Mokomoji praktika (geoinžinerinių lauko tyrimų) (Privalomasis)