Profesinė praktika (mokslo tiriamoji) (Privalomasis)