Modernioji ir postmodernioji mokslo samprata (Pasirenkamasis)