Birutė Ona Palovienė, Lekt.
Atsiskaitymai

Egzaminų ar perlaikymų nėra