai, Privalomasis
Analizinė chemija, Privalomasis
Analizinė chemija I/II d., Privalomasis
Analizinė chemija II/II d., Privalomasis
Analizinės chemijos pagrindai, Privalomasis
Antroposfera ir darnusis vystymasis, Privalomasis
Apledėjimų sričių kvartero geologija, Privalomasis
Aplinkos chemija, Pasirenkamasis
Aplinkos estetika, Pasirenkamasis
Aplinkos hidrogeologija, Privalomasis
Aplinkos modeliavimo pagrindai, Privalomasis
Aplinkos modeliavimo pagrindai, Pasirenkamasis
Aplinkos urbanizacijos geoinžinerinis įvertinimas, Privalomasis
Aplinkosaugos pagrindai, Privalomasis
Aplinkosaugos pagrindai, Pasirenkamasis
Aplinkosaugos projektų rengimas ir vadyba, Privalomasis
Aplinkosaugos strategijos ir planai, Privalomasis
Aplinkosaugos teisė, Privalomasis
Aplinkosaugos teisė, Pasirenkamasis
Archeologinių radinių bei dokumentų konservavimas ir restauravimas, Privalomasis
Atmosferos chemija, Privalomasis
Atviro kodo geografinės informacinės sistemos, Privalomasis
Augalinės kilmės vaistinės medžiagos ir jų gavybos technologijos, Pasirenkamasis

B

Baigiamasis darbas, Privalomasis
Baigiamasis projektas (teritorijų planavimo), Privalomasis
Baigiamojo darbo projektas, Privalomasis
Baigiamojo darbo projektas I/II, Privalomasis
Baigiamojo darbo projektas II/II, Privalomasis
Baigiamojo darbo projektas III/III d., Privalomasis
Bakalauro baigiamasis darbas (gretutinė kryptis: visuomeninė geografija), Privalomasis
Bakalauro seminaras, Privalomasis
Baltijos artezinio baseino paleohidrogeologija, Privalomasis
Baltijos jūros baseino aplinkosauga, Privalomasis
Baltijos jūros baseino aplinkosauga, Pasirenkamasis
Baltijos jūros baseino aplinkosauga, Pasirenkamasis
Baltijos kraštų geologija ir tektonika, Privalomasis
Baltijos kraštų geologija ir tektonika, Pasirenkamasis
Baltijos kraštų kvartero geologija, Pasirenkamasis
Baltijos šalių geotechnika, Privalomasis
Baltijos šalių geotechnika, Pasirenkamasis
Baltymų fizikinė chemija, Pasirenkamasis
Basics of Synoptic Meteorology, Privalomasis
Bendroji biologija, Privalomasis
Bendroji chemija, Privalomasis
Bendroji chemija, Pasirenkamasis
Bendroji gamtinė geografija, Privalomasis
Bendroji gamtinė geografija, Pasirenkamasis
Bendroji gamtinė ir visuomeninė geografija, Privalomasis
Bendroji gamtinė ir visuomeninė geografija, Pasirenkamasis
Bendroji geologija, Privalomasis
Bendroji ir analizinė chemija, Privalomasis
Bendroji ir fizikinė chemija, Privalomasis
Bendroji ir Lietuvos kraštovaizdžio geografija, Privalomasis
Bendroji kartografija, Privalomasis
Bendroji visuomeninė geografija, Privalomasis
Bendroji visuomeninė geografija, Pasirenkamasis
Bendrosios ir neorganinės chemijos pagrindai, Privalomasis
Biochemija, Privalomasis
Biochemija I/II d., Privalomasis
Biochemija II/II d., Privalomasis
Biocheminė genetika, Privalomasis
Biocheminės analizės metodai farmacijoje, Pasirenkamasis
Biocheminiai ir nanotechnologiniai metodai taikomi bionanotechnologijose, Pasirenkamasis
Bioekologija ir ekologinės problemos, Pasirenkamasis
Biofizika, Pasirenkamasis
Biogeografija, Privalomasis
Biogeografija, Pasirenkamasis
Bioinformatika, Privalomasis
Bioįvairovės apsaugos pagrindai, Pasirenkamasis
Biologija 2 gr., Privalomasis
Biologinės įvairovės apsauga, Privalomasis
Biologinių, medicininių ir maistinių medžiagų analizė, Pasirenkamasis
Biometeorology, Pasirenkamasis
Biometeorologija, Privalomasis
Biomolekulių stereochemija, Privalomasis
Biomolekulių stereochemija, Pasirenkamasis
Bionanomedžiagos farmacijoje ir jų technologijos, Pasirenkamasis
Bioneorganinė chemija, Privalomasis
Bioorganinė chemija, Privalomasis
Biostatistika, Privalomasis
Biotechnologija, Privalomasis
Biotechnologija, Pasirenkamasis
BUS dalykas (modulis), Bendrosios universitetinės studijos

