Naudingųjų iškasenų išteklių vertinimas (Privalomasis)