Matematinis geologinės informacijos apdorojimas (Pasirenkamasis)