C

Chemija, Privalomasis
Chemijos istorija, Pasirenkamasis
Chemijos pagrindai, Privalomasis
Chemikų dienų laboratoriniai darbai, Laisvasis
Cheminė kinetika, Pasirenkamasis
Cheminė technologija, Privalomasis
Cheminė termodinamika nanotechnologijose, Privalomasis
Cheminės analizės kokybė, Pasirenkamasis
Cheminio eksperimento statistika, Pasirenkamasis
Cheminių elementų pasaulis, Bendrosios universitetinės studijos
Chromatografija ir masių spektrometrija, Privalomasis
Chromatografiniai analizės metodai, Pasirenkamasis
Coastal Research and Introduction to Coastal Management, Privalomasis

D

Dalykinė anglų kalba I/II d., Privalomasis
Dalykinė anglų kalba I/II d., Pasirenkamasis
Dalykinė anglų kalba II/II d., Privalomasis
Dalykinė anglų kalba II/II d., Pasirenkamasis
Demografija ir socialinė geografija, Privalomasis
Demografija ir socialinė geografija, Pasirenkamasis
Diagnostika ir terapija nanomedicinoje (teranostika), Pasirenkamasis
Dinaminės meteorologijos pagrindai ir orų prognozavimas, Privalomasis
Dinaminės meteorologijos pagrindai ir orų prognozavimas, Privalomasis
Disertacijos gynimas, Privalomasis
Distanciniai metodai hidrometeorologijoje, Privalomasis
Doktorantų atestacija, Privalomasis
Dujų chromatografija, Pasirenkamasis
Duomenų bazių projektavimas, Privalomasis
Duomenų bazių projektavimas, Pasirenkamasis
Duomenų bazių valdymo sistemos, Pasirenkamasis

E

Ekogeografinių tyrimų metodika ir mokomoji praktika, Privalomasis
Ekogeologija, Privalomasis
Ekologinė biochemija, Pasirenkamasis
Ekonomikos teorija, Pasirenkamasis
Ekosistemų paslaugos, Privalomasis
Elektrochemija, Pasirenkamasis
Elektrocheminė kinetika, Pasirenkamasis
Elektrocheminiai analizės metodai, Pasirenkamasis
Elektrocheminio impedanso spektroskopija, Pasirenkamasis
Elektrocheminis nanostruktūrizavimas, Pasirenkamasis
Elgesio geografija, Pasirenkamasis
Enzimologija, Privalomasis
Erdvės komponentų analizė taikant geografines informacijos sistemas, Privalomasis
Erdvinių duomenų sistemų taikomasis programavimas, Privalomasis
Erdvinių duomenų sistemų taikomasis programavimas, Privalomasis
Erdvinių duomenų sistemų taikomasis programavimas, Pasirenkamasis
Etnologija, Pasirenkamasis
Europos gamtinė geografija, Pasirenkamasis
Europos gamtinė ir visuomeninė geografija, Pasirenkamasis
Europos geologija, Privalomasis
Europos kvartero tarpledynmečių paleogeografija, Pasirenkamasis
Europos regionai ir regioninė politika, Privalomasis
Europos visuomeninė geografija, Pasirenkamasis
Ežerotyra, Privalomasis

F

F-Elementų chemija ir fizika, Pasirenkamasis
Farmacinė biotechnologija, Privalomasis
Farmacinė chemija, Privalomasis
Farmacinių medžiagų analizė virpesinės spektroskopijos metodais, Pasirenkamasis
Farmakodinamika ir farmakokinetika, Privalomasis
Fizika, Privalomasis
Fizika I/II d., Privalomasis
Fizika II/II d., Privalomasis
Fizikinė biochemija, Privalomasis
Fizikinė chemija, Privalomasis
Fizikinė chemija I/II d., Privalomasis
Fizikinė chemija II/II d., Privalomasis
Fiziologija, Privalomasis
Funkcinė ląstelės biologija, Pasirenkamasis
Funkcinių grupių blokavimo metodai, Pasirenkamasis

