Vita Džekčioriūtė-Medeišienė, Dok.
Atsiskaitymai

Egzaminų ar perlaikymų nėra