Spektrinės elipsometrijos sustiprintos paviršiaus plazmonų rezonansu taikymas (Pasirenkamasis)