Dalykinė (teisės) kalba 1k. 1gr.
Atsiskaitymai

Egzaminų ar perlaikymų nėra