Paleontologiniai prekvartero tyrimo metodai (Pasirenkamasis)