G

Gamtamokslinis ugdymas, Privalomasis
Gamtinės Žemės sistemos, Privalomasis
Gamtiniai pavojai, Privalomasis
Gamtiniai pavojai, Pasirenkamasis
Gamtinių junginių chemija, Pasirenkamasis
Genetika, Privalomasis
Genų inžinerija, Privalomasis
Geochemija, Privalomasis
Geodezijos ir topografijos pagrindai, Privalomasis
Geodinamika, Pasirenkamasis
Geodinamika ir sedimentacinių baseinų analizė, Privalomasis
Geodinamika ir sedimentacinių baseinų analizė, Pasirenkamasis
Geofizinių tyrimų metodai ir duomenų interpretacija, Privalomasis
Geografijos įvadas, Privalomasis
Geografijos studijų įvadas, Privalomasis
Geografinė komunikacija, Privalomasis
Geografinės informacinės sistemos, Privalomasis
Geografinių duomenų redagavimas, Privalomasis
Geografinių informacinių sistemų projektavimo pagrindai, Privalomasis
Geografinių tyrimų metodologija, Privalomasis
Geoinžineriniai pavojai, Privalomasis
Geologinės informacijos matematinis apdorojimas, Privalomasis
Geologinio kartografavimo pagrindai, Privalomasis
Geologinių darbų teisiniai pagrindai ir organizavimas, Privalomasis
Geomorfologija, Privalomasis
Geotechninis projektavimas, Privalomasis
Geotektonika, Privalomasis
GIS įvadas, Privalomasis
GIS metodologija ir taikymas, Privalomasis
GIS modeliai, Pasirenkamasis
GIS modeliai ir specialios paskirties žemėlapiai, Privalomasis
GIS pagrindai, Privalomasis
GIS taikymas hidrologijoje ir meteorologijoje, Privalomasis
GIS taikymas teritoriniuose tyrimuose, Privalomasis
GIS taikymo seminaras, Privalomasis
Globalios cirkuliacijos modeliavimas, Privalomasis
Globalios cirkuliacijos modeliavimo pagrindai, Privalomasis
GMC studentams, Privalomasis
Gręžimo pagrindai, Privalomasis
Gruntotyra, Privalomasis
Gruntotyra I, Privalomasis
Gruntotyra II, Pasirenkamasis
Gruntų mechanika, Privalomasis

H

Heterociklai farmacinėje chemijoje, Pasirenkamasis
Heterociklinių junginių chemija, Pasirenkamasis
Heterociklų chemija, Pasirenkamasis
Heterograndžių polimerų sintezė, Pasirenkamasis
Hidrochemija, Privalomasis
Hidrogeochemija, Privalomasis
Hidrogeochemija, Privalomasis
Hidrogeodinamika, Privalomasis
Hidrogeologijos pagrindai, Privalomasis
Hidrogeologiniai lauko tyrimų metodai, Pasirenkamasis
Hidrogeologinis modeliavimas, Privalomasis
Hidrogeologinis modeliavimas, Privalomasis
Hidrologija, Pasirenkamasis
Hidrologijos mokslinio darbo projektas, Pasirenkamasis
Hidrologijos pagrindai, Privalomasis
Hidrologijos tiriamasis darbas, Pasirenkamasis
Hidrologijos/Meteorologijos tiriamasis darbas, Pasirenkamasis
Hidrologinės prognozės, Privalomasis
Hidrometeorologijos teorinis seminaras, Privalomasis
Hidrometrija, Privalomasis
Hidrosferos ciklai ir zoniškumo tyrimai, Pasirenkamasis
Hidrosferos ciklai ir zoniškumo tyrimai, Pasirenkamasis
Hidrosistemų ekologija, Privalomasis

I

Ilgalaikių meteorologinių prognozių metodai, Privalomasis

Į

Įmonės finansai, Privalomasis

I

Imunoanalizė, Pasirenkamasis
Imunologija, Pasirenkamasis
Interneto geografinių informacijos sistemų programavimas, Privalomasis
Interneto technologijos ir geografinės informacijos sistemos, Privalomasis
Inžinerinė hidrogeologija, Pasirenkamasis
Inžinerinės geologijos pagrindai, Privalomasis
Inžineriniai geologiniai lauko tyrimų metodai, Privalomasis
Inžineriniai statiniai, Pasirenkamasis
Istorinė geologija ir stratigrafija, Privalomasis

