Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija 1k. 1gr.
Atsiskaitymai

Egzaminų ar perlaikymų nėra