Mokomoji praktika (meteorologinė) (Pasirenkamasis)