Požeminio vandens išteklių įvertinimas (Privalomasis)