Lietuvių filologija ir užsienio (latvių) kalba 2k. 1gr.
Atsiskaitymai

Egzaminų ar perlaikymų nėra