Į

Įšalotyra, Pasirenkamasis
Įvadas į duomenų analizę programa „R“, Pasirenkamasis
Įvadas į kartografiją ir geografines informacijos sistemas, Privalomasis

I

Izotopiniai metodai aplinkos tyrimuose, Privalomasis

J

Jūrų ir vandenynų geologija, Privalomasis

K

Kadastrai ir registrai, Privalomasis
Kaimo ekologija, Pasirenkamasis
Kaimo ekologija ir geografija, Pasirenkamasis
Kaimo geografija, Pasirenkamasis
Kalbos kultūra ir specialybės kalba, Privalomasis
Kartografijos pagrindai, Privalomasis
Kartografinė generalizacija, Privalomasis
Kartografinės informacijos sklaida internete, Privalomasis
Kartografinės informacijos valdymas, Privalomasis
Kartografinės komunikacijos pagrindai, Privalomasis
Kartologija, Privalomasis
Kietafazės reakcijos, Pasirenkamasis
Kieto kūno chemija, Pasirenkamasis
Kieto kūno ir paviršiaus tyrimo metodai, Pasirenkamasis
Kinetiniai ir elektrocheminiai analizės metodai, Privalomasis
Klimato ir ekosferos kaita, Bendrosios universitetinės studijos
Klimato kaita, Privalomasis
Klimato svyravimai ir hidrosferos pokyčiai, Privalomasis
Klimatologija, Privalomasis
Koloidų chemija, Privalomasis
Kompiuterinės grafikos sistemos ir algoritmai, Privalomasis
Kompiuterinės kartografavimo programos, Privalomasis
Kompiuterinės kartografavimo programos, Pasirenkamasis
Kompiuterinės kartografinės programos, Privalomasis
Kompiuteriniai matematinio modeliavimo algoritmai, Privalomasis
Kompleksinė geofizinių duomenų interpretacija kompiuterine programine įranga, Pasirenkamasis
Kompleksinė geofizinių duomenų interpretacija naftos ir dujų geologijai, Privalomasis
Kompleksinių junginių elektrochemija, Pasirenkamasis
Konservavimo chemija, Privalomasis
Konservavimo chemija, Pasirenkamasis
Krantotyra ir krantotvarka, Privalomasis
Krantotyra ir krantotvarkos pagrindai, Privalomasis
Krantotyra ir sedimentalogija, Privalomasis
Kraštotvarkos įvadas, Privalomasis
Kraštotvarkos įvadas, Pasirenkamasis
Kraštovaizdžio ekologija, Privalomasis
Kraštovaizdžio tyrimų pagrindai ir mokomoji praktika, Privalomasis
Kristalinių uolienų mikroskopiniai ir izotopiniai tyrimo metodai, Pasirenkamasis
Kristalų chemija, Privalomasis
Kultūrinio kraštovaizdžio geografija, Privalomasis
Kultūrologijos įvadas ir kultūros geografija, Pasirenkamasis
Kultūros paveldo tvarkymas, Pasirenkamasis
Kultūros vertybių medžiagų biodestrukcijos tyrimo ir apsaugos metodai, Pasirenkamasis
Kultūros vertybių restauravimo teorija, Pasirenkamasis
Kursinis darbas, Privalomasis
Kursinis darbas (bendroji geologija), Privalomasis
Kursinis darbas (struktūrinė geologija), Privalomasis
Kursinis darbas (su profesine praktika), Privalomasis
Kursinis darbas (tiriamojo darbo mokslinis pranešimas), Privalomasis
Kvantinė chemija, Privalomasis
Kvartero geologija ir geomorfologija, Privalomasis
Kvartero tarpledynmečių aplinkos, Privalomasis

L

Ląstelės biologija, Privalomasis
Ląstelės biologija, Pasirenkamasis
Ledynų geologija, Privalomasis
Ledynų geologija, Pasirenkamasis
Lietuva Europoje, Privalomasis
Lietuva Europoje, Pasirenkamasis
Lietuvos biologinė įvairovė, Pasirenkamasis
Lietuvos gamtinė geografija, Privalomasis
Lietuvos gamtinė ir visuomeninė geografija, Privalomasis
Lietuvos klimatas, Privalomasis
Lietuvos kraštovaizdžio raida, Privalomasis
Lietuvos vandenų geografija, Privalomasis
Lietuvos visuomeninė geografija, Privalomasis
Loginiai ir matematiniai metodai geografijoje, Privalomasis
Loginiai metodai geografijoje, Privalomasis
Long-term Weather Prediction Techniques, Privalomasis

