Meteorologijos/Hidrologijos mokslinio darbo projektas (Pasirenkamasis)