Kompiuteriniai matematinio modeliavimo algoritmai (Privalomasis)