M

Magistro baigiamasis darbas, Privalomasis
Magistro seminaras, Privalomasis
Magminių uolienų petrologija, Privalomasis
Maisto chemija, Pasirenkamasis
Matematika, Privalomasis
Matematika I/II d., Privalomasis
Matematika II/II d., Privalomasis
Matematinė kartografija, Privalomasis
Matematinė statistika, Privalomasis
Matematinės statistikos metodai geomoksluose, Privalomasis
Matematinės statistikos metodai hidrologijoje ir meteorologijoje, Privalomasis
Matematinis cheminių procesų modeliavimas, Pasirenkamasis
Matematinis geologinės informacijos apdorojimas, Pasirenkamasis
Medicininė neorganinė chemija, Pasirenkamasis
Medicinos fakulteto studentams, Privalomasis
Medicinos fakulteto studentams (anglų klb.), Privalomasis
Medžiagotyra ir neorganinės funkcinės medžiagos, Privalomasis
Metalų korozija, Pasirenkamasis
Metamorfinių uolienų petrologija, Privalomasis
Meteometrija, Privalomasis
Meteorologija, Pasirenkamasis
Meteorologijos mokslinio darbo projektas, Pasirenkamasis
Meteorologijos pagrindai, Privalomasis
Meteorologijos tiriamasis darbas, Privalomasis
Meteorologijos tiriamasis darbas, Pasirenkamasis
Meteorologijos/Hidrologijos mokslinio darbo projektas, Pasirenkamasis
Metinis mokslinis pranešimas, Privalomasis
Metinis pranešimas, Privalomasis
Miestų ekologija, Pasirenkamasis
Miestų ekologija ir geografija, Pasirenkamasis
Miestų geografija, Privalomasis
Miestų geografija, Pasirenkamasis
Miestų ir rajonų strateginis planavimas, Privalomasis
Mikrobiologija, Privalomasis
Mikrobiologija ir biotechnologija 1 gr., Privalomasis
Mikrobiologija ir biotechnologija 2 gr., Privalomasis
Mikroklimatologija, Privalomasis
Mikroorganizmų genetika, Pasirenkamasis
Mineralogija ir kristalografija, Privalomasis
Miškotvarka ir želdynų planavimas, Pasirenkamasis
Modernioji ir postmodernioji mokslo samprata, Pasirenkamasis
Modernioji kartografija, Privalomasis
Modernioji organinė sintezė, Pasirenkamasis
Modernioji virpesinė spektrometrija, Pasirenkamasis
Mokomoji praktika (bendrosios ir kvartero geologijos), Privalomasis
Mokomoji praktika (geodezijos ir topografijos), Privalomasis
Mokomoji praktika (geoinžinerinių lauko tyrimų), Privalomasis
Mokomoji praktika (geologinio kartografavimo ir geofizikos), Privalomasis
Mokomoji praktika (geologinio kartografavimo orogeninėse srityse), Privalomasis
Mokomoji praktika (hidrologinė ir meteorologinė), Privalomasis
Mokomoji praktika (kartografijos), Privalomasis
Mokomoji praktika (meteorologinė), Pasirenkamasis
Mokomoji praktika (stratigrafinio ir facijinio pažinimo), Privalomasis
Mokomoji praktika (topografinė), Privalomasis
Mokomoji praktika (topokartografinė ir geomorfologinė), Privalomasis
Mokslinė tiriamoji praktika, Privalomasis
Mokslinės informacijos paieška, Pasirenkamasis
Mokslinio darbo metodologija, Privalomasis
Mokslinio darbo projektas, Privalomasis
Mokslinio tiriamojo darbo metodologija, Privalomasis
Mokslinių tyrimų metodologija, Privalomasis
Mokslo tiriamasis darbas I/II, Privalomasis
Mokslo tiriamasis darbas I/III d., Privalomasis
Mokslo tiriamasis darbas II/II, Privalomasis
Mokslo tiriamasis darbas II/III d., Privalomasis
Mokslo tiriamasis darbas III/III d., Privalomasis
Mokslo tiriamoji praktika, Privalomasis
Mokslotyra, Pasirenkamasis
Molekulinė biologija, Privalomasis
Molekulinė biologija, Pasirenkamasis
Molekulinė biologija 1 gr., Privalomasis
Molekulinė biologija 2 gr., Privalomasis
Molekulinė vėžio biologija ir imunologija, Pasirenkamasis
Molekuliniai vyksmai ir kinetinė spektroskopija, Pasirenkamasis
Molekulinių vyksmų fizika, Pasirenkamasis
Molekulių modeliavimas, Pasirenkamasis
Muziejinių rinkinių ir dailės kūrinių technologijų istorija, Privalomasis
Muziejinių rinkinių ir dailės kūrinių technologijų istorija, Pasirenkamasis

