Senoji graikų kalba ir helenistinė kultūra 2k. 1gr.
Atsiskaitymai

Egzaminų ar perlaikymų nėra