Kieto kūno ir paviršiaus tyrimo metodai (Pasirenkamasis)