Nerūdinių naudingųjų iškasenų išteklių vertinimas (Pasirenkamasis)