Dalykinė (teisės) kalba 1k. 2gr.
Atsiskaitymai

Egzaminų ar perlaikymų nėra