R programavimo kalbos taikymas aplinkos tyrimuose (Privalomasis)