Erdvinių duomenų sistemų taikomasis programavimas (Pasirenkamasis)