Medžiagotyra ir neorganinės funkcinės medžiagos (Privalomasis)