N

Naftos ir dujų geologija, Pasirenkamasis
Nanobiotechnologija, Privalomasis
Nanobiotechnologijos analizinėje chemijoje, Pasirenkamasis
Nanomedžiagos ir nanostruktūros: sintezė ir apibūdinimas, Privalomasis
Nanomedžiagų analizės metodai, Privalomasis
Nanomedžiagų chemijos studijų įvadas, Privalomasis
Nanostruktūrų formavimas ir tyrimas elektrocheminiais metodais, Pasirenkamasis
Nanotechnologijose taikomi tyrimo metodai, Privalomasis
Naudingųjų iškasenų išteklių vertinimas, Privalomasis
Naudingųjų iškasenų telkiniai, Privalomasis
Neorganinė biochemija, Pasirenkamasis
Neorganinė chemija, Privalomasis
Neorganinė chemija ir nanomedžiagos, Privalomasis
Neorganinė ir bioneorganinė chemija, Privalomasis
Neorganinės chemijos rinktiniai skyriai, Pasirenkamasis
Neorganinės sintezės metodai, Pasirenkamasis
Neorganinių medžiagų elektroninė sandara, Pasirenkamasis
Nepusiausvirosios sistemos, Pasirenkamasis
Nerūdinių naudingųjų iškasenų išteklių vertinimas, Pasirenkamasis
Neurobiologija, Pasirenkamasis
Nuosėdinių uolienų facijos, Privalomasis
Nuosėdinių uolienų petrografija, Privalomasis
Nuotoliniai Žemės stebėjimo metodai, Privalomasis
Nuotolinis kartografavimas, Privalomasis

O

Okeanografija I/II d., Privalomasis
Okeanografija II/II d., Privalomasis
Organinė chemija, Privalomasis
Organinė chemija I/II d., Privalomasis
Organinė chemija II/II d., Privalomasis
Organinės chemijos pagrindai, Privalomasis
Organinės funkcinės medžiagos, Pasirenkamasis
Organiniai metalų junginiai, Pasirenkamasis
Organinių junginių analizės metodų taikymas medžiagotyroje, Privalomasis
Organinių junginių chromatografija ir spektroskopija, Pasirenkamasis
Organinių junginių sintezės metodai, Pasirenkamasis
Organinių reakcijų mechanizmai, Pasirenkamasis

