Farmacinių medžiagų analizė virpesinės spektroskopijos metodais (Pasirenkamasis)