P

Pagrindiniai nanodalelių sintezės principai, Pasirenkamasis
Pagrindinių grupių elementų chemija, Privalomasis
Paleontologija, Privalomasis
Paleontologiniai kvartero tyrimo metodai, Pasirenkamasis
Paleontologiniai prekvartero tyrimo metodai, Pasirenkamasis
Paleontologiniai tyrimų metodai, Pasirenkamasis
Pamatai ir pagrindai, Privalomasis
Pasaulio gamtinės sistemos, Privalomasis
Pasaulio visuomeninės sistemos, Privalomasis
Paviršiaus chemija, Privalomasis
Paviršiaus chemija, Pasirenkamasis
Paviršiaus ir nanodarinių fizika, Pasirenkamasis
Paviršiaus nanochemija ir struktūrinės analizės metodai, Pasirenkamasis
Paviršių modifikavimas polimerinėmis nanostruktūromis, Pasirenkamasis
Pedologija, Privalomasis
Pedologija, Privalomasis
Pedologija, Pasirenkamasis
Pigmentai ir dažikliai, Pasirenkamasis
Pirmakursių integracijos savaitė, Privalomasis
Plastikai ir kompozitai, Pasirenkamasis
Polimerai farmacinėse technologijose, Pasirenkamasis
Polimerai restauravimo technologijose, Pasirenkamasis
Polimerinės dangos, Pasirenkamasis
Polimerinės medžiagos nanotechnologijose, Privalomasis
Polimerizacijos reakcijų mechanizmai, Pasirenkamasis
Polimerų chemija, Privalomasis
Polimerų perdirbimas, Pasirenkamasis
Polimerų tyrimo metodai, Pasirenkamasis
Polimerų tirpalai, Pasirenkamasis
Politinė geografija, Bendrosios universitetinės studijos
Politinė geografija ir valstybės valdymas, Pasirenkamasis
Politologijos įvadas, Pasirenkamasis
Poveikis aplinkai ir monitoringas, Privalomasis
Poveikis aplinkai ir monitoringas, Pasirenkamasis
Požeminio vandens dinamika, Privalomasis
Požeminio vandens išteklių įvertinimas, Privalomasis
Požeminio vandens masės transporto modeliavimas, Pasirenkamasis
Požeminio vandens tiekimas, Pasirenkamasis
Praktinė medžiagotyra, Privalomasis
Praktinė organinė chemija, Pasirenkamasis
Profesinė praktika, Privalomasis
Profesinė praktika (mokslo tiriamoji), Privalomasis
Profesinė praktika I/II d., Privalomasis
Profesinė praktika II/II d., Privalomasis
Programavimo ir duomenų analizės įvadas, Privalomasis
Programavimo ir duomenų analizės įvadas, Privalomasis
Programavimo ir duomenų analizės įvadas, Pasirenkamasis
Projektų valdymo pagrindai, Privalomasis

Q

(Q)SAR metodai kompiuterizuotame vaistų kūrimo procese, Pasirenkamasis

R

R programavimo kalbos taikymas aplinkos tyrimuose, Privalomasis
R programavimo kalbos taikymas aplinkos tyrimuose, Pasirenkamasis
Regioninė hidrogeologija, Privalomasis
Regioninis vystymas ir regioninė politika, Privalomasis
Regionų ir miestų planavimas, Privalomasis
Rekreacijos ir turizmo geografija, Privalomasis
Remote Sensing, Pasirenkamasis
Rentgeno spindulių difrakcinė analizė, Pasirenkamasis
Restauravimo chemija, Privalomasis
Restauravimo metodų parinkimo ir suderinimo su kultūros vertybių technologijomis pagrindai, Pasirenkamasis
Rinktiniai organinės ir bioorganinės chemijos skyriai, Privalomasis
Rural Geography (Geographie Rurale), Pasirenkamasis

S

Saugomos teritorijos, Privalomasis
Savaiminių organizacijos principų taikymas nanostruktūrintų medžiagų sintezėje, Pasirenkamasis
Sedimentacinių baseinų analizė, Pasirenkamasis
Sedimentologija, Privalomasis
Sedimentologija, Pasirenkamasis
Sekų stratigrafija, Privalomasis
Sekų stratigrafija, Privalomasis
Sinoptinės meteorologijos pagrindai, Privalomasis
Sintetinė biologija, Pasirenkamasis
Sintetinių vaistų kūrimo principai, Privalomasis
Sistemų biologija, Pasirenkamasis
Skysčių chromatografija, Pasirenkamasis
Socioekonominė statistika, Pasirenkamasis
Sociogeografinių tyrimų metodika ir mokomoji praktika, Privalomasis
Sociogeografinių tyrimų metodika ir mokomoji praktika, Privalomasis
Sociologijos įvadas, Pasirenkamasis
Sorbentų chemija, Pasirenkamasis
Specialieji inžineriniai geologiniai tyrimai, Pasirenkamasis
Specialios paskirties žemėlapiai, Pasirenkamasis
Specialized Meteorological Information, Privalomasis
Specializuota meteorologinė informacija, Privalomasis
Specializuota meteorologinė informacija, Pasirenkamasis
Specialūs laboratoriniai hidrogeocheminiai tyrimai, Pasirenkamasis
Spektrinės elipsometrijos sustiprintos paviršiaus plazmonų rezonansu taikymas, Pasirenkamasis
Spektroskopija, Privalomasis
Spektroskopiniai analizės metodai, Pasirenkamasis
Stereoselektyvios reakcijos, Pasirenkamasis
Strateginis planavimas, Privalomasis
Struktūrinė geologija, Privalomasis
Studijų įvadas, Privalomasis
Supramolekulių chemija, Pasirenkamasis

Š

Šlaitų stabilumo analizė, Privalomasis

T

Taikomieji teritorijos tyrimai, Privalomasis
Taikomieji Žemės stebėjimai iš kosmoso, Privalomasis
Taikomoji elektrochemija, Pasirenkamasis
Taikomoji geochemija, Privalomasis
Taikomoji hidrologija, Privalomasis
Taikomoji meteorologija, Privalomasis
Taikomoji petrologija, Privalomasis
Taikomoji petrologija, Pasirenkamasis
Taikomųjų tyrimų metodologija, Privalomasis
Technogeninė geochemija, Pasirenkamasis
Technologinė praktika farmacijos įmonėje, Privalomasis
Teminė kartografija, Privalomasis
Teminė kartografija, Pasirenkamasis
Teminių žemėlapių sudarymo metodologija, Privalomasis
Teminių žemėlapių sudarymo metodologija, Privalomasis
Teorinė elektrochemija, Pasirenkamasis
Teorinė ir taikomoji stratigrafija, Privalomasis
Teritorijos taikomieji tyrimai ir GIS, Privalomasis
Teritorijos vystymo metodologija, Privalomasis
Teritorijos vystymo reglamentavimas, Privalomasis
Teritorijų planavimo metodologija, Privalomasis
Teritorijų planavimo metodologija ir teisė I/II d., Privalomasis
Teritorijų planavimo metodologija ir teisė II/II d., Privalomasis
Teritorijų planavimo teisė, Privalomasis
Teritoriniai arealai ir tinklai, Privalomasis
Termodinamikos rinktiniai skyriai, Pasirenkamasis
Tiriamasis darbas, Privalomasis
Tiriamasis darbas (su profesine praktika), Privalomasis
Tiriamojo darbo projektas, Privalomasis
Topografiniai žemėlapiai, Privalomasis
Topografiniai žemėlapiai ir planai, Privalomasis
Topografiniai žemėlapiai ir planai, Privalomasis
Topokartografija ir geomorfologija, Privalomasis

U

Uolienų mechanika, Privalomasis
Uolienų mechanika, Pasirenkamasis
Uolienų tyrimo metodai, Privalomasis
Urban Climate, Privalomasis
Urban Geography (Stadtgeographie), Pasirenkamasis
Urbanizuotų teritorijų inžinerinė geologija, Privalomasis
Urbanizuotų teritorijų inžinerinė geologija, Pasirenkamasis
Urbanizuotų teritorijų klimatas, Pasirenkamasis
Urbo ir agroekologija, Privalomasis
Urboekologija, Pasirenkamasis
Užsienio kalba (anglų) I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (anglų) II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (lietuvių) I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (lietuvių) II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (prancūzų) I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (prancūzų) II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (rusų) I/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (rusų) II/II d., Privalomasis
Užsienio kalba (vokiečių) I/II d., Privalomasis

V

Vadyba, Pasirenkamasis
Vadyba šiuolaikinėje farmacijos įmonėje, Pasirenkamasis
Vaistų kūrimo principai, Pasirenkamasis
Validavimo procesai ir jų taikymas gyvybės mokslų tyrimuose bei pramonėje, Privalomasis
Vandentvarka, Privalomasis
Vandentvarka, Pasirenkamasis
Verslo pagrindai, Privalomasis
Visuomenės ir visuomeninės geografijos teorijos, Privalomasis
Visuomeninės geografijos teorijos, Privalomasis

W

Water Management, Pasirenkamasis

Z

Zolių-gelių procesų teorija, Pasirenkamasis

Ž

Žemėlapių naršyklės ir elektroninės paslaugos, Privalomasis
Žemėlapių naršyklės ir elektroninės paslaugos, Pasirenkamasis
Žemėlapių publikavimo technologijos, Privalomasis
Žemėlapių sudarymo metodologija, Privalomasis
Žemės fizikos pagrindai, Privalomasis
Žemėtvarka, Privalomasis
Žemėtvarka, Pasirenkamasis
Žemėtvarka ir kadastrai, Privalomasis
Žemėtvarka ir žemės valdymo geografinės informacijos sistemos, Privalomasis
Žmogus, buitis ir chemija, Bendrosios universitetinės studijos